• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Paulina Romanowicz
Dr Paulina Romanowicz

Dr Paulina Romanowicz

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region

p.romanowicz@iaepan.szczecin.pl

 

http://pan-pl.academia.edu/PaulinaRomanowicz

Research interests:

- Middle Ages and Early Modern Times, in Poland and Europe;
- archaeology of childhood;
- archaeology of contemporaneity;
- history and archeology of games and merriments;
- archaeology of Reformation in Europe;
- popularization of science.

Selected bibliography:

Books:

Romanowicz P. (2016). Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich.

Articles:

Romanowicz P. (2007). Kult św. Ottona za panowania księcia szczecińskiego Barnima III (1298-1368) – wyraz ideologii dworu książęcego. Teka Historyka, 30-31, 197-200.

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe z Siegburga i Waldenburga w późnośredniowiecznym Stargardzie. Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, 6, 111- 123.

Romanowicz P. (2012). [rec.] POVILAS BLAŽEVIČIUS, Seniausieji Lietuvos žaislai [Najdawniejsze zabawki na Litwie], Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, Vilnius 2011, ss. 240, ryc. 184, tabele, streszcz. Ang. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 371-374.

Romanowicz P., Vilka A. (2013/2014). Children in the prehistoric and historic societies. The European Archaeologists, 40, 73-74.

Romanowicz P. (2013). Nowożytny wiatrak-zabawka z badań archeologicznych w Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 603-610.

Romanowicz P. (2012). XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu. „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”. Małkocin, 9-11 maja 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 614-615.

Romanowicz P. (2012). Child and childhood in the light of archeology - problems and research perspectives. Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin, 5-6 listopada 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 616-617.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2015). Siedziba prepozyta kapituły kamieńskiej w Lubinie na wyspie Wolin. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, 391-410.

Romanowicz P. (2016). Christianisation of children’s death in Western Pomerania. Archaeologia Polona, 51-52, 133-142.

Janowski A., Romanowicz P. (2015). [rec.] Small Things Forgotten. Locks and Keys & Board Games, red. Ingvild Øye, The Bryggen Papers. Supplementary Series 9, Bergen 2013. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2,372-376.

Romanowicz P., Dziewanowski M. (2016). Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską. Materiały Zachodniopomorskie, 12, 573-610.

Chapters in edited volumes:

Romanowicz P. (2011). Standardy luksusu – naczynia kamionkowe w późnośredniowiecznym Stargardzie. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich (273-287).Wolin

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe jako źródło do badania luksusu, handlu i socjotopografii w późnośredniowiecznym mieście. Przykład Stargardu. W: В. Ф. Колесник, Р. В. Терпиловський, К. В. Корнієнко та ін. (red.), Археологія: спадок віків. Матеріали Мiжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, редкол. (208- 212). Била Церква: Кaфeдpa aрхеологіі та музеєзнавства Київськово націоналново університету імені Тараса Шевченка.

Romanowicz P., Zyśko A. (2012). Średniowiecza ceramika naczyniowa. W: K. Kwiatkowski, M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu 1. Badania zachodniej części kwartału V ( 89-109). Stargard: Muzeum w Stargardzie.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2012). Childhood in Mediaeval Kołobrzeg. Reflections on the archaeological evidence. W: M. Gläser, C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Oltersdorf (red.),Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII (349-361).Lübeck: Schmidt-Römhild.

Romanowicz P. (2013). Archaeological finds of playthings in late medieval cities. Contribution to the study of the development of children in the past. W: P. Romanowicz (red.). Child and Childhood in the Light of Archaeology (163-184). Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Romanowicz P. (2013). The story of one toy. W: J. Turek (red.), 19th Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Abstracts (59). Pilsen.

Romanowicz P. (2013). Akcesoria gier i zabaw z najnowszych badań w Stargardzie. W: H. Paner, J. Fudziński (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza (215-229). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Romanowicz P. (2016). Guzik czy zabawka? O problemach identyfikacji zabawek w materiale archeologicznym. W: K. Kabacińska-Łuczak, D. Żołądź-Strzelczyk (red.) Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (91-102). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Romanowicz P., Zyśko A. (2016). Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa. W: M. Majewski (red.) Archeologia Stargardu 2, 2. Badania na obszarze danego kościoła augustiańskiego (103-152)., Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie..

Romanowicz P. (2017). Późnośredniowieczna importowana ceramika naczyniowa. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu 3. Badania na Rynku Staromiejskim (77-85). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Romanowicz P. (2018). Catalogue of Graves. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (131-159). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018). The Church of St Nicholas. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (183-189). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018).The Residential Tower. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (191-197). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018). Late Medieval and Modern Ceramics W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (273-285). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018).Metal Objects. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (295-315). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018).Finds of Bone, Antler, Amber and Clay. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (317-324). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Szydłowski M., Romanowicz P. (2018). Stone Objects. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (325-331). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Makowska A., Romanowicz P. (2018). Glass Finds. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (333-340). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Ciombor K., Romanowicz P. Artefacts Made od Amber. W: M. Rębkowski (red.),Wolin - the Old Town. Studies of finds (323-347). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Edited volumes:

Romanowicz P. (red.) (2013). Child and Childhood in the Light of Archaeology. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Dr Paulina Romanowicz
p.romanowicz@iaepan.szczecin.pl

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region

http://pan-pl.academia.edu/PaulinaRomanowicz

Research interests:

- Middle Ages and Early Modern Times, in Poland and Europe;
- archaeology of childhood;
- archaeology of contemporaneity;
- history and archeology of games and merriments;
- archaeology of Reformation in Europe;
- popularization of science.

