• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Archiwum
Archiwum

Budynek Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 60-tych XX w.
Zdjęcie ze zbiorów Archiwum IAE PAN, nr inw. 1/Gosp/62-66

 

mgr Natalia WÓJCIK-DZIELNICKA
email: archiwum@iaepan.edu.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:
Od poniedziałku do piątku - 9.00 - 15.30

 

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 197

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyty.

 


Użytkownicy Archiwum chcący skorzystać z materiałów archiwalnych proszeni są o wcześniejszy, wyłączny kontakt mailowy!


Archiwum zostało utworzone wraz z Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN w 1954 roku. Przedmiotem jego działania jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej.

 

Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności Kierownictwa Badań Nad Początkami Państwa Polskiego, Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

 

Archiwum Instytutu udostępnia posiadane archiwalia na podstawie pisemnego wniosku i zgody Dyrektora bądź Zastępcy Dyrektora Instytut, wykonuje w nich kwerendy, udziela informacji (także telefonicznie i drogą mailową), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych.

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Archiwum Instytutu sprawuje Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych.

Cennik usług archiwalnych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN świadczy usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych, prowadzenia kwerend i sporządzania kopii z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu.

 

Z materiałów archiwalnych mogą być wykonane reprodukcje w postaci kserokopii, skanów, wydruków ze skanów.
Termin wykonania usługi ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień.
Do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki pocztowej. Wykonane zamówienia (płyty, kserokopie, wydruki) są przesyłane listem poleconym.

 

Opłaty mogą być uiszczane w Archiwum lub na nasze konto: Bank BGK 58 1130 1017 0020 1465 9720 0001

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 XII 2010 r.

 

I. Kwerendy

1. Koszt 1 godziny poszukiwań dokumentów wynosi: 10 zł. Z opłaty za wykonanie kwerendy archiwalnej zwolnieni są pracownicy IAE PAN.
Działalność usługowa może zostać podjęta po złożeniu pisemnego zamówienia.
Kwerendy zamawiane drogą elektroniczną nie są realizowane.

 

II. Cennik usług reprograficznych

1 Ksero z oryginału do A4 czarno/białe 2 zł
2 Ksero z oryginału do A4 kolor 5 zł
3 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
4 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

SKANY
5 Skan z oryginału* do A4 kolor 2 zł
6 Skan z oryginału* powyżej A4 do A3 kolor 4 zł
7 Skan z oryginału* powyżej A3 do A2 kolor 10 zł
8 Skan z oryginału* powyżej A2 kolor 25 zł

WYDRUKI
9 Wydruki ze skanów do A4 czarno/białe 2 zł
10 Wydruki ze skanów do A4 kolor 5 zł
11 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
12 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

* Cena nośnika CD lub DVD w przypadku zamówień poniżej 10 skanów – 5 zł