• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny
Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny

Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny

Centre for Archaeology of Hills and Uplands

aczekajzastawny@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/AgnieszkaCzekajZastawny
https://scholar.google.com/citations?user=wUfNH7QAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Neolithic:
Europe; south-eastern Asia; north-eastern Africa

Topics:
1. Neolithization and Neolithic of the Danubian cultures in Europe (in particular: Linear Pottery culture).
2. Neolithization of the Baltic Sea zone (circle of Late Mesolithic cultures with pointed base pottery/crystallization and development of Funnel Beaker culture).
3. Contacts between Late Mesolithic societies of the Baltic Sea zone and Neolithic societies of Central and Northern Europe.
4. Neolithic of north-eastern Africa.
5. Neolithization and Neolithic of Transcaucasia.

Selected bibliography:

Books:

Czekaj-Zastawny A. (2008). Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły [Settlement of Linear Pottery Communities in the upper Vistula River basin]. Kraków: IAE PAN

Czekaj-Zastawny A. (2009). Settlement of the Linear Pottery Culture in Southeastern Poland (The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect Volume V = BAR S2049). Oxford: Archaeopress.

Czekaj-Zastawny A, Przybyła M. (2012). Modlniczka 2, powiat krakowski – cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: KZdBA.

Czekaj-Zastawny A. (2014). Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: KZdBA

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Irish J.D. (2019), Cemetery for newborns (= The Neolithic of Gebel Ramlah, vol. I). Poznań: IAE PAN.

Articles:

Czekaj-Zastawny A., Milisauskas S. (1997). Neolityczne materiały z wielokulturowego stanowiska 27 w Michałowicach, woj. krakowskie, Sprawozdania Archeologiczne, 49, Kraków, 39-94.

Rauba-Bukowska A., Czekaj-Zastawny A., Grabowska B., Zastawny A. (2007). Results of mineralogical and petrographic Research on vessels of Linear Band Pottery Culture and Malice Culture from sites Brzezie 17and Targowisko 11, Kłaj Commune, Małopolska Province (Technologia ceramiki KCWR i KML ze stanowisk 17 w Brzeziu i 11 w Targowisku, gm. Kłaj), Sprawozdania Archeologiczne, 59, 63-113.

Czekaj-Zastawny A. (2008). Linear band portery culture in the upper Vistula river basin [Kultura ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły]. Sprawozdania Archeologiczne 60, 31-72.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2011). Long distance exchange in the Central European Neolithic: Hungary to the Baltic. Antiquity 85/327, 43-58.
Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T., Ilkiewicz J. (2013). Relations of Mesolithic hunter-gatherers of Pomerania (Poland) with Neolithic cultures of central Europe. Journal of Field Archaeology 38/3, 195-209.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2013). Geneza kultury pucharów lejkowatych w kontekście przemian kulturowych w Europie Północnej w V tys. BC. Przegląd Archeologiczny 61, 189-213.

Kozłowski J.K., Kaczanowska M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A., Bukowski K. (2014). Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs Eastern (ALPC) Linear Pottery Cultures: ceramics and lithic raw materials circulation. Acta Archaeologica Carpathica 49, 37-76.

Moskal-del Hoyo M., Rauba-Bukowska A., Lityńska-Zając M., Mueller-Bieniek A., Czekaj-Zastawny A. (2016). Plant materials used as temper in the oldest Neolithic pottery from south-eastern Poland. Vegetation History and Archaeobotany, doi:10.1007/s00334-016-0595-6

Lityńska-Zając M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. (2017). Utilisation of cultivated and wild plants in the economy of the Linear Pottery Culture in the Upper Vistula basin. Sprawozdania Archeologiczne, 69, 271-295, DOI: 10.23858/SA69.2017.011

Czekaj-Zastawny A., Goslar T., Irish J.D, Kabaciński J. (2018). Gebel Ramlah – a Unique Newborns’ Cemetery of the Neolithic Sahara. African Archaeology Review (2018), https://doi.org/10.1007/s10437-018-9307-1

Chapters in edited volumes:
Czekaj-Zastawny A. (2004). Symbolic objects in the Linear Pottery Culture. W: Zvelebil M., Lukes A. (red.), LBK Dialogues, Studies in the formation of the Linear Pottery Culture (=BAR International Series 1304). Oxford: Archaeopress, 177-180.

