• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo » Monografie
Monografie

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzega najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależnych recenzentów zewnętrznych. Monografie i poszczególne tomy serii wydawniczych poddawane są również merytorycznej i obiektywnej ocenie Komisji Wydawniczej IAE PAN.

Proces wydawniczy IAE PAN opisuje szczegółowo Regulamin Wydawnictwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Księgarni IAE PAN.