• Polski
  • English
  • AA+A++
Alina Kaczmarek-Subramanian

Alina Kaczmarek-Subramanian

Ośrodek: Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

alina.z.kaczmarek@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/AlinaKaczmarek

Zainteresowania badawcze:

Joga w perspektywie antropologicznej, antropologia etniczności, antropologia kasty, antropologia ciała i tańca, antropologia emocji, antropologia święta i widowisk

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Kaczmarek A. (2013). Turecka wiosna. Przegląd, 24 (702) 10-16.06.2013, 26-27.

Kaczmarek A. (2012-2013). Reflections on the Embodied Field. Bharata Natyam Dance in Warsaw as an example site. Ethnologia Polona, 33-34, 243-260.

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

Kaczmarek A. (2019). Kasta versus etniczność – negocjowanie tożsamości w społeczności Konkani, Koczin, Indie. W: Fundacja Tygiel, Lublin.

Ukraina, Białoruś 2, (43-50) Warszawa.

Kaczmarek A. (2017). Sustaining and Creating Identity by Konkanis in Kochi, India. W: Vladimir Ilić (red.), Tomorrow People Organization, (157-169) Belgrad.

Kaczmarek A. (2016). Święto jako forma upamiętnienia na przykładzie dorocznych obrzędów braminów Gouda Sarasvath. W: A. Barska, K. Biskupska, I. Sobieraj (red.), Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie międzypokoleniowym i między kulturowym (291-301). Opole: Uniwersytet Opolski.

Kaczmarek A. (2014). Albańczycy i inni czyli antropologiczna próba nakreślenia sytuacji etnicznej w Żowtniewoje. W: W. Lipiński (red.) Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku (192-212). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Kaczmarek A. (2012). Albańczycy w Ukraińskim Żowtniewoje. Sposoby radzenia sobie w sytuacji wieloetniczności. W: K. Bortnowska (red.), Wschód Oczami Młodych. Rosja,

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Od 2018 – Joga we współczesnym świecie – ujęcie antropologiczne.

 

Wybrane ukończone projekty:

2017-2019 – Kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki „Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania wielowarstwowej tożsamości przez kasty Konkani w Koczinie” („Contemporary Social Changes in India with Konkani Castes in Kochi Sustaining ans Creating Multi-layered Identity Strategies as an Example Site”) UMO-2016/21/N/HS3/03171.

2016 – 2018 – Badania na temat znaczenia święta w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym w wielokulturowym mieście indyjskim.

2010 – 2011 – Badania etnograficzne nt. Tańca bharatanatjam w Warszawie.