• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo » Czasopisma
Czasopisma

Czasopisma IAE PAN ukazują się tak w wersji papierowej, jak i online w otwartym dostępie na platformie OJS oraz w Repozytorium Cyfrowym Instytucji Naukowych. Wszystkie czasopisma IAE PAN, jak i poszczególne publikowane w nich artykuły posiadają indywidualne numery DOI zarejestrowane w bazie Crossref.

Wydawnictwo IAE PAN nie akceptuje naruszeń prawa autorskiego, plagiatu i innych naruszeń dobrych praktyk w zakresie publikacji. W związku z tym przekazane materiały są sprawdzane przez programy antyplagiatowe.

Redakcję każdego z czasopism wspiera międzynarodowe grono Komitetu Redakcyjnego, zaś każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów.

Czasopisma stosują określoną politykę dotyczącą praw autorskich, w oparciu o wybraną licencję Creative Commons.

Materiały procesu wydawniczego czasopism IAE PAN są archiwizowane. Szczegółowa polityka archiwizacji poszczególnych czasopism jest opisana na dedykowanych im stronach.

Proces wydawniczy IAE PAN opisuje szczegółowo Regulamin Wydawnictwa.

Archaeologia Polona

Archeologia

Archeologia Polski

Ethnologia Polona

Etnografia Polska

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Journal of Urban Ethnology

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Przegląd Archeologiczny

Sprawozdania Archeologiczne