• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Anna Szymoszyn
Dr Anna Szymoszyn

Dr Anna Szymoszyn

Centre for Ethnology and Modern Anthropology (Poznań)

 

a.szymoszyn@iaepan.edu.pl

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h5l-BMwAAAAJ
https://iaepan.academia.edu/AnnaSzymoszyn

Research interests:

- Migration studies: Tibetan-Himalayan area; migrant students in Poznań; Polish highly qualified migrants in the EU.
- Ethnology and anthropology of religion: worship of saints and religious heroes; significative transformations of religious icons; contemporary Catholicism in Poland and worldwide; new religious movements of Asian origin in Poland; renaissance of the Tibetan bon Buddhism worldwide and its globalization; American and Polish religious movements stemming from bon Buddhism.
- Ethnology of Asia: issues of the Tibetan-Himalayan borderlands, cultures of Tibet and Himalaya, migration studies of the Tibetan-Himalayan area, activities of children’s villages and their influence on shaping new social-cultural structures and transcultural identity within the groups of Himalayan and Tibetan origin.
- Regional studies: study of a Polish-Jewish family deriving from Poznań.

Selected bibliography:

Books:

Szymoszyn A. (2010). Bohater religijny w świętej przestrzeni. Kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Articles:

Szymoszyn A. (2019). Czy przybysze z Bambergu przywieźli ze sobą własnych świętych? Kronika Miasta Poznania. Bambrzy, 2, 109-122.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019). Profesor Maria Paradowska i jej zasługi dla poznańskich Bambrów. Wspomnienia pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania. Bambrzy, 2, 174-188.

Szymoszyn A. (2017). Contemporary Bonpo Community in Tibetan Refugee Camps. Ethnologia Polona:Himalayan and Tibetan Identities in Contemporary Perspective,37, 67-82.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2016). A New Anthropological Project „Poles of Success - Between Emigration and Transnationality: New Aspects of the Polish Diaspora in Western Europe”. Ethnologia Polona: Invisible Boundries: Studies on Ethnic Issues, 36, 273-288.

Szymoszyn A., Szczepaniak-Kroll A. (2013). Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, 4 listopad, Poznań. Etnografia Polska, 67(1-2), 230-231.

Urbańska-Szymoszyn A. (2013). Mimesis i przemoc u podstaw Girardowskiej teorii kształtowania się zjawisk kulturowo-społecznych. Rocznik Antropologii Historii, III 2(5), 51–82.

Urbanska-Szymoszyn A. (2013). Political Determinants of the Indian Pilgrimages to Mount Kailas And Manasarovar Lake. Ethnologia Polona, 33-34, 143-153.

Urbańska-Szymoszyn A. (2013). Współczesna indyjska pielgrzymka narodowa do Góry Kailas i Jeziora Manasarowar w Tybecie. Etnografia Polska, 61(1-2), 85-119.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Lud, 95, 177-202.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Bias-objectivity: Reflections on the Margins of Discourse on Political Entanglements in Ethnological Research. Ethnologia Polona:Anthropology of Politics, 31/32, 23-28.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Transforming Tibetan Icon. Chinese Impact and Global Implications on the Picture of Mt. Kailas. The Tibet Journal. A publication for thestudy of Tibet,36(4), 17-45.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). „Professor Maria Paradowska Ph.D. habil. (1932-2011). Ethnologia Polona: Studying Religion, 28, 153-154.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Saint Adalbert as a Religious Hero in the Polish Cultural Landscape. Ethnologia Polona: Studying Religion, 28, 23-46.

Szymoszyn A. (2008). O Górze Kailash. Ścieżkami jaka, Edukacyjne Zeszyty Muzealne, 5, 14-15.

Urbańska-Szymoszyn A. (2007). III Poznańska Konferencja Azjanistyczna „Azja w początkach XXI wieku: Tożsamość – Społeczeństwo – Kultura”, Poznań, 18-19 Maja 2006.Lud, 91, 430-433.

Urbańska-Szymoszyn A. (2006). Tradycja pielgrzymowania do świętych miejsc w Tybecie. Problemy Humanistyki, 12, 85-103.

Urbańska-Szymoszyn A. (2005). Tybet – Ziemia święta. ZNAK, 607, 71-89.

Urbańska-Szymoszyn A. (2005). Dni kultury tybetańskiej Tybet w Poznaniu. Etnografia Polska, 49(1-2), 200-207.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). The Spreading of Bön Culture Among Tibetan Refugees. Polish Implications. Ethnologia Polona, 25, 117-133.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Festival of Tibetan Culture Called “Tibet in Poznań”. Ethnologia Polona, 25, 79-86.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Góra Kailas – święte miejsce Azji jako element dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków. Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia 18 (grudzień) PAN, 29-32.

Urbańska A. (2004). Diagnoza: niezgodność krwi. Konflikt tożsamości tybetańskiej i chińskiej. Puls Świata, 8, 16-24.

