• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Tomasz Boroń

Dr Tomasz Boroń

Ośrodek Archeologii Pradziejowej

 

archeo.boron(et)gmail.com

logo ORCID  https://orcid.org/0000-0001-9831-3950

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się na epoce kamienia Polski i Europy środkowej. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia związane z analizą funkcjonalną i przestrzenną obozowisk. Drugim polem zainteresowań jest krzemieniarstwo okresu schyłkowego neolitu.

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Boroń T. (2014). Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza. Warszawa: Instytut Archeologii i Etologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Boroń T. (2017). The organization of flint processing in the Bronze Age and Early Iron Age: the example of the workshops at Nieborowa in central-eastern Poland. Praehistorische Zeitschrift, 92(1), 108–143.
 • Boroń T. (2017). Manufacturing rectangular-sectioned axes in a Corded Ware culture in the light of refittings at Wilczyce 10, district Sandomierz (Poland). Archeologické rozhledy, 69, 385–398.
 • Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. (2018). Late mesolithic settlements from the area of Mazovia (Kokry industry). Spatial-functional camp interpretations. Archäologisches Korrespondenzblatt, 48, 153-176.
 • Boroń T., Winiarska-Kabacińska M., Sołodko A. (2018). Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej. Archeologia Polski, 63, 29-46.
 • Boroń T. (2018). Materiał odpadowy z produkcji siekier czworościennych z obiektów 1 i 11 ze stanowiska Wilczyce 10, pow. sandomierski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 39, 57–69.
 • Boroń T. (2020). Flintknapping Technology of the Corded Ware Culture: Evidence from Wilczyce, site 10 (Sandomierz district, Poland). Lithic Technology, 45, 165-183. doi.org./10.1080/01977261.2020.1757213
 • Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. (2021). Understanding small hunter-gatherer campsites through spatial-functional analysis. Three Mesolithic case studies from Poland. Trabajos de Prehistoria, 78, 49-66. doi.org./10.3980/tp.2021.12264
 • Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. (2021). Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the comtext of inventories from the neighbouring areas. Archeologické rozhledy, 73, 163-199. doi.org./10.35686/AR.2021.6

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Projekt NCN nr 2017/B/HS3/01224: „Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej”.