• Polski
  • English
  • AA+A++
» Biblioteka » Słownik terminologii archeologicznej
Słownik terminologii archeologicznej

A | B | C | D


A

DEENPL
Aalgabeleelspearbodarz
Aalgabeleel-spearbodarz
Aalspießeelspearbodarz
Aalspießeel-spearbodarz
Aalstechereel-spearbodarz
Aalstechereelspearbodarz
Abänderungmodificationmodyfikacja
Abarttypeodmiana
Abashevo-KulturAbashevo culturekultura Abashevo
Abbauexploitationeksploatacja
Abbaureductionrdzeniowanie
Abbaureductionzaprawa
Abbau débitage debitaż
Abbau débitage productseksploatacja
Abbau débitage productspozyskiwanie
Abbau débitage productswydobycie
Abbauachsedébitage axisoś odłupań
Abbauachsedébitage axisoś rdzeniowania
abbauenquarryeksplorować
abbauenminewydobywać
Abbaufeldmining areapole górnicze
Abbauflächeflaking faceodłupnia
Abbauflächeflaking surfaceodłupnia
Abbauflächeflaked surfaceodłupnia rdzenia
Abbauflächeflaked surfacepowierchnia z negatywami odbić
Abbaufläche reduction face odłupnia rdzenia
Abbaufläche fluted faceodłupnia rynienkowata
Abbaugrubequarry pitjama eksploatacyjna
Abbauhohlraumexcavation voidwyrobisko podziemne
Abbaukanteplatform edgekrawędź odłupni
Abbaukanteplatform edgepięcisko
Abbaumethodemining methodmetoda górnicza
Abbauverfahrenmining methodmetoda górnicza
Abbauwinkelangle of removalkąt rdzeniowania
Abbauwinkelflaking anglekąt rdzeniowania
Abbauwinkelcore anglekąt rdzeniowy
Abbauwinkelplatform anglekąt rdzeniowy
Abbauzonemining zonestrefa wydobywcza
AbbevillienAbbevilian culturekultura abbewilska
AbbevillienAbbevilian culturekultura abwilska
Abbevillien-Acheuléen-KulturAbbevilian-Acheulean culturekultura abewilsko-aszelska
AbbevillienfaustkeilAbbevilian hand axepięściak abbewilski
Abbevillien-KulturAbbewvilian culturekultura abbewilska
Abbevillien-KulturAbbewvilian culturekultura abwilska
Abbildung¹illustrationilustracja
Abbildungsverzeichnislist of figuresspis rycin
Abbruchremovalodbijanie wiórów
Abbruchremovalpozyskiwanie wiórów
Abchrägungbevelskos
Abchrägungbevelukos
abdrehenslow turnobtaczać
Abdruckimpressionodcisk
Abdruckimprintodcisk
Abdruck-Keramikimpressed wareceramika odciskana
Abdruckmotivimpressed patternwątek zdobniczy odciskany
Abdruckornament impressed ornamentornament odciskany
Abdruckornament stamped ornamentornament odciskany
Abdruk cast odcisk
Abfallwaste materialmateriał odpdkowy
Abfallwaste flakesodłupki odpadkowe
Abfallrefuse odpad
Abfalldiscard odpadek
Abfallgarbage odpadek
Abfallrubbishodpadek
Abfallwasteodpadki
Abfall debris rumosz,
Abfallgrubegarbage pitjama odpadowa
Abfallgruberefuse pitjama odpadowa
Abfallgruberubbish pitjama odpadowa
Abfallgrubegarbage pitjama śmietniskowa
Abfallgruberefuse pitjama śmietniskowa
Abfallgruberubbish pitjama śmietniskowa
Abfallhaldebackdirthałda odpadkowa
Abfallhaufenmiddenśmietnisko
Abfallhaufenrubbish dumpśmietnisko
Abfallmaterialwaste materialmateriał odpadowy
abflachenflattenspłaszczać
Abfleischerflesherskrobacz do skór
Abfleischerfleshing toolskrobacz do skór
Abfleischer de-fleshing tool skrobacz do skór
Abfolgesequenceukład
abgebogene Endencurved endskońce wygięte
abgebrochenbroken złamany
abgedrehtslow turnedobtaczany
abgedrehte Keramikslow turning wheel ceramicsceramika obtaczana
abgedrehtes Gefäβslow turning wheel potterynaczynie obtaczane
abgedrucktbluntedstępiony
abgedrücktimpressedodciśnięty
abgedruckte Kanteblunted edgekrawędź zatępiona
abgeflachte Endenflattened endskońce spłaszczone
abgeholzte Waldfläche cutover landwykarczowany las
abgekantete Lippe beveled rimsfazowana krawędź wylewu naczynia
abgekantete Lippe bevelled rimsfazowana krawędź wylewu naczynia
abgekantete Lippe beveled rimścięta ukośnie krawędź wylewu naczynia
abgekantete Lippe bevelled rimścięta ukośnie krawędź wylewu naczynia
abgekantete Randlippebevelled lipkrawędź wylewu naczynia z wargą kanciastą
abgekaute Zähneworn down teethstarte żeby
abgekauter Zahn worn tooth ząb starty
abgerundetroundedzaokrąglony
abgerundete Endenrounded endskońce zaokrąglone
abgerundete Randlipperounded lipkrawędź wylewu naczynia z wargą zaokrągloną
abgerundeter Randrounded rimkrawędź naczynia zaokrąglona
abgeschnittentruncatedścięty
abgeschnittener Randcut rimkrawędź naczynia ścięta
abgeschrägtslantingpochyły
abgeschrägtinclinedskośny
abgeschrägt beveledukośny
abgeschrägt bevelled ukośny
abgesetztseparatedwyodrębniony
abgesetzte Griffplatteseparated hilt flangepłytka do rękojeści wyodrębniona
abgesetzter Bodenrecessed basedno naczynia wyodrębnione
abgesetzter Halscollared neckszyjka naczynia wyodrębniona
abgesetzter Randseparated rimkrawędź naczynia wyodrębniona
abgesetzter Rücken separated back tylec wyodrębniony
abgestumpftbluntedstępiony
abgezäuntfenced offzagrodzony
Abgreifstiftscanner penrysik do skanera
Abgusscast odlew
Abhanghillsidestok
Abhangslopestok
Abhanghillsidezbocze
Abhangslopezbocze
abhängig dependentuzależniony
abhängig dependentzależny
abhäutenskinobdzierać ze skóry
abhäutenskinściagac skórę
abhobelnplanestrugać
abholzenclear karczować
abholzenclear trzebić
abholzen deforest karczować
abholzen deforest wylesiać
Abholzungdeforestationodlesienie
Abholzungdeforestationwylesienie
Abholzungfellingwyrąb lasu,
abkappen pollard (tree)ogławiać
Abkühlung decline in temperatureochłodzenie
Abkühlung decline in temperaturespadek temperatury
Ablagerungdeposit depozyt
Ablagerungdeposit osad
Ablagerungdepositionosadzanie się
Ablagerungdeposit utwór
Ablagerungdeposit złoże
Ablationablationablacja
Ablationwastingablacja
Ablationablationtopnienie
Ablationablationwymywanie
Ablationwastingwymywanie
Ablationsmoräneablation morainemorena ablacyjna
ablegendiscard odkladać
ablegendiscard zrzucać
Ablesungreadingodczyt
ablöschentemper hartować
Ablöschen quenching schładzanie żelaza w procesie hartowania
Abflussbeckendrainage basindorzecze, zlewisko
abmählenreapkosić
abmählenreapżąć
Abnahmedecrease spadek
abnutzenwearzużywać
Abnutzungabrasionabrazja
Abnutzungabrasionstarcie
Abnutzungabrasionścieranie
Abnutzungwearzużycie
Abnutzungsspursign of wearślad zużycia
aboralaboralnaziemny
AbotritenObotrites Obodryci
AbotritenReragi Obodryci
Abraumburdennadkład
Abraumoverburdennadkład
abreiben abradeoskrobać
abreiben abradezeszlifować
Abreibungattrition ścieranie
Abreibungsmittelgritścierniwo
Abreibungsmittelabrasiveścierniwo
Abriabrinawis skalny
Abrirockshelterschronisko skalne
Abri-Audi-MesserAbri-Audi-knifenóż typi Audi
Abri-Audi-SpitzeAudi backed pointostrze typu Audi
abrundenround offzaokrąglać
Abrundungroundingzaokrąglenie
Absatzbeil mit geradem Absatzflanged axe with straight buttsiekiera z piętką prostą
Absatzbeil mit geradem Absatzflanged axe with straight buttsiekiera z piętką prostokątną
Absatzbeilflanged axesiekiera z piętką
Absatzbeilpalstavesiekiera z piętką
Absatzbeil mit rundem Absatzflanged axe with rounded buttsiekiera z piętką łukowatą
Absatzbeil mit spitzem Absatzflanged axe with pointed buttsiekiera z piętką spiczastą
Absatzbeil mit Tüllenabsatzflanged axe with socked buttsiekiera z piętką tulejkowatą
Absatzbeil mit vielkantigem Absatzflanged axe with polygonal buttsiekiera z piętką wieloboczną
Absatzmeiβelflanged chiseldłuto z piętką
abschabenabradeoskrobać
abschabenabradezeszlifować
abschätzenestimateoceniać
abschätzenestimateoszacować
Abschlag flake odłupek
Abschlag mit Endretuschetruncated flake półtylczak
Abschlag mit Hohlkerbenotched blade-likeodłupek z wnęką
Abschlag mit Kortexcortex flakeodłupek korowy
Abschlag mit Parallelkantenblade-line flakeparawiór
Abschlag mit partieller Kortexpartially cortex flakeodłupek częściowo korowy
Abschlag ohne Kortexflake with no cortexodłupek bezkorowy
Abschlag ohne Kortexflake with no cortexodłupek negatywny
Abschlagbeilflake adzeciosak odłupkowy
Abschlagbeilflake tranchetciosak odłupkowy
Abschlagbreitkeilflake-cleaverrozłupiec odłupkowy
abschlagenflake odłupywać
abschlagen chipodłupywać
Abschlagflächebulbar flake surface powierzchnia odbicia
Abschlagflächeflaking surfacepowierzchnia odbicia
Abschlagflächepositive flake surfacepowierzchnia odbicia
Abschlagfragmentflake fragmentfragment odłupka
Abschlaggerätflake toolnarzędzie odłupkowe
Abschlaggewinnungflakingrdzeniowanie
Abschlagherstellungflakingprodukcja odłupków
Abschlagkantetrimmed edgekrawędź odbicia
Abschlagkanteflage edgekrawędź odłupka
Abschlagkernflake corerdzeń w
Abschlagkernflake corerdzeń odłupkowy
Abschlagkratzerend scraper on a flakedrapacz na odłupku
Abschlagkratzerend scraper on a flakedrapacz odłupkowy
Abschlagkratzerend scraper on a flakedrapacz odłupkowy
Abschlagkratzer mit Hohlkerbeend scraper on a notched flakedrapacz odłupkowy z wnęką
Abschlagkratzer mit schräger Schaberstirnoblique end scraper on a flakedrapacz odłupkowy skośny
Abschlagmaterialdébitage productsmateriał odłupkowy
Abschlagnegativremoval negativenegatyw odbicia
Abschlagnegativremoval scarnegatyw odbicia
Abschlagnegativflake scarnegatyw odłupka
Abschlagnegativremoval negativenegatyw odłupka
Abschlagschnauzenkratzer nosed end scraper on a flakedrapacz pyskowaty na odłupku
Abschlagschnauzenschabernosed end scraper on a flakedrapacz pyskowaty na odłupku
Abschlagspitzepoint on a flakeostrze odłupkowe
Abschlagstichelflake burinrylec odłupkowy
Abschlagtechnikflaking techniquetechnika odłupkowa
Abschlagwinkelflaking anglekąt odbicia
abschleifenabradeoskrobać,
abschleifenabradezeszlifować
Abschleiferabradergładzik
Abschleifergrindergładzik
Abschleifungabrasionabrazja
Abschleifungabrasionstarcie
Abschleifungabrasionścieranie
Abschlussknopf completion button nasadka guziczkowata
Abschnitsectionodcinek
Abschnittsbefestigungsection attachmentumocnienie odcinkowe
Abschnittsbefestigungsector fortificationumocnienie odcinkowe
Abschrägungchamfer skos
Abschreckung quenchingschładzanie żelaza w procesie hartowania
Absenkung des Meeresspiegelsmarine regressionregresja morza
Absetzenshoulderingwyodrębniać
absichtlichintentionalcelowy
Absiebungsievingodsiewanie
Absiebungscreeningprzesiewanie
Absiebungsievingprzesiewanie
absolutabsoluteabsolutny
absolute Chronologieabsolute chronologychronologia absolutna
absolute Chronologieabsolute chronologychronologia bezwzględna
absolute Datierungabsolute datingdatowanie absolutne
absolute Datierungabsolute datingdatowanie bezwzględne
Absolut-Polendiagrammabsolute pollen diagramdiagram pyłkowy absolutny
Absorptionabsorptionabsorbcja
abspaltenflake odłupywać
abspaltenflake odzielać
Absplisschipłuska
Absplitterung detachmentodłupanie
Abstammungevolutionewolucja
Abstammungdescentpochodzenie
Abstanddistanceodległość
Abstanddistance apartodległość
Abstandintervalodstęp
Abstandintervalprzedział
Abstandintervalprzerwa
Abstandspaceprzestrzeń
Abstand clearanceodległość
Abstand clearanceprześwit
Abstandsverfalldistance decayzanikanie odległościowe
absteckenmark outwyznaczać
Abstichplanumwarstwa mechaniczna
Abstichspitwarstwa mechaniczna
abstrakte Darstellungrepresentationwizerunek abstrakcyjny
abstrakte Kunstabstract artsztuka abstrakcyjna
abstrakte Zeichnungabstract drawingrysunek abstrakcyjny
Abstraktionabstractionabstrakcja
abstumpfen bluntzatępiać
Absturzanalysefall-off analysisanaliza zaniku
Abtastarmdigitising stylusrysik do digitalizacji
Abtastarmscanning stylusrysik skanujący
Abtaststiftscanner penrysik do skanera
Abteiabbeyopactwo
abtragenremoverównać
Abtragungerosionerozja
Abtragung denudationdenudacja
abtrennenflake odłupywać
abtrennen detachoddzielać
abwandernmigrateemigrować
Abwanderungemigrationemigracja
Abwasserkanalsewerkanał odwadniający
Abwehrsystemdefensive systemsystem obronny
abweichendeviateodbiegać
Abweichungdeclinationdeklinacja
Abweichungdeclinationodchylenie
Abweidenpasturingwypasanie
abwerfen shed zrzut poroża
Abwurfstangecast antlerzrzutek poroża
Abzeichenbadgeoznaka
Abzieherdutch hoemotyka holenderska
Abziehsteinsharpening stoneosełka
Abzweigungbranchodnoga
Acetolyse acetolysisacetoliza
AchäerAchaeanAchajowie
AchaierAchaeansAchajowie
AchaierAchaiansAchajowie
achäozoologische Analysefaunal analysisanaliza archeozoologiczna
Achatagateagat
Achatperleagate bead paciorek z agatu
AcheiléenAcheulian culturekultura aszelska
AcheiléenAcheulian technocomplextechnokompleks aszelski
AcheuléenAcheuleanaszelski
Acheuléen Acheulianaszelski kompeks
Acheuléen Acheulianaszelski przemysł
Acheuléen Acheulianaszelskie zespoły
Acheuléen KulturAcheulian culturekultura aszelska
Acheuléen-FaustkeilAcheulean bifacepięściak aszelski
Acheuléen-GerätAcheulean toolnarzędzie aszelkie
AcheuléenkernAcheulean corerdzeń aszelski
AcheuléenkernAcheuléen-corerdzeń aszelski
Achseaxis
Achseaxle
Achse axial rod oś sprężynki
Achsfutteraxle-bed łożysko osi zapinki
Achsnagellinchpingwóźdź do osi wozu
Achsnagellynchpingwóźdź do osi wozu
achterförmig8-shapedósemkowaty
achterförmiga figure of eightósemkowaty
achterförmigfigure-eight-shapedósemkowaty
achterförmige Perlefigure-eight-shaped bead paciorek ósemkowaty
achterförmiger Anhängerfigure-of-eight pendantwisorek ósemkowaty
achterförmiger Gürtelhakenfigure-eight-shaped belt claspklamra do pasa ósemkowata
achterförmiger Rahmen8-shaped framerama sprzączki ósemkowata
achterförmiger Rahmenfigure-of-eight framerama sprzączki ósemkowata
achterförmiges Glied8-shaped chain linkogniwo łańcuszka ósemkowate
achterförmiges Gliedchain link a figure of eightogniwo łańcuszka ósemkowate
achterförmiges Gliedfigure-eight-shaped chain linkogniwo łańcuszka ósemkowate
Achterschildfigure of eight shieldtarcza ósemkowata
Achterschleifenbügelfibelfibula with a figure-of-eight-loops bowzapinka z kabłąkiem ze zwojów ósemkowatych
Achterschleifenhakenfigure of eight loops with catchzwój ósemkowaty z zaczepem haczykowatym
Achterverschlussfigure-of-eight catchingzapięcie ósemkowate
achthekeligeAmphoreeight-handled amphoraamfora ośmioucha
Achtkantgriffoctagonal hiltrękojeść miecza ośmiograniasta
achtkantigeigh-sidedośmiograniasty
achtkantigoctagonalośmiograniasty
achtkantigoctahedralośmiograniasty
achtkantiger Griffoctagonal hiltrękojeść miecza ośmiograniasta
achtkantiger Querschnittoctagonal cross-sectionprzekrój ośmiograniasty
achtkantiger Spornoctagonal spikebodziec ostrogi ośmiograniasty
achtkantiger Stachel octagonal spikebodziec ostrogi ośmiograniasty
Achtkantknaufoctagonal pommelgłowica miecza ośmiograniasta
Achtkantmeiβeloctagonal chiseldłuto ośmiograniaste
Achtkantschwertsword with octagonal handlemiecz z rękojeścią ośmiograniastą
Achtkantschwertsword with octagonal hilt miecz z rękojeścią ośmiograniastą
achtwindigeight-scroll coilośmioskrętny
achtwindige Spiraleeight-scroll spiralspirala ośmioskrętna
Ackerfieldpole
Ackercultivated fieldpole uprawne
Ackerfieldrola
Ackerbaufarmingrolnictwo
Ackerbauagricultureruprawa roli
Ackerbau- und Tierzuchtwirtschaftfarming-stockherding subsistencegospodarka rolniczo-hodowlana
Ackerbaueragriculturalistrolnik
Ackerbauerkulturculture of farmerskultura rolników
Ackerbauernbevölkerungagricultural peoplelud rolniczy
Ackerbauer-SkythenScythian agriculturalistScytowie oracze
Ackerbaugerätfarming toolnarzędzie rolnicze
Ackerbausystemfaming systemsystem rolny
Ackerbausystemfarming systemsystem uprawy ziemi
Ackerbauwirtschaftagricultural economygospodarka rolnicza
Ackerbodenarable layerwarstwa orna
Ackerbodenplow zonewarstwa orna
Ackerkrumetopsoilwarstwa uprawna
Ackerlandarable landgrunty orne
ackern cultivate uprawiać
Ackerrainfield bankmiedza
Ackerschleppefield dragwłóka
Ackerwalzefield rollerbrona walcowata
Ačkovy-Keramik„Ačkovy” ceramicsceramika aczkowa
Ačkovy-Keramik„Ačkovy” ceramicsceramika A-czkowa
Ačkovy-Ornament„Ačkovy” ornamentornament aczkowy
Ačkovy-Stufe der LinienbandkeramikAčkovy phase  of Linear Pottery Culturefaza A-czkowa ceramiki wstęgowej rytej
Adaptation adaptationadaptacja
Additiv additve dodatek
Adelnobilityszlachta
Adelsgrabaristocratic gravegrób szlachecki
Adelssitznoble residencesiedziba szlachecka
Ädikulaaediculaedykuł
adjazentadjacentsąsiedni
Adlereagleorzeł
Adlerberg-KulturAdlerberg culturekultura adlerberska
Adlerfibeleagle fibulazapinka w kształcie orła
Adlerfibeleagle-shaped fibulazapinka w kształcie orła
Adobe adobecegła z suszonej gliny
Adobe adobesuszona glina
Adorantorantorant
Aerofotografieaerial photographyfotografia lotnicza
Aerophotographie; aerial photographyfotografia lotnicza
AestenAistiansEstiowie
Affemonkeymałpa
Affe ape małpa
Ag (Silber)Ag (silver)Ag (srebro)
ägäischAegeanegejski
Ägäische ArchäologieAegean arch(a)eologyarcheologia egejska
Ägäische KulturAegean culturekultura egejska
ägäische PerleAegean bead paciorek egejski
Ägäisches MeerAegean SeaMorze Egejskie
Agglomerationagglomerationaglomeracja
Agoraagoraagora
Agraffeclaspagrafa
Agrargeografieagricultural geographygeografia rolnictwa
AgrarkultAgrarian cultkult agrarny
ägyptischEgyptianegipski
ägyptische ArchäologieEgyptian archaeologyarcheologia egipska
ägyptischer GottEgyptian godbóstwo egipskie
ÄgyptologieEgyptologyegiptologia
Ahlbeck-GruppeGaudenaa-Oldesloe culturekultura Gaudenaa-Oldesloe
Ahlbeck-Kultur Gaudenaa-Oldesloe culturekultura Gaudenaa-Oldesloe
Ahleprickerkolec 
Ahle awlszydło
Ahle bodkinszydło
Ahle bodkinawlszydło
Ahneancestorprzodek
Ahnengesellschaftkin-based societyspołeczeństwo rodowe
Ahnenkultancestor cultkult przodków
Ahnensystemkin-based systemustrój rodowy
Ahnenverehrungancestor worshipkult przodków
ähnlichsimilarpodobny
Ähnlichkeitsimilaritypodobieństwo
A-Horizontuniform horizonhoryzont ogólnoeuropejski
Ahornmapleklon
Ährchenspikeletkłosek
Ährchenspiculekolec 
Ährchenachseear axisstosina
Ährchenachserachisstosina
Ährchenachseear axisszypułka
Ährchenachserachisszypułka
Ähreear of grainkłos
Ährespikekłos
Ähreearth constructionkonstrukcj ziemna
Ahrensburger KerbspitzeAhrensburgian shouldered pointliściak ahrensburski
Ahrensburger KerbspitzeAhrensburgian shouldered pointwykrojec ahrensburski
Ahrensburger KulturAhrensburg culturekultura ahrensburska
Ahrensburger Spitze Ahrensburgian tanged pointliściak ahrensburski
Ahrensburger Spitze Ahrensburgian tanged pointliściak typu Ahrensburg
Ahrensburger StielspitzeAhrensburgian tanged pointliściak ahrensburski
Ahrensburger StielspitzeAhrensburgian tanged pointliściak typu Ahrensburg
Ahrensburgienculture: Ahrensburg culturekultura ahrensburska
Aichbühler KulturAichbühler groupkultura aichbühlska
akeramischaceramicpreceramiczny
akeramisches Mesolithikumaceramic Mesolithicmezolit bezceramiczny
akeramisches NeilithikumPre-Pottery Neolithic (PPN)neolit preceramiczny
akeramisches NeolithikumPre-Pottery Neolithicneolit bezceramiczny
akeramisches Neolithikum aceramic Neolithic neolit preceramiczny
Akinakes-Dolch Akinakes dagger sztylet typu akinakes
Akinakes-Dolch Akinakes dagger akinakes
Akinakes-Dolch Akinakes dagger akinaka
Akkulturationacculturationakulturacja
Akkumulationaccumulationakumulacja
Akropolisacropolis akropol
Akropoliscitadel akropol
Aktivitätactionaktywność
Aktivitätactionczynność
Aktivitätszoneactivity areastrefa aktywności
aktualistische Studienactualistic studiesstudia aktualistyczne
Alabasteralabasteralabaster
Alabastronalabastronalabastron
AlamannenAlamanniAlemanowie
Alambikalembicalembik
AlanenAlaniansAlanowie
Alb-Hegau-Gruppe der WesthallstattkulturAlb-Hegau group of West Hallstatt culturegrupa Alb-Hegau kultury zachodniohalsztackiej
Alemannen AlamanniAlemanowie
Alembicalembicalembik
Alesia-FibelAlesia fibulazapinka typu Alesia
Alesia-Fibel mit Bügel mit zwei ovalen ScheibenAlesia fibula with bow with pair of perforated ovals zapinka typu Alesia z kabłąkiem z dwoma owalnymi perforowanymi tarczkami
Alesia-Fibel mit einfachem Bügel von rundem QuerschnittAlesia fibula with simple round-section bowzapinka typu Alesia z kabłąkiem o przekroju okrągłym
Alesia-Fibel mit gegeliedertem BügelAlesia fibula with segmented bowzapinka typu Alesia z kabłąkiem w kształcie litery H
Alesia-Fibel mit gegeliedertem BügelAlesia fibula with segmented bowzapinka typu Alesia z rozczłonkowanym kabłąkiem
Alesia-Fibel mit gelochtem BügelAlesia fibula with perforated bowzapinka typu Alesia z otworem na kabłąku
Alesia-Fibel mit geschwungenem Bügel von viereckigem QuerschnittAlesia fibula with low-arch bow with square section zapinka z niskim łukowatym kabłąkiem o czworokątnym przekroju
Alesia-Fibel mit H-förmigem BügelAlesia fibula with H-shaped bowzapinka typu Alesia z kabłąkiem w kształcie litery H
Alesia-Fibel mit H-förmigem BügelAlesia fibula with H-shaped bowzapinka typu Alesia z rozczłonkowanym kabłąkiem
Alesia-Fibel mit kleinem schmalem BügelAlesia fibula with small narrow bow zapinka typu Alesia z małym wąskim kabłąkiem
Alesia-Fibel mit ovalem FuβAlesia fibula with oval footzapinka typu Alesia z nóżką owalną
Alesia-Fibel mit RundelnAlesia fibula with cup on bowzapinka typu Alesia z okrągłymi występami na kabłąku
Alesia-Fibel mit RundelnAlesia fibula with roundel on bowzapinka typu Alesia z okrągłymi występami na kabłąku
AlfisoleAlfisolsAlfizole
Alföld-LinienbandkeramikAlföld Linear Pottery culturegrupa Alföld północnowęgierskiej kultury ceramiki linearnej
Algenalgaealgi
Alhidadealidadealidada
