• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Anna Rybarczyk, PhD
Anna Rybarczyk, PhD

Anna Rybarczyk, PhD

Department Research on Ancient Technologies

e-mail: annamaria.rybarczyk@wp.pl

https://iaepan.academia.edu/AnnaRybarczyk

Research interests:

  • Medieval clothing
  • Medieval and Modern textiles
  • Medieval and Modern material culture

 

 

Selected bibliography:
Articles:
Rybarczyk A. (2010) Fabrics in Medieval Dress in Pomerania, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 23, 53-60

Rybarczyk A. (2012) O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60, 4, 617-626

Rybarczyk A., Strzyż P. (2014) Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, Acta Militaria Mediaevalia, 10, 191 – 202

Antosik Ł., Rybarczyk A. (2016) The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 11 – 16

Rybarczyk A.(2018) Textiles and social status. Case of late medieval Elbląg, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31 , 155-15

 

Chapters in edited volumes:
Rybarczyk A.(2014) Z historii badań zabytkowych tekstyliów na Pomorzu Gdańskim. W: M. Fudziński, H.Paner (red.). Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim( 131 – 138). Gdańsk

Antosik Ł., Ginter A., Rybarczyk A. (2015). Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.) XIX Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, 5,(435-444). Szczecin.

Rybarczyk A. (2017). Knitting in Old Elbląg. Archaeological and historical evidence. W: M. Bravermanová, H. Březinová, J. Malcolm-Davies (eds.) Archaeological Textiles – Links Between Past and Present NESAT XIII (311 – 319). Liberec – Praha.

Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A. , Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia, W: J.Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 23, (875-905). Wrocław.