• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Dominika Czarnecka
Dr Dominika Czarnecka

Dr Dominika Czarnecka

Centre for Ethnology and Modern Anthropology

d.czarnecka@hotmail.com

 

https://independent.academia.edu/DominikaCzarnecka

Research interests:

Post-Cold War military heritage in the countries of Central and Eastern Europe; visual anthropology; anthropology of body, senses and emotions; anthropology of sport and movement culture; mechanisms of constructing strangeness and difference.

Selected bibliography:
Books:

Czarnecka D. (2015).„Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej.Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej.

Articles:

Czarnecka D. (2019). What are military museums for? Polish, Romanian and Bulgarian case studies. Revue des Études Sud-Est Européennes, 57(1­­–4), 39–50.

Czarnecka D. (2018). „A w niedzielę szło się oglądać ludzi”. Pokazy etnograficzne we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 1876-1930. Etnografia Polska, 62(1-2), 183–198.

Demski D., Czarnecka D. (2018). A Site Shaped by Discontinuity: the Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society, 43(2), 30–52. doi: https://doi.org/10.30676/jfas.v43i2.69843.

Czarnecka D. (2018). World War I “Cartographies”: Mapping the Polish Landscape of Forgetting in Legnica, Traditiones 47(1): 135–152. doi: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470107

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (2017). “Small Places, Large Issues”: Between Military Space and Post-Military Place. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 7–18. doi:10.7592/FEJF2017.70.introduction.

Czarnecka D. (2017). The ‘Degraded’ Landscape of a Post-Soviet Military Base in Poland: Outside Vs. Inside View. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 121–148. doi:10.7592/FEJF2017.70.czarnecka.

Czarnecka D. (2017). Miasto ‘w formie’. O fenomenie centrów fitness w przestrzeni polskich miast. Journal of Urban Ethnology, 15, 219–232.

Czarnecka D. (2017). Poprzez ciało w ruchu. Pomiędzy tożsamością instruktorki fitness a tożsamością badaczki. Etnografia Polska, 61(1-2), 167–183.

Czarnecka D. (2016). (Re)konstruowanie topografii (nie)widzialności. Przestrzeń miejska i muzealna byłej bazy radzieckiej. Journal of Urban Ethnology, 14, 143–161.

Czarnecka D. (2015). Making Sense of the Past: (Re)constructing the Local Memorial Landscape in the Post-Soviet Base in Poland. Journal of Ethnology and Folkloristics, 9(2), 21–40.

Demski D., Czarnecka D. (2015). Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2(95), 96–120.

Czarnecka D. (2015). ‘Emotive Figures’: Evoking Emotions by ‘Things’ in Public Space. Research in Social Change, 7(2), 192–218.

Chapters in edited volumes:

Czarnecka D. (2019). (Nie)realny socjalizm. Cyrk w powojennej fotografii prasowej na przykładzie „Przekroju” (1945–1956). W: M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński(red.), Życie codzienne w PRL (435–451). Lublin–Warszawa: Wydawnictwo IPN.

Czarnecka D. (2017). Otherness in Representations of Polish Beauty Queens: From Miss Baltic Coast Pageants to Miss Polonia Contests in the 1950s. In: D. Demski, A. Kassabova, I. Sz. Kristóf, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980 (214–241).Budapest: L’Harmattan.

Czarnecka D. (2016). Zburzenie pomnika Żołnierzy Polskich w 1991 r. w Świebodzicach jako przykład ‘dramatu społecznego’. W: R. Kozłowski, Z. Girzyński, M. Golon (red.), Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku (499–522). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Czarnecka D. (2015). The Familiar Converted into the Other: Constructing Otherness Through the Monumental Representations of the Red Army in Poland (1940s-1950s). In: D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), War Matters. Constructing the Images of the Other (1930s to 1950s) (368–389). Budapest: L'Harmattan.

Edited volumes:

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (eds.). (2017). The special issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, 70. https://www.folklore.ee/folklore/vol70/

Czarnecka D., Książek J. (red.). (2013). Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.