• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Structure » Lab » Staff » Dr hab. Mateusz Bogucki, prof. IAE PAN
Dr hab. Mateusz Bogucki, prof. IAE PAN

dr hab. Mateusz Bogucki, prof. IAE PAN

Bio- and Archeometric Laboratory

matbogu@yahoo.com

http://pan-pl.academia.edu/MateuszBogucki; https://scholar.google.com/citations?user=TuZw3h0AAAAJ&hl=en

Research interests:

My research interests concentrate on widely understood economy of Central and Northern Europe in the Early Middle Ages. I give special attention to Scandinavian-Slavic-Baltic contacts and to the linkages of the Baltic zone with West Europe and the Orient. The subject of my numismatic interests is primarily the circulation of silver in the Baltic zone in the 8th
to 11th c. and the oldest coinage in Poland, the phenomenon of imitation and counterfeiting of coins in the Early Middle Ages.

Selected bibliography:

Books:

M. Bogucki, D. Gorlińska, S. Suchodolski, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz (2015). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen, M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (red.),Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band III, Warszawa.

M. Bogucki, G. Horoszko, J. Piniński, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz (2016). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Pommern, W: M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (red.),M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (red.),Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band II, Warszawa.

M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, J. Piniński, P. Chabrzyk, A.Kędzierski, M. Kulesza, R. Wawrzczak (2016).Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen 2011–2013. Addenda et Corrigenda, M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (red.),Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band V, Warszawa.

M. Bogucki, T. Szczurek, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, B. Paszkiewicz, A.Tabaka, A. Kędzierski, W. Nakielski, P. Kaźmierczak (2017). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen, M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (red.),Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band I, Warszawa.

Articles:

M. Bogucki (1997).Malmer, B., Ros J., Tesch, S. –Kung Olofs Mynthus i kvarteret Urmakaren, Sigtuna. Sigtuna Museers Skriftserie 3. Stockholm, 1991, Wiadomości Numizmatyczne XL, z. 3-4, s. 208–211.

M. Bogucki (1998).K. Jonsson, U. Nordlin, I. Wisehn (eds.) – Myntningen i Sverige 995–1995. Numismatiska Meddelanden XL, Stockholm 1995, Wiadomości Numizmatyczne XLII, z. 1-2, s. 104–106.

M. Bogucki (2000). Brita Malmer – The Anglo–Scandinavian Coinage c. 995–1020, „Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in suecia repertis. Nova series 9”, Stockholm, 1997, 635 ss., Wiadomości Numizmatyczne XLIV, z. 1, s. 98–99.

M. Bogucki (2001a). Symbolika ornamentów z litewskich okuć rogów do picia z okresu wędrówek ludów, Światowit XLII (2000), s. 26–34, Pl. 2–9.

M. Bogucki (2001b). Moesgaard J. Ch., Nielsen P (eds.) Ord med Mening. Festskrift til Jorgen Steen Jensen, 1998, Taastarup, Wiadomości Numizmatyczne XLV, z. 1, s. 94–96.

M. Bogucki, P. Florjanowicz (2001). Monety z prac wykopaliskowych przeprowadzonych przy kościele krzyżackim w Szestnie gm. Mrągowo, w 1998 i 1999 r., Wiadomości Numizmatyczne XLV, z. 1, s. 86–93.

M. Bogucki (2002). Birgita Hårdh – Silver in the Viking Age. A Regional-Economic Study,1996, Stockholm, Wiadomości Numizmatyczne XLVI, z. 1 (173), s. 97–102.

M. Bogucki, D. Malarczyk (2003).Szestno – Czarny Las, gm. i pow. Mrągowo, Wiadomości Numizmatyczne XLVII, z. 2 (176), s. 209–211.

M. Bogucki (2004a).Dlaczego we wczesnym średniowieczu powstawały skarby złomu srebrnego? Uwagi na marginesie prac Jacka Kowalewskiego i Przemysława Urbańczyka, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 1 (177), s. 49–76.

M. Bogucki (2004b).Medal „STANISLAVS DVX INCLITVS”, Biuletyn Numizmatyczny,1 (333), s. 77–78.

M. Bogucki (2004c).The Viking Age ports of trade in Poland, Eesti Arheoloogia Ajakiri 8:2,100–127.

M. Bogucki (2004d).Wczesnośredniowieczny skarb monet z Oterek koło Reszla, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 193–204.

