• Polski
  • English
  • AA+A++
Ukazała się książka Anny Rybarczyk

Anna Rybarczyk pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce późnośredniowiecznego i nowożytnego ubioru oraz akcesoriów mody. W kręgu zainteresowań badaczki znajdują się też wyroby włókiennicze tego okresu.

 

W opartej na pracy doktorskiej monografii Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu autorka prezentuje znaleziska wiążące się ze strojem średniowiecznym, pochodzące z wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych na Starym Mieście w Elblągu. Dolną granicą chronologiczną opracowania jest data powstania miasta, czyli rok 1237, górną zaś umowny koniec średniowiecza, tożsamy z końcem XV wieku.

 

W tekście przedstawione zostały wyroby włókiennicze, elementy ubiorów, biżuteria, pasy i ich elementy, różnego rodzaju sakiewki i kaletki oraz przedmioty ukazujące sylwetki ludzkie. Dzięki licznym odwołaniom do źródeł historycznych i ikonograficznych autorka podejmuje temat ubioru średniowiecznego w szeroki, interdyscyplinarny sposób. Strój elbląskich mieszczan doskonale pokazuje jak silna była unifikacja kultury materialnej w obszarze wpływów hanzeatyckich. Dla wielu przeanalizowanych zabytków z łatwością można znaleźć analogie nie tylko w materiale archeologicznym pochodzącym z zachodniej Europy, ale też w tamtejszych kolekcjach muzealnych czy przekazach ikonograficznych.

 

W ręce czytelników trafia bogato ilustrowana i napisana w przystępny sposób książka, która zainteresuje nie tylko archeologów i kostiumologów, ale też wszystkich miłośników średniowiecza czy rekonstrukcji historycznej.

 

Zachęcamy do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...