• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Joanna Rennwanz
Dr Joanna Rennwanz

Dr Joanna Rennwanz

Department for prehistoric and medieval studies

 

j.rennwanz@iaepan.edu.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rennwanz

Research interests:

Farming economy of the Neolithic communities in the area of Kuyavia and Great Poland
Archaeobotanics of central strongholds in the early Piast state
Crop plants of chartered cities in Pomerania and Great Poland

Selected bibliography:

Articles:

Koszałka, J. 2000. Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń GN 22/XII i SW 3/91. Studia Lednickie, 6: 389-416.

Koszałka, J., J. Strzelczyk 2006. The grain storehouse from the early mediaeval stronghold at Józefów near Kalisz. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 18: 9-18.

Makohonienko, M., D. Makowiecki, J. Koszałka and M. Kara 2011. Ekologia historyczna miasta - uwarunkowania środowiskowe i podstawy gospodarcze wczesnomiejskiego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Landform Analysis, 16: 26-31.

Makohonienko, M., J. Koszałka and M. Kara 2011. Przyrodnicza historia Gniezna - plemiennego ośrodka kultu i centrum wczesnopiastowskiego państwa polskiego Civitas Schinesghe. Landform Analysis, 16: 39-45.

Koszałka J., Strzelczyk J. E., 2015. Archaeobotanical reconstructions of field habitats and crops (The grange in Pomorzany near Kutno, 18th/19th c.).Biodiversity: Research and Conservation, 37: 75-81

Chapters in edited volumes:

Koszałka, J. 2005. Badania archeobotaniczne zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - historia i najnowsze wyniki. W: Roślinne ślady człowieka, K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając, A. Bieniek (red.), 173-194. Kraków.

Koszałka, J. 2005. Depozyt prosa ze stanowiska Ostrów Tumski 9/10 w Poznaniu. W: Poznań we wczesnym średniowieczu 5, H. Kóčka-Krenz (red.), 83-90. Poznań.

Makohonienko, M., J. Koszałka, B. Noryśkiewicz, T. Stępnik and M. Szmyt 2006. Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic - możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego. W: Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 1. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (red.), 81-84. Poznań.

Koszałka, J. 2008. Between stronghold and village. Studies on plant economy of the Early Medieval Poznań. W: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, L. Polaček (ed.), 127-137. Brno.

Koszałka J., 2012. Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznej osady na wyspie Jeziora Świętego w Gnieźnie, stanowisko 22. W: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, M. Kara (red.), 253-266. Gniezno.

Koszałka J., 2012. Makroskopowe znaleziska roślinne z Góry Lecha w Gnieźnie, stanowiska 14 i 15. W: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, M. Kara (red.), 121-128. Gniezno.

Koszałka J., 2014. Źródła archeobotaniczne do rekonstrukcji uwarunkowań przyrodniczych oraz gospodarczych grodu w Łęczycy. W:Początki Łęczycy. T. I. Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy. Przyroda-Gospodarka-Społeczeństwo, R. Grygiel, T. Jurek (eds.), 191-241. Łódź.

Koszałka J., 2015. Źródła archeobotaniczne z faz późnośredniowiecznych (X-XIII) w Międzyrzeczu, stan. 1. W:Międzyrzecz – gród i zamek w wiekach IX-XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961, Origines Polonorum VIII, S. Kurnatowski (ed.), 425-429. Warszawa.

Koszałka J., 2015. Wood and Plant Macro-remains Analysis. W:Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 27, A. Buko (ed.), 139-142. Leiden-Boston.

Koszałka J., 2015. Symbolic Aspects of the Remains of Wood from the Cemetery. W:Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 27, A. Buko (ed.), 421-424. Leiden-Boston.

Koszałka J., 2016. Źródła archeobotaniczne z osady kultury trypolskiej. W: Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu, M. Szmyt (red.), 391-396, Poznań.

Rennwanz J., 2018. Eksploatacja roślin. W: Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą, M. Szmyt (red.), 503-524, Poznań.