• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll
Dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Centre for Ethnology and Modern Anthropology (Poznań)

 

a.szczepaniak-kroll@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

- Migrations in Poland and Europe, modern phenomenon of transnationalism
-Migrations between German Federal Republic and Poland in the 20th and 21st c.. Germans in Poland and Poles in Germany: various migrant groups and their specificity, problems of adaptation, acculturation, assimilation, integration, enculturation of migrants
- Issue of success in exile
- Issue of association activity of migrants
-Ethnic policy in Poland and other EU countries
-Germans in Poland in past centuries, Polish-German relations in everyday life in the 18th to 21st c., integration processes of settlers from Germany throughout the ages
- Poznań Bambers, reconstruction of history, causes and course of integration and assimilation, acculturation, modern Bambers, renaissance of a group, identity of its members

Selected bibliography:

Books:

Szczepaniak-Kroll A. (2010). Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Articles:

Szczepaniak-Kroll A. (2015).Motywacje Polaków migrujących do Berlina w latach 1980-2012 i ich tło ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Przegląd Zachodni,4 (357),283-304.

Szczepaniak-Kroll A., SzymoszynA.(2016). A New Anthropological Project: Poles of Success - Between Emigration and Transnationality: New Aspects of the Polish Diaspora in Western Europe, Ethnologia Polona,36,273-288.

Szczepaniak-Kroll A. (2017). Dawna i współczesna rola polskiego duszpasterstwa w środowisku Polaków w Berlinie. Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny,1., 201-228.

Szczepaniak-Kroll A. (2018). Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980-2015), Studia Migracyjne -Przegląd Polonijny,, 2 (168),111-133.

Szczepaniak-Kroll A. (2018). Wpływ transnacjonalizacji Polaków w Berlinie na ich tożsamość. Przegląd Zachodni, 3 (368), 259-273.

Szczepaniak-Kroll A. (2018). Poznańscy Bambrzy, czyli jak zachować tożsamość przez 300 lat? Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym , 45, 2, 61-84,DOIhttp://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.019I

Szczepaniak-Kroll A. (2018). Sukces na emigracji, czy to możliwe? Przypadek Polaków w Berlinie, Polityka Społeczna, 2019, 11/12, 28-34

Chapters in edited volumes:

Szczepaniak-Kroll A. (2013).Bambrzy-mieszkańcy podpoznańskich wsi. Integracja i tożsamość (XVIII-XX w.). W: S. Sierpowski (red.), Niemcy – historia i kultura (14-23), Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN 978-83-64119-16-3.

Szczepaniak-Kroll A. (2014),German Businessman in Poznań as the Example of Transnational Enviroment.In:A. Posern-Zieliński, L. Mróz (Eds),Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces (11-40),Poznań: Instytut im. Oskra Kolberga, ISBN 978-83-932586-1-1.