• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Badań Nad Dawnymi Technologiami » Aktualności z życia OBDT » Uzyskanie stopnia doktora przez Joannę Słomską-Bolonek
Uzyskanie stopnia doktora przez Joannę Słomską-Bolonek

Gratulujemy naszej koleżance, Joannie Słomskiej-Bolonek. W listopadzie 2021 r. obroniła pracę doktorską Tkactwo społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na terenie ziem polskich / Weaving of Bronze Age and Early Iron Age societies in Poland.

 

Celem rozprawy doktorskiej było odtworzenie jak najdokładniejszego obrazu tkactwa epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzonego na obszarze dorzeczy Wisły i Odry. Podstawę analizy stanowił materiał archeologiczny wytworzony przez ludność cyklu łużycko-pomorskiego, na który składały się pozostałości warsztatów tkackich, wyrobów tekstylnych oraz innych produktów włókienniczych.

 

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich z powodu covid-19 nie odbyło się. To nie umniejsza jednak naszej radości.