• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo » Monografie
Monografie

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzega najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależnych recenzentów zewnętrznych. Monografie i poszczególne tomy serii wydawniczych poddawane są również merytorycznej i obiektywnej ocenie Komisji Wydawniczej IAE PAN.

Proces wydawniczy IAE PAN opisuje szczegółowo Regulamin Wydawnictwa.
 

Stanowisko Wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie publikowania tekstów autorstwa lub współautorstwa naukowców afiliowanych w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej do czasu zakończenia wojny w Ukrainie.
 

Wobec wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie, dokonywanych przez armię rosyjską mordów i tortur ludności cywilnej, oraz celowych ataków na infrastrukturę cywilną, Wydawnictwo IAE PAN, w oparciu o stanowisko Prezydium PAN z dnia 16.03.2022 r. (https://bip.pan.pl/artykul/211/958/stanowisko-prezydium-pan-dotyczace-zalecenia-dla-redaktorow-naczelnych-pism-naukowych) oraz o pismo Ministra Edukacji i Nauki z dnia 01.03.2022 r. (DWM-WP.SWN.080.6.2022.AB) zaleca wstrzymanie publikacji tekstów autorstwa lub współautorstwa badaczy afiliowanych w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 (2022/2896(RSP)) Federacja Rosyjska została uznana za państwo sponsorujące terroryzm, co zwiększa odpowiedzialność etyczną i prawną osób oraz instytucji podejmujących współpracę z badaczami afiliowanymi w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej.
 
Jednocześnie jednak, kierując się dbałością o otwartość naukowej wypowiedzi, jak też wieloletnią tradycją, Wydawnictwo IAE PAN zakłada merytoryczną autonomię zespołów Redakcji czasopism oraz Komisji Wydawniczej IAE PAN, które tworzą własną politykę naukową i publikacyjną. Należy jednak pamiętać, że tym samym odpowiadają nie tylko za realizację celów Wydawnictwa, lecz także za merytoryczną, etyczną i prawną stronę prowadzenia publikacji. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność za wydawanie periodyków oraz książek z logo Wydawnictwa IAE PAN ponoszą zespoły Redakcyjne oraz Komisja Wydawnicza IAE PAN.
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Księgarni IAE PAN.