M. Bogucki (2004e).Znalezisko ozdób srebrnych z okresu wędrówek ludów z Oterek, kołoReszla, woj. warmińsko-mazurskie, Światowit IV (XLV), fasc. B, 2002, s. 13–18.

M. Bogucki (2004f). Tuukka Talvio – Coins and Coin Finds in Finland AD 800-1200, Finska Fornminnesföreningen, ISKOS 12, Helsinki 2002, 235 ss, 27 ryc., 9 map, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 233–236.

M. Bogucki (2004g).Cecilia von Heijne – Särpräglat. Vikingatida och tidig medeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130), Stockholm Studies in Archaeology 31, Stockholm 2004, 427 ss, 98 ryc., Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 236–238.

M. Bogucki (2004h). Piaseczno, gm. i pow. loco, woj. mazowieckie, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 225.

M. Bogucki (2005a).Znaleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, cz. 1, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 1 (179), s. 104–108.

M. Bogucki (2005b).Znaleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, cz. 2, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 231–235.

M. Bogucki (2005c).Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Mariusz Tuszyński,Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli, gm. Czerniejewo, woj. wielkopolskie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Archeologicznej, vol. 23, Poznań 2005. 223 ss., 7 ryc., 26 tabl., Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 241–244.

M. Bogucki (2005d). XIII Ogólnorosyjska Konferencja Numizmatyczna, Moskwa, 11-15 maja2005 roku, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 253–254.

M. Bogucki, D. Malarczyk, E. Marczak (2005).Skarb dirhamów z X wieku z grodziska w Truszkach Zalesiu, pow. Kolno, woj. podlaskie, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 173–190.

M. Bogucki (2006a).Znaleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i EtnologiiPAN, cz. 3, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 1 (181), s. 99–101.

M. Bogucki (2006b).Denar Ludwika Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim – Truso,Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 173–180.

M. Bogucki (2006c). Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monetyBolesława Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 181–194.

M. Bogucki (2006d).Gert Hatz (we współpracy z Ernst Pernicka), Der Münzfund vom Goting-Klif/Föhr, Numismatische Studien, H. 14, Hamburg 2001, 111 ss.,Wiadomości Numizmatyczne L, z. 1 (181), s. 105–106.

M. Bogucki, M. F. Jagodzińskim, J. Wiercińską (2006). Łęcze, gm. Tolkmicko, pow. elbląski,woj. warmińsko-mazurskie, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 201.

M. Bogucki (2007a). Moneta Cesarza Ludwika Pobożnego znaleziona w Truso pod Elblągiem, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 70, s. 11–15.

M. Bogucki (2007b).Coinage and History in the North Sea World, c. 500-1250. Essays inHonour of Marion Archibald, B. Cook, G. Williams(red.), The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD. Peoples, Economies and Cultures, vol. 19, Leiden-Boston 2005, 794 ss., Wiadomości Numizmatyczne LI, z. 1 (183), s. 129–133.

M. Bogucki (2007c). Cufic Coins – The European Union Project. Sympozjum poświęcone numizmatyce orientalnej. Kopenhaga 5-6 grudnia 2006 r., Wiadomości Numizmatyczne LI, z. 1 (183), s. 142–144.

M. Bogucki (2007d). Teresa Kiersnowska, Łódzki Numizmatyk 2006 (2007), s. 141.

M. Bogucki (2008a). Forged Coins in Early Medieval Poland, Wiadomości Numizmatyczne LII, z. 2 (186) /Polish Numismatic News VIII/, s. 209–236.

M. Bogucki (2008b).Northumbryjska styca Æthelreda II z Janowa Pomorskiego (Truso),Wiadomości Numizmatyczne LII, z. 1 (185), s. 34–41.

M. Bogucki (2009a). Działalność Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk HistorycznychPAN w 2008 r., Wiadomości Numizmatyczne LIII, z. 1 (187),s. 94–95.

M. Bogucki (2009b). Konno w zaświaty, Archeologia Żywa 3/2009, s. 30–33.

M. Bogucki (2009c).Two Northumbrian stycas of Eanred and Æthelred II from MedievalTruso in Poland, The British Numismatic Journal 79, s. 34–42.

