• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Structure » Lab » Staff » Mgr Mateusz Osiadacz
Mgr Mateusz Osiadacz

mgr Mateusz Osiadacz

Bio- and Archeometric Laboratory

mateusz.osiadacz@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/MateuszOsiadacz

Research interests:

- Digital visualization of archaeological heritage. Virtual archaeology and cyberarchaeology. Virtual museology: methodological essentials, function and practical tools for using;
- Studio and field digitalization techniques of historic objects: digital photography; photographic and film documentation made by using a drone; creating 3D models by photogrammetric programs; creating 3D models of an area by using photogrammetric programs and a drone; 3D scanning by using structural light technology;
- 3D relic reconstruction;
- 3D animation and visualization for the needs of archaeology;
- Using game engine for the needs of historic heritage visualization;
- Modern multimedia as a tool to promote archaeological research projects, museology and historical education. Practical implementation of such tools as: VR systems; virtual tours / panoramas 360°; immersive video 360°.
- Archaeology of Poland of the Early Middle Ages;

Selected bibliography:

Articles:

Osiadacz M. (2019). Virtual reconstruction of an Early Medieval folded sickle from Nasielsk, Sprawozdania Archeologiczne, 71 (w druku).
Osiadacz M. (2017). Wybrane techniki dokumentacji, rekonstrukcji i wizualizacji 3D na przykładzie zbioru neolitycznych zabytków z terenu Małopolski. Raport 12, 239-250.
Link: https://www.academia.edu/36574057/Wybrane_techniki_dokumentacji_rekonstrukcji_i_wizualizacji_3D_na_przykładzie_zbioru_neolitycznych_zabytków_z_terenu_Małopolski

Chapters in edited volumes:

Osiadacz M. (2016). Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 r.) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleograficznych (wspólnie z: W. Wołoszyn et al.). W: M. Wołoszyn et al. (red.) Od Bachórza do Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym (597-612). Kraków-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Link: https://www.academia.edu/35787092/Między_skryptorium_a_laboratorium._Przęślik_z_Czermna_badania_1952_roku_w_świetle_analiz_archeologicznych_geologicznych_i_paleograficznych
Osiadacz M. (2016). Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi (wspólnie z: P. Skrzypczak). W: A. Buko (red.) Bodzia. Elitarny cmentarz z początków Państwa Polskiego (323-328). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.