• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawnictwo IAE PAN

 

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 105

 

 

Kontakt w sprawach wydawniczych

 

Teresa Witkowska
e-mail: wydawnictwo@iaepan.edu.pl

 

 

Dystrybucja wydawnictw

 

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 114
email: bookshop@iaepan.edu.pl

 

Instytut Archeologii i Etnologii publikuje prace naukowe z zakresu archeologii, historii kultury materialnej, etnologii i antropologii społecznej oraz dyscyplin pokrewnych. Publikacje wydawane są w formie monografii, serii wydawniczych oraz czasopism.

 

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzega najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE),jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk. Przestrzega również zasad określonych w Instytucjonalnej Polityce Otwartego Dostępu IAE PAN.

 

Wszystkie publikacje wydawane przez IAE PAN są recenzowane przez niezależnych recenzentów.

 

Proces wydawniczy IAE PAN opisuje szczegółowo Regulamin Wydawnictwa.