• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Alicja Soćko-Mucha
Dr Alicja Soćko-Mucha

DrAlicja Soćko-Mucha

Centre for Ethnology and Modern Anthropology (Kraków)

scribo@interia.pl

 

Research interests:

- anthropology of laughter, humor and comic quality;
- non-material cultural heritage of Cracow;
- methodology of Humanities;
- aesthetics;
- museology

Selected bibliography:

Articles:

Soćko-Mucha A. (2013). Wbrew „kryzysowi”. Wspomnienie o Profesorze Czesławie Robotyckim. Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 1: Końce świata, 5-6. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/publication?id=5668&tab=3

Soćko-Mucha A. (2014). Horyzonty zła. Między filozofią, psychologią a językiem codziennym.Estetyka i Krytyka, seria: The Polish Journal of The Arts and Culture, 11(3), 107-126.
http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/61b04095-43da-4c30-88ff-6809b2600720

Soćko-Mucha A. (2014). Etno-projekt 2.0 (recenzja). Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne,1:Lokalność, 142-145.
https://www.academia.edu/35432861/Lokalno%C5%9B%C4%87

Soćko-Mucha A. (2014). Problem interpretacji w naukach humanistycznych na przykładzie strukturalizmu Edmunda Leacha. Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 4, 5-36.
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/racjonalia/article/view/1620/1529

Soćko-Mucha A. (2016). Śmiech ludzki i śmiech nieludzki. Szok Kulturowy, 3-4, 132-137.
https://etnologia.uj.edu.pl/documents/11497829/d6e333bf-7511-4b60-9dd9-d212781f5d98

Soćko-Mucha A. (2018). Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – zjawisko skarnawalizowane?. Journal of Urban Ethnology, 16, 81-91.
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=88357&tab=3

Soćko-Mucha A., Mucha K. (2018). Żartobliwie i poważnie w sierpeckim skansenie.Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 5, 317-320.
http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2019/01/02_08_A-Socko_K-Mucha_Zartobliwie-i-powaznie.pdf

Chapters in edited volumes:

Soćko A. (2010). Filozoficzny kontekst twórczości Zbyluta Grzywacza.W: J. Boniecka (red.), Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 7-8 maja 2009 (41-49) Kraków: Universitas.

Soćko-Mucha A. (2014). Antropologia śmiechu: językowy obraz świata. W: M. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość (219-222) Kraków: AT Wydawnictwo.

Soćko-Mucha A. (2016). Ekstaza Świętego Franciszka El Greca. W: B. Bigaj-Zwonek, B. Hryszko, S. Góra (red.), Sztuka-Wartość-Sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu (79-82), Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.