• Polski
 • English
 • AA+A++
dr Rafał Rutkowski

dr Rafał Rutkowski

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

rr.rutkowski@wp.pl

 

Academia.edu

 

Zainteresowania badawcze:

Historia średniowiecznej Skandynawii zachodniej i Słowiańszczyzny, historia historiografii średniowiecznej, kultura intelektualna XII–XIII w., kostiumologia historyczna (funkcja przebrań w literaturze średniowiecznej)

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

 • Rutkowski R. (2019), Norweska kronika Mnicha Teodoryka. Północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych (koniec XII wieku), Monografie FNP, Toruń: Wydawnictwo UMK.

 

Edycje źródłowe

 • Rutkowski R. (2021), Mnich Teodoryk, O starożytności norweskich królów (De antiquitate regum Norwagiensium), Toruń: Wydawnictwo UMK.

 

Artykuły w czasopismach

 • Rutkowski R. (2022), Jedna czy wiele metod porównawczych? Komparatystyka w polskich badaniach mediewistycznych, Historyka. Studia Metodologiczne, 52, 507–529.
 • Rutkowski R. (2021), Zwycięstwo bez walki i wojownicy udający kupców: podstęp Olafa Świętego w Saudungssundzie, Kwartalnik Historyczny, 128 (4), 873–898.
 • Rutkowski R. (2020), Why would the Skalds not have lied about the Rulers’ Expeditions and Battles? Some Remarks on a Relic of Medieval Attitude toward Sources in Modern Medieval Studies, Acta Poloniae Historica, 122, 165–179.
 • Rutkowski R. (2019), Dwuwiersz o Mieszku III Starym. Przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5), Studia Źródłoznawcze, 57, 31–45.
 • Rutkowski R. (2019), Jak opowiedzieć o zwycięstwie nad Cezarem. Próba nowego spojrzenia na przekaz Mistrza Wincentego (I, 17), Kwartalnik Historyczny, 126 (3), 453–480.
 • Rutkowski R. (2015), „In illa terra, ubi nullus antiquitatum unquam scriptor fuerit”. Historia jako składnik tożsamości ludu cywilizowanego (na przykładzie opowieści Mnicha Teodoryka o okolicznościach chrztu Olafa Świętego), Studia Źródłoznawcze, 53, 3–15.
 • Rutkowski R. (2015),The Platonic Concept of the Memory of Ancient Deeds in the Chronicles of Master Vincentius Kadłubek and Theodoricus Monachus, Acta Poloniae Historica, 112, 109–140.
 • Rutkowski R. (2014), Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów, Kwartalnik Historyczny, 121 (1), 5–40.
 • Rutkowski R. (2014), Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko–norweskim, Roczniki Historyczne, 80, 7–29.
 • Rutkowski R. (2013), Opozycja zajęć rolniczych i wojowniczości w opisach starożytnych Germanów autorstwa Cezara i Tacyta, Rocznik Antropologii Historii, 3 (2/5), 211–230.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Rutkowski R. (2022), Obelgi i zniewagi w kulturze wczesnego średniowiecza (na przykładzie biskupa Fryderyka, pierwszego misjonarza na Islandii), w: M. Dzik, R. Gogosz, J. Morawiec, L. Poniewozik (red.), W świecie bogów, ludzi i zwierząt. Studia ofiarowane Profesorowi Leszkowi Pawłowi Słupeckiemu (189–212), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rutkowski R. (2021), Czy postać Merlina była znana w Polsce XIII w.? Na pograniczu legend arturiańskich i demonologii, w: A. Grabowski, R. Kasperski, R. Rutkowski (red.), Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja (193–219), Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Rutkowski R. (2018),Trzech ormiańskich pseudobiskupów na Islandii (XI w.), w: H. Manikowska (red.), Księga. Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej (259–289), Warszawa: Instytut Historii PAN.