• Polski
  • English
  • AA+A++
Visual encounters with Alterity

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Visual encounters with Alterity

Numer projektu : Nr 21210049 (grant Funduszu Wyszehradzkiego)

 

logo

 

Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN, dr Agnes Fulemile, dr Ildiko Kristof,
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN

Kontakt:
- telefon 22 6202881

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Instytuty Etnologii, Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Słowackiej Akademii Nauk Bratysława, Zakres obowiązków: współorganizatorzy projektu, organizator konferencji, współ-redaktorzy tomu.

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Agnes Fulemile
Zakres obowiązków: organizator konferencji

Imię i nazwisko: Ildiko Kristof
Zakres obowiązków: organizator konferencji, redaktor, autor artykułu,

Imię i nazwisko: Kamila Baraniecka-Olszewska
Zakres obowiązków: redaktor

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Projekt koncentruje się na problemie wynikającym z kontaktu z tym, co uznawano za odmienne i obce. A źródłem są materialne wizualne (rysunki, ilustracje, karykatury, fotografie). Próba rozpoznania różnych rodzajów formułowania odmienności w określonych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XXw. Konferencja i publikacja.

Cele szczegółowe projektu:

Organizacja konferencji w Budapeszcie (2012) oraz publikacja książki (2013)

http://www.etnologia.mta.hu/visualencounters/gal/index.html

Harmonogram projektu:

2012 konferencja w Budapeszcie
2013 publikacja tomu