• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Łukasz Smyrski
Dr hab. Łukasz Smyrski

Dr hab. Łukasz Smyrski

Centre for Ethnology and Modern Anthropology

smyrzy.smyrzy@gmail.com

 

Research interests:

My scientific interests are placed in a wide research field of anthropology of ethnicity. I am interested in phenomena oscillating around issues of identification and ethnic identity in Eastern Europe and Post-Soviet Asia. In addition to theoretical studies I carried out field research in this respect (Lithuania, Ukraine, Siberia, Central Asia). Another research field of mine are issues related to the specificity of ethnographic research on Polish local communities in Eastern Europe.
Second field of reflection is anthropology of landscape. In my works I approach critically the concept of „landscape”, which is identified with visual perception and with specific ways of presentation and visualization. I criticize the optical meaning of landscape, as identified with the material form of the surrounding environment and I point to its social and processual character. Basing on field research carried out in the Mongolian Altai Mountains I claim that in the anthropological concept of the landscape it is crucial to consider the perspective of people inhabiting this landscape, the insiders. This perspective is based on daily activities and practices which make up an individual life processes.

Selected bibliography:

Books:

Smyrski Ł. (2018). Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Smyrski Ł. (2008). Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii. Warszawa: DIG. http://pther.net/PDF/Studia%20Ethnologica/Smyrski%20%C5%81ukasz%20Ajdyn%20znaczy%20ksi%C4%99%C5%BCyc.%20Narody%20po%C5%82udniowej%20Syberii%20%C5%81ukasz%20Smyrski.pdf

Articles:

Smyrski Ł. (2017). Antropologia krajobrazu – na pograniczu dyscyplin. Etnografia Polska, 61(1-2), 125-146.
http://rcin.org.pl/Content/65946/WA308_85283_P326_Antropologia-krajobr_I.pdf

Smyrski Ł. (2015) [2016]. Kinship, Ethnicity and Landscape: The Contexts of Ethnic Boundaries in Southern Siberia, Mongolia and Inner Mongolia. Ethnologia Polona, 36, 13-30.
http://rcin.org.pl/Content/61289/WA308_80378_P368_Kinship-Ethnicity-a_I.pdf

Smyrski Ł., Halemba A. (2015). How to train an anthropologist? The case of the „ethnographic laboratory”. Jahrbuch Für Europäische Ethnologie. Polen, 10, 49-66.
https://www.academia.edu/20051768/How_to_train_an_anthropologist_The_case_of_the_ethnographic_laboratory_

Smyrski Ł. (1995). Powrót do dawnych kultów jako czynnik odrodzenia narodowego we współczesnej Litwie. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 4(2), 115-128.

Smyrski Ł. (1993). Chrzest Litwy w świadomości polskiej społeczności wiejskiej na Litwie. Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, (3-4), 66-68.

Chapters in edited volumes:

Smyrski Ł. (2018). Zwierzę-seter w kontekście buddyzmu, szamanizmu i lokalnej ontologii w Mongolii. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska Stawarz, O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla profesora Sławoja Szynkiewicza (159-169). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.
http://rcin.org.pl/Content/67329/WA308_87506_Zwierze-seter-w-kont_I.pdf

Smyrski Ł. (2016). Murzynowo, czyli znaki istnienia – wprowadzenie do etnografii perypatetycznej Jacka Olędzkiego. W: J. Olędzki, Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX w. (7-24). Warszawa: Wydawnictwa UW.
http://images.nexto.pl/upload/virtualo/wydawnictwa_uniwersytetu_warszawskiego/f34c215de0051f7aa1d74fe7d82550a740ada64f/free/f34c215de0051f7aa1d74fe7d82550a740ada64f.pdf

Smyrski Ł, Jawłowski A. (2015). Robocza grupa polsko-syberyjska: odległe przestrzenie, wspólne problemy badawcze. Kierunki i perspektywy rozwoju współpracy. W:. K. Wielecki (red.), Debaty Artes Liberales. Syberia: tradycja i modernizacja, t. IX, (119-142). Warszawa.
http://www.al.uw.edu.pl/pliki/Debaty%20AL%20IX.pdf

Smyrski Ł. (2014). Процессы деколонизации в Сибири в конце 20 века. W: A. Bazarov, J. Kieniewicz (red.), Metting at Baikal Lake. Burden of The Past, Challenges of the Future (82-104), Ulan-Ude.

Smyrski Ł. (2013). Krzyżujące się granice. Kontekst południowej Syberii, Mongolii i północnych Chin. W: G. Kubica-Heller, H. Rusek (red.), Granice i pogranicza: państw, kultur, dyscyplin, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna (263-281). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Smyrski Ł. (2012). Tradycja wynaleziona w dyskursie etnicznym i postkolonialnym na Syberii. W: M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.), 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne (207-221). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Smyrski Ł. (2008). Cosmic ethnicity in southern Siberia. W: L. Mróz, A. Posern-Zieliński (red.), Exploring home, neighbouring and distant cultures (259-268). Warszawa: DIG.

Smyrski Ł. (2003b). Na początku był Kain – wizje ukraińskiej historii w kontekście teorii etniczności. W: Ł. Smyrski, M. Zowczak (red.), Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne (311-322). Warszawa: DIG.

Smyrski Ł. (2003a), Holy Fires, Oaks and Stones – Is the Old Faith Returning to Lithuania? W: L. Mróz, Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millennium (171-182). Warszawa: DIG.

Smyrski Ł. (2000), Tuwa – w centrum kontynentu. W: E. Nowicka (red.), Wielka Syberia Małych Narodów (149-163). Kraków: Nomos.

Edited volumes:

Smyrski Ł., Waszczyńska K. (red.). (2013). Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Warszawa: DIG.

Smyrski Ł. (red.). (2005). Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Smyrski Ł., Zowczak M. (red.). (2003). Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne. Warszawa: DIG.