Alignmentalignmentwyrównanie
Alkalialcalizasada
Alkohol alcoholalkohol
Alkovenalcove alkowa
AllerødAllerød periodinterstadiał Allerød
AllerödzeitAllerød periodAllerød
Allodallodalodium
Allodallodiumalodium
Allogamieallogamy alogamia
Allogamiefertilizationzapylenie
Allogamie cross-fertilizationzapylenie krzyżowe
Allogamie cross-pollinationzapylenie krzyżowe
allogenallogenicallogeniczny
alluvialalluvialaluwialny
Alluvialbodenalluvial soilgleba aluwialna
alluviale Füllungalluvial fillwypełnisko aluwialne
Alluvium alluvial periodaluwium
Alluvium alluviumaluwium
Alluvium alluvial periodepoka aluwialna
Alluvium alluvial periodholocen
Almandinalmandinealmandyn
Almeria-Kultur Almeria culture kultura almeryjska
Almwiesenbodenalpine meadow soilgleba halna
Almwirtschaftalpine dairy farminggospodarka pasterska górska
Alpakaalpacaalpaka
alpinalpinealpejski
alpinalpinewysokogórski
Alsonémedi-Gruppe der Kultur mit kannelierter KeramikAlsonémedi group of Baden culturegrupa Alsonémedi kultury ceramiki promienistej
altoldstary
Altackerancient fieldsprehistoryczne pole
Altackerancient fieldsstarożytne pole
AltäneolithikumEarly Chalcolithiceneolit starszy
AltäneolithikumEarly Eneolithic eneolit starszy
AltäneolithikumLower Eneolithic eneolit starszy
AltäneolithikumLower Chalkolithic eneolit starszy
Altaraltarołtarz
Altarmoxbowstarorzecze
AltbronzezeitEarly Bronze Agestarsza epoka brązu
Altbronzezeit Older Bronze Agestarsza epoka brązu
alte Geschichteancient historyhistoria starożytna
Alte WeltOld WorldStary Świat
AlteisenzeitEarly Iron Agestarsza epoka żelaza
AlteisenzeitEarly Iron Agestarsza epoka żeleza
Altenberg-GruppeAltenberg groupgrupa kulturowa Altenberg
Alter agewiek
ältere Römische Kaiserzeitolder Roman influences periodstarszy okres wpływów rzymskich
Altern ageingstarzenie się
Altern aging strarzenie się
alternierendalternatingnaprzemienny
alternierend retuschierte Klingealternate retouched bladewiór z retuszem naprzemiennym
alternierend retuschierter Schaberalternate retouched side scraperzgrzebło zwrotne
alternierend retuschiertes Stückalternate retouched piecenarzędzie zwrotne
alternierende Retuschealternate retouchłuskanie zwrotne
Altersbestimmungage analysis określanie wieku
Altersbestimmungage determinationokreślanie wieku
Altersgruppeage setgrupa wiekowa
Altertumancient historyhistoria starożytna
Altertum antiquitystarożytność
Altertümerantiquities straożytności
altertümlichantiqueantyczny
altertümlichancientstarożytny
altertümlich archaicarchaiczny
Altes ReichOld KingdomStare Państwo
Älteste Küstenkultur early coastal culture grupa kulturowa Kongemose
Älteste Küstenkultur early coastal culture kultura Kongemose
Altfundold finddawne znalezisko
Altheimer KulturAltheim culture (group)kultura altheimska
altmärkische Fibel Altmark fibulazapinka kowalewicka
altmärkische Fibel Altmark fibulazapinka staromarchijska
Altmärkische Gruppe der TiefstichkeramikAltmark group of Tiefstichkeramikgrupa Altmark kultury z ceramiką głęboko nakłuwaną
Altmärkische TiefstichkeramikAltmark group of Tiefstichkeramikgrupa Altmark kultury z ceramiką głęboko nakłuwaną
AltmesolithikumEarly Mesolithicmezolit starszy
AltmühlienRanis-Mauern culturealtmühlska grupa
AltmühlienRanis-Mauern culturealtmühlska kultura
AltmühlienRanis-Mauern culturealtmühlski przemysł
AltmühlienRanis-Mauern culturealtmühlskie zespoły
Altmühlien Altmühlianaltmühlska grupa
Altmühlien Altmühlianaltmühlska kultura
Altmühlien Altmühlianaltmühlski przemysł
Altmühlien Altmühlianaltmühlskie zespoły
Altmühl-KulturAltmühlianaltmühlska grupa
Altmühl-KulturAltmühlianaltmühlska kultura
Altmühl-Kultur Altmühlianaltmühlska kultura
AltneolithikumEarly Neolithicneolit starszy
AltpaläolithikumLower Palaeolithicpaleolit dolny
Altphilologieancient philologyfilologia starożytna
Altpreuβenancient PrussiansPrusowie
AltpreuβenBorussiansPrusowie
AltpreuβenOld PrussiansPrusowie
AltpreuβenOld Prussians Prusowie
altrussischOld Russianstaroruski
AltsachsenEarly SaxonsSasi
Altsiedellandschaftancient settlement landosadnictwo starożytne
altslawischOld Slavicstarosłowiański
AltsteinzeitOld Stone Agestarsza epoka kamienia
AltsteinzeitOld Stone Agestarsza epoka kamienia
AltsteinzeitPalaeolithicstarsza epoka kamienia
altsteinzeitlich Palaeolithicze starszej epoki kamienia
AlttiefstichkeramikTiefstichkeramik culturekultura łabsko-wezerska
Altwasserbayoustarorzecze
alveoläralveolarpęcherzykowaty
Alveole alveolus pęcherzyki
am Hals schnurverzierter Becher all-over corded beakerpuchar z szyjką zdobioną odciskami sznura
am Hals schnurverzierter Becher all-over corded beaker puchar z szyjką zdobioną odciskami sznura
AmalerAmaliAmalowie
Amalgamamalgamamalgamat
Amalgamierungamalgamationamalgamacja
Amalgamierungamalgamationkontaminacja
AmazonenaxtAmazon axetopór amazoński
Ambitusambitusambit
Ambossschlag blow łupanie
Ambosssteinanvil stonepodkładka twarda
Ambosstechnik anvil techniquetechnika obróbki kamienia na twardej podkładce
Ambossanvil kowadło
Ambossschlaganvil splitingtechnika obróbki kamienia na twardej podkładce
Ambosstechnikanvil technique technika obróbki kamienia na twardej podkładce
AmbronenAmbronesAmbronowie
Amelkornemmerpszenica płaskurka
Amethyst amethystametyst
Amethystperleametryst bead paciorek z amatystu
Aminosäuredatierung amino-acid epimerization datingdatowanie epimeryzacyjne
Aminosäuremethodeamino-acid methodmetoda amino-kwasowa
Ammersfoort InterstadialAmersfoortinterstadiał Ammersfoort
Ammonit ammoniteamonit
amorphamorphousamorficzny
amorphuncrystallineamorficzny
amorphischer Kernamorphous corerdzeń amorficzny
Amphibieamphibian płazy
Amphibolamphiboleamfibol
Amphibolitamphiboliteamfibolit
Amphoreamphoraamfora
amphorenartiges Ggefäβamphora-like vesselnaczynie amforowate
amphorenförmiger Topfamphora-like potgarnek amforowaty
Amphorengefäβamphora-like vesselnaczynie amforowate
AMS Datierung - Datierung mittels MassenbeschleunigungsspektrometrieAMS radiocarbon dateakceleratorowa data radiowęglowa (AMS)
AMS Datierung - Datierung mittels Massenbeschleunigungsspektrometrieaccelerator mass sectrometry dating (AMS)datowanie AMS - Akcelatorowa Spektroskopia Mas
AMS RadiokarbondatierungAMS - radiocarbon datingdatowanie radiowęglowe akceleratorowe (AMS)
AmsivarierAmpsivariansAmzywariowie
AMS-Methode accelerator (AMS) mass sectrometryAkcelatorowa Spektroskopia Mas
Amtofficeurząd
amtlicher Höhenfestpunktordnance datumreper
Amuletttalisman amulet
Amulett amuletamulet
Amulett charm amulet
Amulett amulettalizman
Amulett charm talizman
Amulettfiguramulet figurefigurka amuletowa
Amulettkapselamulet capsulepojemnik na amulet
A-Muster„Ačkovy” patternwzór aczkowy
anaerobanaerobicbeztlenowiec
anaerobanaerobicalbeztlenowiec
Analogieanalogyanalogia
Analyseanalysis analiza
Analyse nach den Ausgrabungenpost-excavation analysis analiza powykopaliskowa
Analyse von mikroskopischen Schleifenthin section analysisanaliza szlifów mikroskopowych
Anan’nino KulturAnanyino culturekultura ananińska
AnartenAnartesAnartowie
AnartierAnartesAnartowie
AnartofraktenAnartofraktesAnartofraktowie
anatolischAnatoliananatolijski
Anatomanatomistanatom
Anatomieanatomyanatomia
anatomische Analyseanatomical analysisanaliza anatomiczna
Anbauannexprzybudówka
Anbauannexeprzybudówka
Anbaubuilding extension przybudówka
Anbaumethodefarming methodmetoda uprawy
Anbautechnikencultivation techniquestechniki rolnicze
Anbrennholzkindlingdrewno na rozpałkę
Ancylusancylusancylus
AncylusphaseAncylus phasefaza Ancylus
AncylusseeAncylus LakeMorze Ancylusowe
AncyluszeitAncylus phasefaza
ändernvarvyzmiana
ändernalter zmieniać
ändern change zmieniać
Änderung change zmiana
Andesitandesiteandezyt
AndreaskreuzSaint Andrew's crosskrzyż św. Andrzeja
androzentrischandrocentricandrocentryczny
anemophile Pflanzeanemogamous plantroślina wiatropylna
anemophile Pflanzewind pollinated plantroślina wiatropylna
anemophile Pflanze anemophilous plantroślina wiatropylna
ÄneolithikumEneolithicchalkolit
ÄneolithikumEneolithiceneolit
äneolithischeneolithiceneolityczny
äneolithische Fundstelleeneolithic sitestanowsko eneolityczne
äneolithisches Volkeneolithic peoplelud eneolityczny
anfänglichincipientpoczątkowy
anfertigenmanufacturewytwarzać
Anfertigungmakingsporządzanie
Anftreffpunktpoint of impactpunkt uderzenia 
angefertigtmadesporządzony
angegossencast onnadlany
Angelfishing rodwędka
Angelhandle prongwędka
Angelhingewędka
Angelbruchhinge fractureprzełom daszkowaty
Angelbruchhinge fractureprzełom zawiaskowy
Angelhakenfishhookhaczyk do wędki
AngelnAnglesAnglowie
angelnfishwędkować
angelötetsolderedprzylutowany
Angelretuschehinged retouchretusz daszkowaty
AngelsachsenAnglo-SaxonsAnglosasi
angelsächsischAnglo-Saxonanglosaski
Angelschnurfishing linesznurek wędkarski
Angelschnurfishing lineżyłka do wędki
Angelsteinhinge stoneciężarek wędkarski
angenieteter Griffriveted hiltrękojeść miecza przynitowana do głowni
angeschwemmtalluvialaluwialny
angewandte Archäologieapplied archaeologyarcheologia stosowana
Anghelu Ruju-KulturAnghelu Ruju culturekultura Anghelu Ruju
Angiospermen angiospermous plant roslina okrytonasienna
Angiospermen angiosperms roslina okrytonasienna
Angoangoango
Angoangoostrze włóczni z zadziorami
angrenzenabutprzylegać
Angrenzenabutmentprzyleganie
Angriffswaffeoffensive weaponbroń zaczepna
AngrivarierAngrivariesAngriwariowie
angular Bogenangular bowłuk angularny
Angularbogenangular bowłuk angularny
Angussbifurcated headernadlew
Anhangappendixaneks
Anhangappendixdodatek
Anhängerpendantwisiorek
Anhängerpendantzawieszka
Anhäufungaccumulationakumulacja
Anhäufungaccumulationnagromadzenie
Anhäufungclusterskupisko
Anhäufungclusterzgrupowanie
anheftenaffixdoczepiać
anheftenaffixprzyczepiać
anheften attach doczepiać
anheften attach przyczepiać
Anhöheheightwzniesienie
Animismusanimismanimizm
Anker anchorkotwa
Anker anchorkotwica
Ankeranhängeranchor pendantwisorek kotwicowaty
Ankeranhängeranchor pendantzawieszka kotwicowata
Ankerfibelanchor fibulazapinka kotwicowata
ankerförmiganchor-shapedkotwicowaty
Ankermusteranchor pattern wzór w kształcie kotwicy
Ankerschlüsselanchor key klucz kotwicowaty
Anlagecomplexkompleks
Anlageenclosuremiejsce ogrodzone
Anlageattachmentprzyrząd
Anlagesystemsystem
annähernd approximatelyprzybliżony
annähernd dreieckiger Faustkeilsubtriangular bifacepięściak podtrójkatny
Annexannexaneks
Annexannexeaneks
annietenrivetprzynitować
Annockpunktnock pointsiodełko łuku
Anomalieanomalyanomalia
Anorak anorak anorak
Anordnung classification klasyfikacja
Anordnung arrangement układ
Anordnung arrangement rozmieszczenie
anorganischanorganicnieorganiczny
anorganisch gemagerter Tonan tempered clayglina schudzona domieszką nieorganiczną
anorganische Magerunganorganic temper schudzanie domieszką nieorganiczną
Anpassungadaptationadaptacja
Ansa cornutaansa cornutaansa cornuta
Ansa lunataansa lunataansa lunata
Ansa lunata-HenkelAnsa lunata handleucho naczynia typu ansa lunata
Ansatzbasenasada
Anschirrteilharness elementelement uprzęży
Anschnallspornstrap-on spurostroga przywiązywana
Ansichtvievwidok
Ansiedlungsettlementosada
Ansiedlungsettlementosadnictwo
Ansiedlungsettlementosiedle
Ansteckspornclip-on spurostroga przypinana
anstehender Bodennatural groundcalec
anstehender Bodenvirgin soilcalec
anstehendes Gestein bedrock calec
anstehendes Gestein bedrock podłoże skalne
Anstiegincreasewzrost
Anstieg des Meeresspiegelsmarine transgressiontransgresja morska
Anteilpartudział
Anteilportionudział
Anten AntesAntowie
Antennendolchantenna-hilted daggersztylet antenowy
Antennendolchantenna-hilted daggersztylet z głowicą antenową
Antennengriffantennae pommelgłowica antenowa
Antennengriffschwertantennae swordmiecz z głowicą antenową
Antennengriffschwertantenna-hilted swordmiecz z głowicą antenową
Antennenhelmhelmet with hornshełm z różkami
Antennenhelmhelmet with hornshełm z różkami
Antennenknaufantennae pommelgłowica antenowa
Antennenknaufdolchantenna-hilted daggersztylet antenowy
Antennenknaufdolchantenna-hilted daggersztylet z głowicą antenową
Antennenknaufmesserantenna-hilted knifenóż z głowicą antenową
Antennenschwertantenna-hilted swordmiecz z głowicą antenową
Antennenwaffeantenna-hilted weaponbroń o rękojeści antenowej
Anthere anther pylnik
Anthrakologieanthracologyantrakologia
anthropogenanthropogenicantropogeniczny
anthropogene Füllunganthropogenic fillwypełnisko antropogeniczne
anthropogene Füllunganthropogenic fillwypełnisko kulturowe
anthropogene Landschaftanthropogenic landscapekrajobraz antropogeniczny
anthropogene Vegetationanthropogenic vegetationroślinność antropogeniczna
anthropogener Bodenanthropogenic soilgleba antropogeniczna
Anthropogeneseanthropogenyantropogeneza
Anthropogeografieanthropogeographyantropogeografia
anthropoides Schwertanthropiid swordmiecz z rękojeścią antropomorficzną
Anthropokephalieanthropocephalyantropocefalia
Anthropologe anthropologistantropolog
Anthropologieanthropologyantropologia
anthropologische Analyseanthropological analysisanaliza antropologiczna
anthropologische Archäologieanthropological archaeologyarcheologia antropologiczna
anthropologische Quellenanthropological sourcesźródła antropologiczne
anthropologische Strukturanthropological structurestruktura
anthropologische Untersuchunganthropological researchbadanie antropologiczne
anthropologischer Indexanthropological indexwskaźnik antropologiczny
anthropologischer Typusanthropological typetyp antropologiczny
Anthropometrieanthropometryantropometria
anthropomorphanthropomorphicantropomorficzny
anthropomorphischanthropomorphic antropomorficzny
anthropomorphanthropomorphousantropomorficzny
anthropomorphischanthropomorphousantropomorficzny
anthropomorphe Fibelanthropomorphic fibulazapinka antropomorficzna
anthropomorphe Figuranthropomorphic figurinefigurka anropomorficzna
anthropomorphe Gravierunganthropomorphic engravingryt antropomorficzny
anthropomorphe Knubbeanthropomorfic knobguzek antropomorficzny
anthropomorphe Plastikanthropomorphic plasticplastyka antropomorficzna
anthropomorpher Anhängeranthropomorfic pendantwisiorek antropomorficzny
anthropomorpher Griffanthropomorphic handleuchwyr antropomorficzny
anthropomorpher Schwertgriffanthropomorphic sword hiltantropomorficzna rękojeśc mecza
anthropomorphes Gefäβanthropomorphic vesselnaczynie anropomorficzne
anthropomorphes Idolanthropomorfic idolidol antropomorficzny
anthropomorphes Motivanthropomorphic motifwątek zdobniczy antropomorficzny
anthropomorphes Reliefanthropomorphic reliefrelief antropomorficzny
Anthropomorphismusanthropomorphismantropomorfizm
Anthropophagieanthropophagyantropofagia
anthropozoomorpher Gottanthropozoomorphic godbóstwo antropozoomorficzne
Anti AntesAntowie
antikancientstarożytny
antik antiqueantyczny
Antike amtiquitystarożytność
Antike Antikestarożytność
antike Quellenancient sourcesźródła antyczne
Antike Weltancient worldświat antyczny
Antilopeantelopeantylopa
Antimonbronzeantimony bronzebrąz antymonowy
Antiquitätantiquitystarożytność
AntoiAntesAntowie
Anwendungusestosowanie
Anwesenheitpresenceobecność
AnyathianAnyathian complexkultura Anyathien
AnyathianAnyathian culture kultura Anyathien
Anzahlquantityilość
AOC-Becher AOC beaker puchar typu AOC
äolischaeolianeoliczny
äolischeolianeoliczny
äolische Korrasionaeolian erosionerozja eoliczna
äolische Korrasionwind erosionerozja eoliczna
AOO-Becher AOC beaker puchar typu AOO
AOO-Becher AOC beaker puchar zdobiony odciskami sznura
AorsenAorsiAorsowie
Apenninischer KulturSubapenninian culturekultura subapenińska
Apfelapplejabłko
Apfelbaumapple treejabłoń
apikalapicalwierzchołkowy
apotropäischapotropaicapotropeiczny
Applikationappliqué ornament nalepiany
Applikation applicationaplikacja
Apsideapseapsyda
Apsideapseabsyda
Apsidenhaushouse with apsedom z absydą
Apsisapseapsyda
Apsisapseabsyda
Aquädukt aqueduct akwedukt
Aquamanileaquamanileakwamanila
Äquinoktiumequinoxrównonoc
Ararar
Ararear
Äraeraera
AraberArabsArabowie
AramärerAramaeansAramejczycy
Aräometer araeometer areometr
Aräometer araeometer gęstościomierz
Ar-Ar-MethodeAr/Ar methodmetoda argonowo-argonowa
Arbeitworkpraca
Arbeitproductwyrób
Arbeiterworkerrobotnik
Arbeitersiedlung workers’ settlementosada robotnicza
Arbeitsaxt work axetopór roboczy
Arbeitsbeil work axesiekiera robocza
Arbeitsgerättoolnarzędzie robocze
Arbeitskantefuncional edgekrawędź pracująca
Arbeitskanteworking edgekrawędź pracująca
Arbeitskantefuncional edgekrawędź robocza
Arbeitskanteworking edgekrawędź robocza
Arbeitsplatzactivity areastrefa aktywności
Arbeitsspitzeworking pointostrze robocze
Arbeitsteilungdivision of laborpodział pracy
Arbeitsunterlagesupportpodkładka rękodzielnicza
Arbeitswinkelworking anglekąt roboczy
Arbetsorganisationorganization: work organizationorganizacja pracy
Archaikum (NA) Archaic Period (NA)archaik
Archaikum (NA) Archaic Period (NA)era archaiczna
archaischarchaistiscarchaistyczny
archaisch archaicarchaiczny
Archäobotanikarchaeobotanyarcheobotanika
Archäochemiearchaeochemistryarcheochemia
archäogenetische Analysearcheogenetic analysisanaliza archeogenetyczna
Archäoichthyologiearchaeoichtiologyarcheoichtiologia
Archäologearchaeologistarcheolog
Archäologiearchaeologyarcheologia
Archäologie des Mittelaltersmedieval archaeologyarcheologia średniowieczna
Archäologie des Verhaltensbehavioural archaeologyarcheologia behawioralna
Archäologie Mitteleuropascentral European archaeologyarcheologia środkowoeuropejska
archäologische Dokumentationarchaeological documentationdokumentacja archeologiczna
archäologische Erkundungenarchaeological prospectionprospekcja archeologiczna
archäologische Feldforschungenarchaeological field surveyterenowe badania archeologiczne
archäologische Feldforschungenarchaeological field surveyingterenowe badania archeologiczne
archäologische Fundstellearchaeological sitestanowsko archeologiczne 
archäologische Kulturarchaeological culturekultura archeologiczna
archäologische Quellearchaeological sourceźródło archeologiczne
archäologische Quellemarchaeological dataźródła archeologiczne
archäologische Schichtarchaeological levelwarstwa archeologiczna
archäologische Stratigraphiestratigraphystratygrafia archeologiczna
archäologische Untersuchungarchaeological researchbadanie archeologiczne
archäologischer Beweisarchaeological evidenceźródło archeologiczne
archäologischer Zeugnisarchaeological evidenceźródło archeologiczne
Archäologisches Bild Polens Archaeological Map of PolandArcheologiczne Zdjęcie Polski (AZP)
archäomagnetische Analysearcheomagnetic analysisanaliza archeomagnetyczna
archäomagnetische Datierungarchaeomagnetic datingdatowanie magnetyczne
archäomagnetische Datierungmagnetic datingdatowanie magnetyczne
archäomagnetische Datierungpelaeomagnetic datingdatowanie magnetyczne
archäomagnetische Datierungpelaomagnetic datingdatowanie magnetyczne
archäomagnetische Methodearchaeomagnetic analysisanaliza archeomagnetyczna
archäomagnetische Methodearchaeomagnetic methodmetoda archeomagnetyczna
Archäomagnetismus archaeomagnetismarcheomagnetyzm
Archäometallurgiearchaeo-metallurgyarcheometalurgia
Archäometrie archaeometryarcheometria
archäometrische Datierungachaeometric dating datowanie archeometryczne
Archäosedimentearchaeosedimentsosady zawierająe artefakty
Archäosedimentearchaeosedimentsutwory zawierająe artefakty
Archäozoologiearchaeozoologyarcheozoologia
archäozoologische Untersuchungarchaeozoolological researchbadanie archeozoologiczne
Archetyparchetypearchetyp
Architekturarchitecture architektura
Architekturbemalungarchitectural paintingmalarstwo architektoniczne
Architekturdarstellungarchitectural representationwyobrażenie architektoniczne
Architekturmodellarchitectural modelmodel architektoniczny
Architekturplastikarchitectural sculpturerzeźba architektoniczna
Architekturreliefarchitectural reliefrelief architektoniczny
Archivarchivearchiwum
Archutektutmodellarchitectural modelmodel architektoniczny
Ardscrath plowsocha
Ard ard socha
Arealareaobszar
Arealarearegion
Argon-Argon-Datierungargon-argon (Ar/Ar) datingdatowanie argon-argon
Argon-Argon-Datierungargon/argon (ArAr) datingdatowanie argonowe
Argon-Argon-Methode argon/argon methodmetoda argonowo-argonowa
aridaridsuchy
AridisoleAridisolsAridisole
Arişd-KulturArişd culturekultura Cucuteni
Arişd-KulturCucuteni culturekutura Cucuteni
Aristokratiearistocracyarystokracja
arithmetisches Mittelarithmetical meanśrednia arytmetyczna
Arkadearcade arkada
Arkadearcade podcienie
Arkadenrandarcade rimwylew naczynia arkadowy
Arkadenrandtopfpot with arcade rimgarnek z wylewem arkadowym
Arkosearcosearkoza
Arktiche Kleingeräte-TraditionArctic Small Tool traditionarktyczna kultura drobnych narzędzi
arktischarcticarktyczny
arktischer Bodensoil: arctic soilgleba arktyczna
Arktisches PaläolithikumPalaeoarcticpaleolit arktyczny
Arktisches Paläolitikum Arctic Palaeolitickultura arktyczna
Arktisches Paläolitikum slate culturekultura łupkowa
Armarm ramię
Armadill armadillopancernik
Armbandarmlet naramiennik
Armbandarmringnaramiennik
