• Polski
  • English
  • AA+A++
Działalność

Pracownicy Ośrodka prowadzą badania na obszarze oddziaływania cywilizacji greckiej i rzymskiej w basenie Morza Śródziemnego (Grecja, Turcja, Liban, Sycylia, Cypr) i Morza Czarnego (Ukraina włącznie z ukraińskim Krymem), a także na terenach ‘Barbaricum’. Projekty badawcze obejmują zagadnienia związane z szeroko pojętą historią osadnictwa (szczególnie na Krecie i w Grecji środkowej) oraz analizą typologiczną i chronologiczną ceramiki w kontekście historycznych uwarunkowań jej produkcji i dystrybucji. Prowadzone są też badania wpływów kulturowych i politycznych Grecji i Rzymu na obszary sąsiadujące. Prace terenowe oraz studia muzealne są jednym z najważniejszych elementów realizowanych obecnie projektów naukowych finansowanych przez NCN oraz inne instytucje sponsorujące.