• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Laboratorium » Pracownicy » Mgr Michał Jakubczak
Mgr Michał Jakubczak
Michał Jakubczak

Dr Michał Jakubczak

Laboratorium Bio- i Archeometrii IAE PAN

michal.jakubczak87(at)gmail.com
m.jakubczak(at)iaepan.edu.pl

logo ORCID  https://orcid.org/0000-0002-1655-7124

 

https://independent.academia.edu/MJakubczak

https://www.researchgate.net/profile/Michal-Jakubczak

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ko-Kp8cAAAAJ

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie dwóch tematów. Pierwszym jest archeologia krajobrazu oraz szeroko pojęta teledetekcja, głównie lotnicze skanowanie laserowe, ale także fotografia lotnicza, wykorzystanie dronów, scen satelitarnych i GIS. Drugim jest osadnictwo neolityczne na Kujawach z naciskiem na kulturę brzesko-kujawską.

 

Wybrane publikacje:

 • Zalewska, A., M. Jakubczak i A. Czarnecki. 2015. The role of LiDAR in archaeological tracing of the boundaries of the planned Cultural Park: “The Rawka Battlefield (1914–1915) — in memory of war victims.”, Archeologia Polona 53: 407-412.
 • Ogryzek, M. (red.), E. Solanowska – Ratajczak, K. Kosiński, P. Sowiński, M. Jakubczak, M. Szubski, A. Cichulska 2015. Technologia GIS w gospodarowaniu i analizach przestrzennych. Warszawa, Wydawnictwo Texter.
 • Grzelczyk, M., K. Rak i M. Jakubczak. 2017. „Rock art in Poland: contribution to discussion.”, Rock Art Research, Volumne 34, Number 2: 208-210./li>
 • Rodzik, J., B. Niezabitowska-Wiśniewska, J. Nitychoruk, J. Budziszewski, M. Jakubczak. 2017. „Geological and geomorphologic conditions and traces of prehistoric and historic human settlements in the vicinity of Ulów (Roztocze region, southeastern Poland)”, Studia Quaternaria, vol. 34, no. 2 (2017): 83–97.
 • Wawrzeniuk, J., J. Budziszewski, M. Jakubczak, M. Rutyna, R. Szlązak, M. Szubski i P. Urbańczyk. 2017. „Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej – wstępne rozpoznanie”. Archaeologica Hereditas Prace Instytutu Archeologii UKSW, tom 8
 • Budziszewski, J., M. Jakubczak, M. Szubski. 2017. „Badania nad eksploatacją surowców skalnych w Karpatach w nowej rzeczywistości technologicznej”. [w:] Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, s. 270-290.
 • Szubski, M., J. Busziszewski, M. Jakubczak i M. Iwański. 2017 „Neolithic chocolate flint mine „Oszybka” in Pakosław, Mazowieckie voievodeship, in light of Marcin Bednarz survey– new approach to old fieldwalk materials”. Acta Archaeologica Lodziensia 63:111-118.
 • Sudoł-Procyk M., J. Budziszewski, M. T. Krajcarz, M. Jakubczak i M. Szubski. 2018. „The Chocolate Flint Mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) – a Preliminary Report on the Field and Lidar Surveys”. [w:] D. H. Werra i M. Woźny (red.) „Between History and Archaeology Papers in honour of Jacek Lech”. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd.
 • Budziszewski, J., M. Szubski, M. Jakubczak. 2018. „O identyfikacji punktów pradziejowej eksploatacji krzemieni ze złóż wtórnych przy pomocy lotniczego skanowania laserowego”. [w:] Martin Gojda i Z. Kobyliński (red.) Archaeologica Hereditas: Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologi, tom 11, s. 215-232.
 • Dobiegała M. i M. Jakubczak. 2018. „Pozostałości pól typu Celtic fields z miejscowości z miejscowości Michałów-Reginów, pow. Legionowski, w świetle obrazowań lotniczego skanowania laserowego”. [w:] Martin Gojda i Z. Kobyliński (red.) Archaeologica Hereditas: Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, tom 11, s. 243-250.
 • Budziszewski, J., M. Szubski, M. Jakubczak 2018. „Kurhany w pejzażu polskich pradziejów – obraz z lotniczego skaningu laserowego.” [w:] W. Dzieduszycki i J. Wrzesiński (red.) Funeralia Lednickie. Stary materiał – Nowe spojrzenie, s.183-196.
 • Budziszewski, J., W. Grużdź, M. Jakubczak, M. Leloch 2018. „O pochodzeniu krzemieni czekoladowych z osady na stan. 20 w Redeczu Krukowym, pow. Włocławek, woj. kujawsko – pomorskie.” [w:] P. Papiernik i D. K. Płaza (red.) Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redeczu Krukowym na Kujawach, s.525-536.
 • Kot, M., M. Leloch, M. Jakubczak 2018. „Uzdrowisko na Złotej Górze w świetle obrazowania ALS”. Prądnik. Prace Muz. Szafera 28, s. 133-156.
 • M. Jakubczak 2018. „Wykorzystanie wysokorozdzielczych numerycznych modeli terenu w badaniach stanowisk płaskich”. [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska (red.) Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Lublin, s. 141-151.
 • Budziszewski, J., M. Jakubczak, K. Radziszewska, M. Szubski 2019. „Prehistoric flint mine detection by aiborne laser scanning (ALS). Experiences from Poland 2011–2015”. Anthropologica et Præhistorica, 127/2016 (2019), s. 139-152.
 • Kot M., Gryczewska N., Berto C., Wojenka M., Szeliga M., Jaskulska E., Fetner R., Krajcarz M., Wertz K., Zarzecka-Szubińska K., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Leloch M., Jakubczak M. 2019. Thirteen Cave Sites. Settlement Pattern Studies in Sąspów Valley, Polish Jura. Antiquity 93 371, e30 (2019): 1–8.
 • Pospieszny Ł. i M. Jakubczak 2019. „ Absolute dating of the cemetery in Kosyń” [w:] J. Sobieraj (red.) The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses, s. 136-142.
 • Czerniak L., A. Matuszewska, M. Dziewanowski, Ł. Pospieszny, M. Jakubczak i M. Szubski (2020). The Neolithic roundel and its social context on the furthest reaches of the Danubian World. In: Gebauer, A., Sørensen, L. B., Teather, A. & A. C. Valera (Eds.) “Monumentalizing life in Neolithic Europe. Narratives of continuity and change”, Oxbow.
 • Pospieszny Ł., M. Jakubczak i G. Kiarszys 2020. Putting earthen long barrows back on map. Remarks about the Middle Neolithic monumentality of northern Poland. In: Gebauer, A., Sørensen, L. B., Teather, A. & A. C. Valera (Eds.) “Monumentalizing life in Neolithic Europe. Narratives of continuity and change”, Oxbow.
 • Szubska M., M. Szubski, M. Jakubczak, J. Wawrzeniuk (2020) Wyniki badan archeologicznych kopca nr 5, w Leśnictwie Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. Podlsakie. Podlaskie Zeszysty Archeologiczne (14-15),s. 95-102, Białystok.
 • Pavlenok, K. K., Pavlenok, G. D., Kogai, S. A., Leloch, M., Jakubczak, M., Mukhtarov, G., Kholmatov, A., I M. Kot 2021. New Stratifi ed Paleolithic Sites in Akhangaran Valley (Uzbekistan). Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories 27, s. 209–215.
 • Budziszewski J., W. Gróżdź, M. Jakubczak, M. Szubski 2021. Ostroga’ in Ruda Kościelna (Central Poland) – the oldest point of banded flint exploitation? [w:] F. Bostyn, F. Giligny i P. Topping (eds.) From Mine to User: Production and Procurement Systems of Siliceous Rocks in the European Neolithic and Bronze Age. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France) Volume 10. Archaeopress Archaeology: 31-41.
 • Leloch M., M. Jakubczak, M. Przybyła, K. Pyżewicz, M. Szeliga, M. Wojenka, G. Czajka, M. Kot 2021. A multiproxy approach to studying a large prehistoric enclosure in Ojców, Kraków Upland, Poland. Archaeological Prospection, 1–21.
 • Czerniak L., A. Matuszewska, M. Dziewanowski, M. Jakubczak, A. Marciniak, K. I. Michalak, Ł. Połczyński, L. Pospieszny, K. Pyżewicz, R. Ryndzewicz 2021. Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu i jego kontekst osadniczy. Wstępne wyniki badań w latach 2017-2020. Materiały Zachodniopomorskie (17), s. 69-124.
 • Krupski M., B. Kruczkowska, P. Kittel, M. Jakubczak, G. Skrzyński, A. Golyeva, K. Niedziółka, P. Urbańczyk 2022. Evidence of prehistoric and early medieval agriculture and its impact on soil and land relief transformation in the Białowieża natural forest (NE Poland). Geoderma 410, 1-21
 • Jakubczak M., M. Leloch, J. Budziszewski, N. Gryczewska, M. Kot, M. Szeliga 2022. Mining field „Dąbrówka-I”. Neolithic Jurassic flint mine with vestigially preserved mine relief. Sprawozdania Archeologiczne 74/1, s. 345-372.
 • Szubski M., J. Niebylski, W. Grużdź, M. Jakubczak, J. Budziszewski 2022. Modern flint mining landscapes and flint knapping evidence from the Kraków Gunflint Production Centre – What we know from LiDAR and field survey. Sprawozdania Archeologiczne 74/1, s. 247-268.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Długie domy jako element złożonego krajobrazu kulturowego. Rekonstrukcja sieci osadniczej Kujaw w 2 poł. V tys. cal BC użyciem najnowszych metod teledetekcyjnych. (OPUS 18 2019/35/B/HS3/02941)