• Polski
  • English
  • AA+A++
Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe

Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN, dr hab. Petko Hristov
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN
Źródło finansowania projektu: Wymiana między PAN i Bułgarską Akademią Nauk

Kontakt:
- telefon 22 6202881

 

Wykładowcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Zakres obowiązków: współorganizator konferencji, Sofia

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Kamila Baraniecka-Olszewska
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Katarzyna Kość- Ryżko
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Evgeniya Troeva
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Ivajlo Markov
Zakres obowiązków: autor artykułu

Imię i nazwisko: Violeta Periklieva
Zakres obowiązków: autor artykułu

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Polsko-bułgarski projekt badań zmieniających się granic i ich znaczenia we współczesnej Europie. Obiektem analiz są nie tylko granice terytorialne, ale także symboliczne zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Cele szczegółowe projektu:

Przygotowanie i publikacja artykułów podsumowujących badania obu zespołów.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Praca terenowa, spotkania dyskusyjne obu zespołów, udział w konferencjach.

Harmonogram projektu:

  • 2012 badania terenowe, udział w konferencji
  • 2013 badania terenowe
  • 2014 badania terenowe, konferencja

Planowane rezultaty

Wspólna publikacja tekstów podsumowujących zadania wszystkich uczestników.

Aktualności

  • seminaria: lipiec 2012 Warszawa, prezentacje tematów wszystkich uczestników obu zespołów
  • konferencje: udział w konferencji części uczestników projektu