• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Kinga Zamelska-Monczak
Dr Kinga Zamelska-Monczak

Dr Kinga Zamelska-Monczak

Department for prehistoric and medieval studies

 

k.zamelska-monczak@iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/KingaMonczak

Research interests:

Issues of the Early Middle Ages in Great Poland, in particular its north-eastern part, under special consideration of the culture development in the borderland areas.
Comparative studies on the Early Medieval vessel pottery from Great Poland and Lower Silesia.

Selected bibliography:

Articles:

Zamelska-Monczak K. (2012). Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej, na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza. The social-cultural transformations in the period of the Piast state formation in north-western part of the Wielkopolska region (Greater Poland) on the basis of archaeological material from Santok and Międzyrzecz, Folia Praehistorica Posnaniensia, 14, 371-380.

Zamelska-Monczak K. (2015). Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka. Materiały Zachodniopomorskie, IX (2014), zeszyt 1 Archeologia, 45–92.

Janowski A., Zamelska-Monczak K. (2016). Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, 57, 199–219.

Lisowska E., Zamelska-Monczak K., Kolenda J., Gunia P., Łydżba-Kopczyńska B. (2017). Multidisciplinary approach to the provenance investigations of early medieval amber finds discovered in Santok and Milicz, Fontes Archaeologici Posnanienses, 53, 223-240.

Chapters in edited volumes:

Zamelska-Monczak K. (2013).Traces of Viking culture in Santok? W: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski(red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland, (267–278). Wrocław.

Zamelska-Monczak K. (2015).Grave Goods and their Context, Ceramic and Wooden Containers.in: A. Buko (ed.),Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland (288 – 303), seria: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450; General Editor Florin Curta, Brill, Leiden–Boston.

Zamelska-Monczak K. (2015). Grave Goods and their Context, Objects Made of Antler and Stone. in: A. Buko (ed.),Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland (304-312), seria: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450; General Editor Florin Curta, Brill, Leiden–Boston.

Zamelska-Monczak K. (2015).Ceramika naczyniowa z faz wczesnośredniowiecznych – podsumowanie. W:S. Kurnatowski (red.), Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX - XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 (279-286). Seria wydawnicza: Origines Polonorum VIII, Warszawa.

Zamelska-Monczak K. (2015). Naczynia z gliny i drewna. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (265-276). Warszawa.

Zamelska-Monczak K. (2017). Tradycja a nowe wzorce – przemiany w wytwórczości garncarskiej na przykładzie materiałów ceramicznych ze starszych faz wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku W: P. Rzeźnik, S. Siemianowska, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, (209-238). Wrocław.

Zamelska-Monczak K. (2017). Grody w Międzyrzeczu i Santoku we wczesnym średniowieczu – podobieństwa i różnice. W: T. Sawicki (red.), Studia nad dawną Polska 5 (11-28). Gniezno.

Zamelska-Monczak K. (2018). Grody santockie w czasach misji Ottona z Bambergu. W: M. Rębkowski, S. Rosik (red.), Biskup Otton z Bambergu i jego świat (243-265). Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV. Wrocław.

Edited volumes:

Posern-Zieliński A., Sawicka J., Kabaciński J., Kara M., Zamelska-Monczak K. (red.). (2019). Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi. Poznań.

Zamelska-Monczak K. (red.). Santok. Strażnica i klucz królestwa polskiego. Badania milenijne 1958-1965. Seria: Origines Polonorum XIII. Warszawa 2019 (in print)