M. Bogucki (2010a). Miedzy wagą a mieczem. Kupcy wikińscy w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, Pruthenia V, Olsztyn, s. 17–74.

M. Bogucki (2010b). Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich, Pruthenia V, Olsztyn,249–254.

M. Bogucki (2010c). Poprawianie stempli monet Bolesława Chrobrego i Mieszka II,Wiadomości Numizmatyczne LIV, z. 2 (190), s. 172–192.

M. Bogucki (2010d). Marcin Wołoszyn (red.), Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century (= Moravia Magna, Seria Polona 3). Polska Akademia Umiejętności i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków 2009, 684s.; liczne rysunki, mapy i tablice, Sprawozdania Archeologiczne 62, s. 565–579.

M. Bogucki, B. Paszkiewiczem (2010). Racibórz, m. pow., Wiadomości Numizmatyczne LIV, z. 1 (189), s. 95.

M. Bogucki (2011). Skarb z Bonina zdaniem eksperta, Archeologia Żywa 1 (53), s. 27.

M. Bogucki (2012a). Budzistowo I, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2 (194), s. 291.

M. Bogucki (2012b). Duraczów, gm. Łagów, pow. konecki, Wiadomości Numizmatyczne LVI,z. 2 (194), s. 292.

M. Bogucki (2012c). Ochrona dziedzictwa na ustach, Archeologia Żywa 3 (61), s. 48–50.

M. Bogucki (2012d). Mennictwo naśladowcze Słowiańszczyzny północno-zachodniej w X iXI wieku, Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 1, s. 3–14.

M. Bogucki (2012e). Uniejów, m. i pow. poddębicki – okolica, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2 (194), s. 296–297.

M. Bogucki, P. Dulęba (2012a). Kościejów, gm. Racławice, pow. miechowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 1 (193), s. 131.

M. Bogucki, P. Dulęba (2012b). Winiary, gm. Racławice, pow. miechowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 1 (193), s. 138.

M. Bogucki, M. F. Jagodziński (2012). Elbląg, pow. grodzki, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 283–284.

M. Bogucki, B. Wywrot-Wyszkowska (2012). Budzistowo II, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 291–292.

M. Bogucki, T. Dzieńkowski (2012). Ochoża Kolonia, gm. Chełm, pow. chełmski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 298–299.

M. Bogucki, B. Jurkiewicz, H. Machajewski (2012). Licyjska drachma Trajana z osady przeworskiej w miejscowości Łęki Majątek, pow. kutnowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 237–244.

M. Bogucki (2013).Rory Naismith, Money and Power in Anglo-Saxon England. The Southern English Kingdoms, 757-865, Cambridge Studies in Medieval life and thought, Fourth Series (No. 80), Cambridge University Press, Cambridge 2012, 351 ss., 52 ilustracje, 2 mapy i 10 tabel, ISBN 978-1-107-00662-1, cena 60£, Wiadomości Numizmatyczne LVII/1–2, s. 262–269.

M. Bogucki (2014). Czy istnieją monety Miecława, zbuntowanego cześnika Mieszka II?,Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne IX, s. 135–146.

M. Bogucki, M. Rudnickim (2014). Stawy, gm. Imielno, pow. jędrzejowski, woj.świętokrzyskie, Wiadomości Numizmatyczne LVIII, z. 1–2 (197–198), s. 279–280.

M. Bogucki (2015). Editorial, Archaeologia Polona 48:2010 (2015), s. 1-2.

M. Bogucki, J. Magiera (2015). New coins of Bolesław Chrobry (the Brave), WiadomościNumizmatyczne LIX/1–2 [Polish Numismatic News IX], s. 115–128.

M. Bogucki, S. Suchodolski (2017). Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce,Przegląd Archeologiczny 65, s. 53–68.

M. Bogucki A. Dymowski, G. Śnieżko (2018).The common people and material relics of Antiquity. The afterlife of ancient coins in the territory of present-day Poland in the medieval and modern period, Studies on Ancient Art and Civilisation 21 (2017), s. 275–297.

Chapters in edited volumes:

M. Bogucki (2001).Średniowieczne naszyjniki pruskie typu „Totenkrone”, W:W. Nowakowski, A. Szela (red.), Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 35–40.

