• Polski
  • English
  • AA+A++

Nagroda za książkę "Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich" dla dr hab. Agnieszki Szczepaniak-Kroll

coments closed
Jest nam niezwykle miło poinformować, że książka
 "Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich ",
autorstwa dr hab. Agnieszki Szczepaniak-Kroll otrzymała w dniu 24 maja 2024 r. III nagrodę w konkursie "Izabella". Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce, w kategorii: "Działalność Naukowa i Wydawnicza".
 Wniosek złożyło Muzeum Bambrów Poznańskich. "Izabella" to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealnego, organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W bieżącym roku złożono w nim 60 wniosków.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Nowa książka dr Roberta Żukowskiego “Moda na ,, Zachód '' w kulturze materialnej Chin epoki Tang (618-907 r. n.e.)”

coments closed
W naszej internetowej księgarni pojawiła się nowa publikacja naszego wydawnictwa pod tytułem
"Moda na ,, Zachód '' w kulturze materialnej Chin epoki Tang (618-907 r. n.e.)"
autorstwa dr Roberta Żukowskiego.
OPIS
W kulturze chińskiej granica między ,, swoim,, i ,, obcym,, postrzegana była bardzo wyraźnie już w czasach przedcesarskich. Jądrem kultury chińskiej, jej sieci znaczeń i symboli był tzw. Pięcioksiąg Konfucjański. Jest to pięć klasycznych dzieł chińskich stanowiących podstawę nauczania i wyznaczających dogmatyczne podstawy myśli konfucjańskiej. Zawarta w nich wizja świata prezentuje Chiny jako Tianxia - to co pod niebem, świat zaś postrzegany jest jako jednorodny i pozbawiony jakichkolwiek odmienności czy różnic kulturowych. W efekcie wszyscy, którzy nie reprezentowali chińskich wartości i tradycji uważani byli za barbarzyńców, zaś chińska elita podkreślała swą wyższość wynikającą z przynależności do uprzywilejowanej grupy kulturowej, wyróżniającej się również wyglądem. Panuje powszechne przekonanie, że dopiero za czasów Dynastii Tang (618-907r. n.e.) nastąpił prawdziwy rozkwit kontaktów Chin ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z ,,Zachodem,,. Nie ulega wątpliwości, że w historii Chin okres panowania tej dynastii jest wyjątkowy, zarówno pod względem politycznym i gospodarczym, jak i kulturowym. Często określany jest jako ,, złoty wiek,, cywilizacji chińskiej, podczas którego państwo osiągnęło najszerszy zakres terytorialny w swojej dotychczasowej historii, a wszystkie niemal gałęzie sztuki i rzemiosła, od poezji i muzyki, po produkcję luksusowej ceramiki, wyrobów ze złota i srebra czy szkła, przeżywały okres rozkwitu. Czasy te były jednak wyjątkowe również pod względem rozwoju kontaktów międzykulturowych.
(Fragm.Wstępu.)

Prezentacja książki "Prehistoric Flint Mines in Europe"

coments closed
Dziś Barbórka - Dzień Górnika. Jest nam szczególnie miło, że właśnie dziś mamy przyjemność przedstawić najnowszą publikację dotyczącą górnictwa pradziejowego.
Nakładem wydawnictwa Archaeopress Archaeology ukazała się właśnie książka Prehistoric Flint Mines in Europe. Jedynym z redaktorów publikacji jest nasza koleżanka dr Dagmara H. Werra. Pani Doktor specjalizuje się w tej tematyce i na co dzień pracuje w Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia w Ośrodku Archeologii Pradziejowej w Warszawie.
Wszystkich zainteresowanych lekturą zapraszamy do naszej biblioteki, do której redaktorzy przekazali egzemplarz książki.
Natomiast zainteresowanych zakupem książki odsyłamy do strony Wydawnictwa, na której można pobrać bezpłatny pdf ze wstępem do książki. https://www.archaeopress.com/Archa.../Products/9781803272214
Miłej lektury!

WEKLICE. CEMETERY OF GERMANIC ELITES IN THE HEART OF THE AMBER COAST

coments closed

Informujemy o kolejnym projekcie, tym razem realizowanym przez Fundację Monumenta Archeologica Barbarica

 

 

 

 

WEKLICE. CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA

 

 

 

 

Celem jest publikacja drugiego tomu jednego z największych w Europie cmentarzysk kultury wielbarskiej w Weklicach, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie badanego z ramienia IAE PAN.

Przewiduje się opublikowanie po raz pierwszy wszystkich pozyskanych podczas badań 1984-2018 znalezisk luźnych (640) oraz materiałów odkrytych w latach 2005-2018; ok. 1400 zabytków ze 170 grobów szkieletowych i ciałopalnych.

Zawartością publikacji będzie rozbudowany o elementy analizy katalog; analiza stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska przy wykorzystaniu GIS oraz analizy specjalistyczne: antropologiczna (w tym biochemiczne i izotopowe), botaniczne szczątków roślin, pozostałości tekstyliów, składu chemicznego naczyń glinianych i zabytków metalowych, wyniki badań radiowęglowych.