Armbandbraceletbransoleta
Armband mit aufgerollten Endenbracelet with rolled endsbransoleta o końcach zwiniętych
Armband mit Doppelspiralendenbracelet with double spiral endsbransoleta z podwójnymi tarczkami spiralnymi na końcach
Armband mit Mittelgratbracelet with central ribbransoleta z żeberkiem środkowym
Armband mit Mittelrippebracelet with central ribbransoleta z żeberkiem środkowym
Armband mit plastischer Verzierungbracelet with plastic ornamentbransoleta z ornamentem plastycznym
Armband mit Spiralenden bracelet with double spiral endsbransoleta o końcach spiralnych
Armband mit Endspiralenbracelet with double spiral endsbransoleta o końcach spiralnych
Armband mit Stöpselverschlussbracelet with stopper closurebransoleta o końcach spiętych zatyczką
Armband mit uumwickelten Endenbracelet with braided endsbransoleta o końcach zaplecionych
Armbergebracer karwasz
Armberge bracelet with double spiral endsbransoleta o końcach spiralnych
Armblecharm platepłytka ochronna na ramię
Armbrustarbalestkusza
Armbrustcrossbow kusza
Armbrustcrossbow zapinka łukowata
Armbrustbogenfibelcrossbow fibulazapinka kuszowata
Armbrustbogenstabcrossbow bowłuczysko kuszy
Armbrustbolzencrossbow arrowbełt
Armbrustbolzencrossbow arrowstrzała kuszy
Armbrustfibel crossbow fibula zapinka kuszowata
Armbügelarched-shaped braceletbransoleta kabłąkowa
Ärmchenbeilwinged poll axe siekiera z wyrostkami bocznymi
Ärmchenmeiβelwinged poll chisel dłuto z wyrostkami bocznymi
Armeearmyarmia
Ärmelsleeverękaw
Ärmelsleevetuleja
Ärmel axe sleeve rękaw siekiery
Armenhausalmshouseprzytułek
ArmenierArmeniansOrmianie
armes Erzlow-grade oreruda niskiej jakości
armes Erzlean oreuboga ruda
Armkettewrist chainbransoleta lańcuszkowa
ärmlicher Bodenpoor soiluboga gleba
ärmloser Umhangsleeveless cape pleryna bez rękawów
armorikanisches BeilArmorican axesiekiera typu armorykańskiego
Armreifbanglebransoleta
Armreifarmletnaramiennik
Armreifenarmlet naramiennik
Armreifenarm ringnaramiennik
Armreifenarm-ringnaramiennik
Armringbraceletbransoleta
Armringarmlet naramiennik
Armring mit Petschaftendenbracelet with stamp endsbransoleta o końcach pieczatkowatych
Armring aus Doppeldrahtdouble wire braceletbransoleta z drutu podwójnego
Armring aus Mammutelfenbeinmammoth ivory braceletbransoleta z ciosu mamuta
Armring aus zusammengedrehtem Drahttwisted wire braceletbransoleta z drutu skręconego
Armring mit abgebogenen Endenbracelet with curved endsbransoleta z wygiętymi końcami
Armring mit abgeflachten Endenbracelet with flattened endsbransoleta o końcahc spłaszczonych
Armring mit abgerundeten Endenbracelet with rounded endsbransoleta o końcach zaokrąglonych
Armring mit achtkantigem Quaerschnittbracelet with octagonal cross-sectionbransoleta o przekroju trójgraniastym
Armring mit Buckelverzierunglumpy braceletbransoleta guzkowata
Armring mit Buckelverzierunglumpy braceletbransoleta zdobiona guzkami
Armring mit C-förmigem Querschnittbracelet with a C-shaped cross-sectionbransoleta o przekroju w kształcie litery C
Armring mit dachförmigem Querschnitthinged braceletbransoleta o przekroju daszkowatym
Armring mit D-förmigem Querschnittbracelet with a D-shaped cross-sectionbransoleta o przekroju płasko-wypukłym
Armring mit dichtstehenden Endenbracelet with contogous endsbransoleta o końcach stykających się
Armring mit Dornverschlusssliding clasp bracelet bransoleta z zapięciem wsuwanym z kolcem
Armring mit dreieckigem Querschnittbracelet with triangular cross-sectionbransoleta o przekroju trójkatnym
Armring mit dreikantigem Querschnittbracelet with triangular cross-sectionbransoleta o przekroju trójgraniastym
Armring mit Endknotenbracelet with button endsbransoleta o końcach guziczkowatych
Armring mit Endscheibenbracelet with disc endsbransoleta o końcach sklepanych
Armring mit Endscheibenbracelet with disc endsbransoleta o końcach tarczkowych
Armring mit fünfkantigem Querschnittbracelet with pentagonal cross-sectionbransoleta o przekroju trójgraniastym
Armring mit gekerbten Endenbracelet with ribbed endsbransoleta o końcach karbowanych
Armring mit gerade abgeschnittenen Endenbracelet with straight cut endsbransoleta o końcach tępo ściętych
Armring mit geraden Endenstraight-end braceletbransoleta o końcach prostych
Armring mit glatten Endenbracelet with smooth endsbransoleta o końcach gładkich
Armring mit Hakenverschlussbracelet with hook closurebransoleta z zaczepami haczykowatymi
Armring mit Kapselverschlussbracelet with capsule closurebransoleta z zapięciem kapsułkowatym
Armring mit Kegelendenbracelet with tapered endsbransoleta o końcach stożkowatych
Armring mit Kerbverzierungribbed braceletbransoleta karbowana
Armring mit Knopfendenbracelet with button endsbransoleta o końcach guziczkowatych
Armring mit linsenförmigem Querschnittbracelet with a lenticular cross-sectionbransoleta o przekroju soczewkowatym
Armring mit nach auβen gebogenen Endenbracelet with ends bent outwardsbransoleta o końcach odgiętych na zewnątrz
Armring mit Nagelkopfendenbracelet with nail head endsbransoleta o końcach gwoździowato rozklepanych
Armring mit Noppenbesatzstudded braceletbransoleta z występami brodawkowatymi na krawędzi
Armring mit Ösenendenbracelet eyelet endsbransoleta o końcach zwinętych w uszka
Armring mit Ösenverschlussbracelet with loop fastenerbransoleta z zapięciem pętlicowym
Armring mit ovalem Querschnittbracelet with oval cross-sectionbransoleta o przekroju owalnym
Armring mit Perlstabverzierungbracelet with cymatium ornamentbransoleta zdobiona jajownikiem
Armring mit Pfötchenendenbracelet with paw endsbransoleta o końcach stopkowatych
Armring mit Pilzknopfendenmushroom button braceletbransoleta o końcach grzybkowatych
Armring mit plastischer Verzierungbracelet with plastic ornamentbransoleta z ornamentem plastycznym
Armring mit profilierten Endenbracelet with profiled endsbransoleta o końcach profilowanych
Armring mit rauntenförmigem Querschnittbracelet with a diamond-shaped cross-sectionbransoleta o przekroju romboidalnym
Armring mit rauntenförmigem Querschnittbracelet with a rhomboidal cross-sectionbransoleta o przekroju romboidalnym
Armring mit rechteckigem Querschnittbracelet with a rectangular cross-sectionbransoleta o przekroju prostokątnym
Armring mit Ringendenbracelet with ring endsbransoleta o końcach pierścieniowatych
Armring mit Rosettenendenbracelet with rosette endsbransoleta o końcach rozetkowatych
Armring mit rundem Querschnittbracelet with a round cross-sectionbransoleta o przekroju okrągłym
Armring mit Scharnierverschlussbracelet with hinge closurebransoleta z zapięciem zawiaskowym
Armring mit Scheibenenden bracelet with disc endsbransoleta o końcach sklepanych
Armring mit Scheibenenden bracelet with disc endsbransoleta o końcach tarczkowych
Armring mit sechskantigem Querschnittbracelet with hexagonal cross-sectionbransoleta o przekroju trójgraniastym
Armring mit spitz zulaufenden Endenbracelet with pointed endsbransoleta o końcach spiczastych
Armring mit spitzovalem Querschnittbracelet with a lenticular cross-sectionbransoleta o przekroju soczewkowatym
Armring mit Steckverschlussbracelet with snap closurebransoleta o końcach zatkniętych w siebie
Armring mit Stempelandenbracelet with stamp endsbransoleta o końcach pieczątkowatych
Armring mit trichterförmigen Endenbracelet with funnel-shaped endsbransoleta o końcach lejkowatych
Armring mit trompetenförmigen Endenbracelet with trumpet-shaped endsbransoleta o końcach trąbkowatych
Armring mit übereinandergreifenden Endenbracelet with overlapping endsbransoleta o końcach zachodzących na siebie
Armring mit umschlungenen Endenbracelet with braided endsbransoleta o końcach zaplecionych
Armring mit verbreiterten Endenbracelet with widened endsbransoleta o końcach rozszerzonych
Armring mit verjüngten Endenbracelet with tapered endsbransoleta o końcach ścienionych
Armring mit verjüngten Endenbracelet with tapered endsbransoleta o końcach zwężających się
Armring mit vernieteten Endenbracelet with riveted endsbransoleta o końcach spiętych nitem
Armring mit vierkantigem Querschnittbracelet with square cross-sectionbransoleta o przekroju trójgraniastym
Armring mit weitstehenden Endenbracelet with protruding endsbransoleta o końcach szeroko rozstawionych
Armringdepotbracelet hoardskarb bransolet
Armschienebracer karwasz
Armschiene brassardnaramiennik płytowy
Armschmuckarm jewerlyozdoba ramion
Armschutzbracer karwasz
Armschutzarm guard karwasz łuczniczy
Armschutzplattebracer karwasz
Armschutzplattewristguardkarwasz łuczniczy
Armschutzplattewristguardosłona nadgarstka łucznika
Armschutzplattewristguardpłytka łucznicza ochronna.
Armspangebangleklamra na ramię
Armspiralearm-spiralbransoleta spiralna
Armspiralearm-spiralbransoleta wielozwojowa
Armstulpecylinder braceletbransoleta cylindryczna
Armwulst hollow braceletbransoleta pusta w środku
Arrayarrayukład pomiarowy do pomiarów elektrooporowych
Arsenarsenicarsen
Arsen (As) arsenic (As)arsen (As)
Arsenbronzearsenical bronzebrąz arsenowy
Arsenkupferarsenic coppermiedź arsenowa
Artspeciesgatunek
Artkindrodzaj
Arttype typ
Artefactartifactzabytek
Artefakt artefactartefakt
Artefakt in situartifact in situznalezisko in situ
Artefaktkomplexartifact complexzespół wytwórczy
Artefakttyp artifact type typ wytworu
artesischartesianartezyjski
artifiziel artificialsztuczny
Artikulationarticulationartykulacja
ArvernerArverniArvernowie
Aryballosaryballosaryballos
Arzneimedicinelekarstwo
Asbestkeramikasbestis-ceramicceramika azbestowa
Asche ash popiół
Aschengrubeash pitjama zawierająca popiół
Aschenschichtash layerwarstwa popiołu
Aschenurnecinerary urnpopielnica
äschernlime spopielić
Askola-KulturAskola culturekultura Askola
Askosaskosaskos
Aspekt aspect aspekt
Assimilationassimilationasymilacja
Assoziation associationzwiązek
Assoziation associationasocjacja
assymmetrischassymmetricasymetryczny
AssyrerAssyriansAsyryjczycy
AssyrierAssyriansAsyryjczycy
Ast branchgałąź
Ästeir AistiansEstiowie
Asthöheascending ramus of mandiblewysokość gałęzi żuchwy
Asthöheheight of ascending ramus of mandiblewysokość gałęzi żuchwy
Astragalankle bonekość skokowa
Astragaltaluskość skokowa
Astragal astragalus astragal
astralastralgwiezdny
Astronomieastronomyastronomia
asymmetrischasymmetricalasymetryczny
asymmetrischasymmetricalniesymetryczny
asymmetrische Axtschneideasymmetrical cutting edge ostrze asymetryczne topora
asymmetrische Pfeilspitzeasymmetrical arrow head grot strzały asymetryczny
asymmetrische Pflugscharasymmetrical ploughsharekrój pługa asymetryczny
asymmetrische Schneideasymmetrical cutting edgeostrze asymetryczne
asymmetrischer Griffasymmetrical hiltrękojeść asymetryczna miecza
asymmetrischer Schwertgriffasymmetrical sword hilt rękojeść asymetryczna miecza
asymmetrischer Spitzschaberconvergent asymmetric side scraperzgrzebło zbieżne asymetryczne
asymmetrischer Spitzschaberconvergent asymmetric side scraperzgrzebło zbieżne asymetryczne
asymmetrischer Spornasymmetrical spurostroga asymetryczna
asymmetrisches Messerasymmetrical hilt knifenóż asymetryczny
asynchronasynchronousniesynchroniczny
Aszód-GruppeAszód groupgrupa kulturowa Aszód
atavistischatavisticatawistyczny
Atelieratelier atelier
Atelierworkshoppracownia
Atelierworkshopwarsztat
AteriénAteriankultura Aterska
AteriénAterién kultura Aterska
Aterién-BlattspitzeAterian pointastrze ateryjskie
Aterién-Blattspitzepedunculated Mousterian pointastrze ateryjskie
Aterién-BlattspitzeAterian pointostrze mustierskie z trzonkiem
Aterién-Blattspitzepedunculated Mousterian pointostrze mustierskie z trzonkiem
ätherische Öleessential oilsolejki eteryczne
ätherische Öleethereal oilsolejki eteryczne
Atlantikklima Atlantic climateklimat atlantycki
AtlantikumAtlantic phase faza atlantycka
AtlantikumAtlantic periodokres atlantycki
Atlantische BronzezeitkulturenAtlantic Bronze Age cultureskultury brązu atlantyckiego
atlantischer Bechermaritime beakermaritime beaker
atlantischer Becher Maririme beaker puchar typu maritimo
Atlasfirst cervical vertebrapierwszy kręg szyjny
Atlas atlas kręg szczytowy
Atlas atlas kręg szyjny I
Atlasbindungsatin weavesplot atłasowy
Atlasbindungsatin weavesplot satynowy
AtmonenAtmonesAtmonowie
Atmosphäre atmosphereatmosfera
Atmosphärendruckatmospheric pressureciśnienie atmosferyczne powietrza
atmsphärische Erosionatmospheric erosionerozja atmosferyczn
Atomabsorptionsspectroskopie (AAS)atomic absorption spectroscopy (AAS)spektroskopia absorbcji atomowej (AAS)
Attaschehandle attachmentatasza
Attaschehandle attachmentokucie kabłąka naczynia
Attascheattachmentprzymocowanie
Attascheattachmentzłącze
attisch rotfigurige KeramikAttic red figure wareattycka ceramika czerwonofigurowa
attisch schwarzfigurige KeramikAttic black figure wareattycka ceramika czarnofigurowa
attische SchaleAttic cupczara attycka
Attribut attributeatrybut
Attribut der Denkmaltypenform attributesatrybuty typów zabytków
atypischatypical nietypowy
atypische Châtelperron-Spitzeatypical Châtelperronian pointnietypowe ostrze Châtelperońskie
atypische Gravette-Spitzeatypical Gravette pointnietypowe ostrze graweckie
atypische Gravette-Spitzeatypical Gravette pointostrze graweckie atypowe
atypische Kerbspitzeatypical shiuldered pointjednozadziorzec atypowy
atypische KerbspitzeSolutrean shouldered pointjednozadziorzec atypowy
atypische Levallois-Spitzeatypical Levallois pointostrze lewaluaskie nietypowe
atypischer Bohreratypical perforatorprzekłuwacz atypowy
atypischer Bohreratypical perforatorwiertnik gruby
atypischer einfacher Klingenkratzeratypical end scraper on a bladedrapacz wiórowy atypowy
atypischer einfacher Klingenkratzeratypical end scraper on a bladedrapacz wiórowy nietypowy
atypischer Kielkratzeratypical carinated end scraperdrapacz łódkowaty nietypowy
atypischer Kielkratzer atypical carinated end scraper drapacz łódkowaty atypowy
atypischer Kratzer atypical end scraper drapacz atypowy
atypischer Levalloisabschlagatypical Levallois flakeodłupek lewaluaski atypowy
atypischer Levallois-Abschlagatypical Levallois flakeodłupek lewaluaski nietypowy
atypischer Stichelatypical burinrylec atypowy
atypisches Messer mit Rückenatypisches backed knifetylczak atypowy
ätzen etchwytrawiać
ätzen corrodewyżerać
Ätzkalkquicklimewapno niegaszone
Ätzmittelcaustic substancja wytrawiająca
Ätzmusteretching patternwzór wytrawiany
Ätztechniketching techniquetechnika wyrawiania
Au (Gold)Au (gold)Au (złoto)
AucissaAucissa fibulazapinka typu Aucissa 
AucissafibelAucissa fibula typezapinka typu Aucissa
Aucissafibel mit D-förmigem QuerschnittAucissa fibula type with D-shaped cross-sectionzapinka typu Aucissa o przekroju półokrągłym
Aucissafibel mit rundovalem QuerschnittAucissa fibula type with round-section bowzapinka typu Aucissa  z kabłąkiem o przekroju okrągłym
Aucissafibel mit zwei NadelnAucissa fibula type - Two-Pin Aucissa Fibula zapinka typu Aucissa  z dwoma szpilami
Aucissafibel vom Typ WolffibelAucissa fibula type - wolf fibulazapinka typu Aucissa z wyobrażeniem wilka
Audi-KulturAudi culturekultura Audi
Audi-KulturAudi culturekultura Audit
Audit-KulturAudi culturekultura Audi
Audit-KulturAudi culturekultura Audit
AuditspitzeAudi backed pointostrze typu Audi
Auewater meadowteren zalewowy 
Auelehmalluvial clayglina łąkowa
Auelehmriver clayglina rzeczna
Auelehmablagerungalluvial clay depositszłoże gliny aluwialnej
Auerochseaurochs tur
Auetalflood plainterasa zalewowa
auf langsam laufender Drehscheibe überarbeitetturntable-finishedobtaczany na kole
Aufarbeitungreprocessingprzerób
Aufbaubuilt-up potterybudowa
Aufbaubuilt-up potterykonstrukcja
Aufbaubuilt-up potterytektonika
Aufbaukeramikbuilt-up potteryceramika formowana ręcznie
aufbereitendressobrabiać
aufbewahrenstoreprzechowywać
Aufbewahrungstorageprzechowywanie
Aufbewahrungsortplace of storagemiejsce przechowywania
Auffüllungfillwypełnisko
aufgebogene Endenplunging endskońce podgięte do góry
aufgeklebtaffixednalepiany
aufgeklebte Verzierungappliquěornament nalepiany
aufgelegtput onnakładany
aufgelegt applied nakładany
aufgesetztappliednałożony
aufgesetzte Knubbeapplied knobguzek nakładany
aufgesetzte Leisteapplied bandlistewka nalepiona
aufgesetzte Wulst applied bulge wałeczek nalepiany
aufgetragene Leiste applied moulding nakladana listwa
aufgetragene Verziehrungapplied decorationzdobienie nakladane
Aufhalterwing skrzydełko
aufhängbare Figurhangable figurinefigurka do zawieszania
Aufhänghakenhanging hookhaczyk do zawieszania
Aufklärungexplanationwyjaśnianie
aufkochen boil up zagotować
aufkohlen carburizenawęglać
Aufkohlungcarburizing nawęglanie
Auflagepatchaplikcja
Auflagepatchnakladka
Auflagepatchnaszywka 
Auflagekeramikapplied potteryceramika zdobiona nakładkami 
Auflichtmikroskopreflected light microscopemikroskop optyczny
auflösendissolverozpuszczać
Auflösungresolutionrozdzielczość
Auflösungsolutionroztwór
Aufnahmerecordsdokumentacja
Aufnahmephotographyfotografia
Aufnahmephotographyzdjęcie
Aufrechtsteinmenhirmenhir
Aufrechtsteinstanding stonemenhir
Aufrichtungconstruction konstrukcja
Aufrichtungerectionwzniesienie
Aufsatzsocketnasadka
Aufschichtungsequence of layersnawarstwienie
Aufschlussexposurekierunek ekspozycji
Aufschlussexposureodkrywka
Aufschlussoutcropwychodnia surowca
Aufschlussexposurewystawa
Aufschüttungembankmentnasyp
aufspaltencleave rozłupywać
aufspaltensplitrozszczepiać
aufsteigender Halsfunnel-shaped neckszyjka lejkowata
Aufteilungdivisionpodział
Auftragcoat powłoka
Auftrag appliqué ornament nalepiany
Auftrag applicationpowlekanie
Auftragsarchäologiecontract archaeologyarcheologia ratownicza
Auftreffpunktimpact pointpunkt uderzenia
Auftreffwinkelangle of aaplied forcekąt trafienia
aufwülstencoilinglepienie z wałków
Aufwurfembankmentnasyp
aufzeichnenrecordzapisywać
aufzeichnenrecordrejestrować
Augeeye oczko
Augeeyeoko
Augendellerounded hollowszagłębienie okrągłe
Augenfibeleye fibulazapinka oczkowata
Augenfibel mit gelochten Augeneye fibula with perforated eyes zapinka oczkowata z oczkami przewierconymi
Augenfibel mit offenen Augeneye fibula with open eyes zapinka oczkowata z oczkami otwartymi
Augenglasglass with mesh ornamentszkło z ornamentem oczek
Augenmotiveye-patternmotyw oczek
Augenperleglass bead with eye-patternpaciorek szklany z ornamentem oczek
Augenschaleeye potczara oczkowa 
Augenschaleface potczara oczkowa 
Augenschirm eye protector daszek hełmu
Augenschirm peak daszek hełmu
Augentopfeye potnaczynie oczkowe
Augentopfface potnaczynie oczkowe
Augsprosse brow antler oczniak
Augsprosse brow tine oczniak
Augsproβ brow antler oczniak
Augsproβ brow tine oczniak
Aulosaulos aulos
Aunjetitzer KulturÙnétice culturekultura unietycka
Aunjetitzer NadelUnětice pinszpila unietycka
Aunjetitzer TasseUneticean mugkubek unietycki
AurignacienAurignacian culturekompleks oryniacki
Aurignacien Aurignacian kultura oryniacka
Aurignacien-KnochenspitzeAurignacian bone pointostrze kościane oryniackie
Aurignacien-KulturAurignacian culturekultura oryniacka
AurignacienretuscheAurignacian retouchretusz oryniacki
AurignacienschichtAurignacian layerwarstwa oryniacka
Aurignacien-SpitzeAurignacian pointostrze oryniackie
AurignacklingeAutignacian retouched bladewiórowiec oryniacki
Aurignac-KlingeAurignacian bladewiórowiec oryniacki
Aurignac-RasseAurignacian racerasa oryniakoidalna
Aurignac-TypusAurignac typerasa oryniakoidalna
Aurither Becher Aurith-beaker puchar uradzki
Aurither Gruppe der Lausitzer KulturAurith group of Lusatian culturegrupa uradzka kultury łużyckiej
Auritherer BecherUrad beakerpucharek uradzki
ausbessernrepairnaprawiać
Ausbeutungexploitationeksploatacja
Ausbissoutcropwychodnia skały
Ausbissoutcropwychodnia warstwy
Ausbiss basset wychodnia skały
Ausbiss basset wychodnia warstwy
Ausblickvievwidok
ausbreitenexpandrozprzestrzeniać
ausbreitenspreadrozprzestrzeniać
Ausbreitungexpansionrozprzestrzenianie
Ausbreitungspreadingrozprzestrzenianie 
Ausbreitungszentrumexpansion centerrozprzestrzenianie
Ausbruchsgruberobber trenchnegatyw wkopu
Ausbruchstellemining frontprzodek górniczy
ausdauernde Pflanzeperennialroślina wielolentnia 
Ausdehnbarkeitextentensibilityrozszerzalność
Ausdehnungexpansionekspansja 
Ausdehnungspreadingrozszerzanie się
Ausdehnungdimensionzasięg 
ausdünnenthinningścieniać
Ausfleischungfleshingobieranie z mięsa
Ausgangexitwyjście
Ausgangsdatenoriginal datadane pierwotne
Ausgangsdatenraw datadane pierwotne
ausgebauchtbulgedwydęty
ausgebauchter Fußbulged footnóżka wydęta
ausgebildete Lippe built-up rim wykształcona krawędź wylewu
ausgebildete Randlippebuilt-up rimkrawędź wylewu naczynia z wargą wykształconą
ausgedünntthinnedścieniony
ausgedürrtskinny suchy
Ausgehendebasset wychodnia skały
Ausgehendeoutcropwychodnia skały
Ausgehendebasset wychodnia warstwy
Ausgehendeoutcropwychodnia warstwy
ausgehöltes Holzklotzgefäβwoodturned hollow vesselnaczynie drewniane drążone
ausgelaugter Bodendegraded soilzubożona gleba
ausgelegtencrustedinkrustowany
ausgeplittertsplinteredrozszczepiony
ausgeplittertes Stückpiéce esquillée piéce esquillée
ausgeprägtmarked uwidoczniony
ausgeprägtpronouncedwyrazisty
ausgeschmücktdecoratedozdobiony
ausgeschnittenexcisedwycięty
ausgeschnittene Verzierungexcised dekorationdekoracja wycinana
ausgesplitterter Kernbipolar corerdzeń łuszczniowy
ausgesplittertes Stücksplintered piece łuszczeń
ausgesplittertes Stückscaled flakełuszczka
ausgestattetequipped wyposażony
ausgestochene Gravierungpuncheon engravingryt wykonany techniką piktażu
ausgestorbenextinctwymarły
ausgestreckte Bauchlageextented prone positionpozycja wyprostowana na brzuchu
ausgestreckte Rückenlageextented on one’s back positionpozycja wyprostowana na plecach
ausgestreckte Rückenlageextented stretched intermentpozycja wyprostowana na plecach
ausgestreckte Rückenlageextented supine positionpozycja wyprostowana na plecach
ausgewachsenfully growndojrzały
ausgewachsenmaturedojrzały
ausgewachsenfully growndorosły
ausgewachsenmaturedorosły
ausgewachsene Zähnefully erupted teethw pełni wyrżnięte zęby
ausgewachsener Zahn full-grown tooth ząb wyrośnięty
ausglühen anneal wyżarzać
ausgrabendigwykopać
ausgrabenexcavatewykopać
Ausgräberexcavatorarcheolog prowadzący wykopaliska
Ausgrabungexcavationbadania wykopaliskowe
Ausgrabungexcavationwykopaliska
Ausgrabungsgitterexcavation gridsiatka pomiarowa wykopaliskowa
Ausgrabungstagebuchexcavation notebookdziennik wykopaliskowy
Ausgussspout dziobek
Ausgussspoutwylew
Ausgussgefäβvessel with spoutnaczynie z wylewem dodatkowym
Ausgusskannejug with spoutdzbanek z wylewem dodatkowym
Ausgusstüllenozzle-spout wylew naczynia tulejowaty
Aushärtungageingstarzenie się
Aushärtungaging utwardzania
Aushiebcuttingwyrąb
Aushöhlungcavitywgłębienie
Aushöhlungcavitywyżlobienie
Aushuboutputurobek
Aushubböschungexcavation slopeskarpa wykopu 
Aushubböschungexcavation slopezbocze wykopu 
Aushubhügelspoil heaphałda 
auskammencardgręplować
auskämmencomb outrozczesać 
Auskehlunggroovebruzda
Auskehlungchamfer skos
Auskehlungchamfer ścięcie
Auskehlunggroovewgłębienie 
Auskehlunggroovewyżłobienie
Auskleidungliningokładzina
Auskleidungliningwykładzina
Auskleidung mit Goldfoliegold foil liningwykładzina ze złotej folii
ausladendeverted rimrozchylający się 
ausladender Randeverted rimbrzeg naczynia wychylony
ausladener Halseverted neckszyjka naczynia wychylona na zewnątrz
ausladener Randeverted rimkrawędź naczynia wychylona na zewnątrz
auslaugenleachwymywać
Auslaugenleachingwymywanie
Auslaugenlixiviationwymywanie
Auslaugenleachingwypłukiwanie
Auslaugenlixiviationwypłukiwanie
Auslegungexplanationwyjaśnianie
Ausmessungsurveypomiar
Ausnutzungexploitationwykorzystanie
auspflockendelimitwytyczać
Ausputzmesserpruning knifenóż winogrodniczy
Ausrichtungalignmentwyrównanie
ausrodengrub uptrzebić
ausrodenuproottrzebić
Ausrüstunggearsprzęt
Ausrüstungequipmentwyposażenie
Ausrüstungsstückpiece of equipmentskładnik wyposażenia
Aussagefähigkeitsignificanceistotność
Aussagefähigkeitsignificanceważność
ausschmückendecorateozdabiać
Ausschnittcurtain wallwycięcię
Ausschnittcurtain wallwycinek
Ausschwemmungwashoutspłukiwanie
Aussehen appearancewygląd
Außenmauer curtain wallmur zewnętrzny 
Aussplitterungmicrochipwyłuszczka
Aussplitterungmicroflakewyłuszczka
Aussprenglingeraillure scarblizna odbicia
Aussprenglingeraillure scarskaza odbicia
Aussprengling bulbar scarnegatyw sęczka
Aussprengling bulbar scarskaza sęczkowa
Aussprungscarringskaza
Ausstattunggearsprzęt
Ausstattungequipmentwyposażenie
Ausstattungsdepotequipment depotskarb przedmiotów użytkowych
Ausstellungexhibitionwystawa
Aussterbenextincionwymieranie
Aussteuerdowryposag
Ausstrahlungradiationpromieniowanie
ausstreichenfettle przycinać ostre krawędzie
ausstreichentrim rough edgesprzycinać ostre krawędzie
ausstreichenfettleusuwać linię połączenia na ceramice
Austauschexchange wymiana
Austauschsystemexchange systemsystem wymiany
Austernklappeoyster shellmuszla ostrygi
AustralierAustralianAustralijczycy
AustralopithecusAustralopithecusaustralopitek 
Austrocknungdesiccationwysychanie
Auswahlselectionselekcja
auswandenmigrateemigrować
auswaschenelutriatewymywać
Auswertungevaluationocena 
auswirkenaffectoddziaływać
Auswirkungeffectskutek
Auswuchsexostosis wyrost
autarke Gesellschaftautarkic societyspołeczeństwo autarkiczne
autarke Wirtschaftself-sufficient economygospodarka autarkiczna
Autarkieself-sufficient economygospodarka autarkiczna
autochthonautochtonicautochtoniczny
autochthones Volkindigenous peoplelud autochtoniczny
autogame Pflanzeautogamous plantroślina samopylna
Auvernier-KulturAuvernier culturekultura Auvernier
AuvernierschwertAuvernier swordmiecz typu Auvernier
auβenexteriorzewnątrz
auβenexteriorzewnętrzny
Auβenflächeexternal surfacepowierzchnia zewnętrzna
Auβenhandelforeign tradehandel zagraniczny
Auβenkanteouter edgekrawędź zewnętrzna
Auβenöseexteriol handleuszko zewnętrzne
Auβenseiteoutsidestrona zewnętrzna
Auβenverkleidungouter liningokładzina zewnętrzna
auβenverzierte Schaleexternally decorated bowlmisa zdobiona na zewnątrz
Auβenverzierungouter decorationzdobienie strony zewnętrznej
Auβenwandouter wallściana zewnętrzna
äuβereouter zewnętrzny
äuβere Grabenböschungcounterscarp bankzewnętrzny nasyp rowu
äuβere Phalanxdistal phalanxpaliczek dalszy
äuβere Phalanxthird phalanxpaliczek trzeci
äuβeres Kelchblattsepaldziałka kielicha
äuβerstoutermostskrajnie zewnętrzny
AvarinerAvarinesAwarinowie
Avifaunaavifaunaawifauna
AwarenAvarsAwarowie
axiales Endeaxial terminationkońcówka osiowa
Axt axsiekiera
Axt axesiekiera
Axt axtopór
Axt axetopór
Axt mit asymmetrischem Blattaxe with asymmetrical cutting edgetopór o ostrzu asymetrycznym
Axt mit asymmetrischem Schäftungslochaxe with symmetrical shaft-holetopór z otworem do rękojeści asymetrycznym
Axt mit fächerförmigem Nackenkammfan-butted axetopór z obuchem wachlarzowatym
Axt mit fächerförmiger Schneidefan-bladed axetopór o ostrzu wachlarzowatym
Axt mit konvexem Nackeconvex-butted axetopór z obuchem wypukłym
Axt mit Nackenkammfan-butted axetopór z obuchem wachlarzowatym
Axt mit ovalem Querschnittovoid-shaped axesiekiera o przekroju owalnym
Axt mit spitzovalem Querschnittaxe with a lenticular cross-sectiontopór o przekroju soczewkowatym
Axt mit verlängterter Nackenpartieaxe with extended butttopór z wydłużonymi kapturkami obucha
Axt mit zoomorphischem Nackenaxe with zoomorphic butttopór z obuchem zoomorficznym
Axt ohne Schafttülleaxe without a shaft holetopór bez tulejki
Axt vom Křtenov(er) TypusKřtenov-type axetopór typu křtenowskiego
Axt vom Ślęża TypŚleża-type axetopór ślężański
Axtamulett axe amuletamulet w kształcie topora
Axtbarrenaxe-like barsztabka w kształcie topora
Axtbeigabeburial accompanying axedar grobowy w postaci topora
Axtblattaxe bladeklinga topora
Axtblattaxe bladeżeleźce siekiery
Axtblattaxe bladeżeleźce topora
Axtformaxe mouldforma odlewnicza siekiery
Axtformaxe mouldforma odlewnicza topora
axtförmige Perleaxe-shaped bead paciorek w kształcie topora
axtförmiger Anhängeraxe pendantwisiorek w kształcie topora
axtförmiges Gerätax-shaped toolnarzędzie siekieropodobne
Axthackehoe axemotyka-topór
Axthackehoe axetopór-motyka
Axthammerhammermłotek czekana
Axthammerhammer axetopór-młot
Axtkeuleaxe-macetopór-maczuga
Axtklingeaxe bladesiekiera z wióra
Axtklingeaxe blade żeleźce czekana
Axtklingeaxe blade żeleźce siekiery
Axtklingeaxe blade żeleźce topora
Axtkultaxe cultkult topora
Axtkultusaxe cultkult topora
Axtnackenaxe buttobuch topora
Axtnackenaxe butttylec topora
Axtrückenbutt nasada
Axtrückenbutt obuch
Axtrückenbutt piętka
Axtrücken axe buttobuch siekiery
Axtrücken axe buttobuch topora
Axtrücken axe butttylec topora
Axtschaftungaxe handletoporzysko czekana
Axtschaftungaxe handletoporzysko topora
Axtschneideaxe cutting edge ostrze siekiery
Axtschneideaxe cutting edgeostrze topora
Axttülleaxe shaft-holeosada czekana
Axttypaxe typetyp topora
azephalacephalicbez głowy,
azephalacephalicpozbawiony głowy
aziditätaciditykwasowość
AzilienAzillan culturekultura azylska
AzilienAzilian industryprzemysł azylski
Azilien Azillian kultura azylska
Azilienharpune Azillian harpoonharpun azylski
AzilienpitzeAzilianpointostrze azylskie
Azilien-SpitzeAzillian pointostrowierzchnołkowy tylczak łukowy azylski
Azilien-SpitzeAzillian pointostrze azylskie
Azilienspitze Azilianpointostrze azylskie
Azimut azimuth azymut
Azuritcopper orelazuryt
Azurit azure copper orelazuryt
Azurit azuritelazuryt
Azurit blue copper ore lazuryt

B

DEENPL
Baalberger KulturBaalberg culturekultura baalberska
Baalberger StufeBaalberg phasefaza baalberska
Babino-KulturBabino cultural circlekrąg kulturowy Babino
BabylonierBabyloniansBabilończycy
Bachstreamstrumień
Bach creekstrumień
Bacho-Kiro-KulturBacho Kiro culturekultura baczokirska
backenbake piec
backen cookpiec
Backenknochenjugal bonekość jarzmowa
Backenknochenmalar bonekość jarzmowa
Backenknochenzygomatic bonekość jarzmowa 
Backenriemencheekpiecerzemień policzkowy
Backenstück cheek strappasek policzkowy
Backenstück cheekpiecerzemień policzkowy
Backenzahnback toothząb trzonowy
Backenzahncheek tooth ząb trzonowy
Backenzahnmolar toothząb trzonowy
Backenzahnmolarząb trzonowy 
Backgefäβbaking vesselnaczynie do pieczenia
Backofenbaking ovenpiec piekarski
Backplattebaking platepłyta do pieczenia
Backstein;brickcegła ceramiczna
Backsteingebäudebrick buildingbudownictwo ceglane
Backsteinmauerbrick wallmur ceglany
Backtellerbaking dishestalerz do pieczenia
Bačo Kiro-Kultur Bacho Kiro culturekultura baczokirska
Badbathłaźnia
Badener KulturBaden culturekultura badeńska
Badener KulturRadial-Decorated Pottery culturekultura badeńska
Badener KulturRadial Decorated Pottery culturekultura ceramiki promienistej
Baden-KulturBaden culturekultura badeńska
Baden-KulturRadial-Decorated Pottery culturekultura badeńska
Baden-KulturRadial Decorated Pottery culturekultura ceramiki promienistej
Baden-Pécel-KulturBaden culturekultura Pecel
Badrogkeresztúr-StufeBadrogkeresztúr culturefaza bodrogkereszturska
Badrogkeresztúr-StufeBadrogkeresztúr culturekultura bodrogkereszturska
Baggerexcavatorkoparka
Baggerdredgerpogłębiarka
baggernmachine strippingkopać koparką 
Baggerschaufelexcavator shovelłyżka koparki 
Bahncoursekurs
Bahnpathścieżka
Bahncoursetrasa
Bai bay zatoka
Bai bight zatoka
Baierdorf-Gruppe der UrnenfelderkulturBaierdorf group of Urnfield culturegrupa baierdorfska kultury pól popielicowych
Baierdorf-Velatice-KulturVelatice-Baierdorf culturekultura welatycko-baierdorfska
Bajč-Retz-GruppeBajč-Retz groupgrupa kulturowa Bajč-Retz
BajuwarenBajuvariiBajuwarzy
bajuwarischBajuvaricbajuwarski
Bakteriebacteriabakteria
Balanovo-KulturBalanovo culturekultura balanowska
Balaton-Gruppe)Balaton groupgrupa balatońska
Balaton-KulturBalaton culture kultura balatońska
Balghidemiech 
Balgskin skóra zwierzęca
Balgengebläseconcertina bellowsmiech harmonijkowy
Balggebläsebellowsmiech
Balkenbaulkbelka
Balkenbeambelka
Balkenbeamdźwigar
Balken strip of earth left standing in an excavationświadek międzywykopowy
Balkendeckebeam ceilingstrop belkowy
Balkendiagrammbar chartdiagram belkowy
Balkengrabframework gravegrób zrębowy
Balkengrab timber grave grób zrębowy
Balkengrab-KulturSrubna culturekultura grobów zrębowych
Balkengrab-KulturTimber Grave culturekultura grobów zrębowych
BalkengräberkulturSrubna culturekultura grobów zrębowych
BalkengräberkulturTimber Grave culturekultura grobów zrębowych
Balkenkammerframework chamberkomora zrębowa
Balkenkopfbeam head głowica belki
Balkenlochputlog holeotwór na belkę 
Balmeabrinawis skalny
Balmeshelterschronisko
Balmerockshelterschronisko skalne
Balsamarium balsamarium balsamarium
BaltenBaltsBałtowie
baltischBaltic bałtycki
baltischBaltic bałtyjski
Baltische KulturBaltic culturekultura bałtyjska
Baltische KulturenBaltic cultureskultury bałtyjskie
baltischer FeuersteinBaltic flintkrzemień bałtycki
Bandband strap strippasmo
Bandbandtaśma
Bandbandwstęga
Band bandwątek zdobniczy pasmowy
Bandattascheband handle attachmentatasza taśmowata
Bandbeschlagband fittingokucie taśmowate
Bandbeschlagfitting bandokucie taśmowate
Bandbügelfibelband-shaped bow fibulazapinka z kabłąkiem taśmowatym
Bandbügelfibelband-shaped bow fibulazapinka z kabłąkiem taśmowatym
Bändertonchronologievarve chronologiechronologia warwowa
Bandfibelbügelband-shaped bowkabłąk zapinki taśmowaty
Bandfibelbügelband-shaped bowkabłąk zapinki taśmowy
bandförmige Perleband-shaped bead paciorek taśmowaty
bandförmiger Fibelbügelband-shaped bowkabłąk zapinki taśmowy
bandförmiger Fibelbügelband-shaped bowkabłąk zapinki taśmowaty
bandförmiger Schildbuckelband shield bossumbo taśmowate
bandförmiger Spornband-shaped spurostroga taśmowata
bandförmiges Ohrringband earringkolczyk taśmowaty
Bandglasribbon glassszkło pasiaste
Bandgriffband handleuchwyt naczynia taśmowaty
Bandgürelhakenband belt buckleklamra do pasa taśmowata
Bandgürtelhakenband belt claspklamra do pasa taśmowata
Bandgürtelhaken mit Randleistenflanged band belt claspklamra do pasa taśmowata z podniesionymi brzegami
Bandhenkelband handleucho naczynia taśmowate
Bandhenkelstrap handleucho naczynia taśmowate
Bandirnamentband ornamentornament wstęgowy
Bandkeramikbanded potteryceramika wstęgowa
BandkeramikDanubian cyclecykl wstęgowy
BandkeramikLinear Pottery Culturekultura ceramiki wstęgowej
Bandmusterband patternwzór wstęgowy
Bandohrringband earringkolczyk taśmowaty
Bandornamentband ornamentornament wstęgowy
Bandscheibeintervertebral disckrążek międzykręgowy
Bandschildbuckelband shield bossumbo taśmowate
Bankbenchława
Bankettberm pobocze
Bannersteinbanner stonekamień banerowy
Bär bear niedźwiedź
Barbarebarbarian barbarzyńca
BarbaricumBarbaricumBarbaricum
barbarischbarbarianbarbarzyński
barbarisches Europabarbarian EuropeEuropa barbarzyńska
Barbotine barbotinepowierzchnia barbotinowa
Barbotineornamentbarbotine ornamentornament barbotino
Barbotineornamentbarbotine ornamentornament barbotinowy
Barbotineornamentbarbotine ornamentornament brodawkowy
Barbotinetechnikbarbotine techniquetechnika barbotinowa
Bärenkrallebear clawpazur niedźwiedzia
Bärenzahnbear toothząb niedźwiedzia
Bärenzahnamulett bear tooth charmamulet z kłów niedźwiedzia
Bärenzahnanhängerbear tooth pendantwisiorek z zębów niedźwiedzia
Barkebarkbarka
Barrenbarpręt
Barreningotpręt
Barrenbarsztaba
Barreningotsztaba
Barrenbarsztabka
Barreningotsztabka
Barrenarmring bar ringbransoleta sztabkowata
Barrenarmring bar ringbransoleta z pręta
Barrenarmring bar ringbransoleta ze sztabki
Barrenbeinringbar anklet nagolennik ze sztabki
Barrengeldingotmoneta w postaci sztabki
Barrenhalsringbar neclacenaszyjnik z pręta
Barrenhalsringbar neclacenaszyjnik ze sztabki
Barrenringbar ring braceletbransoleta z pręta
Barrenringbar ring braceletbransoleta ze sztabki
Barrenringankle ring nagolennik z pręta
Barrenringankle ring nagolennik ze sztabki
Barrenringbar neckletnaszyjnik z pręta
Barrenringbar neclacenaszyjnik z pręta
Barrenringbar neckletnaszyjnik ze sztabki
Barrenringbar neclacenaszyjnik ze sztabki
Barrenringrim barobręcz
Barrenringcircle bar ring sztabka w kształcie obręczy
Barrenringrim barsztabka w kształcie obręczy
Barrenring bar ringbransoleta z pręta
Barrenring bar ringbransoleta ze sztabki
Barrenring bar ringbransoleta sztabkowata
Barrenring mit dachförmigem Querschnitthinged rim barobręcz o przekroju daszkowatym
Barrenring mit D-förmigem Querschnitt rim bar with a D-shaped cross-sectionobręcz o przekroju półokrągłym
Barrenring mit gekerbten Endenrim bar with ribbed endsobręcz o końcah karbowanych
Barrenring mit gerade abgeschnittenen Endenrim bar with straight cut endsobręcz o końcach tępo ściętych
Barrenring mit nach auβen gebogenen Endenrim bar with ends bent outwardsobręcz o końcach odgiętych
Barrenring mit Pfötchenendenrim bar with paw endsobręcz o końcach stopkowatych
Barrenring mit rundem Querschnittrim bar with a round cross-sectionobręcz o przekroju okrągłym
Barrenring mit Stempelendenrim bar with stamped endsobręcz o końcach pieczątkowych
Barrenring mit verjüngten Endenrim bar with tapered endsobręcz o końcach ścienionych
Barrenring mit verjüngten Endenrim bar with tapered endsobręcz o końcach zwężających się
Barrierebarrier bariera
Barrierebarrier przeszkoda
Barrikadebarricade barykada
Bartdrooping blade broda topora
Bartaxtbeard axetopór z brodą
Bartaxt axe with drooping bladetopór z brodą
Bartaxt bearded axe topór z brodą
Bartewhalebonefiszbin 
Barte baleenfiszbin
Bartenwalbaleen whalewaleń
Bartenwalbaleen whalewieloryb fiszbinowy
bartige Pfeilspitzebarbed arrow headgrot strzały z zadziorami
bartlöten braze lutować mosiądzem 
Bartmannkrugbeardman jugdzbanek z twarzą brodatego mężczyzny
Bartspitzebarbed arrow headgrot strzały z zadziorami
Bartzange beard tongs szczypczyki do brody
basal basal podstawowy
Basalt basalt bazalt
Basarabi-KulturBasarabi culturekultura Basarabii
Basilikabasilicabazylika
Basisbazabaza
Basisbutt piętka
Basisplatform remnantpiętka
Basisbazapodstawa
Basis base dół narzędzia krzemiennego
Basis butt nasada
Basis butt obuch
Basis butt piętka
Basislagerbase campobóz bazowy
Bastbast łyko
Bastinner barkłyko 
Bastphloemłyko  
Bast bassłyko
Bast velvet scypuł 
Bastardschwertbastard swordmiecz bastardowy
Bastardschwertbastard swordmiecz bękarci
BastarnenBastarnae Bastarnowie
BastarnenSidoniSidonowie
Bastarnen Bastarnen Bastarnowie
Bastarnen SidonesSidonowie
Bastei Bastion bastion
Bastei Bastion baszta,
Bastfaserbast fiber włókno łykowe
Bastfaserbast fibrewłókno łykowe
Bastgeflechtbraided bastplecionka z łyka
Bastion Bastion bastion
Bastkorbbast basketkoszyk z łyka
Bastkörbchenbast basketkoszyk z łyka
Bastpflanzebast plantroślina łykowata
Baststoffklopfer bark beater tłuczek do kory
Baststoffklopfer bark beater tłuczek do łyka
Baststoffklopfer bark beater ubijacz kory
Baststoffklopfer bark beater ubijacz łyka
Basttaschebass bagtorba z łyka
BatawerBataverBatawowie
Bauarchitecture budownictwo
Bauconstruction konstrukcja
Baumine kopalnia
Baustructurestruktura
Bau buildingbudowla
Bauaufnahmebuilding recordingdokumentacja budynku
Bauaufnahmestructural recordingdokumentacja konstrukcyjna
Bauaufnahmebuilding inspectioninspekcja budowlana
Bauaufnahmestructural inspectionkontrola konstrukcji 
Baubefestigungbuilding fortificationumocnienie budowlane
Bauch belly brzusiec
Bauchbruchstückbelly sherdułamek brzuśca
Bauchdurchmesserbelly diameterśrednica brzuśca
Bauchgurtbellybandpodbrzusznik
Bauchgurtgirthpodbrzusznik
Bauchgurtbellybandpopręg
Bauchgurtgirthpopręg
Bauchhenkelbelly handleucho na brzuścu
bauchig baggybaniasty
bauchig belliedbaniasty
bauchig baggypękaty
bauchig belliedpękaty
bauchig baggyworkowaty
bauchig belliedworkowaty
bauchige Amphorespherical amphoraamfora baniasta
bauchige Amphorespherical amphoraamfora baniasta
bauchige Amphorespherical amphoraamfora baniasta
bauchige Flascheflagonkarafka
bauchige Schaleglobular bowlczara baniasta
bauchige Schüsselglobular bowlmisa baniasta
bauchige Terrineglobular vasewaza baniasta
bauchige Terrinevase: globular vasewaza baniasta
bauchiger Becherglobular beakerpuchar baniasty
bauchiger Becher globular beaker puchar baniasty
bauchiger Topfglobular potgarnek brzuchaty
Bauchkantebelly kinkzałom brzuśca naczynia
Bauchknickbelly kinkzałom brzuśca naczynia
Bauchlageprone positionpozycja na brzuchu
Bauchlage stretched out in stomachpyzycja na brzuchu
Bauchöseeyelet bellyuszko na brzuścu
Bauchriemengirth podbrzusznik
Bauchriemengirth popręg
Bauchriemen bellybandpodbrzusznik
Bauchriemen bellybandpopręg
Bauchscherbebelly sherdułamek brzuśca
bauchständige Öseeyelet bellyuszko na brzuścu
bauchständiger Henkelbelly handleucho na brzuścu naczynia
Bauchstückbelly sherdułamek brzuśca
Bauchumbruchbelly kinkzałom brzuśca naczynia
Bauchung belly brzusiec
Bauchverzierungbelly decorationzdobienie brzuśca
Baudenkmalarchitectural monumentzabytek budowlany
Baueisenconstruction iron żelazo konstrukcyjne
Bauelementbuilding componentelement budowlany
Bauerfarmerrolnik
Bauernbevölkerungfarmerslud rolniczy
Bauernbevölkerungfarmersspołeczność rolnicza
Bauerngemeinschaftfarming communitywspólnota rolnicza
Bauernhoffarmgospodarstwo
Bauernhofsteadinggospodarstwo
Bauernhoffarmzagroda
Bauernhofsteadingzagroda
Bauernvolkfarmerslud rolniczy
Baufluchtbuilding linelinia zabudowy 
Bauformbuilding formforma budownictwa
Bauforscherarchitectural historianhistoryk architektury
Bauforschungconstruction researchbadania budowlane
Baufugejoinmiejsce połączenia
Baufugemasonry seamspoina budowlana
Baugeländebuilding siteteren budowlany
Baugerippebuilding framework.konstrukcja żebrowa budowli
Baugerüstscaffoldingrusztowanie
Baugrubebuilding pitwykop budowlany
Baugrubenwandslope of pitściana wykopu
Baugrundstückbuilding plotdziałka budowlana
Bauholztimberdrewno budowlane
Bauingenieurwesencivil engineeringinżynieria lądowa
Bauinschriftbuilding inscriptionnapis na budowli
Baukeramikproducts in baked clayceramika budowlana
Baukunstarchitecture architektura
Baukunstarchitecture architektura
Baulandbuilding landtereny budowlane