Urbańska A. (2003). Mount Kailas – Sacred Place and Symbolisation of the Sino-Tibetan Relations in the Context of the National-Religious Hermitage of Tibetans. Ethnologia Polona, 24, 149-165.

Urbańska A. (2001). The Centres of St. Wojciech‟s Cult in Poland. Ethnologia Polona, 22, 40-65.

Urbańska A. (2000). Kult bohatera religijnego na przykładzie św. Wojciecha. Etnografia Polska, 44(1-2), 139-154.

Urbańska A. (2000). Saint Vojtech in Bohemia. Ethnologia Polona, 21, 119-126.

Urbańska A. (2000). Saint Wojciech in Polish Folk Culture – a Photograph Exhibition at the Zamek Cultural Centre in Poznań, April 18 – May 4, 2000. Ethnologia Polona, 21, 127-130.

Urbańska A. (1999). Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarovar. Wybrane zagadnienia z badań wyprawy etnologicznej Kailas’98. Lud, 83, 254-260.

Urbańska A. (1997).Koncepcja mimesis Rene Girarda. Etnografia Polska, 41(1-2), 21-45.

Urbańska A. (1997). Tropami Świętego Wojciecha – Sesja Naukowa, Poznań – Gniezno, 3-5 marca 1997. Etnografia Polska, 41(1-2), 226-234.

Paradowska M., Urbańska A. (1996). Kult św. Wojciecha w polskiej kulturze ludowej. Zarys problematyki. Etnografia Polska, 40(1-2), 41-52.

Chapters in edited volumes:

Brzezińska A.W., Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019 w druku). Wprowadzenie. W: A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019 w druku). Profesor Maria Paradowska – inicjatorka renesansu Bambrów w krajobrazie kulturowym Poznania i propagatorka wiedzy o Bambrach. W: A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Szymoszyn. A. (2018). Chińscy imigranci edukacyjni w Poznaniu. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne (87-106). Warszawa: IAE PAN.

Szymoszyn A. (2017). Mt. Kailas as a Contemporary Multicultural Icon. W: A. Posern-Zieliński (red.), The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World (97-121). Poznań: KNE PAN, Instytut Oskara Kolberga.

Urbańska-Szymoszyn A. (2015). Święty Gaj – hipotetyczne miejsce śmierci św. Wojciecha i nowe miejsce jego kultu. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze, współczesność (485-497), Biskupin–Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, PAN Oddział we Wrocławiu, IAE PAN.

Szymoszyn A. (2015). Mapa. W: E. Gajewska i P. Cykowski (red.), 108. Na 80 urodziny JŚ XIV Dalajlamy (83-87). Warszawa: Fundacja „Phan Bde”, Fundacja Inna Przestrzeń.

Posern-Zieliński A., Urbańska-Szymoszyn A. (2014). Maria Paradowska (1932-2011). W: A. Spiss, J. Święch (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne IV (150-154). Wrocław: PTL.

Szymoszyn A. (2011). Stronniczość-obiektywizm. Refleksje na marginesie dyskusji o politycznym uwikłaniu w badaniach etnologicznych. W: W. Dohnal , A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy (274-278). Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN 15, Warszawa: PAN.

Urbańska-Szymoszyn A. (2006). Rozwój kultury bön wśród uchodźców tybetańskich w Indiach. Implikacje europejskie. W: J. Zamojski (red.), Migracje i Kultura. Migracje i społeczeństwo 11 (264-283). Warszawa: IH PAN.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin. W: A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych (191-203). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Urbańska A. (2003). Kult św. Wojciecha w wielkopolskim Budziejewko. W: J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (red.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne (213-220). Warszawa: IAE PAN.

Urbańska A. (2003). Podwójny dyskurs tybetańsko-chiński w sprawie dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków: Gang Rinpoche i Potala. W: A. Posern-Zieliński (red.), Etniczność a religia (239-245). Poznań: IEiAK UAM.

Urbańska A. (2002). Etnologiczne spojrzenie na kult św. Wojciecha w społeczeństwie polskim końca XX wieku. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła (40-65). Poznań: WT UAM.

Urbańska A. (2002). Osiedla uchodźstwa tybetańskiego w indyjskich Himalajach: funkcjonowanie i organizacja. W: J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie (157-166). Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Paradowska M., Urbańska A. (1998). Kult św. Wojciecha w wybranych regionach Polski Północnej ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Gaju. W: P. Urbańczyk (red.), Adalbertus: Wyniki badań interdyscyplinarnych (279-308). Warszawa: IAE PAN.

Edited volumes:

A.W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.). (2019). 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Vorbrich R., Szymoszyn A. (red.). (2013). Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej. Poznań: Wyd. TIPI.

Editor in chief of the Ethnologia Polona journal

Translations:

Robinson M. (2002). Miejsca święte, szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania. Tłumaczenie z angielskiego na polski oraz redakcja naukowa przypisów: A. Urbańska, A. Wichłacz. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha.