• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Maciej Jórdeczka
Dr Maciej Jórdeczka

Dr Maciej Jórdeczka

Department for prehistoric and medieval studies

 

m.jordeczka@iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/MaciejJordeczka
https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Jordeczka

Research interests:

My research interests concentrate on the beginnings of the manufacturing economy in north-eastern Africa, the early Holocene settlements on the Western Desert in Egypt, the Mesolithic and the Neolithic in Sudan and on the Pre-Dynastic and Early Dynastic Period in the Nile Delta. I also study flint working of the Pre-historic communities in Africa and in Poland.

Selected bibliography:

Articles:

Jórdeczka M. (2003). Neolithic Sandstone Tools from Kadero 1. Sudan. African Reports, 2, 105-117.

Chłodnicki M., K.M. Ciałowicz, R. Abłamowicz, T. Herbich, M. Jórdeczka, M. Jucha, J. Kabaciński, L. Kubiak-Martens, A. Mączyńska (2003). Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 1998-2001. Archeologia, 53, 63-119.

Krzyżaniak L., M. Chłodnicki, M. Jórdeczka, M. Lemiesz (2005) Archaeological reconnaissance Between Shemkhiya and Khor Um Gizlan. African Reports, 4, 39-43.

Bobrowski P., M. Jórdeczka. (2005). Survey of Middle Section of Wadi Awatib (Sudan): Preliminary Report. African Reports, 3, 37-46.

Jórdeczka M., Sobkowiak-Tabaka I., Mrozek-Wysocka M. (2008). Makrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z okolic Sławna i Lednicy, Studia Lednickie, 9, 350-378.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, D. Mańka, R. Królik, R. Schild. (2010). Combined Prehistoric Expedition in Nubia 2003-2008. African Reports.

Jórdeczka M., H. Królik, M. Masoić, R. Schild. (2011). Early Holocene pottery in the Western Desert of Egypt: new data from Nabta Playa, Antiquity, 85, 99-115.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, M. Kobusiewicz, M. Chłodnicki, J. Kusiak. (2013). What forced the prehistoric cattle-keepers to emigrate from the Red Sea Mountains? Studia Quaternaria, 30(2), 135-142.

Jórdeczka M., H. Królik, M. Masoić, R. Schild. (2013). Hunter-Gatherer Cattle-Keepers of Early Neolithic El Adam Type from Nabta Playa: Latest Discoveries from Site E-06-1, African Archaeological Review, 30(3), 253-284.

Jórdeczka M., M. Mrozek-Wysocka. (2014). Stone workshop at the Western Kom, Archeologia. Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2008-2010.

M. Jórdeczka, H. Królik, M. Masojć, R. Schild. (2015). Here comes the rain again… The Early-Holocene El Adam Occupation of the Western Desert, Nabta Playa, Egipt. Site E-08-2, Azania: Archaeological Research in Africa, 50(1), 3-26

Bobrowski P., M. Jórdeczka, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Binder (2017). Khor Shambat 1: New Neolithic Site and Cemetery in Omdurman (Sudan), Polish Archaeology in the Mediterranean, 447-478.

Jórdeczka M., M. Chłodnicki, I. Sobkowiak-Tabaka, Ł. Stanaszek (2019). Rebirth in the afterlife. Neolithic pot burials from the Khor Shambat, Sudan. Azania: Archaeological Research in Africa.

Chapters in edited volumes:

Jórdeczka M. (2004). Stone Implements from Tell el-Farkha. W: S. Hendrickx et al. (eds.) Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams, 443-463, Leuven.

Jórdeczka M. (2006a) Preliminary report of archaeological reconnaissance in the Wadi Awatib (Central Sudan). W: I. Caneva, A. Roccati (eds.), Proceedings of the X International Confeence of Nubian Studies, Rome 9-14 September 2002, Roma.

Jórdeczka M. (2006b) A survey of the Wadi Awatib near Naga. W: K. Kroeper, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (eds.), Archeology of Early Northeastern Africa, 7-23, Poznań Archeological Museum.

Jórdeczka M. (2010a). Makrolityczne zabytki kamienne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Tom II, Poznań.

Jórdeczka M. (2010b). Kamieniarstwo społeczności pradziejowych Kotliny Kolskiej. W: J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (red.), Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad. Tom I. Osadnictwo Kotliny Kolskiej, 627-658, Poznań.

Jórdeczka M. (2010c). Stone Implements. W: M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (red.), Kadero. The Lech Krzyżaniak excavations in the Sudan, Poznań.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, A. Krzyżaniak, M. Mrozek-Wysocka. (2010). Personal Adornments W: M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (red.), Kadero. The Lech Krzyżaniak excavations in the Sudan, Poznań.

Jórdeczka M., M. Mrozek-Wysocka. (2011). Wczesnośredniowieczne narzędzia kamienne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Ratownicze badania archeologiczne IAE PAN Oddział w Poznaniu. Tom III. Materiały do badań pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, 769-810, Poznań.

Jórdeczka M. (2011). Zabytki kamienne. W: J. Bednarczyk (red.), Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad. Tom II. Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa, 297-304, Poznań

Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2008-2010, M. Mrozek-Wysocka. (2012). Stone working. Tools and workshops. W: M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz, A. Mączyńska, Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, 279-296. Poznań.

M. Jórdeczka. H. Królik, M. Masojć, R. Schild (2012). Early Neolithic Settlements of El Adam Type from Nabta Playa. Site E-06-1. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki and M. Kobusiewicz. Prehistory of Northeastern Africa New Ideas and Discoveries. 365-408. Poznań.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, M. Kobusiewicz. (2013). Na styku archeologii z etnologią. W: R. Vorbrich i A. Symoszyn (red.) Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, 99-108, IAE PAN i IEiAK UAM Poznań.

Jórdeczka M. (2013). Aneks nr 8. Analiza przedmiotów kamiennych ze stanowiska 19 w Myszęcinie, W: E. Pawlak, P. Pawlak (red.) Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie : od młodszej epoki kamienia po XX wiek, Poznań.

Jórdeczka M. (2014). Wytwórczość kamieniarska społeczności neolitycznych. W: P. Bobrowski (red.) Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, Województwo śląskie (polder)”. Tom I. Poznań.

Jórdeczka M. (2014a). Kamieniarstwo neolityczne. W: P. Bobrowski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, Województwo śląskie (polder)”. Tom II. Racibórz, stanowisko 150. Poznań.

Jórdeczka M. (2014b). Kamieniarstwo społeczności pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. W: P. Bobrowski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, Województwo śląskie (polder)”. Tom II. Racibórz, stanowisko 150. Poznań.

J. Kabaciński, P. Bobrowski, A. Czekaj-Zastawny, M. Jórdeczka, H. Królik, M. Masojć. (2015). Combined Prehistoric Expedition Survey in the area of Fayum, Bahariya and Farafra Oases and Sinai. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (red.), Hunter-gatherers and early food producing societies in the Northeastern Africa, Poznań.

Jórdeczka M., K. Pyżewicz (2015). Analiza neolitycznych przedmiotów kamiennych. W: A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak, M. Lisowski (red.), Kopydłowo, Stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, Poznań.

Kobusiewicz M., P. Bobrowski, M. Jórdeczka. (2016). Wojnowo, stanowisko 4. W: M. Kobusiewicz (red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy, 251-282, Poznań.

Bobrowski P., Kobusiewicz M., M. Jórdeczka. (2016). Smolno Wielkie, stanowisko 42 „Wyspa”. W: M. Kobusiewicz (red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy, 333-350, Poznań.

Jórdeczka M. (2016). Analiza typologiczna i surowcowa materiałów kamiennych. W: M. Kobusiewicz (red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy, 443-460, Poznań.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, M. Kobusiewicz, M. Chłodnicki. (2017). Polskie badania sztuki naskalnej w Górach Czerwonomorskich (północno-wschodni Sudan). W: A. Rozwadowski (red.), Sztuka naskalna. Polskie doświadczenia badawcze, Poznań.

Kobusiewicz M., P. Bobrowski, M. Jórdeczka, M. Chłodnicki. (2018). Gebel Karaiweb and Bir Nurayet (Sudan). The Oldest Settlement in the Red Sea Mountains. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, M. Winiarska-Kabacińska (red.). Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf, Studies in African Archaeology 15.