Baumtreedrzewo
Baumaterialbuilding materialmateriał budowlany
Baumgottheittree deitybóstwo drzew
Baumgrenzetree limitgranica drzew
Baumkulttree cultkult drzew
Baumkundedendrology dendrologia
Baummarderpine martenkuna leśna
Baumörtelmortar for building zaprawa murarska
Baumpollen (BP)arboreal pollen (AP)pyłki drzew
Baumpollen (BP)tree pollen (AP)pyłki drzew
Baumrindebark kora roślin
Baumringannual ring pierścien przyrostowy
Baumringgrowth ringpierścien przyrostowy
Baumringtree ringpierścien przyrostowy
Baumringannual ring słój przyrostowy
Baumringgrowth ringsłój przyrostowy
Baumringtree ringsłój przyrostowy
Baumsargtree trunk coffin trumna z kłody wydrążonej
Baumsargtree-coffin trumna z kłody wydrążonej 
Baumsarggrabtree trunk coffin burialgrób z pochówkiem w kłodzie wydrążonej 
Baumsatteltree saddlesiodło z łękami
Baumstammtree trunk pień drzewa
Baumwolle cotton bawełna
Baumwurzelgrubetree root disturbancejama po korzeniu drzewa
Baunahtjoinmiejsce połączenia
Baunahtseamspoina
Baunahtmasonry seamspoina murarska
Baunivellierbuilder’s levelniwelator budowlany
Bauopferbuilding sacrificeofiara zakladzinowa 
Bauopferoffering beginning house contructionofiara zakładziniowa
Bauperiodeconstruction periodokres budowlany
Bauphasebuilding phasefaza budowy
Bauphasephase of constructionfaza budowy
Bauplastikarchitectural sculpturerzeźba architektoniczna
Bauschichtbuilding layerwarstwa budowlana
Bauschuttbuilding rubblegruz budowlany
Bauschuttconstruction wasteodpady budowlane
Baustellebuilding siteplac budowy
Baustelleconstruction siteplac budowy
Baustellenbeobachtunginspection of building sitesnadzór placu budowy
Baustellenbeobachtungobservation of building sitesnadzór placu budowy
Baustelleneinrichtungsite facilitieswyposażenie placu budowy 
Baustoffbuilding materialmateriał budowlany
Baustoffconstruction materialmateriał budowlany
Baustrukturbuilding structurestruktura budowlana
Bautechnikbuilding technologytechnika budowlana
Bautechnik building techniquetechnika budowlana
Bauträgerproperty developerdeweloper
Bauweiseconstructionsposób budowania
Bauwerkedificebudowla
Bauwerk buildingbudowla
Bauwesenbuildingbudownictwo
Bayes-AnalyseBayesian analysisanaliza bayesowska
Bayessche-AnalyseBayesian analysisanaliza bayesowska
Bbeziehungrelationship relacja
bearbeitenretouchłuskać
bearbeitentoolobrabiać
bearbeitenretouchretuszować
bearbeitenworkwyprawiać
bearbeitetretouchedłuskany
bearbeitetworkedobrobiony
bearbeitetmodifiedobrobiony
bearbeitetretouchedretuszowany
bearbeitete Kantemodified edgekrawędź retuszowana
bearbeitete Kanteretouched edgekrawędź retuszowana
bearbeitetes Materialworked materialmateriał opracowany
Bearbeitung processingobróbka
Bearbeitung workingobróbka
Bearbeitung der Obeflächesurface treatment opracowanie powierzchni
Bearbeitung durch Druckpressure retouchobróbka naciskowa
Bearbeitungsartprocessing methodsposób obróbki
Bearbeitungsspurentool marksślady obróbki
Bearbeitungstechnikprocessing technologytechnika obróbki
Bebauungdevelopmentzabudowa
Bebauungsstrukturbuilding structurestruktura zabudowy
Bec bec pazur boczny
Bechergobletczara
Bechercupczarka
Bechercupczerpak
Bechergobletkielich
Bechergobletkubek
Bechermugkubek
Becher beaker puchar
Becher mit glockenförmigem Fuβbeaker with bell-shaped footpuchar na nóżce dzwonowatej
Becher mit hohem Fuβbeaker with a high footpuchar na nóżce wysokiej
Becher vom Typ Ulwówekbeaker puchar ulwówiecki
Becher vom Typ VeluveUlwówek beaker puchar typu Veluwe
BecherkulturBeaker culturekultura pucharowa
Becken pelvismiednica
Becken bowlmisa
Beckengürtelpelvic archpas miednicowy
Beckengürtelpelvic girdlepas miednicowy
Beckenknochenhip bonekość biodrowa 
Beckenknocheninnominate bonekość biodrowa 
Beckenknochenpelvic bonekość miednicza
Beckenwagenvotive chariot with cauldron wóz z misą brązową
bedecktovercastpokryty
Bedecktsamer angiosperms roślina okrytonasienna
Bedecktsamer angiospermous plant roślina okrytonasienna
Bedeckung covering nakrycie
Bedeckung covering pokrycie
Bedeckung covering powłoka
bedeutsamsignificantznaczący 
Bedeutsamkeitsignificanceistotność
Bedeutsamkeitimportanceznaczenie
Bedeutungmeaningznaczenie
Bedingungconditionstan
Bedingungconditionwarunek
Bedruckenimprintingnaznaczenie
beeinflussen affectoddziaływać
Beerdigunginhumationpochówek szkieletowy
Beere berryjagoda
befestigenfortifyumacniać
befestigenfastenumocować
befestigen attach przymocować
befestigtfortifiedobronny
befestigtfortifiedumocniony
befestigtfastumocowany
befestigte Höhensiedlundhilltop enclosureufortyfikowana osada na wzgórzu
befestigte Siedlungdefensible siteosada obronna
befestigte Siedlungdefensive siteosada obronna
befestigte Siedlungenclosed settlementosada obronna
befestigte Siedlungfortified siteosada obronna
befestigte Siedlungfortified settlementosada obronna
befestigtes Gebäudefortified buildingbudowla obronna
Befestigungfortificationfortyfikacja
Befestigung defences umocnienia
Befestigung attachmentumocowanie
Befestigungsanlageenclosuremiejsce ogrodzone
Befestigungsanlagedefend site urządzenie obronne
Befestigungsanlagedefend site założenie obronne
Befestigungsanlageenclosed sitezałożenie obronne
Befestigungsanlageenclosed sitezamknięty obiekt
Befestigungsarchitekturdefensive architecture architektura obronna
Befestigungsartmethod of attachmentsposób zamocowania
Befestigungsbaufortification constructionbudowla obronna
Befestigungsgrabenfortification ditchfosa
Befestigungsgraben fortification ditchrów obronny
Befestigungskonstruktiondefensive structure konstrukcja obronna
Befestigungskunstfortification artsztuka fortyfikacyjna
Befestigungslagedefenced sitezałożenie obronne
Befestigungslinieline of fortificationslinia umocnień
Befestigungsmauerfortification wallmur obronny
Befestigungsobjektdefensive objectobiekt o charakterze obronnym
Befestigungssystemdefensive systemsystem obronny
Befestigungsvorrichtungcatchzaczep
Befestigungsvorrichtungcatchuchwyt
Befetigungsliniedefensive linelinia umocnień
Befiederungfeatheringpierzysko strzały
Befiederungfletchingpierzysko strzały 
Beförderug transporttransport
Beförderug transportationtransport
Befundfeature obiekt
Befundevidencewynik badań 
Befund contextkontekst
Befundzeichnungfeature drawingrysunek obiektu
Begehungshorizontliving floorhoryzont powierzchniowy
Begehungshorizontliving floorobszar domowy
Begehungshorizontliving floorobszar mieszkalny
Begehungshorizontoccupation layerwarstwa kulturowa
Begleitkeramikaccompanying vessels ceramika towarzysząca
Begleitkeramikassociated potteryceramika towarzysząca
begrabenburypogrzebać 
Begräbnisintermentpogrzeb
Begräbnis burialpochówek
Begräbnissittemortuary practiceobrządek pogrzebowy
begrenztrestrictedograniczony
Begriffszeichenideologramideogram
Begriffszeichenpictographpiktograf
Behalfsbauimprovised buildingbudowla prowizoryczna
Behälterreceptaclepojemnik 
behandelntreatmentopracować
behandelntreattraktować
Behaubeiladzetopór ciesielski
behauenhewciosać
behauener Bruchsteinfreestonekamień ciosowy
Behausteincutting stone kamień do otłukiwania
Behausteincutting stone otłukiwacz
Behausungdwelling domostwo
Behausungdwelling siedziba
Behauungcuttingotłukiwanie
behavioural archaeologybehavioural archaeologyarcheologia behawioralna
Behelfsbaumakeshift structurebudowla pomocnicza
Behelfsbaumakeshift structurekonstrukcja pomocnicza
Behelfsbaumakeshift structurekonstrukcja prowizoryczna 
Beiblattknobbed shaft-hole axeżeleźce topora
beidflächig bifacialbifacjalny
beidflächig bifacialobustrończy
beidflächig bearbeitete Moustérienspitzebifacial Mousterian pointostrze mustierskie dwustronne
beidflächig bearbeitetes Gerätbifacial piecenarzędzie bifacjaslne 
beidflächig bearbeitetes Gerätbifacial piecenarzędzie dwustronne 
beidflächig retuscherte Schaberside scraper with bifacial retouchzgrzebło z retuszem obustronnym
beidflächig retuscherter Abschlagbifacially retouched flakeodłupek z łuskaniem obustrończym
beidflächig retuschierte Spitzebifacial pointostrze dwustronne
beidflächig retuschierte Spitzebifacial pointostrze bifacjalne
beidflächig retuschierter Dolch bifacial daggersztylet bifacjalny
beidflächig retuschierter Dolch bifacial daggersztylet obustronnie retuszowany
beidflächig retuschierter Schaberbifacial side scraperzgrzebło bifacjalne
beidflächig retuschierter Schaberbifacial side scraperzgrzebło dwustronne
beidflächig retuschierter Schaberbifacial side scraperzgrzebło z retuszem bifacjalnym
beidflächig retuschiertes Geröllgerätchopping toolnacinak 
beidflächige Bearbeitungbifacial retouchobróbka bifacjalna
beidflächige Bearbeitungbifacial retouchobróbka dwustronna
beidflächige Retuschebifacial retouchłuskanie obustrończe 
Beidhandertwo-handed swordmiecz dwuręczny
beidkantige Retuschebilateral retouchretusz obuboczny
beidkantige Retuscheretouch on two edgeretusz obuboczny
beidkantitig bilateralbilateralny
beidkantitig bilateralobuboczny
beidseitig bifacialbifacjalny
beidseitig bifacialobustrończy
beidseitig geschliefenes Beilaxe polished in both facessiekiera obustronnie gładzona
beidseitig retuschierte Klingeblade with bifacial retouchwiór z retuszem obustronnym
Beifundassociated findzabytek współwystępujący
Beifundegrave giftsdary grobowe
Beifundegrave furnishingswyposażenie grobowe 
Beifundegrave goodswyposażenie grobowe 
Beigabeoffering dar
Beigabeoffering ofiara
Beigabeausstattunggrave furnishingswyposażenie grobowe 
Beigabenausstattungfunerary offeringwyposażenie grobowe 
beigabenloswithout grave furnishingsgrób bez wyposażenia
beigabenloses Grab grave without any grave goods grób bez wyposażenia
Beilhatchetsiekiera
Beilhatchettopór
Beil celtpłaska siekierka
Beil axesiekiera
Beil axetopór
Beil mit asymmetrischem Querschnittaxe with asymmetrical sectionssiekiera o przekroju nieregularnym
Beil mit eingzogenem Nackenconcave butt axesiekiera z obuchem wklęsłym
Beil mit erhöhten Randleistenraised flange axesiekiera z brzegami podniesionymi
Beil mit erhöhten Randleistenraised flange axesiekiera z brzegami podwyższonymi
Beil mit flachen Randleistenflat flange axesiekiera z brzegami niskimi
Beil mit geknickten Randleisten folded flange axesiekiera z brzegami załamanymi
Beil mit geradem Nackenstraight butted axesiekiera z obuchem prostym
Beil mit geradem Nackenstraight butted axesiekiera z obuchem ściętym prosto
Beil mit gerader Klinge straight cutting axesiekiera z ostrzem prostym
Beil mit gerader Schneidestraight cutting axesiekiera z ostrzem prostym
Beil mit halbrunder Klinge half round cutting axesiekiera z ostrzem łukowatym
Beil mit halbrunder Schneidehalf round cutting axesiekiera z ostrzem łukowatym
Beil mit hohen Randleistenhigh flanged axesiekiera z brzegami wysokimi
Beil mit konvexem Querschnittaxe with convex cross-sectionsiekiera o przekroju wypukłym
Beil mit mit asymmetrischem Blattedge with asymmetrical cutting axesiekiera z ostrzem asymetrycznym
Beil mit Nackenausschnittcutting butted axesiekiera z obuchem zaopatrzonym w wycięcie
Beil mit Nackenkammfan-butted axetopór z obuchem wachlarzowatym
Beil mit Schäftungslochaxe with shaft-holesiekiera z otworem do rękojeści
Beil mit viereckiger Tüllesquare socketed axesiekiera z tuleją czworokątną
Beilabfall tranchet spallodpadek ciosakowy
Beilamulettchatchet amuletamulet w kształcie siekiery
Beilanhängerchatchet pendantwisiorek w kształcie siekiery
Beilblattaxe bladeżeleźce siekiery
Beilblattaxe bladeżeleźce topora
Beildarstellungaxe representationwyobrażenie siekiery
Beildepotadzes depotskarb siekierek
beilförmige Perleaxe-shaped bead paciorek w kształcie siekierki
beilförmigaxe-shapedw kształcie siekiery
Beilgeldaxe blade-moneypieniądz w kształcie siekierki
Beilhammeraxe-hammersiekieromłot
Beilholmhandlestylisko siekiery 
Beilholmshaft-holestylisko siekiery 
Beilhortadzes depotskarb siekierek
Beilkantelateral edgegrań siekiery
Beilkantelateral edgekrawędź siekiery
Beilklingeaxe bladesiekiera z wióra
Beilklingeaxe bladeżeleźce siekiery
Beilklingeaxe bladeżeleźce topora
Beillochschäftungeye haftingoprawa z otworem do trzonka
Beilnackenaxt buttobuch siekiery
Beilnackenaxt headobuch siekiery
Beilnackenaxt headtylec siekiery
Beilrückenaxt buttobuch siekiery
Beilrückenaxt headobuch siekierek
Beilrückenaxt buttobuch siekiery
Beilrücken axe butttylec siekiery
Beilschäftungaxe handlestylisko siekiery 
Beilschäftungshaft-holestylisko siekiery 
Beilschneidecutting edgeostrze siekiery
Beimengungtemperdomieszka
Beimischung aus Scherbengrussherd temperdomieszka tłucznia ceramicznego
Beimischung aus Steingruscrushed stone temperdomieszka tłucznia kamiennego
Beimischung aus zerbrochenen Weichtierschalencrushed mollusc shells temperdomieszka z tłuczonych skorup mięczaków
Beimischungsqualitätquality of temperjakość domieszki
Bein bonekość
Beinaufsatzbone socketnasadka kościana
Beinbandankle bandnagolennik taśmowaty
Beinbandankle bandnagolennik taśmowy
Beinband mit Mittelrippeankle band with central ribnagolennik taśmowaty z żeberkiem środkowym
Beinband mit Mittelrippeankle band with central ribnagolennik taśmowy z żeberkiem środkowym
Beingriffbone handlerekojeść kościana
Beingriffbone handleuchwyt kościany
Beinhausossuaryossuarium
Beinringankle ring nagolennik
Beinringanklet nagolennik
Beinring mit dachförmigem Querschnitthinged anklet nagolennik o przekroju daszkowatym
Beinring mit Hakensverschlussanklet with hook closurenagolennik z zaczepami haczykowatymi
Beinring mit Steckverschlussanklet with snap closurenagolennik o końcach zatkniętych w siebie
Beinring mit Stempelendenanklet with stamped endsnagolennik o końcach pieczątkowych
Beinring mit vernieteten Endenanklet with riveted endsnagolennik o końcach spojonych nitem
Beinschienengreavesnagolennik płytowy
Beinschmuckanklet ozdoba nóg
Beinspiralespiral anklet nagolennik spiralny
Beinspiralespiral anklet nagolennik wielozwojowy
Beispielexampleprzykład
beizentan bejcować
beizentan brwić drewno
Beizmittelcaustic środek do bejcowania
Bekleidungclothingodzież
Bekleidungclothingstrój
Bekleidungclothingubiór
Bekleidungclothingubranie
Bekrönungskachelcrown tilekafel wieńczący
Belagliningokładzina
Belagliningwykładzina
Belagerungsiegeoblężenie 
Belagerungswerksiegeworksurządzenia oblężnicze
belegter Fibelbügelencrusted bowkabłąk zapinki inkrustowany
Belegungsabfolgeoccupation sequencesekwencja rozprzestrzeniania się
Beleuchtungilluminationoświetlenie
Beleuchtunglightingoświetlenie 
Belgische WareGallo-Belgic wareceramika gallo-belgijska 
belichtenexposenaświetlać
Belichtungsmesserexposure meterświatłomierz 
Belichtungszeitexposure timeczas ekspozycji
Belichtungszeitexposure timeczas naświetlania
Belkachi-KulturBelkachi culturekultura Belkachi
Bellevuegård-GruppeBellevuegård  groupgrupa kulturowa Bellevuegård 
Belogrudovka-Kultur Belogrudovka culturekultura biełogrudowska
bemalte Oberflächepainted surfacepowierzchnia malowana
bemalenpaint malować
bemaltpaintedmalowany
bemalte Gravierungpainted engravingryt malowany
bemalte Keramikpainted ceramicsceramika malowana
bemalte Keramikpainted wareceramika malowana
bemalte Plastikpainted figurinefigurka malowana
bemalte Warepainted wareceramika malowana
Bemaltkeramische KulturLengyel culturekultura z ceramiką malowaną
Bemalungpintingmalowanie
Bemalungsspurpainting markślad malowania
benötigenneedpotrzebować
benötigenrequirepotrzebować
benötigenneedwymagać
benötigenrequirewymagać
benutzenemploystosować
benutzenutilizeużytkować 
benutzenuseużywać
Benutzungusagestosowanie
Benutzungutilization użytkowanie
Benutzunguseużywanie
Beobachtungobservationobserwacja 
beraubenrobobrabować
beraubtrobbedobrabowany
beraubtlootedsplądrowany
Beraubungsgrabenrobber trenchwykop rabunkowy
berechnenestimateszacować
berechnen calculate obliczać 
Berechnungevaluationobliczenie
Bereichregionzakres
Bereichregionzasięg
bereitreadygotowy 
bereitpreparedprzygotowany
Bergmountaingóra
Bergahornsycamoreklon jawor
Bergarbeitermine workergórnik
Bergarbeiterminer górnik
Bergbaucastle buildingbudownictwo grodowe
Bergbaumininggórnictwo
Bergbaumininggórnictwo
Bergbaumethodemining methodmetoda górnicza
bergensalvageratować 
bergenrescue wydobywać 
Bergeversatzback filling podsadzka
Bergfrieddungeonbaszta
Bergfriedkeepbaszta
Bergfrieddungeonstołp
Bergfriedkeepstołp
Berggelbyellow ochreochra żółta
Berggipfelmountain peakwierzchołek góry 
Berggipfelsummitwierzchołek góry 
Berggottmountain deitybóstwo gór
Bergkammmountain ridgegrzebień górski
Bergkammridgegrzebień górski
Bergkettemountain rangełańcuch górski 
Bergkristallmountain crystalkryształ górski
Bergkristallrock crystalkryształ górski
Berglandschaftmountainous landscapekrajobraz górski
Berglandschaftmountaninous landscapekrajobraz górski
Bergmannmine worker górnik
Bergmannminer górnik
Bergrückenmountain ridgegrzebueń górski
Bergsanktuariummountain sanctuarysanktuarium górskie
Bergsiedlungmountain settlementosada górska
Bergspitzemountain peakwierzchołek góry 
Bergspitzesummitwierzchołek góry 
Bergspornmountain spurostroga górska
Bergungextraction wydobycie
Bergung recovery ratowanie
Bergungsmethodeextraction methodmetoda wydobycia
Bergversatzgobbingpodsadzanie wyrobisk
Bergversatzrock fillingpodsadzka
Bergwerkgerätmining toolnarzędzie górnicze
Bergwerkspickelminning pickkilof górniczy
Bergwerksfeldmining areapole górnicze
Bergwerksgeländemning siteteren kopalni
Bergwerksgerätmining toolnarzędzie górnicze
Bergwerksschachtmine shaftszyb górniczy
Bergwiesenbodenmountain meadow soilgleba łąk górskich
Berichtreportraport
Berichtreportsprawozdanie
berichtigte Datierungcalibrated datingdatowanie kalibrowane
berichtigte Datierungcorrected datingdatowanie skorygowane
berittener Kriegermounted warriorwojownik konny
Berkwerksschachtmining shaftszyb górniczy
Berlockeberlok pendantwisior
Berme berm ława ziemna
Bernburger KulturBernburg culturekultura bernburska
Bernseinanhängeramber pendantwisiorek bursztynowy
Bernstein amberbursztyn
Bernsteinamulett amber amuletamulet bursztynowy
Bernsteinartefaktamber artifactwyrób bursztynowy
Bernsteinatelieramber workshoppracownia bursztyniarska
Bernsteinaxt amber axetopór z bursztynu
Bernsteinbearbeitungamber productionobróbka bursztynu
Bernsteindepotamber depotskarb bursztynu
Bernsteineinlageamber inlayinkrustacja bursztynem
Bernsteinfiguramber figurefigurka bursztynowa
Bernsteinfundamber findznalezisko bursztynowe
Bernsteingegenstandamber itemprzedmior bursztynowy
Bernsteingewinnungamber extractionwydobycie bursztynu
Bernsteingriffamber handlerękojeść bursztynowa
Bernsteinhalsketteamber neclacenaszyjnik bursztynowy
Bernsteinhandelamber tradehandel bursztynem
Bernsteinimitationimitation amberimitacja bursztynu
Bernsteinimportamber importimport bursztynu
Bernsteinknopfamber buttonguzik bursztynowy
Bernsteinoxidationamber oxidationutlenianie się bursztynu
Bernsteinperleamber beadpaciorek bursztynowy
Bernsteinplastikamber figurefigurka bursztynowa
Bernsteinplättchenamber plaquepłytka bursztynowa
Bernsteinscheibeamber disctarczka bursztynowa
Bernsteinschmuckamber jewelryozdoba bursztynowa
Bernsteinschnitzereiamber carvingrzeźba w bursztynie
Bernsteinstraβeamber routeszlak bursztynowy
Bernsteinverarbeitungamber productionbursztyniarstwo
Bernsteinvorkommenamber depositzłoże bursztynu
Bernsteinwerkstätteamber workshoppracownia bursztyniarska
Berufsgruppeprofessional groupgrupa zawodowa
Berufsspezialisierungprofessional specialisationspecjalizacja zawodowa
Berührung contactkontakt
Besatzpatch trimming applicationaplikacja
Besatzpatch trimmingnakładka
Besatzpatch trimmingnaszywka
Besatzbuckelknob patchnakładka w postaci guza
Besatzhütchenpointed overlaynakladka spiczasta
beschädigendamage uszkodzić
beschädigtdamageduszkodzony
Beschädigungdamage uszkodzenie
Beschaffungprocurementpozyskiwanie
Beschaffungprocurementuzyskiwanie
Beschaffung der Nahrugsmittelobtaining foodzdobywanie pożywienia
beschicken chargeładować do pieca
Beschlagfasteningokucie
Beschlagfittingokucie
Beschlaghingeokucie
Beschlagblechsheet metal fittingokucie blaszane
beschlagenstudokuty
beschlagenshoeokuwać
Beschlagnagelstudćwiek
Beschlägplattebuckle ferruleskuwka sprzączki
Beschleuniger-Massenspektrometrie accelerator mass spectometry (AMS)akcelertorowe datowanie radiowęglowe
Beschmutzung contaminationzanieczyszczenie
Beschmutzung contaminationdomieszka
Beschneidung circumcisionobrzezanie
beschränktrestrictedograniczony
beschreibende Völkerkundeethnograhyetnografia
beschreibende Völkerkundeethnologyetnologia
Beschreibung descriptionopis
Beschreibung der Funde decription of finds opis znalezisk
beschützenprotectchronić
Besehnungbracing naciąg
Besenstichverzierung roughened surface decoration with reedsornament miotełkowy
Besenstichverzierung roughened surface decoration with reedsornament szczotkowy
Besenstrichrauungroughened surface decoration with reedsobmazywanie powierchni naczynia miotełką
Besenstrichverzierungroughened surface decoration with reedsobmazywanie powerzchni miotełką
Besetzungcolonisationkolonizacja
Besiedlungoccupationzasiedlenie
