• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Joanna Mroczkowska
Dr Joanna Mroczkowska

Dr Joanna Mroczkowska

Centre for Ethnology and Modern Anthropology

joanna.mroczkowska12@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/JoannaMroczkowska

Research interests:

Rural communities, relations: village – small town
Anthropology of food and consumption
Polish People’s Republic, memory, post-socialism

Research areas:

Poland, Lithuania, Kirghizstan

Selected bibliography:

Articles:

Mroczkowska J. (2019). Pork politics: The scales of home-made food in Eastern Poland. Appetite,140, 223-230.https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.04.022

Mroczkowska J. (2018). „Podlaski „Słoik” – mobilna grupa społeczna i mobilne medium tożsamości lokalnej”.Studia Socjologiczne, nr 4, z. 231, 77-102, doi: 10.24425/122484
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f9ea3d22-88d5-4219-a73e-4731251fc791

Mroczkowska J. (2018). Antropologia a historia.Kwartalnik Kultury Materialnej, 2, 167-176.

Mroczkowska J. (2014). “Our food”. Foodways and identity of Polish returning migrants from the United States, The Americanist, Thinking food: the functions of food in American culture and society, 29, 139-159.

Mroczkowska J. (2014). Transformacja życia w śmierć, a śmierci w pokarm. Społeczny wymiar świniobicia w podlaskiej wsi, Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy, Zwierzę, 22, Kraków: AT Wydawnictwo, 204-213. Nr ISSN: 1898-5947.

Hryciuk R., Mroczkowska J. (2012). „Co wy tam gotujecie? O antropologicznych badaniach nad jedzeniem”, „Op-cit” Maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno-społeczny”, 43, Warszawa: Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny,, 3-7.

Mroczkowska J. (2010). Kirgiskie małżeństwa przez porwanie. Doświadczenie czasu, przemocy i kolektywności. LUD, 94, 263-284.

Mroczkowska J. (2012). „Karp po żydowsku w wannie”, (43) „Op-cit” Maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno-społeczny”.

Chapters in edited volumes:

Mroczkowska J. (2018). Kirgiskie małżeństwa przez porwanie. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska i O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza (271-294), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk.

Mroczkowska J., Sikora S. (2018). Kooperatywa Grochowska. Jedzenie, ludzie i formularze online. W: Pustynia Kulturalna (153-178). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Mroczkowska J. (2014). Gospodyni, matka, uzdrowicielka. Rola kuchni w kształtowaniu tożsamości współczesnych kobiet wiejskich. W: Terytoria Smaku(73-88), Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Mroczkowska J. (2014). Praca w domu czy w gospodarstwie: wartościowanie zajęć domowych kobiet wiejskich. W: W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej (27-46)[Seria Kontinuum]. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. (http://wnkatedra.pl/pl/w-garnku-kultury.html)

Edited volumes:

2012–Redakcja merytoryczna (wraz z dr Renatą Hryciuk) jubileuszowego tomu czasopisma antropologicznego „Opcit”, tomu poświęconego tematowi jedzenia i konsumpcji.