• Polski
  • English
  • AA+A++
Fasciculi Archaeologiae Historicae

Redaktor czasopisma: Piotr Strzyż
ISSN: 0860-0007
Częstotliwość publikacji: Rocznik

Kontakt: e-mail: fasciculiah@gmail.com, telefon: +48 42 6846196

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/fah

Języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski Streszczenia w języku polskim

 

O czasopiśmie

Tematyką rocznika Fasciculi Archaeologiae Historicae jest tzw. archeologia historyczna, od starożytności po czasy nowożytne. Preferowane są zagadnienia związane z historią uzbrojenia i dawnej wojskowości, od lat będące jednym z głównych tematów badań uprawianych w Oddziale Łódzkim Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Innymi, wiodącymi tematami są m. in. architektura, zwłaszcza architektura militarna, numizmatyka, człowiek i natura oraz historia włókiennictwa. Od kilku lat artykuły są tak dobierane, aby każdy zeszyt mógł otrzymać indywidualny tytuł.

 

Wśród autorów są archeolodzy i historycy z Austrii, Białorusi, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście z Polski. Dzięki takiemu doborowi autorów, Fasciculi Archaeologiae Historicae jest czasopismem, w którym poglądy wymieniają naukowcy z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.

Czasopismo ukazuje się w formie papierowej oraz elektronicznej

 

 

Project financed by the Ministry of Science and Higher Education from the founds for science popularization activities, Contract Nr 980/P-DUN/2016

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, umowa nr 651/P-DUN/2019

logo mnisw