M. Bogucki (2003a).Frühmittelalterliche Silberschätze und Münzen aus dem ehemaligen Ostpreußen im Licht von Archivalien, W: W. Nowakowski, M. Lemke (red.) Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, Warszawa, s. 15–22, Taf. I–IV.

M. Bogucki (2003b).Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych ze wsi Brodzikowo, pow. Mrągowo, W: W. Wróblewski (ed.), Studia Galindzkie I, Warszawa, s. 181–244.

M. Bogucki, W. Wróblewski, T. Nowakiewicz (2003). Terra desolata. Wczesnośredniowieczna Galindia w świetle badań mikroregionu Jeziora Salęt, W: W. Wróblewski (red.), Studia Galindzkie I, Warszawa, s. 157–180.

M. Bogucki (2005a).Начало импорта дирхемов в зону Балтийского моря в свете новых находок, W: A. A. Молчанов (red.) XIII Всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 11-15 апреля 2005, Москва, s. 50–52.

M. Bogucki (2005b). Reasons for Hiding Early Mediaeval Hack Silver Hoards, W: C. Alfaro,C. Marcos, P. Otero (red.) XIII Congreso Internacional de Numismática. Madrid – 2003. Acta – Proceedings – Actes, Vol. II , Madrid, s. 1151–1157.

M. Bogucki (2006). Grobina – a Sign of the Future. Early Ports of Trade in the Balt Lands, W:M. Bertasius (red.), Transformatio mundi – the transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas, s. 93–106.

M. Bogucki (2007a).Coin finds in Viking Age emporium at Janów Pomorski (Truso) and the‘Prussian phenomenon’, W: S. Suchodolski, M. Bogucki (red.), Money circulation in Antiquity, the Middle Ages and modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne. Warsaw, 13-14 October 2006, Warszawa-Kraków 2007, s. 79–108.

M. Bogucki (2007b).Some oriental finds from the Port of Trade at Janów Pomorski (Truso),Poland, W: U. Fransson et al. (red.),Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe during the pre- and early history, Stockholm 2007, s. 128–134.

M. Bogucki, S. Suchodolski (2007).Preface/Wstęp.W: S. Suchodolski, M. Bogucki (eds.),Money circulation in antiquity, the Middle Ages and modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of "Wiadomości Numizmatyczne". Warsaw 13-14 October 2006, Warszawa 2007, s. 7–11.

M. Bogucki (2008a).An unknown hybrid of the ‘princes polonie’ denier and a new type ofBoleslav the Brave’s coin, W: O. Järvinen (red.), Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexegenario dedicata, Helsinki, s. 77–89.

M. Bogucki (2008b).Hoards or graves? Two unique Mediaeval finds from Skomętno Wielkiein Sudovia (north-east Poland), W: The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16-21 September, Malta 2008, Malta, s. 291–292.

M. Bogucki (2009a) Coins in Time-capsule? Some observations on Early Medieval singleFinds from Poland, W: XIV International Numismatic Congress, Glasgow,s. 157–158.

M. Bogucki (2009b).Drugie znalezisko wczesnośredniowiecznych ozdób srebrnych zeSkomętna Wielkiego pod Ełkiem, W: A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam. Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, s. 495–515.

M. Bogucki (2010a).The Baltic emporia and their settlement hinterland – comments on DonatWehner’s study of Wolin and Menzlin, W: B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Hardt (red.), Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe – Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres, Neue Studien zur Sachsenforschung, Bd. 1, s. 267–272.

M. Bogucki (2010b).The beginning of the dirham import to the Baltic Sea zone and the problem of the early emporia, W: A. Bitner-Wróblewska, Ulla Lund-Hansen (red.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland 2005-2008. København – Warszawa, s. 351–361.

M. Bogucki (2010c). Viking Age emporia around the Baltic Sea – a cul de sac of the European urbanization?, W: A. Buko, M. McCarthy (red.), Making a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanization, Warszawa, s. 151–165.

M. Bogucki, S. Miłek (2010). Monety, ich pochodzenie oraz obieg w Kaliszu i jego najbliższych okolicach w X i pierwszej połowie XI wieku, W: S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa, s. 49–59.

M. Bogucki (2011a). Die recutting in the eleventh-century Polish Coinage, W: N. Holmes(red.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, vol. II, Glasgow, s. 1382–1391.

