• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Ewa Baniowska-Kopacz
Dr Ewa Baniowska-Kopacz

Dr Ewa Baniowska-Kopacz

Centre for Ethnology and Modern Anthropology (Kraków)

ewa.baniowska.kopacz@gmail.com

 

Research interests:

The chronological framework of my interests includes the period from the mid-19th c. to modern times. My ethnographic field research was lead mainly in the mountain areas of Poland: in the Silesian and Żywiec Beskids, on Podhale, and also in the area of the Great Hungarian Plain in Zsombo near Szeged. The main lines of research are: changes in the culture of the local communities (rural, in small towns and bigger cities), issues of cooperation and mutual help (topic finalized by writing a PhD thesis), communities at the time of natural disasters, cultural borderlands and modern creation of images of the local small-town communities.
Works carried out in recent years concentrated on the analysis of relations between the cultural heritage of a given local community and the created „brand” of a city in which this community lives. Both of the examined fields relate to the manifested, demonstrated in symbols identity of a given community, but the first one relates to the identity formed in a historical and cultural process, while the other one is an emanation of modern processes of mercantilization of culture and also of social life. The choice of elements included into cultural heritage and creation of a label out of them, as an external sigh of communities, is also a manifestation of cultural values which are to characterize the community in a special way.

Selected bibliography:

Articles:

Baniowska E. (2006). Pogranicze jako strefa kulturowa. Przykład beskidzkiego pogranicza Małopolski i Śląska, Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 6, 65-78 [Wydawnictwo Magyar Néprajzi Társaság Hungarian Ethnographical Society Budapest] / A hatarsav mint kulturalis terulet, Tanulmáyok a Magyaroszági Bolgár, Gőrőg, Lengyel, Őrmény, Ruszin Nemzetiségek Neprajzából – Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek, Polish and Rusinian Minorities in Hungary, 6, 79-88.

Baniowska-Kopacz E. (2008). Współdziałanie i pomoc wzajemna a współczesna społeczność społeczność wiejska, Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 7, 163-178 [Wydawnictwo Magyar Néprajzi Társaság Hungarian Ethnographical Society Budapest] / Együttműködés és kölcsönös segítés a mai falusi társadalomban, Tanulmáyok a Magyaroszági Bolgár, Gőrőg, Lengyel, Őrmény, Ruszin Nemzetiségek Neprajzából – Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek, Polish and Rusinian Minorities in Hungary, 7, 179-190.

Baniowska-Kopacz E. (2012). Exchange Theory in the Light of Cooperation and Mutual Assistance / Teoria wymiany w kontekście współdziałania i pomocy wzajemnej, Analecta Archeologia Ressoviensia, Space – Power – Religion / Przestrzeń – Władza – Religia, 6, 271-295 / 296-315.

Baniowska-Kopacz E. (2012-2013). „From pestilence, famine, fire...” – rural communities and elementary disasters, Ethnologia Polona, 33-34, 165-183. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=54903&from=publication

Baniowska-Kopacz E. (2014). Co-operation and mutual assistance in the Beskid borderland of Lesser Poland and Silesia, Ethnologia Polona, 35, 213-223. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=54936&from=publication

Baniowska-Kopacz E. (2014). Folk Architecture of Podhale Region, Ethnologia Polona, 35, 81-101. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=54930&from=publication

Baniowska-Kopacz E. (2014). U progu niepodległości. Zamek prezydencki w Wiśle – zmienne znaczenia, Journal of Urban Ethnology, 12, 53-67, http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=54875&from=publication

Baniowska-Kopacz E. (2016). Architektura a kształtowanie tożsamości Śląska Cieszyńskiego około I wojny światowej. W: B. Soukupová, R. Godula-Węcławowicz, G.E. Karpińska, et alii (red.) [E. Baniowska-Kopacz, P. Damohorská, I.L. Juhász, E. Lesiewicz, E. Nowicka, R. Sedláková, Z. Skořepová, L. Trubačová, T. Węcławowicz], Lidé a Mĕsta ve Velkých Válkách. Pohled Etnologa (Antropologa) / Społeczeństwo Miasta w Kontekście I i II Wojny Światowej. Spojrzenie Antropologa, Urbánní Studie, 10, 45-53 [Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha].

Baniowska-Kopacz E. (2017). Społeczność lokalna i trauma klęski elementarnej. W: B. Soukupová, R. Godula-Węcławowicz, et alii (red.), Národy – Mésta – Lidé – Traumata, Urbánní Studie, 12, 97-104 [Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha].

Chapters in edited volumes:

Baniowska E., Jagiełła, K. (2000). Architektura ludowa. W: D. Tylkowa (red.) Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. 171-217, Kraków [J. Kowalska (red.) „Biblioteka Etnografii Polskiej”, 55].

Baniowska E. (2003). „Chłopski świat” w świetle ksiąg sądowych wiejskich. W: J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (red.) Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, 117-132, Warszawa [J. Kowalska (red.) „Biblioteka Etnografii Polskiej”, 56].

Baniowska E., Szmoniewski B. (2006). Zakopiańskie budownictwo drewniane i jego żydowskie motywy. W: U. Siekacz, W. Mielewczyk (red.) „Żydzi na wsi polskiej” Sesja Naukowa, Szreniawa 26-27 VI 2006 (97-107) Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Baniowska-Kopacz E. (2011). „Swoi” i „obcy” w społeczności lokalnej. Przykład dialogu w kontekście działań dla wspólnego dobra. W: H. Rusek, A. Pieńczak (red.), Etnologiczne i Antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70 rocznicę urodzin (291-300) Cieszyn-Katowice.

Baniowska-Kopacz E. (2014). Bliskie i dalekie, czyli co jest ważne... Refleksje z etnologicznych badań na pograniczu śląsko-małopolskim. W: A.W. Brzezińska, J. Schmidt (red.) Regiony i regionalizm w Europie. Badania – Kreacje – Popularyzacje (173-184) [Archiwum Etnograficzne, T. 55]. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Baniowska-Kopacz E. (2014). Cultural Transgression in Local Scale. Beskid Fragment of the Silesian – Lesser Poland Borderland. W: A. Posern-Zieliński, L. Mróz (red.), Midle Grounds, Ambiguous Frontiers, and Intercultural Spaces (63-76). Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga.

Baniowska-Kopacz E. (2015). Granica jako miejsce pamięci. Z etnologicznych badań pogranicza śląsko-małopolskiego. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.) Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze i współczesność (187-200) Biskupin-Wrocław: Biskupińskie Prace Archeologiczne, 10 – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Prace Komisji Archeologicznej, 20 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu.

Baniowska-Kopacz E. (2015). Silesia—Stranger/Not Stranger. Creating Regional Identity in the Magazine “Śląsk. Miesięcznik Ilustrowany”. W: War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), (410-431) Wyd. L’Harmattan.

Baniowska-Kopacz E. (2017). Relacje mniejszości i większości: przypadek społeczności Wisły. W: M. Trojan (red.) W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci Prof. Edwarda M. Pietraszka (75-83). Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Baniowska-Kopacz E. (2018). Relikty dawnej struktury osadniczej a wybrane formy życia społecznego. Przykład z wsi Beskidu Śląskiego. W: A. Przybyła-Dumin, P. Nocuń, K. Fokt (red.) Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania, (313-332). Chorzów: Wydawnictwo Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” [„Monografie i Materiały”, 13].