Besiedlung colonizationkolonizacja
Besiedlung occupationokupacja
Besiedlungsphasesettlement phasefaza osadnictwa
Besitzerzeichenfoundry marksygnatura miecznicza
Besitzerzeichensword markznak mieczniczy
Besitzerzeichensword signznak mieczniczy
BeskidenBeskidsBeskidy
Besonderheitfeaturececha szczególna 
Bestandinventoryinwentaryzacja
Bestandinventoryinwentarz
Bestandteilcomponentelement
Bestandteilcomponentskładnik
bestattento interpochować
bestattenburypogrzebać
Bestattunginhumationpochówek
Bestattungintermentpochówek
Bestattung burialpogrzeb
Bestattung in Bauchlageprone burialpochówek na brzuchu
Bestattung in gestreckter Bauchlageextented prone burialpochówek w pozycji wyprostowanej na brzuchu
Bestattung in gestreckter Lageextented burialpochówek w pozycji wyprostowanej
Bestattung in gestreckter Rückenlageextented supine burialpochówek w pozycji wyprostowanej na plecach
Bestattung in gestreckter Rückenlagestretched intermentpochówek w pozycji wyprostowanej na plecach
Bestattung in Gestrecktlageextented supine burialpochówek w pozycji wyprostowanej
Bestattung in Hockerlagecrouched burial pochówek w pozycji skurczonej
Bestattung in Hockerlageflexed burialpochówek w pozycji skurczonej
Bestattung in linksseitiger Hockerlageflexed burial on the left side positionpochówek w pozycji skurczonej na lewym boku
Bestattung in rechtsseitiger Hockerlageflexed burial on the right side positionpochówek w pozycji skurczonej na prawym boku
Bestattung in seitlicher Hockerlageflexed burial on the side positionpochówek w pozycji skurczonej na boku
Bestattung in sitzender Hockerlageflexed burial in the sitting positionpochówek w pozycji siedzącej skurczonej
Bestattungsartburial typerodzaj pochówku
Bestattungsbrauchburial customzwyczaj pogrzebowy
Bestattungsbrauchfuneral customzwyczaj pogrzebowy
Bestattungsfestfuneral feastobrządek pogrzebowy
Bestattungsfestfuneral feasturoczystość pogrzebowa
Bestattungsformburial formforma pochówku
Bestattungslageburial positionpozycja pochówku
Bestattungspraktikburial practicespraktyka grzebalna
Bestattungspraktikfuneraly practicespraktyka grzebalna
Bestattungsritenmortuary ritesrytuały pogrzebowe
Bestattungsritenmortuary ritesryty pogrzebowe
Bestattungsritenmortuary riteszwyczaje pogrzebowe
Bestattungsritusfuneral customobrządek pogrzebowy
Bestattungsritusfuneral riteobrządek pogrzebowy
Bestattungsritusfuneral ritezwyczaj pogrzebowy
Bestattungssittenburial customszwyczaje pogrzebowe
Bestattungssittenburial ritualszwyczaje pogrzebowe
Bestattungsweiseburial typerodzaj pochówku
Bestäubungpollinationzapylanie
Besteckutensilsprzybory
Besteckcutlerysztućce
Bestattung in gestrecter Lageburial with an extented skeletongrób ze szkieletem wyprostowanym
Bestattung in Hockerlageburial with a flexed skeletongrób ze szkieletem skurczonym
Bestattung in Sitzlageburial with seated skeletongrób ze szkieletem siedzącym
bestickenembroiderhaftować
bestimmbaridentifiableidentyfikowalny
bestimmbardeterminablemożliwy do określenia 
Bestimmenidenticationidenryfikacja
bestimmendetermineokreślać
Bestimmendeterminationokreślenie 
bestimmtdefiniteokreślony
Bestimmungdefinitingokreślanie
Bestimmungdeterminationokreślanie
Bestimmungdeterminationoznaczanie
bestreuenbestrewposypywać
bestreutbestrewdposypany
Besunzanen Besunzanen Bieżyńczanie
Beta-Strahlen-Reflektionbeta ray backscatteringodbicie wsteczne promieniowania beta
Beta-Strahlen-Reflektionbeta ray backscatteringtechnika analizy kwantytatywnej składu powierzchni zabytków
BethenzerBetheniciBytenici
BethenzerBetheniciBytyńcy
Betrachtungssoftwareviewing softwareoprogramowanie do przeglądania
Betrachtungssoftwareviewer softwareoprogramowanie przegąldarki
Bett bed łoże
Bett bed łóżko
Beuron-Coincy-KulturBeuron-Coincy culturekultura Beuron-Coincy
Beuron-Coincy-KulturBeuron-Coincy culturezespoły Beuron-Coincy
Beuron-GruppeBeuron groupgrupa kulturowa beurońska
Beuron-GruppeBeuron groupgrupa kulturowa smolińska
BeuronspitzeBeuron point ostrze beurońskie
Beutebootyłup
Beutequarryzdobycz
Beutelbagtorba
Beutelbagworek
Beutelbecher bag-shaped beakerpuchar workowaty
beutelförmigbaggy workowaty
beutelförmigbag-shapedworkowaty
Beuteltopfbaggy potgarnek workowaty
Beuteltopfbag-shaped potgarnek workowaty
Beuteopferbooty oferingofiara z łupów
Beutetierquarryzdobycz myśliwska
Beutezugforaywyprawa łupieżcza
Beutezugraidwyprawa łupieżcza
Bevölkerungpopulationludność
Bevölkerungpopulationpopulacja
Bevölkerunghuman populationpopulacja ludzka
Bevölkerungsdruckpopulation pressurenacisk demograficzny
Bevölkerungsdruckpopulation pressurepresja demograficzna
Bevölkerungsstatistikdemography demografia
Bevölkerungsstrukturdemographiv strukture struktura demograficzna
Bevölkerungswachstumpopulation growthwzrost populacji
bewaffnento armuzbroić
Bewaffungarmamentuzbrojenie
bewaldetafforestedzalesiony
bewaldetwoodedzalesiony
Bewässerungirrigationirygacja
Bewässerungirrigationnawadnianie
beweglichmobileruchomy
beweglicher Baumobile buildingbudowla przenośna
beweglicher Baumobile buildingbudowla ruchoma
Bewegungactionruch
Bewegungmotionruch
Bewegungslehremechanicsmechanika
Beweisevidencedowód 
Bewertungassesmentoszacowanie
Bewetterung ventilationwentylacja 
Bewohnerinhabitantmieszkaniec
Bewurfpargetobrzutka
Bewurfpargetpowłoka
Bewurfplastertynk
Bezahnung dentition uzębienie
bezeichnenmark oznaczać 
Bezeichnungdesignationdenotat
Bezeichnungdesignationoznaczenie
Bezeichnungdesignationsymbol
Bezeichnung²mark oznaczenie
Beziehungrelations relacja
Beziehungrelations związek
Bezirk countryokręg 
Bezugshorizontdatum horizonhoryzont odniesienia
Bezugsliniedatum linelinia odniesienia
Bezugspunktreference pointpunkt odnisienia 
Bezugspunkt datum pointpunkt odniesienia
Bezugspunkt datum pointreper
B-HenkelB-handleucho naczynia dwudzielne
Białowicer Kultur Billendorf culturekultura białowicka
Billendorfer KulturBillendorf culturekultura białowicka
Biatec-Münze Biatec coinmoneta z napisem Biatec
Biber beaver bóbr
biblische Archäologiebiblical archaeologyarcheologia biblijna
bichromdichroicdwubarwny
Bidenbildungpedogenesispedogeneza
Biegebruchbendig initiated fractureprzełamm naciskowy
biegenbendgiąć 
biegenflexzginać
biegsampliablegiętki
biegsam¹plastic plastyczny
Biegsamkeitpliabilitygiętkość
Biegsamkeitpliancygiętkość
Biegungcurvature krzywizna
Biene bee pszczoła
Bienenhaltungbeekeepingpszczelarstwo
Bienenhausbeehiveul
Bienenkorbbeehiveul
Bienenkorbgrabbeehive tomb tolos
Bienenkorbhüttebeehive hut chata kolista
Bienenstockbeehiveul
Bienenwachsbeeswaxwosk pszczeli
Bienenzuchtbeekeepingpszczelarstwo
Bierbeerpiwo
Biface biface narzędzie dwustronne
Biface präparationsabschlagbiface trimming flakeodłupek z zaprawy zaawansowanej obustrońca
Biface Zweiseiterbiface narzędzie dwustronne
Bifacetechnik biface techniquetechnika obróbki dwustronnej
Bifasepräparationsabschlagbiface trimming flakeodłupek z zaprawy zaawansowanej
bifazial bifacialbifacjalny
bifazial bifacialobustrończy
bifaziale Spitzebifacial point płoszcze obustrończe
bifaziell bifacialbifacjalny
bifaziell bifacialobustrończy
bifazielle Blattspitzebifacial leaf pointostrze liściowate obustrończe
bifazielle Retuschebifacial retouchłuskanie obustrończe 
bifazielle Retuschebifacial retouchłuskanie obustrończe 
bifazielle Spitze bifacial pointostrze bifacjaklne
bifazielle Spitze bifacial pointostrze dwustronne
bifazieller Chopperbifacial choppernacinak obustrończy
bifazieller Dolch bifacial dagger sztylet bifacjalny
bifazieller Dolch bifacial daggersztylet obustronnie retuszowany
bifazieller flach-konvex Doppelschaberdouble flat-convex side scraperzgrzebło dwustronne płasko-wypukłe
bifazieller Schaberbifacial side scraperzgrzebło bifacjalne
bifazieller Schaber pppbifacial side scraperzgrzebło dwustronne
bifazieller Schaberbifacial side scraperzgrzebło obustrończe
bifazieller Schaberbifacial side scraperzgrzebło z retuszem bifacjalnym
bifazieller Stichelbifacial burinrylec obustrończy 
bifazielles Messerbifacial knifenóż bifacjalny
bifazielles Messerbifacial knifenóż dwustronny
bifazielles Stückbifacial piecenarzędzie bifacjalne 
bifazielles Stückbifacial piecenarzędzie dwustronne 
bifazielles Stückbifacial pieceobustroniec
Bifurkation bifurcation bifurkacja
bikonischbiconical amphoradwustożkowy
bikonische Amphorebiconical amphoraamfora dwustożkowa
bikonische Schalebiconical bowlczara dwustożkowa
bikonische Schalebiconical bowlczara dwustożkowata
bikonische Schüssebiconical bowlmisa dwustożkowa
bikonische Tassebiconical mugkubek dwustożkowaty
bikonische Terrinebiconical vasewaza dwustożkowa
bikonischer Kernbiconical corerdzeń dwustożkowy
bikonischer Spinnwirtelbiconical whorlprzęślik dwustożkowy
bikonkavdouble concave dwuwklęsły
bikonkaver Doppelschaberdouble concave side scraperzgrzebło obuboczne dwuwklęsłe
bikonkaver Doppelschaberbilateral biconcave side scraperzgrzebło obuboczne wygięte
bikonvex biconfex dwuwypukły
bikonvexer Doppelschaberdouble convex side scraperzgrzebło obuboczne dwuwypukłe
bilateral bilateralobuboczny
bilateral retuschierte Lamelle bladelet with retouch on two edgewiórek z retuszem obubocznym
bilaterale Retuschebilateral retouchretusz obuboczny
bilaterale Retuscheretouch on two edgeretusz obuboczny
Bildpictureobraz
Bildpicturerysunek
Bildbearbeitungimage processingprzetwarzanie obrazu
bildenfashionformować 
bildencreatetworzyć
bildenformtworzyć
bildende Künstefine artssztuki plastyczne
Bildentzerrungimage rectificationzniekształcenie obrazu
Bilderschriftpictographic writingpismo obrazkowe
Bildformatpicture sizeformat obrazu
Bildhauersculptorrzeźbiarz
Bildhaueratelier sculpture workshoppracownia rzeźbiarska
bildhauerischsculpturalrzeźbiarski
Bildhauerkunstsculpturerzeźba
bildnerischplastic plastyczny
Bildniseffigywizerunek
Bildpunktpixelpiksel
Bildseiteobverseawers
Bildsymbolideologramideogram 
Bildsymbolpictographpiktograf
Bildtafelplateplansza
Bildungsprozessformation processproces formowania
Bildwinkelpicture anglekąt obrazu
Bildzahlnumber of exposuresliczba ekspozycji
Bildzählwerkexposure counterlicznik ekspozycji
Billon billonbilon
Bilohrudivo-KulturBelogrudovka culturekultura biełogrudowska
Bimssteinpumicepumeks
Bindemittelbinder spoiwo
Bindemittelbinding agent środek wiążący
Bindungfabric weavesplot tkaniny
Bindungbinding wiązanie
Binnenhandeldomestic tradehandel krajowy
Binnenklimacontinental climateklimat kontynentalny
Binnenlandinlandobszar śródlądowy
Binnenland³interiorobszar wewnętrzny
Binnenmigrationinternal migrationmigracja wewnętrzna
Binnenseeinland lakejezioro śródlądowe
Binnenwanderunginternal migrationmigracja wewnętrzna
Binokularbinocular eyepiecebinokular
Binserushsitowie
Binsengeflechtrush plaitingplecionka z sitowia
Binsenkeramikpottery with roughened surface decoration with reedsceramika zdobiona ornamentem wiechciowym
Binsenkorbrush baskedkoszyk z sitowia
Binsenmatterush matrogoża
Binsenverzierungroughened surface decoration with reedsornament miotełkowy
Binsenverzierungroughened surface decoration with reedsornament szczotkowy
Biologie biology biologia
biologischbiological biologiczny
Biologismus biologism biologizm
Biomasse biomassbiomasa
Biostratigraphiebiostratigraphybiostratygrafia
Biostratigraphiebiostratygraphystratygrafia biologiczna
Biotophabitatsiedlisko
Biotop biotope biotop
Bioturbationbioturbationbioturbacja 
bipolar bipolar dwubiegunowy
Bipolarabbaubipolar flaking rdzeniowanie zbieżne
bipolare Abbautechnik bipolar flaming techniquetechnika łuszczniowa
bipolarer Bruchbipolar fraction faceprzełom łuszczniowy
bipolarer Kernbipolar corerdzeń łuszczniowy
Bipolartechnikflaking by counterknappingodłupanie przez kontruderzenie
Bipolartechnikbipolar techniquerdzeniowanie kontruderzeniowe
Bipolartechnik bipolar flaming techniquetechnika łuszczniowa
Bipolartechnikabfallbipolar technique flakeodłupek z łuszczenia
Biritualismusbiritualismbirytualizm
birituellbi-ritualbirytualny
birituelle Bestattungbiritual burialpochówek birytualny
biritueller Bestattungsritusbiritual burial ritebirytualny obrządek pogrzebowy
birituelles Gräberfeldbiritual cementerycmentarzysko birytualne
birituelles Gräberfeldbiritual graveyardcmetarzysko birytualne
Birke birch brzoza
Birken-Kiefern-Zeit Pre-Boreal Periodokres preborealny
Birken-Kiefer-ZeitAllerød periodokres preborealny
Birkenpechbirch pitchdziegieć
Birkenrindebirch-barkkora z brzozy 
Birnepeargruszka
birnenförmigpear-shaped gruszkowaty
birnenförmigpiriformgruszkowaty 
birnenförmige Amphorepiriform amphoraamfora gruszkowata
birnenförmige Berlockepear-shaped pendantwisior gruszkowaty
birnenförmige Grubebell shaped pitjama gruszkowata
birnenförmige Keulepyriform macemaczuga gruszkowata
birnenförmige Ösepyriform loopzapięcie gruszkowate
birnenförmige Schalepyriform bowlczara gruszkowata
birnenförmige Tassepiriform mugkubek gruszkowaty
birnenförmiger Anhängerpear-shaped pendantwisiorek gruszkowaty
birnenförmiger Anhängerpiriform shaped pendantwisiorek gruszkowaty
birnenförmiger Becherpear-shaped beakerpuchar gruszkowaty
birnenförmiger Keulenkopfpear-shaped maceheadgłowica maczugi gruszkowata
birnenförmiger Klapperpear-shaped rattlegrzechotka gruszkowata
birnenförmiger Krugpiriform jugdzban gruszkowaty
birnenförmiges Gefäβpyriform vesselnaczynie gruszkowate
birnenförmiges Gefäβvessel: pyriform naczynie gruszkowate
Birnenknaufschwertsword with pear-shaped pommelmiecz z głowicą gruszkowatą
birnförmige Grubebell shaped pitjama dzwonowata
birnförmige Grubebell shaped pitjama gruszkowata
Birseck-Lamelleburin spallodłupek rylcowy
Birseck-Lamelleburin spallrylczak
Bisamberg-Oberpullendorf-GruppeBisamberg-Oberpullendorf groupgrupa kulturowa Bisamberg-Oberpullendorf
Bisamrattemuskratszczur piżmowy
Bischheimer GruppeBisheim groupgrupa kulturowa Bischheim
Bison bison bizon
Bissflächebiting surfacepowierzchnia gryzienia
Bissspur bite markślad ugryzienia
Bistumdiocesebiskupstwo
Bitumen bitumen bitum 
Bitumenbemalungpitch paintingmalowanie smołą
Bitumenbemalungtar paintingmalowanie smołą
Bitumenbemalungpitchsmoła
Bitumenüberzugpitch coatingpowłoka ze smoły
BiturigerBiturigesBituryngowie
black carbonblack carbonblack carbon 
blanke Waffe weaponbroń biała
Blasebladderpęcherz
Blasebalgbag bellowmiech
Blasebalg bellowsmiech
Blasebalgdüsebellows nozzledysza miecha
Blasebalgendstückbellows nozzledysza miecha
blasenförmigverticularw kształcie pęcherza 
Blasenhaprpunebladder harpoonharpun z pęchezrem
Blasenspeerbladder dartoszczep z pęcherzem 
Blashornhornróg
blasigverticularpęcherzykowaty
blasig bubblybąbelkowy
Blasinstrumentwind instrumentinstrument dęty 
Blasrohrblowpipe dmuchawa
Blasrohrblowgun dmuchawka
Blattbladeliścień
Blattleafliść
Blattbladeliść
Blattbandornamentleaf band ornamentornament wstęgowy z liści
Blattbügelfibelleaf-shaped bow kabłąk zapinki liściowaty
Blattfibelbügelleaf-shaped bowkabłąk zapinki liściowaty
blattförmigleaf-shaped liściowaty
blattförmige Bartspitzeleaf-shaped barbed arrow headgrocik liściowaty
blattförmige Lanzenspitzeleaf-shaped spearheadgrot włóczni liściowaty
blattförmige Schwertklingeleaf-shaped sword bladegłownia miecza liściowata
blattförmige Speerspitzeleaf-shaped spearheadostrze oszczepu liściowate
blattförmige Spitzeleaf pointgrot liściowaty
blattförmige Spitzeleaf-shaped pointgrot liściowaty
blattförmige Spitzeleaf pointostrze liściowate
blattförmige Spitzeleaf-shaped pointostrze liściowate
blattförmiger Dolch leaf-shaped dagger sztylet liściowaty
blattförmiges Rasiermesserleaf-shaped razorbrzytwa z ostrzem liściowatym
blattförmiges Schwertleaf-shaped swordmiecz z głownią liściowatą
Blattgoldgold foilzłota folia
Blattgoldgold leafzłota folia
Blattgrün chlorophyl(l) chlorofil
Blattkroneleaf crownwieniec z liści
Blattmotivleaf motivmotyw liściowy
Blattnadelleaf-headed pinszpila z główką liściowatą
Blattösenlanzenspitzeleaf eyelet spear bladegrot włóczni z uszkiem na liściu
Blattschaberside scraper with low andle retouchzgrzebło dwustronne typu liściowatego
Blattschaberside scraper with low andle retouchzgrzebło z retuszem płaskim
Blattspindelear axisstosina
Blattspindelrachisstosina
Blattspitzefoliate pointgtot liściowaty
Blattspitzeleaf pointgtot liściowaty
Blattspitzeleaf-shaped pointgtot liściowaty
Blattspitzefoliate pointostrze liściowate
Blattspitzeleaf pointostrze liściowate
Blattspitzeleaf-shaped pointostrze liściowate
Blattspitze mit konkaver Basisleaf point with concave baseostrze liściowate z podstawą wklęsłą
Blattspitze mit konvexer Basisleaf point with convexe baseostrze liściowate z podstawą wypukłą
Blattspitze vom Typ Streletskaja Streletskaja leaf pointostrze liściowate typu Streletskaja
Blattspitzenindustrieindustry with leaf pointsprzemysł z ostrzami liściowatymi
Blattspitzen-Kulturen industry with leaf pointskompleks kulturowy z ostrzami liściowatymi
Blattspitzen-Kulturkomplexindustry with leaf pointskompleks kulturowy z ostrzami liściowatymi
Blattspitzen-KulturkomplexPedunculted Point (PPT) technokomplextechnokopmpleks z liściakami
Blattspitzen-KulturkomplexPedunculted Point (PPT) technokomplextechnokopmpleks z grotami trzoneczkowatymi
Blattzweigmusterfir-tree decorative patternwzór liściasty
blau blue niebieski 
blaugraublue-grey niebieskoszary
blaugrau blue-grayniebieskoszary 
blaugrün blue-green niebieskozielony
bläulichgrün blu(e)tish greenniebieskawozielony
bläulichviolet blu(e)tish violetniebieskawofioletowy
blauviolet blue-violetniebieskofioletowy
blaβgrün celadon bladozielony
Blechsheet metalblacha
Blechanhängersheet metal pendantwisiorek z balchy
Blechanhängersheet pendantwisiorek z balchy
Blecharmband sheet bracelet bransoleta z blachy
Blechband sheet metal striptaśma z blachy
Blechbandfibelbügelsheet metal strip bowkabłąk zapinki taśmowaty z blachy
Blechbeinringsheet anklet nagolennik z blachy
Blechbeschlagsheet metal fittingokucie blaszane
Blechbuckelsheet bossguz z blachy
Blechdiademsheet metal diademdiadem z blachy
Blechfibelsheet metal fibulazapinka blaszana
Blechfibelsheet metal fibulazapinka blaszana
Blechfingerringsheet metal finger ringpierścionek z blachy
Blechgürtel sheet metal beltpas z blachy
Blechhalskragensheet metal collarnaszyjnik kołnierzowaty z blachy
Blechknopfsheet metal buttonguzik blaszany
Blechmanschettesheet metal cuff braceletbransoleta mankietowa z balachy
Blechmedaillonsheet metal medallionmedalion z blachy
Blechplättchensheet plaqueplakietka blaszana
Blechrestsheet metal remnantsreszta blachy
Blechriemenzungesheet metal strap endblaszane okucie końca pasa
Blechriemenzungesheet metal belt tongueblaszane okucie końca pasa
Blechröhrchensheet metal tuberurka blaszana
Blechscheibesheet metal disctarczka blaszana
Blechschmucksheet metal jewelryozdoba blaszana
Blechspiralesheet metal spiralspirala blaszana
Blechstreifensheet metal strippas taśmy blaszanej
Blechstücksheet metal piecefragment blachy
Blechtutulussheet metal tutulustutulus blaszany
Blei (Pb)lead (Pb)ołów (Pb)
Bleiaschelithargezgar ołowiu
Bleibarrenlead ingotsztabka ołowiu
bleibender Zahnpermanent toothząb stały
Bleibronzelead bronzebrąz ołowiany
Bleicherdebodenbielitzagleba bielicoziemna
Bleicherdebodenpodosol gleba bielicoziemna
Bleicherdebodenspodosolgleba bielicoziemna
Bleifigurlead figurefigurka ołowiana
Bleifigurlead figurinefigurka ołowiana
Bleigefäβlead vesselnaczynie ołowiane
Bleigehaltgalenazawartość ołowiu
Bleiglanzlead contentbłyszcz ołowiu
Bleiglanzgalenagalena
Bleiglaslead glassszkło ołowiowe
Bleiglasperlelead glass beadpaciorek ze szkła ołowiowego
Bleiglasurlead glazeszkliwo ołowiowe
Bleiglättelithargeglejta 
Bleiisotopanalyselead isotope analysisanaliza izotopów ołowiu
Bleiisotopenanalyselead isotope analysisanaliza izotopów ołowiu
Bleikugelmusket ballkula z muszkietu
Bleikugellead shotśrut ołowiany
Bleiperlelead beadpaciorek ołowiany
bleisiftförmiger Kernpencil corerdzeń ołówkowaty
bleistiftförmiger Kernpencil corerdzeń ołówkowaty
Blendeaperturesprzysłona
Blendmauerstone revetmentlicowanie kamienne
Blindmauerblind walllicowanie kamienne
Blitzlichtflash-lightlampa błyskowa
Blockblockblok
Block auf Blockechnik block en block techniquetechnika obróbki block en block
Block auf Blocks-Schlagendirect chippingobróbka bezpośrednia
Blockbaulog buildingbudowla zrębowa
blockförmiger Kernblock-shaped corerdzeń klockowaty
Blockhauslog housedom o konstrukcji zrębowej
Blockhausframe housedom o kontrukcji zrębowej
Blockhausbaulog house constructionkonstrukcja zrębowa
Blockhausbauframe constructionkonstrukcja zrębowa
BlockhauskulturTimber-Grave culturekultura zrębowa
Blockkonstruktionframe constructionkonstrukcja zrębowa
Blockkonstruktionlog house constructionszrębowa konstrukcja domu
Blocklehmglacial tillglina morenowa
Blocklehmboulder clay (loam)glina zwałowa
Blumeflowerkwiat
Blumenblattpetalpłatek kwiatu
blumenförmige Perleflower bead paciorek w kształcie kwiatka
blumenförmiger Becherflower beakerpuchar w kształcie kwiatu
Blumentopfflower potdoniczka
Blumentopfbecherbeaker in the shape of a flower potpuchar doniczkowaty