M. Bogucki (2011b). Główne etapy upieniężnienia rynków na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, W: J. Parahus (red.), Upieniężnienie. Kiedy moneta staje się pieniądzem. XIV ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli, Nowa Sól 2011, s. 69–90.

M. Bogucki (2011c). The Use of Money in the Slavic Lands from the 9th to the 11th century–the archaeological-numismatic evidence, W: J. Graham-Campbell, G. Williams, S. M.Sindbaeak (red.), Silver Economies, monetization & society in Scandinavia, 800-1100,Århus, s. 129–148.

M. Bogucki (2012a).On Wulfstan’s right hand - the Viking Age emporia in West Slav Lands,W: R. Hodges, S. Gelichi (red.), From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages. Proceedings of the International Conference, Comacchio, 27th-29th March 2009 / Da un mare all'altro. Luoghi di scambio nell'Alto Medioevo europeo e mediterraneo. Atti del Seminario Internazionale Comacchio, 27-29 marzo 2009, Turnhout, s. 81–109.

M. Bogucki (2012b).Monety starożytne, średniowieczne i nowożytne z osady w Janowie Pomorskim 1 znalezione w 2007 i 2008 roku, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Tom I:3. Analizy, Truso Studies I:3, Elbląg 2012, s. 27–63.

M. Bogucki (2012c). Münzen, W: S. Brather, M. Jagodziński, Der wikingerzeitlicheSeehandelsplatz von Janów (Truso). Geomagnetische, archäopedologische und archäologische Untersuchungen 2004–2008, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 24, Bonn, s. 160–166.

M. Bogucki (2012d).Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, W: G. Dethlefs,A. Pol, S. Wittenbrink (red.), Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012, Osnabrück 2012, s. 111–126.

M. Bogucki (2012e).Windows to the World? On the Role of Baltic Viking Age Emporia forthe Slavs, W: The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 29th August-1st September, Helsinki 2012, Helsinki, s. 242–243.

M. Bogucki (2012f). Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI wieku,W: W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki na Śląsku, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce 2, Poznań, s. 85–110.

M. Bogucki, B. Stanisławski (2012).Dirhams – Slaves – Genetics. New Perspectives forUnderstanding the Viking Age Trade Between Slavic Lands and Transoxania, W: The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 29th August-1st September, Helsinki 2012, Helsinki, s. 98.

M. Bogucki, M. F. Jagodziński, M. Kasprzycka (2012). Przedmowa W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, Truso Studies I:1, Elbląg 2012, s. 10–13.

M. Bogucki, M.F. Jagodziński, B. Jurkiewicz(2012).Inwestycyjne badania wykopaliskowe wJanowie Pomorskim, stan. 1, w 2007 i 2008 roku. Zagadnienia wstępne, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów, Truso Studies I:1, Elbląg 2012, s. 15–26.

M. Bogucki, M. Auch, M. Trzeciecki (2012a). Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, Truso Studies I:2, Elbląg 2012, s. 23–232.

M. Bogucki, M. Auch, M. Trzeciecki (2012b). Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, Truso Studies I:2, Elbląg 2012, s. 233–295.

M. Bogucki, M. Auch, B. Jurkiewicz, M. Trzeciecki (2012).Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1,W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, Truso Studies I: 2, Elbląg 2012, s. 9–22.

M. Bogucki (2013a).Coin finds from Wolin and its hinterland, W: M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, Szczecin, s. 345–358.

M. Bogucki (2013b). Before the Vikings. Foreigners in the lower Vistula region during the Migration Period and the origins of Truso, W: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture In Medieval Poland, Interdisciplinary Medieval Studies II, Wrocław, s. 81–112.

M. Bogucki (2013c). Pieniądz, W: E. Skubicha, M. Kwiatkowska-Rodeczko (red.), Piotrówka. Pamięć rodowodu. Katalog wystawy, Radom, s. 110–114.

M. Bogucki (2013d) Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia wświetle źródeł numizmatycznych, W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja - ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisła a Pilicą, Radom. Korzenie miasta i regionu 4, Radom 2013, s. 37–46.

M. Bogucki, M. Rebkowski (2013). Preface, W: M. Bogucki, M. Rębkowski (eds.), Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, Szczecin, s. 7–9.

