• Polski
  • English
  • AA+A++
Opracowanie i wydanie Atlasu historycznego miast polskich

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wydanie Atlasu historycznego miast polskich, t. IV: Śląsk, Zeszyt 6: Strzegom, Zeszyt 7: Milicz, Zeszyt 10: Strzelin, Zeszyt 11: Namysłów, Zeszyt 12: Oława, Zeszyt 13: Wrocław, Zeszyt 14: Jelenia Góra, Zeszyt 15: Gliwice

Numer projektu: 11H 13 0215 82

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marta Zofia Młynarska-Kaletyn

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: lno@arch.pan.wroc.pl

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu

 

Charakterystyka

 

Od 1999 r. zespół wrocławski ukończył opracowanie 15 „zeszytów” tomu śląskiego Atlasu historycznego miast polskich, T. IV Śląsk. Opublikowano: Wrocław, Środa Śląska, Trzebnica, Niemcza, Świdnica, Legnica, Racibórz (w druku). Na wydanie oczekują zeszyty: Strzegom, Milicz, Strzelin, Gliwice, Oława, Namysłów, Jelenia Góra i Wrocław (rozszerzona wersja obejmująca „wielkie” miasto). Wszystkie wydane zeszyty miast spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem badaczy polskich, czeskich oraz niemieckich. Niewydane jeszcze, a przygotowane do druku atlasy uzyskały pozytywne recenzje. Niewydane atlasy wymagają: ostatecznej redakcji technicznej tekstów, redakcji graficznej plansz rekonstrukcyjnych oraz map osadnictwa historycznego zaplecza miast, uzupełnień graficznych w związku pojawianiem się nowych materiałów, związanych np. z odkryciami archeologicznymi lub architektonicznymi oraz nowymi inwestycjami w tych miastach. Tak, więc z ogółem 15 ukończonych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat opracowań, publikacji doczekało się dotąd sześć (2001-2009). Podkreślić trzeba, że tempo wydawania IV tomu Atlasu (jak i całej serii polskiej) w ostatnich latach dramatycznie spadło. Powodem tej sytuacji pozostaje postawa samorządów, które - ograniczając wydatki - nie podejmują się, względnie wycofują się z wcześniejszych obietnic współfinansowania wydania poświęconych ich miastu „zeszytów”, (co notabene stoi w sprzeczności z wyrażanym równolegle żywym ich zainteresowaniem takim wydawnictwem, mogącym służyć promocji ośrodka). Bardzo wysoki koszt tego rodzaju publikacji przekracza także możliwości zainteresowanych oficyn, nawet przy uzyskaniu częściowego wsparcia w postaci grantów wydawniczych.