• Polski
  • English
  • AA+A++
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe II

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe

Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski prof. IAE PAN, dr hab. Stelu Serban
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN
Źródło finansowania projektu: Wymiana między PAN i Bułgarską Akademią Nauk

Kontakt:
- e-mail d.demski2@gmail.com
- telefon 22 6202881

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Institute for South-East European Studies, Rumuńskiej Akademii Nauk, Bukareszt, Zakres obowiązków: współorganizator konferencji, Bukareszt

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Kamila Baraniecka-Olszewska
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Maria Godyń
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Ewa Baniowska-Kopacz
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Stefan Dorondel
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Virginia Blanda
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Ioana Feodorov
Zakres obowiązków: autor artykułu

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Polsko-rumuński projekt podejmujący temat zmian zachodzących w relacjach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w kontekście zmieniających się granic i ich znaczenia we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe projektu:

Przygotowanie i publikacja artykułów podsumowujących badania obu zespołów.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Praca terenowa, spotkania dyskusyjne obu zespołów, udział w konferencjach.

Harmonogram projektu:

2013 badania terenowe, udział w konferencji
2014 badania terenowe
2015 badania terenowe, konferencja