• Polski
  • English
  • AA+A++
Zespoły

Kultura Starożytnej Grecji i Rzymu

Kierownik:

Prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

Skład:

Dr Krzysztof  Domżalski

Mgr Małgorzata Kajzer

Dr hab. Bartłomiej Lis

Dr Alfred Twardecki

Europa w okresach pra- i protohistorycznym

Działalność:

Zespół skupia naukowców zajmujących się problematyką szeroko pojętej archeologii pradziejowej. Zakres ich zainteresowań obejmuje czas od paleolitu po okres wędrówek ludów. Tematyka podejmuje kwestie dotyczące zarówno materialnej sfery życia człowieka – m.in. problemy osadnictwa, wytwórczości – jak i sfery duchowej – zagadnienia funeralne i wierzeniowe.

Działalność naukowa nie skupia się wyłącznie na studiach gabinetowych, lecz także na wieloletnich badaniach wykopaliskowych, m.in. w Kicharach Nowych i Wilczycach, pow. sandomierski, Weklicach, pow. elbląski i Orońsku, pow. szydłowiecki.

Kierownik:

Dr Joanna Urban

Skład:

Dr Tomasz Boroń

Dr hab. Tadeusz Galiński, prof. IAE PAN

Ewa Gumińska

Mgr Michał Jakubczak

Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała

Dr Hanna Kowalewska-Marszałek

Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Dr hab. Tomasz Purowski, prof. IAE PAN

Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Dariusz Wach

Dr Dagmara H. Werra

Zespół Archeologii Średniowiecza

Działalność:

Pracownicy zespołu zajmują się problematyką wczesnego i późnego średniowiecza na obszarach europejskich. Koncentrują się na studiach nad osadnictwem, praktykami pogrzebowymi, wierzeniami i wytwórczością rzemieślniczą ludności zamieszkującej m.in. ziemie obecnej Polski. Istotnym elementem działalności są także badania numizmatyczne.

Prace wykopaliskowe ZAŚ odbywają się na obszarze niemal całej Polski – od Sandomierszczyzny i Lubelszczyzny, przez Mazowsze i Podlasie, po Wielkopolskę. Badania archeologiczne obejmują stanowiska o różnorodnym charakterze:

a)      grodziska, np.: Chodlik i Kłodnica w woj. lubelskim, Radom, Nasielsk i Dzięcioły w woj. mazowieckim, Suraż w woj. podlaskim;

b)      cmentarzyska, np.: Chodlik w woj. lubelskim, Daniłowo Małe w woj. podlaskim;

c)      stanowiska protomiejskie i miejskie, np.: Zawichost w woj. świętokrzyskim, Mielnik w woj. podlaskim, Kalisz w woj. wielkopolskim;

d)      założenia rezydencjonalne, np. Chełm w woj. lubelskim i Korczew w woj. mazowieckim.

Kierownik:

Dr Grzegorz Śnieżko

Skład:

Dr Michał Auch

Dr Mariusz Błoński

Prof. dr hab. Andrzej Buko

Mgr Dorota Cyngot

Mgr Renata Czech-Błońska

Dr Adam Kędzierski

Mgr Dariusz Krasnodębski

Dr Łukasz Miechowicz

Dr Jarosław Ościłowski

Dr Katarzyna Skrzyńska

Dr Maciej Trzeciecki

Mgr Dariusz Wyczółkowski

Mgr Robert Żukowski

Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia

Skład:

Dr Dagmara H. Werra

Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała