• Polski
  • English
  • AA+A++
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Informacje o projekcie

 
ozwrcin
  
Instytut Archeologii i Etnologii PAN uczestniczy w Projekcie pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.
 
Koordynatorem Projektu jest Instytut Matematyczny PAN, a Partnerami 15 Instytutów:
 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Botaniki im. Wł. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu OZwRCIN oraz Konsorcjum RCIN. Nastąpi to poprzez udostępnienie na wolnych licencjach lub w domenie publicznej ponad 146 tys. nowych zasobów oraz rozbudowę funkcjonalności oraz e-dojrzałości platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN (rcin.org.pl). Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 lipca 2021 roku.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 - szczegóły w pliku PDF