Czekaj-Zastawny A. (2009). Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki wstęgowej rytej [Funerary rite of the Linear Pottery culture]. W: A. Czekaj-Zastawny (ed.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) [Funerary rite of the Danubian cultures in the Neolithic of southeastern Poland (5600/5500-2900 BC)]. Kraków: IAE PAN, 25-51.

Czekaj-Zastawny A. (2013). The Structure of Linear Pottery Culture Settlement in South-Eastern Poland. W: Kadrow S., Włodarczak P. (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…” (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11). Rzeszów, Bonn: Mitel & Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 69-84.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2013). The Origin of the Funnel Beaker Culture from a southern Baltic coast perspective. W: Kadrow S., Włodarczak P. (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…” (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11). Rzeszów, Bonn: Mitel & Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 409-428.

Czekaj-Zastawny A. (2013). Linear pottery culture in the upper Vistula River basin - settlement patterns. In: C. Hamon, P. Allard and M. Ilett (eds.), The domestic space in LBK settlements (=Internationale Archäologie - Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, 17). Rahden/Westf: VML Verlag Marie Leidorf GmbH., 169-182.

Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. (2014). Technology of the earliest vessels in the upper Vistula River basin – imports against local pottery. W: T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg and J. Ociepka (red.), Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians. International Workshop held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, October 27–28, 2012. Oxford: Archaeopress, 95-107.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2014). Long-distance exchange at the end of the 5th Millenium cal BC. Bodrogkerestúr Culture pottery at the Baltic coast. W: T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg and J. Ociepka (red.), Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians. International Workshop held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, October 27–28, 2012. Oxford: Archaeopress, 109-124.

Czekaj-Zastawny A. (2014). Pochówki kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski południowo-wschodniej [Burials of the Linear Pottery Culture in south-eastern Poland]. W: Czarniak K, Kolenda J., Markiewicz M. (red.), Szkice neolityczne. Książka poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej. Wrocław: IAE PAN, 95-129.

Czekaj-Zastawny A. (2015). Imported Danubian pottery in the Late Mesolithic context in Dąbki. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8). Rahden-Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 219-231.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2015). Early Funnel Beaker Culture at Dąbki. Imported Danubian pottery in the Late Mesolithic context in Dąbki. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8). Rahden-Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 203-217.

Czekaj-Zastawny A. Kabaciński J. (2015). New Final Neolithic cemetery E-09-4, Gebel Ramlah Playa, Western Desert of Egypt. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (red.), Hunter-gatherers and early food producing societies in the Northeastern Africa (= Studies in African Archaeology 14). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 375-384.

Czekaj-Zastawny A. (2017). The first farmers from the South – Linear Pottery culture. W: P. Włodarczak (red.), 5500 – 2000 BC (= The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 2, ed. P. Urbańczyk). Warszawa: IAE PAN, 21-62.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2017). Hunter-gatherers and the first farmers. W: P. Włodarczak (ed.), 5500 – 2000 BC (= The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 2, ed. P. Urbańczyk). Warszawa: IAE PAN, 107-124.
Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Irish J.D. (2018). Chapter 6: The Neolithic Infant Cemetery at Gebel Ramlah in Egypt’s Western Desert. W: S. Han, T.K. Betsinger and A.B. Scott (red.), The anthropology of the fetus. Biology, Culture, and Society. New York-Oxford: Berghahn Books, 132-145.

Czekaj-Zastawny A., Irish J.D, Kabaciński J., Mugaj J. (2018). The Neolithic settlements by a paleo-lake of Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, M. Winiarska-Kabacińska (red.), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf (= Studies in African Archaeology 15). Poznań: Poznań Archaeological Museum, 515-538.

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Terberger T. (2018). At the edge of two worlds: hunter-gatherers and early farmers in the Polish Lowlands. W: Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. (red.),  Multas per Gentes et Multa per Saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Alter, 257-265.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2018). Początki osadnictwa. W: D. Król (red.), Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gm. Puck, stanowisko 1. (= Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae VII). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 60-82.

Edited volumes:

Czekaj-Zastawny A. (ed.). (2009). Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) [Funerary rite of the Danubian cultures in the Neolithic of southeastern Poland (5600/5500-2900 BC)]. Kraków: IAE PAN.