• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Wojciech Filipowiak
Dr Wojciech Filipowiak

Dr Wojciech Filipowiak

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region (Wolin)

w.filipowiak@iaepan.szczecin.pl

 

https://iaepan.academia.edu/WojciechFilipowiak

Research interests:

In order to grasp the „historical space” of Slavs I concentrated on the edges of their world, on places and times when they contacted other cultures. I began my research with studies on ships. Baltic Slavs in Early Middle Ages were sea people. Ships not only made it possible for them to conquest and practice piracy, but also enabled to pursue settlement and learning of new ideas. I concentrated on the remains of ships discovered in Wolin, which was a great trade harbor at that time.
I lead my research on Early Medieval Wolin in a similar spirit: Wolin focuses as if in a lens many problems of the emerging first Slavic cities. This process is one of the very basic elements of civilizational development.
One of the pillars of the development of Slavic cities was the long-distance trade. Its important element was the selling of people, which took large dimensions in the Early Middle Ages. In the Arab countries there were crowds of Slavic slaves at that time. In North Africa, in the area of todays’ Morocco, they were the body guards of the sultan of the Nekor emirate. As a result of rebellion they were driven out of the capital and they founded a fortress, undiscovered till today, called Qarjat as-Saqaliba. Possibly they came from the Baltic coast. In 2016, I lead the first reconnaissance expedition with the goal to find the fortress and presently I am preparing the following expeditions.
Those three elements intertwine into one thread: „grasping the space”, discovering the edges of the Slavic world at a time when the foundations of Europe were being created. Learning about the means of transport (ships), examining the beginnings and development of places of cultural and economic exchange (cities), studying Slavic culture at the Edge of their world (Morocco, Spain) – these are the three scientific goals which I follow.

Selected bibliography:

Books:

Filipowiak W., Bogacki M. (2019). Wolin. Miasto Słowian i Wikingów. Historia wolińskich festiwali i nie tylko, Wolin: Gmina Wolin.

Filipowiak W. (2018).Wczesnośredniowieczny statek z Kamienia Pomorskiego, Szczecin: IAE PAN.

Articles:

Filipowiak W., Maliński P., Kokora K., Meissner K., Vorbrich R. (2018). Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria,14, 309–343.
https://www.academia.edu/38461987/%C5%9Aladami_rebelii_s%C5%82owia%C5%84skich_niewolnik%C3%B3w_w_Afryce._Sprawozdanie_z_interdyscyplinarnej_wyprawy_badawczej_do_Maroka_Following_tracks_of_the_Slavic_slaves_rebellion_in_Africa._Report_on_the_interdisciplinary_expedition_to_Morocco

Filipowiak W., Kokora K. (2017). Na marginesie poszukiwań Quarjat as-Saqaliba: wczesnośredniowieczna ceramika z emiratu Nekor, Szkło i Ceramika, 4, 6–11.
https://www.academia.edu/36589430/Na_marginesie_poszukiwa%C5%84_Qarjat_as-Saqaliba_wczesno%C5%9Bredniowieczna_ceramika_z_emiratu_Nekor_On_the_margin_of_Qarjat_as-Saqaliba_search_early_medieval_pottery_from_Nekor_emirate

Maliński P., Filipowiak W., Krajewski P. (2016), Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 12, 633–646.
https://www.academia.edu/34191999/Wrak_%C5%82odzi_rybackiej_z_Kamienisk_gmina_Goleni%C3%B3w_Fishing_boat_wreck_from_Kamieniska_Goleni%C3%B3w_commune

Filipowiak W., Maliński P. (2016). Qarjat as-Saqaliba – osada Słowian w Maroku, Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, 4 (35), 27–29.

Maliński P., Filipowiak W., (2016). Qarjat as-Saqaliba. W poszukiwaniu zaginionej osady Słowian w Maroku, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, 10-12 (287–289), 80–81.
https://www.academia.edu/31056725/Qarjat_as-Saqaliba._W_poszukiwaniu_zaginionej_osady_S%C5%82owian_w_Maroku_Przegl%C4%85d_Uniwersytecki._Pismo_Uniwersytetu_Szczeci%C5%84skiego_nr_10-12_2016_s._80-81

Filipowiak W. (2015). A 12th-Century Slavic Ship from Wolin, Poland, The International Journal of Nautical Archaeology, 44(2), 312–326. DOI: 10.1111/1095-9270.12115

Filipowiak W. (2013). Łódź-dłubanka z XVII wieku z Gryfina, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,3, 463–467.

