• Polski
  • English
  • AA+A++
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego podjęcia badań w Wolinie i promocji wczesnośredniowiecznego dziedzictwa miasta

W dniu 1 lutego w Filharmonii Szczecińskiej, w obecności króla Danii Fryderyka X, Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof. Marian Rębkowski podpisał z Uniwersytetem w Aarhus, Moesgaard Museum w Aarhus, Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, Gminą Wolin oraz Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Wineta list intencyjny dotyczący podjęcia badań w Wolinie i promocji wczesnośredniowiecznego dziedzictwa tego miasta.