M. Bogucki, P. Ilisch, M. Kulesza (2013).Monety zachodnioeuropejskie w skarbie zMózgowa, W: E. Jelińska (red.), Znaleziska średniowiecznych skarbów srebrnych z terenu Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013, s. 14–139.

M. Bogucki, M. Kulesza (2013).Monety zachodnioeuropejskie w skarbie z Olbrachtówka,W: E. Jelińska (red.), Znaleziska średniowiecznych skarbów srebrnych z terenu Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013, s. 189–213.

M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (2013). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen.Inventar. Einleitung, W: M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band IV, Kleinpolen und Schlesien, Warszawa 2013, s. 9–19.

M. Bogucki (2014a). The archaeological context of the Bodzia cemetery and the trade route on the middle and lower Vistula in the Middle and Late Viking Period, W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland,East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 27, New York-Leiden, s. 9–33.

M. Bogucki (2014b).Truso, silver and trade, W: S.M. Sindbæk, A. Trakadas (eds.), The World in the Viking Age, Roskilde, s. 98–99.

M. Bogucki, D. Malarczyk (2014). Wczesnośredniowieczny skarb monet ze Srebrnego Wzgórza na Wolinie, W: B. Stanisławski, W. Filipowiak (eds.), Wolin wczesnośredniowieczny 2, Warszawa, s. 291–318.

M. Bogucki, J. Magiera (2015).Lund – Odense – Lund – Kołobrzeg. Danish influences in „Zemuzil Bomeraniorum“ Coinage, W: T. Talvio, M. Wijk (red.), Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson, Stockholm, s. 119–128.

M. Bogucki (2016a).XI-wieczne pomorskie naśladownictwo denara krzyżowego Dobropole,gm. Myślibórz, pow. Myślibórz / An 11th c. Pomeranian imitation of a cross denier Dobropole, Myślibórz Commune, Myślibórz District, W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania, Warszawa, s. 106–107.

M. Bogucki (2016b).Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X–XI w. w świetle danych archeologicznych, W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa, s. 17–31.

M. Bogucki (2016c). Intercultural relations of the inhabitants of Polish territory in the 9th and10th centuries, W: P. Urbańczyk (red.), The Past Societies. Polish Lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, Vol. V. M. Trzeciecki (red.), 500–1000 AD, (red.), Warszawa, s. 223–276.

M. Bogucki (2017).Prussian, Scandinavian or Slavic? Observations on the ethnic identity of the inhabitats of Truso emporium, W: M.F. Jagodziński (red.), Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium, Truso Studies III:2, Elbląg 2017, s. 105–136.

M. Bogucki (2018a).Coins from Lubin as a Contribution to the Study of Medieval Pomeranian Coin Production, W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River, Szczecin, s. 287–293.

M. Bogucki (2018b).On silver fragmentation: how reliable are metrological data? A case study based on the Mózgowo hoard from Poland (t.p.q. 1009), W: J. Kershaw, G. Williams (ed.), Silver, Butter, Cloth: Monetary and Social Economies in the Viking Age, Oxford 2018, pp. 57–72.

M. Bogucki (2018c).The Truso project: From local landing place to Viking Age emporium. W: J. Hansen, M. Runge (ed.), From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social Organisation of Land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018, Archaeological & Historical Studies in Centrality 2, Odense, s. 156–173.

M. Bogucki, M. Trzeciecki (2018).DENARIVS SANDOMIRI z radomskiego grodu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, s. 279–292.

Edited volumes:

S. Suchodolski, M. Bogucki (red.) (2007).Money circulation in Antiquity, the Middle Agesand modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne. Warsaw, 13–14 October 2006”. Warszawa-Kraków

M. Bogucki, M. Rębkowski (red.) (2013).Economies, Monetisation and Society in WestSlavic Lands 800–1200 AD. Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, Szczecin.

M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.) (2017). Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Warszawa.

M. F. Jagodziński, M. Bogucki (red.) (2012–2017). Studia nad Truso/Truso Studies – tom I–III, Elbląg.

M. Bogucki, S. Suchodolski, P. Ilisch (red.) (2013–2017). Frühmittelalterliche Münzfundeaus Polen. Inventar, tom I–V, Warszawa.

Editorial board membership:

2005–2009 „Wiadomości Numizmatyczne”
2011 „Archaeologia Polona”
since 2019 – editor in chief „Wiadomości Numizmatyczne”