• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk
Dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk

Dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk

Department for prehistoric and medieval studies

 

i.okuniewska-nowaczyk@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

- Paleobotanics and paleoecology of the late Vistulian and Holocene
- Palinological record of the connate natural and cultural environment

Research areas:

Palinological research in cooperation with archaeologists and geologists in Great Poland:
- Lubsk region, Sulechów region, Warta River Valley, in the cities of: Poznań and Gniezno
- on archaeological sites: Cichmiana, Dzwonowo, Kopanica, Krzyż, Liny, Lubrza, Pszczew, Santok, Sobiejuchy, Smolno Wielkie, Wicina, Wojnowo, Wonieść
Palinological research outside of Great Poland:
- Żarsko near Cedynia
- Błędowska Desert

Topics:

Changes of the natural environment in the Late Glacial and Holocene on selected sites of the Polish Lowland in the light of archeobiological studies.

Selected bibliography:

Articles:

Okuniewska I. (1977). Nowe stanowisko Macrobiotus spectabilis Thulin, 1928, rzadkiego gatunku niesporczaka (Tardigrada) /summary/. Przegląd Zoologiczny, 21(2): 143-144.

Offierska J., Okuniewska I. (1986). Analiza palinologiczna i fauny Testacea (Rhizopoda) z torfowiska przy jeziorze Skrzynka w Wielkopolskim Parku Narodowym /summary: Palynological study and analysis of Testacea (Rhizopoda) fauna from a peatbog close to lake Skrzynka in the Great Poland National Park/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 146-148.

Okuniewska-Nowaczyk I. (1987). Late Holocene history of vegetation growing in the vicinity of Lake Skrzynka, the Greater Poland National Park, obtained from pollen analytical data. Acta Palaeobotanica, 27(1): 137-151.

Tobolski K., Okuniewska-Nowaczyk I. (1989). Type region PR: Poznań-Gniezno-Kujawy Lake District. Acta Palaeobotanica, 29(2): 77-80.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2005). Stan badań palinologicznych w południowo-zachodniej Wielkopolsce (Palinological Investigations in SW Great Poland). Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 9-14.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2005).Analiza pyłkowa osadów z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – doniesienie wstępne. Botanical Guidebooks, 28, 165-172.

Okuniewska-Nowaczyk I., Sobkowiak-Tabaka I. (2014). Palynology and archaeology of Late Vistulian and Early Holocene sites in Lubuskie Lake District, Western Poland, Studia Quaternaria, 31(1) 39-50.
DOI: 10.2478/squa-2014-0004.

Ratajczak-Szczerba M., Okuniewska-Nowaczyk I., Sobkowiak-Tabaka I. (2014), Morfologia dna i osady denne kopalnego zbiornika w rynnie jordanowsko-niesulickiej koło Lubrzy, Pojezierze Lubuskie, Studia Limnologica et Telmatologica, 8(2):71-80.

Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Okuniewska-Nowaczyk I. (2015). Mycological and palynological studies of early medieval cultural layers from strongholds in Pszczew and Santok (western Poland). Acta Mykologica, 50(1): 1059.
http://dx.doi.org/10.586/am.1059

Ratajczak-Szczerba, M., Sobkowiak-Tabaka, I. Okuniewska-Nowaczyk, I. (2015). Palaeogeographical and archaeological records of natural changes of the Jordanowo-Niesulice subglacial channel near Lubrza, the Lubusz Lakeland, Quaestiones Geographicae, 34(3), 101-116.

Sobkowiak-Tabaka I., Kubiak-Martens L., Okuniewska-Nowaczyk I., Ratajczak-Szczerba M., Kurzawska A., Kufel-Diakowska B. (2016). Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene landscape and human presence in Lubrza, Western Poland, on the basis of multidisciplinary analyses. Environmental Archaeology http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2016.1268993

Sobkowiak-Tabaka I., Okuniewska-Nowaczyk I., Pyżewicz K. (2017). Osadnictwo mezolityczne w południowej części Pojezierza Łagowskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 179-216.

И. ОКУНЕВСКА-НОВАЧИК, О. РАХМОНОВ, В.А. СНЫТКО, Т.ЩИПЕК ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ИСТОРИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПЕСЧАНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮГА ПОЛЬШИ ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2018 № 4 С. 184–191 УДК 911.2
DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2018-4(184-191)

Okuniewska-Nowaczyk I., Rahmonov O., Snytko V.A., Szczypek T. (2018). Palynological Record of the History of Vegetation in the Sandy Areas of Southern Poland. Geography and Natural Resources, Geography Abroad, 39(4), 396-402.
http://link.springer.com/article/10.1134/S1875372818040145

Chapters in edited volumes:

Kobusiewicz M., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1987). Late Vistulian settlement in the Middle Odra Basin. W: J.M. Burdukiewicz, M. Kobusiewicz (red.), Late Glacial in Central Europe Culture and Environment, 5 (165-182). PAN-Wrocław, Prace Komisji Archeologicznej.

Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Holocene forest history in the Warta valley and the adjacent plateau south of Poznań. W: J. Kovar-Eder (red.), Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991 (59-64).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Lusatian stronghold in Wicina: geological and pollen analytical data. W: J. Kovar-Eder (red.), Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991 (39-46).

Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Roślinność późnoglacjalna stanowiska Żarsko koło Cedyni. W: T. Szczypek (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Uniwersytet Śląski (106-114).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1996). Etapy rozwoju wydmy w Jasieniu w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. W: T. Szczypek, J.M. Waga (red.), Współczesne oraz kopalne zjawiska  i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia. Sosnowiec 1996 (summary: Development stages of the Jasień dune in light of radiocarbon and palinology) (93-101).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1999). Wiek osadów biogenicznych i wybranych zdarzeń geomorfologicznych w Guzowie koło Lubska w świetle datowania  radiowęglowego i palinologicznego. W: A. Pazdur, A. Bluszcz, W. Stankowski, L. Starkel (red.), Geochronologia górnego czwartorzędu Polski (265-275).

Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1999). Chronosequence of  biogenic deposits and fossil soils in the dune near Jasień, Western Poland. W: W. Schirmer (red.), Dunes and fossil soils. GeoArchaeoRhein, 3, Münster (107-125).

Nowaczyk B., Nalepka D., Okuniewska-Nowaczyk I. (2002). Rola człowieka prahistorycznego w kształtowaniu form i osadów na wybranych obszarach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. W: T. Szczypek (red.), Geographia Studia et Dissertationes, 25: (34-40).

Okuniewska-Nowaczyk I. (2004). Reconstruction of the history of vegetation in the vicinity of Sobiejuchy – preliminary report. In: Harding A.F., Ostoja-Zagórski J., Palmer C., Rackham J. with contributions by Okuniewska-Nowaczyk I., Barnett S., Jones J.,Schofield D.  Sobiejuchy: A Fortified Site of the Early Iron Age in Poland. Seria  Polskie Badania Archeologiczne, vol. 35 Apendyks 1 (201-206).

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M., Nalepka D. (2004). Juniperus communis L. – Juniper W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (125-133). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Quercus L. -  Oak. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (189-197). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Artemisia L. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (253-261). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Cerealia (Secale cereale L. excluded) – Cereals. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (263-271). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk..

Makohonienko M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain . W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (309-315). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Harmata K., Madeja J., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Poaceae (Gramineae) – Grass family W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (317-325). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J. Nalepka D. (2004) Secale cereale L. – Rye. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (347-353). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2006). Analiza pyłkowa kopalnego poziomu glebowego z Pustyni Błędowskiej. W: B. Nowaczyk (red.), Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Poznań, 55-63.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2009). Co nauki przyrodnicze wnoszą do archeologicznej rekonstrukcji przeszłości? W: M. Brzostowicz, J. Wrzesiński (red.), Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań-Ląd, 73-76.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2010). Cichmiana – ekspertyza palinologiczna osadów biogenicznych ze stanowiska nr 2. W: J. Bednarczyk, J. Kabaciński,A. Kośko (red.), Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, 1, 675-680.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2010). Relacje poznawcze geomorfologii i palinologii w rekonstrukcji paleośrodowiska. W: M. Ratajczak-Szczerba (red.) Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. UAM Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 19, 55-60.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2011). Badania palinologiczne. W: J. Kabaciński I. Sobkowiak- Tabaka.(red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, 3, 263-275.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2011). Wiek torfów bazalnych w Lubrzy w świetle datowań palinologicznych i radiowęglowych. W: J. Kabaciński I. Sobkowiak- Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, 3, 279-280.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2016). Region Wojnowa w świetle badań palinologicznych. W: M. Kobusiewicz (red.) Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy. http://www.iaepan.poznan.pl/iaepan01/images/PDF/Region-Wojnowo.-Arkadia-owcw-i-zbieraczy-2a.pdf

Okuniewska-Nowaczyk I. (2017). Region Dzwonowa w świetle badań palinologicznych. W: M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Dzwonowo Średniowieczne zaginione miasto. Muzeum Regionalne w Wągrowcu.