Selected bibliography:

Books:

Romanowicz P. (2016). Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich.

Articles:

Romanowicz P. (2007). Kult św. Ottona za panowania księcia szczecińskiego Barnima III (1298-1368) – wyraz ideologii dworu książęcego. Teka Historyka, 30-31, 197-200.

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe z Siegburga i Waldenburga w późnośredniowiecznym Stargardzie. Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, 6, 111- 123.

Romanowicz P. (2012). [rec.] POVILAS BLAŽEVIČIUS, Seniausieji Lietuvos žaislai [Najdawniejsze zabawki na Litwie], Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, Vilnius 2011, ss. 240, ryc. 184, tabele, streszcz. Ang. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 371-374.

Romanowicz P., Vilka A. (2013/2014). Children in the prehistoric and historic societies. The European Archaeologists, 40, 73-74.

Romanowicz P. (2013). Nowożytny wiatrak-zabawka z badań archeologicznych w Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 603-610.

Romanowicz P. (2012). XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu. „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”. Małkocin, 9-11 maja 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 614-615.

Romanowicz P. (2012). Child and childhood in the light of archeology - problems and research perspectives. Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin, 5-6 listopada 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 616-617.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2015). Siedziba prepozyta kapituły kamieńskiej w Lubinie na wyspie Wolin. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, 391-410.

Romanowicz P. (2016). Christianisation of children’s death in Western Pomerania. Archaeologia Polona, 51-52, 133-142.

Janowski A., Romanowicz P. (2015). [rec.] Small Things Forgotten. Locks and Keys & Board Games, red. Ingvild Øye, The Bryggen Papers. Supplementary Series 9, Bergen 2013. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2,372-376.

Romanowicz P., Dziewanowski M. (2016). Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską. Materiały Zachodniopomorskie, 12, 573-610.

Chapters in edited volumes:

Romanowicz P. (2011). Standardy luksusu – naczynia kamionkowe w późnośredniowiecznym Stargardzie. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich (273-287).Wolin

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe jako źródło do badania luksusu, handlu i socjotopografii w późnośredniowiecznym mieście. Przykład Stargardu. W: В. Ф. Колесник, Р. В. Терпиловський, К. В. Корнієнко та ін. (red.), Археологія: спадок віків. Матеріали Мiжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, редкол. (208- 212). Била Церква: Кaфeдpa aрхеологіі та музеєзнавства Київськово націоналново університету імені Тараса Шевченка.

Romanowicz P., Zyśko A. (2012). Średniowiecza ceramika naczyniowa. W: K. Kwiatkowski, M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu 1. Badania zachodniej części kwartału V ( 89-109). Stargard: Muzeum w Stargardzie.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2012). Childhood in Mediaeval Kołobrzeg. Reflections on the archaeological evidence. W: M. Gläser, C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Oltersdorf (red.),Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII (349-361).Lübeck: Schmidt-Römhild.

Romanowicz P. (2013). Archaeological finds of playthings in late medieval cities. Contribution to the study of the development of children in the past. W: P. Romanowicz (red.). Child and Childhood in the Light of Archaeology (163-184). Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Romanowicz P. (2013). The story of one toy. W: J. Turek (red.), 19th Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Abstracts (59). Pilsen.

Romanowicz P. (2013). Akcesoria gier i zabaw z najnowszych badań w Stargardzie. W: H. Paner, J. Fudziński (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza (215-229). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Romanowicz P. (2016). Guzik czy zabawka? O problemach identyfikacji zabawek w materiale archeologicznym. W: K. Kabacińska-Łuczak, D. Żołądź-Strzelczyk (red.) Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (91-102). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Romanowicz P., Zyśko A. (2016). Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa. W: M. Majewski (red.) Archeologia Stargardu 2, 2. Badania na obszarze danego kościoła augustiańskiego (103-152)., Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie..

Romanowicz P. (2017). Późnośredniowieczna importowana ceramika naczyniowa. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu 3. Badania na Rynku Staromiejskim (77-85). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Romanowicz P. (2018). Catalogue of Graves. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (131-159). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018). The Church of St Nicholas. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (183-189). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018).The Residential Tower. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (191-197). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018). Late Medieval and Modern Ceramics W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (273-285). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018).Metal Objects. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (295-315). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018).Finds of Bone, Antler, Amber and Clay. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (317-324). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Szydłowski M., Romanowicz P. (2018). Stone Objects. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (325-331). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Makowska A., Romanowicz P. (2018). Glass Finds. W: M. Rębkowski (red.),Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (333-340). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Ciombor K., Romanowicz P. Artefacts Made od Amber. W: M. Rębkowski (red.),Wolin - the Old Town. Studies of finds (323-347). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Edited volumes:

Romanowicz P. (red.) (2013). Child and Childhood in the Light of Archaeology. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.