• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Pradziejowej » Pracownicy » Dr Jolanta Sadowska-Topór
Dr Jolanta Sadowska-Topór

Dr Jolanta Sadowska-Topór

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

topor@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

wczesnośredniowieczna ceramika, dawne drogi przez tereny podmokłe

 

 

 

 

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Sadowska-Topór J. (1999). Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Sadowska-Topór J. z udziałem M. Krystka, H. Młodeckiej, J. Ościłowskiego (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza, 2, Studia nad ceramiką z wczesnego i późnego średniowiecza, Vetera et nova, V. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Sadowska-Topór J. (1996). „Pomosty” w dolinie Dzierzgoni – badania po 100 latach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 387–393.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Sadowska-Topór J. (1998). „Pomosty” w dolinie Dzierzgoni na podstawie badań z lat 1994–1995. W: P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, 1 (81–86). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Sadowska-Topór J. (1999). Pomosty w dolinie Dzierzgoni. W: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha (99–110). Elbląg.
 • Sadowska-Topór J. (2011). The wooden trackway near Dzierzgoń. The unique remains of the road from the Roman period. W: T. Baranowski, J. A. Splitt (red.), Kalisia na bursztynowym szlaku. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kalisz, 11 czerwca 2010 r. (105–122). Kalisz.
 • Sadowska-Topór J., Ościłowski J. (2018). Okolice Kałuszyna w pradziejach i starożytności. W: T. Krawczak (red.), Kałuszyn. Studia z dziejów miasta, parafii i okolic (9–44). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Purowski T., Sadowska-Topór S. (2020). Działalność naukowa prof. dr hab. Marii Dekówny w latach 2008-2020. W: K. Chrzan, P. Rzeźnik, S. Siemianowska (red.), Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych (11-14). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Błoński M., Moszczyński W.A., Sadowska-Topór J. (2022). Pottery used for wood tar production and iron smelting found in the early medieval settlement in Grodnia (Poland). W: J. Vuković, V. Bikić (red.), Pottery Function and Use: A Diachronic Perspective (163-175). Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Philosophy, Institute of Archaeology Belgrade.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 1995–1996 – udział w projekcie finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej: "Adalbertus. Tło historyczno-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie", kierowanym przez prof. P. Urbańczyka;
 • 1997 - udział w "mazowieckiej" części (kierowanej przez prof. M. Dulinicza) Programu Badań Zamawianych "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego";
 • 2012–2014 – udział w projekcie NPRH: "Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi", kierowanym przez prof. IAE PAN dr hab. Z. Sulgostowską.
 • 2021 - udział w projekcie "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych", kierowanym przez A. Sokólską-Majchrzak.