• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Aldona Kurzawska
Dr Aldona Kurzawska

Dr Aldona Kurzawska

Department for prehistoric and medieval studies

 

a.kurzawska@iaepan.edu.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Aldona_Kurzawska
https://iaepan.academia.edu/AldonaKurzawska

Research interests:

Studies in archaeomalacology – studies on the remains of the mollusks found on archaeological sites:
- interpretation of the natural environment of the past;
- the meaning of the mollusks remains for the chronology and stratigraphy of an archaeological site;
- using mollusks for consumption;
- using shells as raw material and their cultural meaning.
Studies include primarily the malacological material from archaeological sites in Central Europe and Middle East.

Selected bibliography:

Articles:

Florek, M., Kurzawska, A., Płaza, D.K. (2018). Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej,
gm. Dwikozy, woj. Świętokrzyskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego,39, 137-147.

Sobkowiak-Tabaka, I., Kubiak-Martens, L., Okuniewska-Nowaczyk, I., Ratajczak-Szczerba, M., Kurzawska, A., Kufel-Diakowska, B. (2017). Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene landscape and humanpresence in Lubrza, Western Poland, on the basis of multidisciplinary analyses. Environmental Archaeology, 23(2): 1-14.

Włodarczak, P., Boroń, T., Kurzawska, A., Osypińska, M., Szczepanek, A., Winiarska-Kabacińska, M. (2016). Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w Wilczycach, pow. Sandomierski. Przegląd Archeologiczny, 64, 29-57.

Kurzawska A., Kara M. (2015). The contribution of mollusc shells to the reconstruction of environment at the Early Medieval stronghold of Pszczew (Poland). Quaternary International,390, 126-132.

Kurzawska, A. and Rutkowska G. (2013). Ostrea edulis w świetle polskich źródeł archeozoologicznych i pisanych do XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61(1), 43-62.

Kurzawska A. (2013). Muszle porcelanek w skarbie ozdób z Podbieli (pow. otwocki). Fontes Archaeologici Posnanienses, Annales Musei Archaeologici Posnaniensis,49, 213-221.

Jakubowski G., Kurzawska A. (2012). Ekspertyza ośródka jurajskiego małża PHOLADOMYA ze stanowiska nr 20 w Górzycy. W: K. Socha and J. Sójkowska-Socha (eds.), Grób z birytualnego cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Górzycy, stan. 20, pow. słubicki, woj. Lubuskie. Archeologia Środkowego Nadodrza, 9, 119-120.

Peterson J., Neeley M., Hill B., Jones J., Crawford P., Kurzawska A., Sullivan N., Wasse A., White Ch., (2010). The origins and development of agriculture in the Waadi Al-Hasa Region: 2006 test excavations at Khirbat al-Hammam (WHS 149), TBAS 102, and TBAS 212. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 54, 387-412.

Nadel D., Lengyel G., Bocquentin F., Tsatskin A., Rosenberg D., Yeshurun R., Bar-Oz G., Bar-Yosef Mayer D.E., Beeri R., Conyers L., Filin S., Hershkovitz I., Kurzawska A., Weissbrod L., (2008). The Late Natufian at Raqefet Cave: The 2006 Excavation Season. Journal of the Israel Prehistoric Society, 38, 59-131.

Lovell J.L. , Thomas D.C., Meadows J., Miller H., Wesselingh K., Kurzawska A., McRae I. K., Elias C., Obeidat E., Abu Shmeis A., Weeks L., (2007). The third preliminary report of the Wadi Rayyan Archaeological Project: the second season of excavations at el Khawarij. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 51, 1-27.

Chapters in edited volumes:

Kurzawska, A. (2018). Muszle mięczaków ze stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach. [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska (red.) Puławy – Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z Zachodniej Lubelszczyzny, Lublin, 396-406.

Kurzawska, A. (2017). Wyniki badań muszli mięczaków słodkowodnych i morskich.W: K. Socha, Sójkowska-Socha, J.(red.), Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Kurzawska A., Jakubowski G. (2017). Analiza muszli mięczaków. W: H. Kowalewska-Marszałek (red.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie: neolityczna osada obronna i jej zaplecze osadnicze, (239-244). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kurzawska, A. (2016) 16. Analiza pozostałości muszli mięczaków/ 16. Mollusc Shells Analysis. W: M. Szmyt (red.), Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu/ Materials from Józef Kostrzewski's Podolia Excavations (opracowanie dwujęzyczne),(419-422). Poznań: Muzeum Archeologiczne.

Kurzawska, A. (2016). Rozdział: 12. Muszle mięczaków. W: M. Szmyt (red.), Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie (357-360). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kurzawska, A. (2016). Wyniki analizy muszli mięczaków słodkowodnych. W: M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego tom II, cz.2, (393). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Kurzawska A. (2015). Badania malakologiczne w archeologii. W: A. Hyrchała i B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka. Archeologia – Medycyna Sądowa – Sztuka, (104-109). Hrubieszów.

Kurzawska A. (2013). Analiza muszli mięczaków ze stanowiska Poznań, Ostrów Tumski ul. Posadzego 5. In H. Kóćka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kurzawska A. Bar-Yosef Mayer D.E., Mienis H.K. (2013). Scaphopod shells in the Natufian Culture. W: O. Bar-Yosef and F. Valla (red.), Natufian Foragers in the Levant Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia, (611-621). Ann Arbour Monographs in Prehistory (USA).

Kurzawska, A. (2012). Szczątki malakologiczne. In Silska P. (red.), Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968, (225-228). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kurzawska A. (2012). Muszle mięczaków (Lutol Mokry stan. 36, gm. Trzciel). W: J. Czebreszuk M. Kara B. Kirschke Z. Seroczyński I. Sobkowiak-Tabaka U. Narożna-Szamałek K. Szamałek M. Szmyt, Zamelska-Monczak K. 2012. Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym, (369-379). Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (dawn. Oddział w Poznaniu) Tom 4, Poznań.

Kurzawska A. (2011). Analiza malakologiczna rdzenia L-33/2 ze stanowiska nr 42 w Lubrzy. W: J. Kabaciński and I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, (281-292). Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w
Poznaniu, Tom 3, Poznań.

Kurzawska A. (2010). The Mollusc Shells. W: M. Kobusiewicz J. Kabaciński F. Wendorf and R. Schild (red.), Gebel Ramlah, Final Neolithic Cemeteries from the Egyptian Western Desert, (227-238). Poznań: IAE PAN.

Kurzawska A., Kowalewska-Marszałek H. (2010). Shell ornaments from the Early Bronze Age burial at Kichary Nowe, Poland. W: C. Bakels K. Fennema W. Out, C. Vermeeren (red.), Of Plants and Snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying, (155-165). Leiden: Sidestone Press.