blumentopfförmige Tassemug in the shape of a flower potkubek doniczkowaty
blumentopfförmige Tassemug in the shape of a flower potkubek moździeżowaty
blumentopfförmiger Topfpot in the shape of a flower potgarnek doniczkowaty
blumentopfförmiges Gefäβvessel in the shape of a flower potnaczynie doniczkowate
Blummenblattpetalpłatek kwiatu
Bluseblousebluza
Blüteflowerkwiat
Blutegelringleech ringpierścionek pijawkowaty
Blutemailchamplevéemalia rowkowa
Blutemailchamplevéemalia żłobkowa
Blütenkelchcalyx kielich 
Blütenkelchchalice kielich 
Blütenpollenflower pollen pyłek kwiatowy
Blütenstaubflower pollenpyłek kwiatowy
Blütenstaub erzeugendpolliniferouswytwarzający pyłek
Blütenstaubkornpollen grainziarno pyłku
Blutgruppeblood groupgrupa krwi
Blutgruppeblood typegrupa krwi
Blutgruppenuntersuchungblood group testbadanie grupy krwi
Blutkanalfuller zbrocze miecza
Blutrillefuller zbrocze miecza
Blutrinnegroovebruzdka miecza
Blutrinnefuller zbrocze miecza
Boberg-GruppeBoberg culturekultura Boberg
BobryaneBobryaneBobrzanie
Bocca quadrata-Keramikrectagular vesselsceramika z wylewem czworokątnym
Bocca quadrata-Keramiksquare mothed vasesceramika z wylewem czworokątnym
Bockbox skrzynia
Bocksatteltree saddlesiodło z łękami
Bocksatteltree saddlesiodło z łękami
Bockstein-IndustrieBockstein komplexprzemysł typu Bockstein
Bockstein-Kulturkomplex Bockstein komplexkompleks kulturowy Bockstein
BocksteinmesserBockstein knifenóż typu Bockstein
Bockstein-MesserBockstein backedd bifaceobustroniec tylcowy Bockstein
Bodenbottomdno
Bodenbase dno naczynia
Bodengroundgleba
Bodensoilgleba
Bodengroundgrunt
Bodenfloorpodłoga
Bodenbase podstawa naczynia
Bodenbottomspód
Bodenlandziemia
Bodenearth ziemia 
Bodenbauground constructionbudownictwo naziemne
Bodenbaugerätfarming toolnarzędzie rolnicze
Bodenbautechniksoil engineeringtechnika uprawy ziemi
Bodenbearbeitungsoil preparationuprawa gleby 
Bodenbelagfloor coveringwykładzina podłogowa
Bodenbestattunginhumationpochówek szkieletowy
Bodenbildungsoil developmentproces glebotwórczy
Bodenbildungsoil formationproces glebotwórczy
Bodenbruchstückbottom sherdułamek dna naczynia
Bodendegradationsoil degradationdegradacja gleby
Bodendenkmalground monumentstanowkso archeologiczne 
Bodendenkmalground monumentzabytek archeologiczny 
Bodendenkmalpflegearchaeological monument conservationkonserwacja zabytków archeologicznych
Bodendenkmalpflegeconservation of archaeological monumentskonserwacja zabytków archeologiznych
Bodendenkmalpflegeground monument conservationkonserwacja zabytków archeologiznych
Bodendenkmalschutzprotection of archaeological heritageochrona dziedzictwa archeologiczngo
Bodendurchmesserdiameter of base średnica dna
Bodenerosionsoil erosionerozja gleby
Bodenfliesepaving tilepłytka podłogowa
Bodenfließensolifluctionosuwanie gleby 
Bodenfließensolifluxionsoliflukcja
Bodenfundarch(a)eological findzabytek archeologiczny
Bodengrabground burialgrób naziemny
Bodengrabground gravegrób naziemny
Bodengrabground burialgrób powierzchniowy
Bodengrabground gravegrób powierzchniowy
Bodengrabzeitperiode burial groundsokres grobów naziemnych
Bodengrenzesoil boundarygranica poziomów glebowych
Bodenhorizontsoil horizonpoziom glebowy
Bodenkundepedologygleboznawstwo
Bodenkundesoil sciencegleboznawstwo
Bodenkundepedologypedologia
Bodenkundesoil sciencepedologia
Bodenkundlerpedologistgleboznawca
Bodenkundlersoil scientistgleboznawca
bodenkundliche Methode methodmetoda gleboznawcza
Bodenmarkepotter’s markznak garncarski na dnie naczynia
Bodenmüdigkeitsoil fatiguezmęczenie gleby
Bodennutzungland utilizationużytkowanie ziemi
Bodenpartiebottom sectionczęść przydenna
Bodenprobesoil samplepróbka ziemi
Bodenprofilsoil profileprofil glebowy
Bodenpunktground pointpunkt podłoża
Bodenradarground-penetrating radar (GPR)prospekcja radarowa
Bodenschätzemineral resourcesbogactwa naturalne
Bodenscherbebasal sherdułamek dna naczynia
Bodenscherbebottom sherdułamek dna naczynia
BodenseeLake ConstanceJezioro Bodeńskie
Bodensee-GruppeBodensee groupgrupa kulturowa Bodensee
bodenständigsedentaryosiadły
bodenständiges Volksettled peoplelud osiadły
Bodensteingrind stoneleżak
Bodensteingrindingleżak
Bodensteingrind stonepodkładka żaren
Bodensteingrindingpodkładka żaren
Bodenstruktursoil structurestruktura gleby
Bodenverarmungsoil depletionwyjałowienie gleby
Bodenverdichtungsoil compactionzagęszczanie gleby
Bodenverfärbungsoil colourationprzebarwienie podłoża
Bodenverfärbung soil colorationprzebarwienie gleby
Bodenverzierung decorating the bottomzdobienie dna naczynia
Bodenwiderstandground resistanceopór gleby
Bodenwiderstandground resistancerezystancja gruntu
Bodenzeichenpotter’s markznak garncarski na dnie naczynia
Bodrogkeresztúr-KulturBodrogkeresztúr culturekultura bodrokereszturska
Bogaczewo-KulturBogachevska culturekultura bogaczewska
Bogenbow kabłąk zapinki
Bogen bow łuk
Bogen arc sklepienie łukowe
Bogen Spannendraw a bownciąganie łuku
Bogenanhängerbow pendantwisiorek łukowaty
Bogenanhängerbow shaped pendantwisiorek łukowaty
Bogenarmlimbramię łuku
Bogenarmlimbramię łuku
Bogenaufbaubow constructionbudowa łuku
Bogenbauchbelly of the bowbrzusiec łuku
Bogenbehälter bow casefuterał łuku
Bogenbehälter bow casełubie
Bogenbeschlagbow fittingokucie łuku
Bogenbohrerbow drillwiertarka łukowa
Bogenbohrerbow drillwiertarka smyczkowa
Bogenbügelfibelarc bow fibula zapinka łukowata
Bogenfibelarc fibula zapinka łukowata
Bogenfibelbow fibulazapinka łukowata
Bogenfibel mit Bügelkugelnball fibulazapinka kulkowa
Bogenfibel mit Bügelkugelnball fibulazapinka łukowata z kulkami na kabłąku
Bogenfibel mit zwei Plattentwo-disc bow fibula zapinka łukowata z dwiema tarczkami
Bogenfibelbügelarc bowkabłąk zapinki łukowaty
bogenförmig bowedłukowaty
bogenförmige Griffplatteconvex hilt flangepłytka do rękojeści łukowato wygięta
bogenförmige Griffplatteconvex comb handleuchwyt grzebienia łukowaty
bogenförmige Kanteconvex edgekrawędź wygięta
bogenförmige Kanteconvex edgeostrze łukowate
bogenförmiges Rasiermesserconvex razorbrzytwa łukowata
bogenförmiges Rasiermesserconvex razorbrzytwa półkolista
bogenfötmige Schneideconvex cutting edgeostrze półkoliste siekiery
Bogengangarcade arkada
Bogengangarcade podcienie
Bogengriffbow handlemajdan łuku
Bogengriffbow risermajdan łuku
Bogengriffbow handleuchwyt łuku
Bogengriffbow riseruchwyt łuku
Bogenköcherbow casefuterał łuku
Bogenköcherbow casełubie
Bogenliniearc line linia łukowata
Bogenliniecurved linelinia łukowata
Bogenlinienornamentarc line ornamentornament linii łukowatych
Bogenlinienornamentcurved line ornamentornament linii łukowatych
Bogenmesserconvex knifenóż z ostrzem łukowatym
Bogenmusterhalf circle patternwzór łuczków
Bogenschaberconvex side scraperskrobacz łukowaty
Bogenschaberconvex side scraperzgrzebło dwuwypukłe 
Bogenschieβen archerystrzelanie z łuku
Bogenschützearcherłucznik
Bogensehnebowstringcięciwa łuku
Bogensichelbow sicklesierp równoważny
Bogensichelbow sicklesierp zrównoważony
Bogenspitzeconvex edgeostrze łukowate
Bogenstabbowl staffłuczysko
Bogenstempelsemi-circular stampornament stempelkowy w formie łuczków
Bogenstempelsemi-circular stampścieg łuczkowy
Bogenstichsemi-circular stampornament stempelkowy w formie łuczków
Bogenstichsemi-cirkular stampścieg łuczkowy
Bogenstichelbusked burinrylec zagięty
Bogenstichelstempelsemi-cirkular stampścieg łuczkowy
Bogestichstempelsemi-circular stampornament stempelkowy w formie łuczków
Bogestichstempelsemi-circular stampścieg łuczkowy
Böheimkirchen-KulturBöheimkirchen culturekultura Böheimkirchen
Bohleplankbal
Bohleplankdranica
Bohlenfuβbodenplank floorpodłoga z bierwion
Bohlenkammerplank chamberkomora z bierwion
Bohlensargcomposite timber coffintrumna z dranic
Bohlenschichtplank layerwarstwa bierwion
Bohlenwegplankwaydroga wykładana balami drewnianymi
Bohlenwegtimber trackwaydroga wykładana balami drewnianymi
Bohlenwegtogherdroga wykładana balami drewnianymi
Böhmische Gruppe der Aunjetitzer KulturBohemian group of Ùnétice culturegrupa czeska kultury unietyckiej
Böhmisch-Mährische Gruppe der SchnurkeramikBohemian-Moravian group of Corded Ware culturegrupa czesko-morawska ceramiki sznurowej
Böhmisch-Pfalzische Gruppe der HügelgräberkulturBohemian-Palatinate group of mound culturegrupa czesko-palatynacka kultury mogiłowej
Bohne bean fasola
bohrendrillwiercić
bohren bore wiercić
Bohrerperforatorpazur
Bohrerborerprzekłuwacz
Bohrerperꞔoir przekłuwacz
Bohreraugerświder
Bohrercoreświder wiertniczy
Bohrerborerwiertnik
Bohrer am Stichelabfallperforator-burinprzekłuwacz na rylczaku
Bohrer mit stumpf endetem Dornobtuse borerwiertnik tępowierzchołkowy
Bohrer vom Typ Ain KhangaAin Khanga borerprzekłuwacz typu Ain Khanga
Bohrer-Endretuscheborer-truncated piecewiertnik-półtylczak
Bohrer-Kratzerborer-end scraperprzekłuwacz-drapacz
Bohrer-Kratzerborer-end scraperwiertnik-drapacz
Bohrerspitzedrill bipkolec przekłuwacza
Bohrerspitzedrill bitostrze wietła
Bohrerspitzedrill tipwierzchołek przekłuwacza
Bohrerspitzedrill bitżądło przekłuwacza
Bohrer-Stichelborer-burinwiertnik-rylec
Bohrgerätdrillświder
Bohrgerätdrillwertnik
Bohrkerndrill corerdzeń wiertniczy
Bohrkerndrilling corerdzeń wiertniczy
Bohrlochdrill holeotwór przewiercony
Bohrlochauger holeotwór wiertniczy
Bohrlöffelshell augerświder łyżkowy
Bohrspitzeauger bitwiertło
Bohrungdrillingprzewiercenie
Boian-KulturBoian culturekultura Boian
Bojer - BoierBoiiBojowie
Bolabolasbolas
Bolabolaskulisty kamień do miotania
Bola bola bolas
Bolakugelbolasbolas
Bolakugelbolaskulisty kamień do miotania
Boleráz-KulturBoleráz culturekultura bolerazka
Bollwerkbulwark umocnienie 
Bolzenboltbełt
Bolzenpintrzpień
Bolzenpfeil bolt arrowstrzała z bełtem
Bombeglobular cupczara baniasta
bombenförmiger Bauchglobular bellybrzusiec baniasty
bombenförmiger Bauchbaggy bellybrzusiec pękaty
bombenförmiges Gefäβglobular vesselnaczynie baniaste
Bombengefäβglobular vesselnaczynie baniaste
Bombenkanneglobular jugdzbanek baniasty
Bombenkopfnadelglobular-headed pinszpila z główka baniastą
Bombennadelglobular-headed pinszpila z główką baniastą
Bombentopfglobular potgarnek baniasty
bömisches Stangenglasflute glassszklanica fletowata
Bommelohrringbobble earringkolczyk kulisty dęty
Bonesspitze mit Feuersteineinlagebone point withflint insetsostrze kościane zbrojone wkładkami krzemiennymi
Bootboat łodź
Bootsaxt boat axetopór łódkowaty
Bootaxtboat axetopór łódkowaty
Bootaxt-KulturBoat Axe culturekultura toporów łódkowatych
Bootbestattungboat burialpochówek na łodzi
Bootfibelboat fibulazapinka łódkowata
bootförmiger Knaufboat-shaped pommelgłowica miecza dyskoidalna
Boothakenboat hookbosak
Bootsaxtboat axetopór łódkowaty
Bootsdarstellungboat representationwyobrażenie łodzi
bootsförmige Perleboat-shaped bead paciorek łódkowaty
bootsförmige Spitzeboat-shaped pointostrze łódkowate
bootsförmiger Ohrringboat-shaped earringzausznica
bootsförmiger Schildbuckelboat-shaped shield bossumbo łódkowate
bootsförmiges Ortbandboat-shaped chapetrzewik pochwy miecza łódkowaty
Bootsgrabboat gravegrób w kształcie łodzi
Bootsmodellboat modelmodel łodzi
BoranerBoransBoranowie
borealborealborealny
BorealBoreal phasefaza borealna
Boreal Boreal periodokres borealny 
boreales Klimaboreal climateklimat borealny
Borke barkkora drzewna
Borki-LamelleBorki blacked bladeletwiórek Borki
BorkiretuscheBorki retouchłuskanie typu Borki
Börnicke-Gruppe der Jastorf-KulturBörnicke group of Jastorf culturegrupa Börnicke kultury jastorfskiej
Borste bristleszczecina 
Bošáca-KulturBošáca culturekultura boszacka
böschenslope opadać 
Böschung slope skarpa
Böschungsabsatz berm taras
Böschungssicherung defensive banknasyp ochronny
Böschungswinkelslope anglenachylenie stoku
Böschungswinkelwall anglenachylenie wału
Bossebosszgrubienie
bossierenembossuwypuklać 
bossiert bossed guzowaty
botaniche Analysebotanical analysisanaliza botaniczna
Botanik botany botanika
botanische Makrorestemacro-botanical materialbotaniczne makroszczątki 
Böttchercooperbednarz
Böttchereicooperagebednatstwo
Böttcherhandwerkcooperagebednarstwo
BP (Baumpollen) AP (aboreal pollen)pyłki drzew
brachfallowugorowy 
Brachefallow landugór
Brachelandbarren landnieużytek
Brachelandfallow landodłóg
Brachelandfallow landugór
Bracheland fallow landodłóg
Brachlandfallow landodłóg
Brachlandwirtschaftssystemfallow cultivation systemsystem rolny odłogowy
Brachlandwirtschaftssystemfallow farming systemsystem rolny ugorowy
Brachwirtschaftfallow cultivation systemsystem rolny odłogowy
Brachwirtschaftfallow farming systemsystem rolny ugorowy
brachycephalicbrachycephalicszerokoczaszki
Brackwasserbrackish waterwoda słonawa
Brakteatbracteat brakteat
Brandfirepożar
Brandbestattungcremation gravegrób ciałopalny
Brandbestattungcremation burialpochówek ciałopalny
Brandbestattungsplatzcremation cemeterycmentarzysko ciałopalne
Brandbestattungsrituscremation burial riteobrządek ciałopalny
Brandflächenbestattunglayer cremation burialcmentarzysko warstwowe
Brandflächenbestattunglayer cremation burialpochówek warstwowy
Brandflächengrablayer cremation gravegrób warstwowe
Brandflächengrabscattered cremation burial grób warstwowy
Brandflächengrab mit Brandschüttungscattered cremation burial with burned materialgrób warstwowy z resztkami ciałopalenia
Brandflächengräberfeldlayer cemeterycmentarzysko warstwowe
Brandgrabcremation gravegtób ciałopalny
Brandgräberfeldcremation cemeterycmentarzysko ciałopalne
Brandgräberkulturcremation grave culturekultura grobów ciałopalnych
Brandgrubenbestattungcremation burial in a pitpochówek ciałopalny jamowy
Brandgrubengrabcremation burial in a pitpochówek ciałopalny jamowy
Brandgrubengräberfeldcemetery with cremation burial in a pitcmentarzysko ciałoplane jamowe
Brandkulturswidden agriculturerolnictwo wypaleniskowe
Brandkulturslash and burn agricultureuprawa wypaleniskowa
Brandlehmburnt claypolepa
Brandlehmfire claywypalona glina
Brandopferburnt offeringofiara ciałoplane
Brandopferplatzburnt offering placemiejsce składania ofiar ciałoplanych
Brandpatinafire patinapatyna ogniowa
Brandresteburnt remainsspalone szczątki
Brandrodungswidden agriculturerolnictwo wypaleniskowe
Brandrodungslash and burn agricultureuprawa wypaleniskowa
Brandrodungburning of forestwypalanie lasu
Brandrodungslash-and-burnwypalanie lasu
Brandrodungsfeldbaushifting cultivation systemsystem rolny wypaleniskowy
Brandrodungsfeldbauslash and burn system, system rolny wypaleniskowy
Brandrodungsfeldbauswidden cultivationsystem rolny wypaleniskowy
Brandschichtburnt layerwarstwa spaleniskowa
Brandschichtgrabcremation layer gravegrób z warstwą ciałopalną
Brandschiefercarbonaceous shalełupek plany
Brandschuttashesrumosz popożarowy
Brandschüttasheszgliszcza
Brandschüttungcremation pyre remainsresztki stosu
Brandschüttungsbestattungunprepared cremationpochówek ciałopalny obsypany resztkami stosu
Brandschüttungsgrabunprepared cremation gravegrób ciałopalny obsypany resztkami stosu
Brandspaltensplitting with firełupanie przy pomocy ognia 
Brandspurburn markślad ognia
Brandstätteburn sitepogorzelisko
bratenroastpiec 
bratenfrysmażyc 
Bratrostgridironruszt
Bratspießskewerrożen
Bratspießspitrożen
Brauch custom obyczaj
Brauch custom zwyczaj
brauchenneedpotrzebować
brauchenrequirewymagac
Brauchtumcustomobrządek
braunbrownbrązowy
Braunbärbrown bearniedźwiedź brunatny
Braunbodenbrown soilgleba brunatna
Braunbodenbrown soilgleba brunatnoziemna
Braunboden mit Podsolbrown podzolic soilgleba brunatna
Brauneisenerzbog iron oredarniowa ruda żelaza
Brauneisenerzbog iron orelimonit
Brauneisenerzlimonitelimonit
Brauneisenerzlimoniteruda darniowa
brauner Bodenbrown soilgleba brunatnoziemna
brauner kalkhaltiger Bodenleached brown soilgleba brunatna wyługowana
brauner Waldbodenbrown forest earth gleba brunatna leśna
Braunerdebrown soilgleba brunatnoziemna
Braunerdebraunerde gleba brunatnoziemna 
braunkarmin brown-carmine brązowo-karminowy
Braunkohlelignitewęgiel brunatny
bräunlichrot brownish red brązowawo-czerwony 
bräunlichviolettbrownish violet brązowawo-fioletowy 
bräunlicjlila brownish lilac brązowawo-liliowy 
braunlila brown-lilac brązowo-liliowy 
braunoliv brown-olive brązowo-oliwkowy 
braunredbrown-red brązowo-czerwony 
braunviolett brown-violet brązowo-fioletowy 
Breccie breccia brekcja
Breccienschichtbreccia layerwarstwa brekcji
brechenbreak łamać
brechenfracturełamać
Brechen breakage złamanie 
Breiporridgegotowana papka zbożowa
Breiporridgekasza
breitwideszeroki
Breitabschlagsodestruck flakeodłupek poprzeczny
Breitaxtbroad axetopór o ostrzu szerokim
Breitaxt adzetopór o ostrzu szerokim
Breitbeiladzesiekiera-ciosło
breitblätteriglatifoliateszerokolistny
breitblätterigbroad-bladedz szerokim ostrzem
breitblätterigbroad-leaved szerokolistny
Breite breadthszerokość
Breite width szerokość 
breite Retuscheinvasive retouchłuskanie powierzchniowe częściowe
breite Schneide broad bladeostrze szerokie
breite Schneide wide cutting edgeostrze szerokie
breiter Faustkeilcleaver-biface pięściak ciosakowaty
breiter kurzer Kratzer end scraper on a short flakedrapacz krępy krótki
breiter Nackenwide buttobuch szeroki
Breithackemattockmotyka szeroka
Breithackepickaxemotyka szeroka
Breithauemattockmotyka szeroka
Breitkeilcleaverpięściak o ostrzu poprzecznym
Breitklingebroad bladewiór szeroki
Breitmeiβeltransverse chiseldłuto poprzeczne
Breitrandgefäβcollared vesselnaczynie szerokokołnierzowe
Breitrandschalecollared bowlczara szerokokołnierzowa
Breitrandtassecollared mugkubek szerokokołnierzowy
Breitsaxbroad saxsaks szeroki
Breitschabertransverse side scraperzgrzebło poprzeczne
Breitschabertransverse side scraperzgrzebło transwersalne
Breitschwertbroad swordmiecz z głownią szeroką
Breitschwertbroad swordpałasz
Breitseitefacepłaz miecza
Breitstreifenflurbroad strip fieldsszerokie pola pasowe
Brennendistilationdestylacja
brennen fire wypalać
Brennen firing wypalanie
Brennfarbefiring colourkolor po wypaleniu 
Brennholzfirewooddrewno opałowe 
Brennkammercombustion chamberkomora do wypalania
Brennmaterialfuelmateriał opałowy
Brennofenkilnpiec do wypalania
Brennraumfiring chamberkomora do wypalania
Brennstofffuelmateriał opałowy
Brenntemperaturfiring temperaturetemperatura wypalania
Brennweitefocal lengthodległość ogniskowa
Bretonische Megalitkulturbreton megalithic culturekultura bretońska megalityczna
Brett boarddeska
Brettchentabletdeseczka 
Brettchentabletkrosno tabliczkowe
Brettchenwebereitablet weavingtkactwo tabliczkowe
Bretterverkleidungplank revetmentokładzina z desek
Brettkamm slat combgrzebień z deszczułki
Brikettbriquette brykiet
Brikettierungbriquettingbrykietowanie
Brillenanhängerbinoculars pendantwisiorek binoklowaty
Brillenfibelspectacle fibulazapinka binoklowata
Brillenfibel mit Achterschleifespectacle fibula with figure of eight loopszapinka binoklowata ze zwojem ósemkowatym
Brillenfibel mit vier Spiralenspectacle fibulae with four spiralszapinka binoklowata z czteroma spiralami
Brillenfibel mit zwei Spiralenspectacle fibula with two spiralszapinka binoklowata z dwiema spiralami
Brillenfibel ohne Achterschleifespectacle fibula without figure of eight loopszapinka binoklowata bez zwoju ósemkowatego
Brillenfibel Typ Haslauspectacle fibula Haslau type zapinka binoklowata typu Haslau
Brillenfibel Typ St. Lucijaspectacle fibula St. Lucija typezapinka binoklowata typu St. Lucija
Brillengefäβdouble pottdwojaki
Brillengefäβdouble vesseldwojaki
Brillengefäβdouble pottnaczynie binoklowate
Brillengefäβdouble vesselnaczynie binoklowate
Brillengefäβdouble pottnaczynie bliźniacze
Brillengefäβdouble vesselnaczynie bliźniacze
Brillenkopfspectacle headgłówka binoklowata szpili
Brillennadelspectacle-spiral pinszpila z główką binoklowatą
Brillenspiraledouble spiralzawieszka binoklowata
Briquetage briquetage brykietowanie
Briquetageverfahrenbriquettingbrykietowanie
Brischebroachbrosza
Brochbrochkamienna okrągła wieża obronna
Bröck(e)ligkeitfriabilitykruchość 
bröckeligfriablemało zwarty
bröckelig crumbly kruchy
Brockenchunkokruch
Brockengesteinbreccia okruch skalny
Brodzany-Nitra-GruppeBrodzany-Nitra groupgrupa kulturowa Brodzany-Nitra
Brodzany-Nitra-GruppeBrodzany-Nitra groupgrupa kulturowa brodzańsko-nitrzańska
Brokat brocade brokat
Bromme-KulturBromme culturekultura Bromme
Bromme-Lyngby-KulturBromme-Lyngby culturekultura Bromme-Lyngby
Bromme-Segebro-KulturBromme-Segebro culturekultura Bromme-Segebro
Bronezgürtelhakenbronze belt claspklamra do pasa brązowa
Bronocice-GruppeBronocice groupgrupa kulturowa bronocicka
Bronzebronzebrąz
Bronzeahlebronze awlszydło brązowe
Bronzeamphorebronze amphoraamfora brązowa
Bronzeanhängerbronze pendantwisiorek brązowy
Bronzearmband bronze bracelet bransoleta brązowa
Bronzearmring bronze braceletbransoleta brązowa
Bronzeaxtbronze axetopór z brązu
Bronzeband bronze bandtaśma brązowa
Bronzebarrenbronze ingotsztabka brązowa
Bronzebecher bronze beaker puchar brązowy
Bronzebecken bronze bowlmisa brązowa
Bronzebecken mit aufgehöhtem Boden bronze bowl with hollowed groundmisa brązowa z dnem sklepionym