Chapters in edited volumes:

Filipowiak W. (2019). Wooden artefacts. W: M. Rębkowski (ed.), Wolin — the Old Town. Vol. II: Studies on finds (91-138), Szczecin: IAE PAN.

Filipowiak W., Szydłowski M. (2019). Stone artefacts. W: M. Rębkowski (ed.), Wolin — the Old Town. Vol. II: Studies on finds (227–252), Szczecin: IAE PAN.

Filipowiak W. (2017). Early medieval shipbuilding of Wolin. W: J. Litwin (ed.), Baltic and Beyond. Change and continuity in shipbuilding. Proceedings of the 14th Internatonal Symposium of Boat and Ship Archaeology (55–60), Gdańsk: NMM.

Filipowiak W., Gierke M., Kokora K., Kowalska M. (2016), Zaginiona dokumentacja z przedwojennych badań archeologicznych w Wolinie. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne III. Kościoły w dobie chrystianizacji (13–31), Szczecin: IAE PAN.
https://www.academia.edu/36593331/Zaginiona_dokumentacja_z_przedwojennych_bada%C5%84_archeologicznych_w_Wolinie_The_Lost_Documentation_from_the_Pre-war_Archaeological_Research_in_Wolin

Filipowiak W., Filipowiak Wł. (2014). Korabnictwo, port i żegluga wczesnośredniowiecznego Wolina. W: B. Stanisławski, Wł. Filipowiak (red.), Wolin wczesnośredniowieczny, Część 2 (350–385), Warszawa: Trio.
https://www.academia.edu/16732850/_co-author_W%C5%82adys%C5%82aw_Filipowiak_Korabnictwo_port_i_%C5%BCegluga_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_Wolina_w_Wolin_wczesno%C5%9Bredniowieczny_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_2_Stanis%C5%82awski_B._Filipowiak_W%C5%82._2014_Origines_Polonorum_Trio_s._350_385._Shipbuilding_port_and_seafaring_of_early_medieval_Wolin

Filipowiak W. (2013). Swantevit, Pferdefigur, Kopf einer Gottheit, Idol, Rassel in Form eines sog. Kiewer Eies. W: C. Stiegemann, M. Kroker, W. Walter (Hrsg.), Credo – Christianisierung Europas in Mittelalter, Band II: Katalog (625–626, 632–633), Paderborn: Michael Imhof Verlag.
https://www.academia.edu/16733085/Swantevit_Pferdefigur_Kopf_einer_Gottheit_Idol_Rassel_in_Form_eines_sog._Kiewer_Eies_w_Credo_Christianisierung_Europas_in_Mittelalter_Band_II_Katalog_2013_625_626_632_633

Filipowiak W. (2011). Statek z Kamienia Pomorskiego jako źródło do badań wczesnośredniowiecznej żeglugi u ujścia Odry. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne – Ekskluzywne Życie, Dostojny Pochówek (21–43), Wolin: s.n.
https://www.academia.edu/16732915/Statek_z_Kamienia_Pomorskiego_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_do_bada%C5%84_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_%C5%BCeglugi_u_uj%C5%9Bcia_Odry_w_Woli%C5%84skie_Spotkania_Mediewistyczne_Ekskluzywne_%C5%BBycie_Dostojny_Poch%C3%B3wek_R%C4%99bkowski_M._2011_21-43

Filipowiak W., Janowski A., Dworaczyk M., Siedlik K., Omański P. (2011). Wyniki badań archeologicznych na nowo odkrytej osadzie w Dębinie, gm. Stare Czarnowo. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, t.1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (589–602), Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Edited volumes:

Kucharczyk M., Filipowiak W. (red.) (2013).Wolin i Usedom przed II Wojną Światową. Wolin: Muzeum im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.