• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Structure » Lab » Staff » Mgr Paweł Gan
Mgr Paweł Gan

Mgr Paweł Gan

Bio- and Archeometric Laboratory

pawel.gan@gmail.com

 

Research interests:

Archaeological relic stands in the center of my research interests – whatever it says about the human past or the past of a particular place in which it has been found. To understand better and to reconstruct the context in the research which I lead I apply a wide spectrum of scientific methods dedicated to hard sciences and allow comprehensive elaboration of the relic and the archaeological site. Since 2006, thanks to the work in the team of the Laboratory of Bio- and Archaeometry of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS I acquired experience in chemical and metallographic analyses of relics and soil samples. I observe and recognize old technologies by means of a scanning, optical and metallographic microscopes and X-ray fluorescence spectrometer. My archaeological skills were complemented by fieldworks practiced after I acquired my M. A. : rescue excavations and projects of noninvasive geophysical prospection.

Selected bibliography:

Articles:

Janowski A., Gan P., Zamelska-Mończak K. (2019). Sword chape found at Santok: technological, technical, formal and typological aspects. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 89-105. DOI: 10.23858/SA70.2018.001.

Gan P. (2017). Metallographic analysis of the swords from Dąbek and Żuromin, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 7-10.

Gan P., Żukowski R. (2017). Badania archeometryczne elementów rzędu końskiego – phaler, znalezionych w okolicach Starogardu Gdańskiego, Pomorania Antiqua, 26, 79-92.

Chapters in edited volumes:

Gan P. (2017). Charakterystyka materiałoznawcza wybranych zabytków metalowych. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu t. III, Badania na Rynku Staromiejskim (159-164). Stargard: MAH.

Gan P. (2016). Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 z Bodzi. W: A. Buko (red.), Bodzia - Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (319-323). Warszawa: IAE PAN.

Gan P. (2015). Charakterystyka chemiczna zabytków z cmentarzyska w Czarnówka – analizy wprowadzające W: J. Andrzejowski (red.) Czarnówko, stan. 5, Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, część 1 (175-214). Lębork-Warszawa: Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.

Gan P. (2015). Charakterystyka materiałoznawcza przedmiotów ze stopów miedzi odkrytych w Białobokach. W: M. Rębkowski, F. Biermann (red.), Klasztor Premonstratensów w Białobokach. Archeologia i Historia (227-231). Szczecin: IAE PAN.