• Polski
  • English
  • AA+A++
Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku – Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia

Informacje o projekcie

 
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN realizuje projekt „Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku – Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia”. Nekropola w Lipsku - Polesiu należy do najrozleglejszych i w największym stopniu przebadanych wczesnośredniowiecznych ciałopalnych cmentarzysk kurhanowych w kraju. W trakcie ekspedycji prowadzonej przez Michała Drewko w latach 20-tych i 50-tych XX w. łącznie przebadano 38 kurhanów z 60 zaobserwowanych w terenie.
Projekt realizowany jest dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Jego efekt końcowy stanowić będzie monografia cmentarzyska, która ukaże się w 2021 r. Kierownikiem projektu jest dr Łukasz Maurycy Stanaszek.