• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Structure » Lab » Staff » Dr inż. Zdzisław Hensel
Dr inż. Zdzisław Hensel

Dr inż. Zdzisław Hensel

Bio- and Archeometric Laboratory

laboratorium.iae.pan@neostrada.pl

 

Research interests:

Materials research performed on historic objects made of non-ferrous metals and iron.

Selected bibliography:

Articles:

Hensel Z. (1996). Elementy rzędów końskich z cmentarzyska w Tumianach, woj. Olsztyńskie, w świetle badań składu chemicznego. Archeologia Polski, 41(1-2), 131-138.

Dąbrowski J., Hensel Z. (2005). Metallgiesserei in der alteren Bronzeit in Polen, Praehistorische Zeitschrift, 80(1), 5-20.

Józefowska A., Gediga B., Hensel Z. (2018). Zespół mieczy z ciałopalnego cmentarzyska ludności „kultury łużyckiej” w Domasławiu, pow. Wrocław.Przegląd Archeologiczny, 66, 137-175.

Chapters in edited volumes:

Hensel Z. (2013). Analizy metaloznawcze monet i biżuterii z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W: A. Tabaka, A. M. Wyrwa (red.), Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy (143-172). Lednica: Biblioteka Studiów Lednickich Fontes 5.

Hensel Z. (2016). Badania materiałoznawcze wybranych znalezisk z cmentarzyska w Bodzi. W:A. Buko (red.), Bodzia, Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (305-317). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Hensel Z. (2019). Omówienie wyników badań analizy składu chemicznego zabytków ze stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach.W: B. Niezabitowska-Wiśniewska (red.), Puławy-Włostowice Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny (588-599). Lublin