• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawnictwo IAE PAN

 

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 105

 

 

Dystrybucja wydawnictw

 

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 114
email: bookshop@iaepan.edu.pl


 

Instytut jest dużym ośrodkiem edytorskim w zakresie archeologii pradziejowej, antycznej, historycznej, historii kultury materialnej, etnografii i etnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzega najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.