• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Monika Saczyńska-Vercamer

dr Monika Saczyńska

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

msaczynska@wp.pl

Academia.edu

 

Zainteresowania badawcze:

 • Religijność późnego średniowiecza w Polsce na tle europejskim ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych praktyk religijnych.
 • Kultura materialna późnego średniowiecza (szczególnie: dewocjonalia i miejsca praktyk religijnych, funkcjonowanie przedmiotów w przestrzeni społecznej).
 • Budowanie prestiżu i tożsamości (indywidualnej i grupowej) jako sposoby komunikacji społecznej.
 • Rytuały i ceremonie kościelne.
 • Kontakty Polaków z Kurią Rzymską w XIV i XV wieku oraz relacje pomiędzy papiestwem i kościołem lokalnym.
 • Penitencjaria Apostolskiej w średniowieczu.

Wybrane publikacje:

 

Monografie:

 • Saczyńska-Vercamer M. (w druku). Władza i grzech. Supliki z terenów metropolii gnieźnieńskiej do Penitencjarii Apostolskiej w XV wieku, Warszawa.

 

Artykuły w czasopismach:

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 • Wółkiewicz E., Saczyńska M., Pauk M.R. (red.). (2016). Habitus fecit hominem – społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.
 • Makowski K.A., Saczyńska M., (red.). (2013). Słowianie – idea i rzeczywistość. Poznań: Instytut Historii UAM.
 • Saczyńska M. Wółkiewicz E. (red.). (2012). Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.
 • Pauk M.R., M. Saczyńska M. (red.). (2010). Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Aktualne projekty:

 • Sachkultur und private Frömmigkeit im späten Mittelalter. Ein soziales Phänomen am Beispiel ausgewählter Städte des Heiligen Römischen Reiches und Ostmitteleuropas (Historisches Institut Friedrich-Schiller-Universität Jena)

 

Ukończone projekty:

 • 01.11.2019-31.01.2020 : „Private Frömmigkeitspraktiken im späten Mittelalter als soziales Phänomen am Beispiel ausgewählter Städte im Heiligen Römischen Reich und Ostmitteleuropas“ (projekt przygotowywany w ramach obowiązków pracownika naukowego; stanowisko finansowane ze środków na badania naukowe Uniwersytetu w Pasawie).
 • 27.09.2013-26.09.2017: COST Action IS1301: New Community of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe; Working Group I: Theory and Methods (wykonawca)
 • 10.2009-10.2012 – grant MSWiN nr N N 108 134237:
 • „Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim”. Celem projektu było rozpoznanie sposobów posługiwania się drobnymi przedmiotami kultu religijnego w późnośredniowiecznej Polsce (sznury modlitewne, figurki i obrazki dewocyjne, biżuteria religijna) oraz przedmiotami związanymi z prywatnymi praktykami religijnymi (ołtarze przenośne). Dewocjonalia są rozumiane jako materialne przejawy przeżyć natury religijnej, osobistego doświadczenia religijnego i sposobów nawiązywania kontaktu z sacrum. Posługiwanie się tego typu przedmiotami było również komunikatem społecznym (manifestacja religijności, pozycji społecznej, budowa prestiżu, ostentacja). Tematyka projektu wpisuje się w obszary zainteresowań historii religijności, historii kultury materialnej oraz historii społecznej.

 

Nagrody i stypendia:

 • 01.04.2021-31.03.2022: Jena Excellence Fellowship Friedrich-Schiller-Universität Jena (Niemcy) (jako assistant professor)
 • 14-27.10.2019: Pobyt badawczy w ramach programu wymiany akademickiej dla naukowców Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Pasawie (temat: „Privates Gebet in Ostmitteleuropa. Muster – lokale Traditionen – kultureller Austausch“).
 • 01-30.06.2013 – stypendium Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia (kwerenda naukowa w Rzymie).
 • 01.11.-31.12.2002 – stypendium Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia (kwerenda naukowa w Rzymie).

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS) – od 2015 r. (członek)
 • Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH PAN - od 2007 r. (sekretarz)