Bronzebeilbronze axesiekiera z brązu
Bronzebeinringbronze anklet nagolennik brązowy
Bronzebeschlagbronze fittingokucie brązowe
Bronzeblechbronze sheetblacha brązowa
Bronzeblecheimerbronze bucketwiadro z blachy brązowej
Bronzeblechgefäβbronze sheet metal vesselnaczynie z blachy brązowej
Bronzeblechkettebronze sheet metal chainłańcuch z blachy brązowej
Bronzeblechperlebronze sheet metal beadpaciorek z blachy brązowej
Bronzeblechterrinebronze sheet metal vasenaczynie wazowate z blachy brązowej
Bronzebommelbronze bobblezawieszka dzwoneczkowata z brązu
Bronzedeckel bronze cover pokrywa brązowa
Bronzedeckel bronze lid pokrywa brązowa
Bronzedepotbronze depotskarb przedmiotów z brązu
Bronzediadembronze diademdiadem z brązu
Bronzedrahtbronze wiredrut z brązu
Bronzedrahteinlagebronze wire inlayinkrustacja drutem z brązu
Bronzedrahtspiralebronze wire spiralspirala z drutu z brązu
Bronzeeimerbronze bucketwiadro z brązu
Bronzefibelbronze fibulazapinka z brązu
Bronzefigurbronze figurefigurka z brązu
Bronzefigurbronze figurinefigurka z brązu
Bronzefingerringbronze finger ringpierścionek z brązu
Bronzegefäβbronze vesselnaczynie z brązu
Bronzegegenstandbronze itemprzedmiot z brązu
Bronzegehängebronze pendantwisiorek brązowy
Bronzegehängebronze pendantzawieszka z brązu
Bronzegeschirrbronze tablewarenaczynia z brązu
Bronzegeschirrdepotbronze tableware hoardskarb naczyń brązowych
Bronzegieβerbronze casterbrązownik
Bronzegieβereibronze foundryodlewnia brązu
Bronzegieβergrabbronze caster grovegrób brązownika
Bronzegürtelhakenbronze belt hookklamra do pasa z brązu
Bronzegussbronze castingbrązownictwo
Bronzegussbronze castingodlew z brązu
Bronzegussbronze mouldingodlew z brązu
Bronzehalsringbronze neck ringnaszyjnik z brązu
Bronzehandelbronze tradehandel wyrobami z brązu
Bronzehandwerkbronze workingbrązownictwo
Bronzehelmbronze helmethełm z brązu
Bronzehydriabronze hydriahydria z brązu
Bronzeimportbronze importimport brązu
Bronzeinventarbronze assemblageinwentarz brązowy
Bronzekammbronze combgrzebień z brązu
Bronzekannebronze jugdzban z brązu
Bronzekasserollebronze panrondel z brązu
Bronzekesselbronze kettlekocioł z brązu
Bronzekettebronze chainłańcuch z brązu
Bronzekeulebronze macemaczuga z brązu
Bronzeknopfbronze buttonguzik z brązu
Bronzekrankheitbronze diseasechoroba brązu
Bronzekürassbronze cuirasskirys z brązu
Bronzelampebronze lamplampa z brązu
Bronzeluppebronze dolldula z brązu
Bronzemeiβelbronze chiseldłuto z brązu
Bronzemesserbronze knifenóż z brązu
Bronzemetallurgiebronze metallurgymetalurgia brązu
Bronzemetallurgiezentrumbronze metallurgy centerośrodek metalurgii brązu
Bronzemünzebronze coinmoneta brązowa
Bronzenadelbronze pinszpila z brązu
Bronzenadel mit Eisendornbronze pin with iron spike szpila brązowa z kolcem żelaznym
Bronzenagelbronze nailgwóźdź z brązu
bronzener Kultwagenbronze cult vehiclewóz kultowy z brązu
Bronzenietbronze rivetnit z brązu
Bronzeohrringbronze earringzausznica z brązu
Bronzepanzerbronze armourpancerz z brązu
Bronzeperlebronze beadpaciorek z brązu
Bronzepestbronze diseasechoroba brązu
Bronzepfeilspitzebronze arrow headgrot strzały z brązu
Bronzepfriembronze awlszydło z brązu
Bronzepinzettebronze tweezerspinceta z brązu
Bronzepinzettebronze tweezersszczypczyki z brązu
Bronzeplastikbronze figurefigurka z brązu
Bronzerasiermesserbronze razorbrzytwa z brązu
Bronzeringbronze ringkółko z brązu
Bronzeröhrchenbronze metal tuberurka z brązu
Bronzeschalebronze bowlczara z brązu
Bronzescheidebronze sheathpochwa z brązu
Bronzeschildbronze shieldtarcza z brązu
Bronzeschmuckbronze jewelryozdoba z brązu
Bronzeschnallebronze bucklesprzączka z brązu
Bronzeschöpferbronze scoopczerpak z brązu
Bronzeschwertbronze swordmiecz z brązu
Bronzesichelbronze sicklesierp z brązu
Bronzesiebbronze sievesito z brązu
Bronzesitulabronze situlasitula z brązu
Bronzespiegelbronze mirrorlustro z brązu
Bronzespiralebronze spiralspirala z brązu
Bronzespiralring bronze spiral ringskręt spiralny brązowy
Bronzespornbronze spurostroga z brązu
Bronzestange bronze bargrzywna brązowa
Bronzestange bronze barpłacidło brązowe
Bronzestiftbronze pinsztyft brązowy
Bronzestreifenbronze striptaśma z brązu
Bronzetablettbronze traytaca z brązu
Bronzetassebronze mugkubek z brązu
Bronzetellerbronze platetalerz z brązu
Bronzetrensebronze snafflewędzdidło z brązu
Bronzevasebronze vasewaza z brązu
Bronzeverarbeitungbronze workingobróbka brązu
Bronzeverhüttungbronze smeltinghutnictwo brązu
Bronzewaffebronze weaponbroń z brązu
Bronzewerkstattbronze workshoppracownia brązownicza
Bronzewerkstattbronze workshopwarsztat brązowniczy
Bronzewerkzeugbronze toolnarzędzie z brązu
Bronzezangebronze tongsszczypce z brązu
Bronzezeit (BZ)Bronze Age (BA)epoka brązu (EB)
bronzezeitliche Fundstellesite from the Bronze Agestanowsko z epoki brązu
bronzieren braze brązowanie
Broschebroochbroszka
Broschefibula fibula
Broschefibula zapinka
Brot bread chleb
brotlaibförmige Luppeloaf-shaped dolldula bochenkowata
Brotlaibidolloaf-of-bread idolidol chlebowaty
Broxbourne-KulturBroxbourne culturekultura Broxburne
Bruchfracturepęknięcie
Bruchsnapprzełamanie
Bruchfractureprzełam
Bruchfractureprzełom
Bruchfracturezłamanie
Bruch breakage rozbicie
Brucherzdepotscrap metal hoardskarb złomu kruszcowego
Bruchflächefracture frontpłaszczyzna złamania
Bruchflächefracture scarpowierzchnia przełamu
Bruchfrontfracture frontpłaszczyzna złamania
brüchig brittlełamliwy
Bruchkantefracture edgekrawędź przełamu
Bruchmechanikfracture mechanicsmechnika złamania
Bruchsteinquarrystonetłuczeń
Bruchsteinmauerquarrystonemur z kmienia łamanego 
Bruchstückfragmentułamek 
Brückebridgemost
Brückengeländerparapetprzedpiersie 
Brückenhausbarbicanbarbakan
Brückenpfeilerbridge-pierfilar mostu 
Brückenpfeilerbridge-pillarfilar mostu 
Brückenwegbridge pathdroga-pomost
BruktererBruktersBrukterowie
Brunnenwater wellstudnia
Brunnenwellstudnia
Brunnenschachtwell shaftszyb studni 
Brustbeinbreastbone mostek
Brustbeinsternummostek
Brustblatt breast collarnapierśnik
Brustblatt breast platenapierśnik
Brustdruckstabchest crutchnapierśnik
Brustgeschirr chest harnessnapierśnik
Brustharnischcuirasskirys
Brustharnisch chest harnessnapierśnik
Brustkorbthoraxklatka piersiowa
Brustpanzercuirasskirys
Brustpanzer breast platenapierśnik
Brustriemenchest strappodpiersie
Brustschmuckbreast ornamentozdoba  do noszenia na piersi
Brüstungparapetprzedpiersie 
Brustwehrparapetprzedpiersie 
Brustwehr breast workprzedpiersie
Brustwirbeldorsal vertebra kręgi piersiowe
Brustwirbelthoracic vertebrakręgi piersiowe
Brustwirbelsäulethoracic vertebral columnkręgosłup piersiowy
Brutzyklusbreeding cyclecykl hodowlany
Bryndzenian-KulturBryndzenian culturekultura bryndzeńska
Brześć Kujawski-GruppeBrześć-Kujawski groupgrupa brzesko-kujawska
Brześć Kujawski-GruppeBrześć-Kujawski culture kultura brzesko-kujawska
Bubanj-Kultur = Bubanj-Humi-KulturBubanj-Hum culturekultura Bubanj
Buchbeschlagbook fittingokucie księgi
Buchbeschlagbook furnitureokucie księgi
Buche beechbuk
Buchecker beechnut orzeszki bukowe
Bucheckern beechmast orzeszki bukowe
Buchmast beechmast orzeszki bukowe
Buchschließebook claspzapięcie księgi
Büchseboxpuszka
Büchsecan puszka
Büchsetin puszka
Buchstabenschriftalphabetic writingpismo literowe
Bucht bight zaroka
Bucht bay zatoka
buck(e)ligbumpy vesselguzowaty
Buckelbossguz
Buckelstud guz
Buckelknobguz
Buckelbumpguzek
Buckelshield-bossumbo
Buckel mit Mittelrippeknob with central ribguzek z żeberkiem środkowym
Buckelanhängerbump pendantwisiorek z guzkiem
Buckelbecher knobbed beakerpuchar zdobiony guzkami
Buckelbecher studded beakerpuchar zdobiony guzkami
BuckelfibelHeadstud fibulazapinka z guzkami
Buckelgefäβknobbed vesselnaczynie z guzkami
Buckelhelmknobbed helmethełm z guzkami
Buckelkanneknobbed jugdzbanek z guzami
Buckelkeramikstudded potteryceramika guzowa
Buckelkeuleknobbed club-headmaczuga z guzami
Buckelkeuleknobbed macemaczuga z guzami
Buckelornamentknobbed ornamentornament guzowy
Buckelperlebumpy beadpaciorek guzowaty
Buckelrindhumped cattlebydło garbate
Buckelscheibeknobbed disctarczka z guzkiem
Buckelschmuckhump jewelryozdoba w postaci guzka
Buckeltasse knobbed mugkubek z ornamentem guzowym
Buckelverzierungknobbed decorationornament guzowy
Budakalász-GruppeBudakalász culture grupa kulturowa Budakalász
Budakalász-GruppeBudakalász groupgrupa kulturowa Budakalász
Bügelbow kabłąk zapinki
Bügel bow handle pałąk
Bügelarmshear arm ramię nożyc
Bügelfibelarc fibula zapinka kabłąkowata
Bügelfibelbow fibulazapinka kabłąkowata
Bügelfibel mit Rollenhülsebow fibula with spring sleeve zapinka kabłąkowata z tulejką na sprężynkę
Bügelfibelbügelwire bowkabłąk zapinki drucikowaty
bügelförmigbow-shapedkabłąkowaty
bügelförmiger Griffbow-shaped handleuchwyt kabłąkowaty
Bügelhalsringbow necklacenaszyjnik kabłąkowaty
Bügelhenkelbow handleuchwyt kabłąkowaty
Bügelhenkelgefäβbow handle vesselnaczynie z kabłąkiem
Bügelkamm comb bowgrzebyk na kabłąku zapinki
Bügelkammfibel comb bow fibulazapinka z grzebykiem na kabłąku
Bügelkappeclasp capskuwka zapinki
Bügelknopffibelbutton-on-bow fibulazapinka z guzkiem na kabłąku
Bügelkopf scissors headgłówka nożyc
Bügelscheibedisc on bow krążek kabłąkowy zapinki
Bügelschere bow scissorsnożyce kabłąkowate
Bügelspornbow spurostroga kabląkowa
Bügelwulstfibelfibula with bow beadzapinka z pierścieniem na kabłąku
Bügelzierdisc on bowpierścień na kabłąku zapinki
Bükker KulturBükk culturekultura bukowogórska
Bükk-KeramikBükk potteryceramika bukowogórska
Bükk-KulturBükk culturekultura bukowogórska
Bukranionbuckraniumbukranion
Bukranionbuckraniumbukranium
Bulbusbulb bulbus
Bulbus bulb of percussionsęczek odbicia
Bulbusnegativbulb negativenegatyw sęczka
Bulbusnegativbulbar negativenegatyw sęczka
Bulbusnegativnegative bulbnegatyw sęczka
Bulle bull bulla
Bumerangboomerangbumerang
Bündelbunchpęczek
Bündelbudlewiązka
Bündelbestattungbundle burialgrób bezładny w zawiniątku
Bundschuhdrawstring shoebut sznurowany
Bundschuhlaced shoebut sznurowany
Buntmetallnon-ferrous metalmetal kolorowy
Buntmetallschmucknon(-)ferrous metal jewelryozdoba z metalu kolorowego
Buntsandsteinmottled sandstonekolorowy piaskowiec
Buntsandstein variegated sandstone piaskowiec barwny
BurenBuriBurowie
Burgacropolis akropol
Burgcastlegrodzisko
Burgstrongholdgrodzisko
Burgcastlegród
Burggordgród
Burgstrongholdgród
Burgcastlewarownia
Burgstrongholdwarownia
Burgcastlezamek
Burgstrongholdzamek
Burg citadel twierdza
Burgbaucastle buildingbudownictwo grodowe
Burgbergcone-shaped gordgrodzisko stożkowate
Burgbergconical or pyramidal mound of earth grodzisko stożkowate
Burgbergcastle hillwzgórze zamkowe
Burghofcastle yardmajdan grodowy
Burghofcourtyardmajdan grodowy
Burginneresinner wardwnętrze grodu
BurgionenBurgionsBurgionowie
Burgsiedlungcastle settlementosada grodowa 
Burgtorcastle gate, brama grodu
BurgunderBurgundiansBurgundowie
Burgunder ZangenfibelBurgundy Zangenfibelburgundzka zapinka szczypcowa 
burgundischburgundianburgundzki
Burgwallhillfortgrodzisko
Burgwallstrongholdgród
Burgwallcastle rampartwał grodu
Bürstebrushszczotka
Buschshrubkrzew
Busch bushkrzew
BuschanenBuzhansBużanie
Buschtülleknobsterczyna hełmu
Büstebustpopiersie
Bustumbustumpochówek w miejscu kremacji
Bustumbestattungbustum burialpochówek w miejscu kremacji
Butmir-KulturButmir culturekultura Butmir
Butmir-Kulturculture: Butmir culturekultura Butmir
Buttehod butnia
Buttetub putnia
Büttetub butnia
Büttetub putnia
Buttengefäβ tubputnia
Butter butter masło
Butterfaβchurnkierzanka
Butterfaβchurn maselnica 
byzantinische Fibel mit Umgeschlangenem FussByzantine bent-foot fibulazapinka bizantyjska z podwiniętą nóżką
byzantinische Münze Byzantine coinmoneta bizantyjska

C

DEENPL
C (Kohlenstoff) C (carbon)C (węgiel
C-14 Datierungcarbon 14 (14C) dating datowanie radiowęglowe (14C)
C-14 Datierung, radiocarbon dating (14C)datowanie radiowęglowe (14C)
Ca (Kalzium) Ca (calcium)Ca (wapń)
Čaka-Kultur-Gruppe der mitteldanubischen UrnenfelderkulturČaka group of Urnfield culturefaza czakańska środkowodunajkiej kultury pól popielnicowych
Čaka-Kultur-Gruppe der mitteldanubischen UrnenfelderkulturČaka group of Urnfield culturegrupa czakańska środkowodunajkiej kultury pól popielnicowych
Calyschalice kielich
Calyx calyx kielich
CampignienCampignien culturekultura kampińska
CampignienCampignien industryprzemysł kampiński
CampignienbeilCampignian axesiekiera kampińska
Canopecanopic jarkanopa
Capecape peleryna
Capemantlepłaszcz
Cape cloakpeleryna
CapsienCapsiankultura kapska
CapsienCapsian industryprzemysł kapski
CapsienbohrerCapsien borerprzekłuwacz wielki kapski
Cardial- oder ImpressokulturImpresse-Cardial cyclekrąg impresso-cardium
Cardial- oder ImpressokulturImpresso-Cardinal culture kultura impresso-cardium
CardialkeramikCardial culturekultura ceramiki kardialnej
Cardiumkeramikcardial wareceramika kardialna
Cardiumkeramikcardium potteryceramika kardialna
Cardiumverzierungcardium decorationornament z odcisków muszli cardium
Carstensminde-Kulturearly coastal culture grupa kulturowa Kongemose
Carstensminde-KulturKongemose culturegrupa kulturowa Kongemose
Carstensminde-Kulturearly coastal culture kultura Kongemose
Carstensminde-KulturKongemose culturekultura Kongemose
Cäsiummagnetometercaesium magnetometermagnetometr cezowy
CasrokulturCastro culturekultura Castro
Castellaro Vecchio-KulturCastellaro Vecchio culturekultura Castellaro Vecchio
CastelnovienCastelnovienkultura kastelnowska
Castro-KulturCastro culturekultura Castro
caudal caudalogonowy
Cecele-Gruppe der Wielbark-KulturCecele group of Wielbark culturegrupa cecelska kultury wielbarskiej
Cenisolafibel Cenisola type fibulazapinka typu Cenisola
CenomanenCenomani Cenomanowie
Černavoda-KulturChernavoda culturekultura Černavoda
Černjachov-KulturČernjachov culturekultura czerniachowska
Černjachov-KulturCherniakhiv culturekultura czerniachowska
Černjachov-KulturChernyakhov culturekultura czerniachowska
Černjachov-KulturChernychov culturekultura czerniachowska
Černoles-KulturChernolesie culturekultura czarnoleska
Černoles-KulturČernoles culturekultura czernoleska
CertosafibelCertosa fibulazapinka typu Certosa
Cetina-KulturCetina Culturekultura cetinska
C-förmigC-shapedw kształcielitery C
ChalkolithikumChalcolithicchalkolit
ChalkolithikumChalcolithiceneolit
ChalkolithikumEneolithiceneolit 
Chalkolithikum Chalcolithicchalkolit
Chalkolithikum Copper Age epoka miedzi
Chalzedon chalcedonychalcedon
Chalzedon chalcedonykalcedon
Chalzedonkernchalcedony corerdzeń chalcedonowy
Chalzedonperlechalcedony bead paciorek z chalcedonu
ChamarenChamariChamarowie
ChamaverChamaviChamawowie
Chamblandes-KulturChamblandes culturekultura Chamblandes
Chamer Kultur Cham culture kultura Cham
Chamer-GruppeCham groupgrupa Cham
chaotische Streuungchaotic distributionrozrzut chaotyczny
chapeau de gendarme chapeau de gendarme piętka w kształcie kapelusza żandarma
charakteristischcharactristic charakterystyczny
CharentienCharentian kultua szarenckie
CharentienCharentian przemysł szarencki
CharentienCharentian zespoły szarenckie
ChasarenKhazarsChazarowie
Chasséen Chasséen kultura Chasséen 
Chasséen Chasséen kultura Chassey
Chasséen Chassey culturekultura Chassey
Chasséen Chasséen kultura szasejska
Chasséen Chassey culturekultura szasejska
Chasséen-KulturChasséen culturekultura chassejska
Chassey-KulturChasséen kultura Chasséen 
Chassey-KulturChasséen kultura Chassey
Chassey-KulturChasséen kultura szasejska
ChasuarierChasuariChazuariowie
ChâtelperronienChâtelperroniankultura szatelperońska
ChâtelperronienChâtelperronian culturekultura szatelperońska
Châtelperron-KlingeChâtelperron pointostrze typu Châtelperron
Châtelperron-MesserChâtelperron knifenóż szatelperoński
Châtelperron-MesserChâtelperron knifenóż typu Châtelperron
Châtelperron-MesserChâtelperron knifeostrze typu Châtelperron
Châtelperron-SpitzeChâtelperron pointostrze typu Châtelperron
ChattenChattiChattowie
ChattenChattiHattowie
ChattuarierChattuariChattuariowie
ChaukenChauciChaukowie
Cheddar-SpitzeCheddar backed pointostrze typu Cheddar
Cheddar-SpitzeCheddar backed piecetylczak typu Cheddar
CheléenCheléenkultura szelska
Cheléen-AcheuléenCheléen-Acheuléenkultura szelsko-aszelska
Cheléenne Chellean kultura szeleńska 
ChellesblattspitzeAbbevilian hand axepięściak szelski
Chełmno-Gruppe der Lausitzer KulturChełmno group of Lausationa culturegrupa chełmińska kultury łużyckiej
Chemiechemistrychemia
chemische Analysechemical analysisanaliza chemiczna
CheruskaerCherusciCheruskowie
Chijnice-Pieńki-KulturChojnice-Pieńki culturekultura chojnicko-pieńkowska
Chirurgiesurgerychirurgia
Chlor (Cl) chlorine (Cl) chlor (Cl)
Chlorophyll chlorophylchlorofil
Chłopice-Veselé-KulturChłopice-Veselé culturekultura Chłopice-Veselé
Chojnice-Pieńki-Kulturculture: Chojnice-Pieńki culturekultura chojnicko-pieńkowska
Chopperchopperchopper
Chopperchoppernacinak
Chopping Tool chopping toolnarzędzie nacinakowe
Chorchoirchór
chorologischchorologicalchorologiczny 
Chotin-Kulturgruppe der thrakisch-skythischen KulturChotin group of Thracian-Scythian culturegrupa chotinska kultury tracko-scytyjskiej
Chotin-Kulturgruppe der thrakisch-skythischen KulturChotin group of Thracian-Scythian culturekultura chotinska
ChristChristianchrześcijanin
christlichChristianchrześcijański
chrom chrome chrom
Chromatographie chromatographychromatogtafia
chromgelb chrome-yellow żółć chromowa
Chromosom chromosome chromosom
Chronologie)chronologychronologia
chronologische Untersuchungchronological investigation badanie chronologiczne
chronologisches Systemchorological systemsystem chronologiczny
Chronostratigraphiechronostratigraphychronostratygrafia
Chronozonechronozonechronozona
ChutyziChudsChudzice
ChutyziChudsChutycy
Chwalibogowice-SpitzeChwalibogowice pointliściak typu chwalibogowice
ChwalibogowicianChwalibogowice industryprzemysł chwalibogowicki
CimbernCimbriCymbrowie
CirceianoCirceiano culturekultura circejska
Ciumeşti-KulturCiumeşti culturekultura Ciumeşti
ClactonabschlabClactonian flakeodłupek klaktoński
Clacton-BuchtClactonian notchwnęka klaktońska
Clacton-Buchtsingle blow notch wnęka klaktońska
ClactonianClactonian culturekultura klaktońska
ClactoniankernClactonian corerdzeń klaktoński
Clactonien Clactonianklaktoński 
Clacton-TechnikClactonian flakingtechnika klaktońska
Clacton-TechnikClactonian methodtechnika klaktońska
Clacton-TechnikClactonian techniquetechnika klaktońska
Clacton-Technikhard-hammer techniquetechnika klaktońska
Clacton-Technikhard hammer techniquetechnika twardego tłuczka
Clacton-Technikhard-hammer techniquetechnika twardego tłuka
Clavicula clavicle obojczyk
Cleavercleaverrozłupiec
Cleaver cleavercleaver
Cleaver am Abschlagflake-cleaverrozłupiec odłupkowy
CloisonnetechnikCloisonné-techniquetechnika Cloisonne
Clovis-SpitzeClovis pointostrze typu Clovis
Clusteranalysecluster analysisanaliza skupisk
ColidiciColediziKolędycze
Columella columella columnella 
Combe-Capelle-KulturCombe-Capelle culturekultura Combe-Capelle
Combe-Capelle-Typus Combe-Capelle typetyp Combe-Capelle
Computertomographiecomputer tomographytomografia komputerowa 
CorbiacstichelCorbiac transverse single blow burinrylec poprzeczny łamaniec z ostrym wierzchołkiem
CorbiacstichelCorbiac burinrylec typu Corbiac
Corbiac-TechnikCorbiac techniquetechnika typu Corbiac
Cortaillod-KeramikCortaillod potteryceramika kortajadzka
Cortaillod-KulturCortaillod culturekultura Cortaillod
Cortaillod-KulturCortaillod culturekultura kortajadzka
Cosinuscosinecosinus
Coslogeni-KulturCoslogeni culturekultura Coslogeni
Costişa-KulturCostişa culturekultura Costişa
Coţofeni-KulturCoţofeni culturekultura Coţofeni
CouronnienCouronniengrupa kulturowa La Couronne
CouronnienCouronnien groupgrupa kulturowa La Couronne
Craquelé crackle crackle
Craquelierung crazingkraking 
CreswellienCreswelliankultura creswellska
CreswellienCreswelliankultura kreswelska
CreswellienCreswellianzespoły kreswelskie
CreswellmesserCreswell backed pointostrze kreswelskie
CreswellmesserCreswell pointostrze typu Creswell
CreswellmesserCreswell backed pointtylczak kreswelski
CreswellmesserCreswell pointtylczak typu Creswell
CreswellspitzeCreswell backed pointostrze kreswelskie
CreswellspitzeCreswell pointostrze typu Creswell
CreswellspitzeCreswell backed pointtylczak kreswelski
CreswellspitzeCreswell pointtylczak typu Creswell
Criş-Kultur Criş culturekultura kriszańska
Criş-Kultur Körös culturekultura kriszańska
Cro-Magnon-TypusCro-Magnon typ kromanoidalny
Cro-Magnon-MenschCro-Magnon humanczłowiek kromanioński
Cro-Magnon-TypusCro-Magnon typetyp kromanioidalny
Csepel-Gruppe der Glockenbecherkultur Csepel group of Bell Beaker culturegrupa Csepel kultury pucharów dzwonowatych
Csöszhálom-GruppeCsöszhálom- groupgrupa kulturowa Csöszhálom
Cu (Kupfer) Cu (copper)Cu (miedź)
Cucuteni-KulturCucuteni culturekutura Cucuteni
Cupula acorn cupkopuła
Czerepin-Łagodów-KulturCzerepin-Łagodów culturekultura czerepino-łagodowska