Monografia przygotowana zostanie w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Publikacja, której IAE PAN jest współwydawcą, ukaże się drukiem w końcu bieżącego roku i będzie stanowiła nieocenione źródło wiedzy dla archeologów europejskich specjalizujących się w okresie rzymskim, jak i również osób interesujących się późną starożytnością.

 

 

 

We would like to inform you about another project, this time realized by the Monumenta Archeologica Barbarica Foundation

 

 

WEKLICE.  CEMETERY OF GERMANIC ELITES IN THE HEART OF THE AMBER COAST

 

 

 

The aim is to publish the second volume one of the largest in Europe cemeteries of the Wielbark Culture in Weklice, Elbląg district, Warmian-Masurian voivodeship, excavated on behalf of the IAE PAN.

It is planned to publish for the first time all stray finds (640) found during researches in 1984-2018 and materials discovered in 2005-2018; ca. 1400 artefacts from 170 inhumation and cremation graves.

The content of the publication will be a catalogue with elements of analysis; analysis of the horizontal stratigraphy of the cemetery – using GIS method and specialized analyses: anthropological (including biochemical and isotopic), botanical of plant remains, textile remains, chemical composition of clay vessels and metal finds, results of radiocarbon research.

The monograph will be prepared as part of the series Monumenta Archaeologica Barbarica, both in Polish and English.

The publication, of which IAE PAN is a co-publisher, will be published at the end of this year and will be an invaluable source of knowledge for European archaeologists specializing in the Roman Period, as well as people interested in late antiquity.

Prezentujemy nową publikację Angelo Castrorao Barba "Suburbia and Rural Landscapes in Medieval Sicily"

coments closed
Polecamy nową książkę pod redakcją naszego stypendysty Angelo Castrorao Barba

Promocja tomu Origines Polonorum – Kruszwica wczesnośredniowieczna

coments closed
Zapraszamy na promocję kolejnego, najnowszego tomu Origines Polonorum – Kruszwica wczesnośredniowieczna.
Monografia ta powstała podczas realizowanego w latach 2015-2022 grantu NPRH: Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego, realizowanego pod kierownictwem przedwcześnie zmarłego prof. Wojciecha Dzieduszyckiego i później przez Joannę Sawicką.
W XVI tomie Origines Polonorum zaprezentowano jej pierwszą część, z najnowszymi wynikami interdyscyplinarnych badań nad wczesnośredniowiecznym grodem.
Uroczystość odbędzie się 7 czerwca o godz. 16, w Kruszwicy, w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ulicy Popiela 3 (dawna stacja IAE PAN).

Nagroda im. Antoniego Kaliny dla książki dr hab. Katarzyny Kość-Ryżko prof. IAE PAN

coments closed
Chwalimy się i gratulujemy dr hab. Katarzynie Kość-Ryżko prof. IAE PAN otrzymania nagrody im. Antoniego Kaliny, w trzeciej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, na książkę o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej.
 
Pani Profesor Katarzyna Kość-Ryżko otrzymała nagrodę za książkę pod tytułem
"Uchodźczynie – kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych"
 
Jak czytamy na stronie internetowej konkursu "Książka przedstawia niezwykle ważne aspekty egzystowania uchodźczyń pomiędzy dwoma światami, do których nie mogą w pełni przynależeć, ukazując przy tym złożoność kobiecego uchodźstwa, wiele uwagi poświęcając temu, jak tworzy się figura Innego/Obcego w społeczeństwie przyjmującym. Losy uchodźczyń, tytułowych kobiet, matek i banitek zostało przedstawione w szerokich kontekstach społecznych, kulturowych, geopolitycznych, legislacyjnych i genderowych. Komisja zwróciła przy tym uwagę na znaczenie tej publikacji, zwłaszcza w kontekście licznych uprzedzeń społecznych wobec uchodźców i uchodźczyń spoza krajów europejskich. Tegoroczną nagrodę przyznajemy za zaangażowanie badawcze, antropologiczną wrażliwość społeczną i solidarność z uchodźczyniami – kobietami, matkami, banitkami."
 
Książkę możecie znaleźć w naszej internetowej księgarni:

Książka dr. Grzegorza Śnieżko pt. Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego zdobyła główną nagrodę w XII Konkursie im. Jana Gawrońskiego na najlepszą pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej

coments closed
Miło nam poinformować, że wydana przez IAE PAN książka dr. Grzegorza Śnieżko pt. Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego zdobyła główną nagrodę w XII Konkursie im. Jana Gawrońskiego na najlepszą pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej.
Dyplom wręczył prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, a uroczystość odbyła się 16 września 2022 r. w Pokoju Marmurowym Zamku Królewskiego

Oferta pracy w wydawnictwie IAE PAN. Poszukujemy księgarza !!!

coments closed
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk zatrudni Księgarza.
Poszukujemy osoby komunikatywnej, dobrze zorganizowanej, umiejącej zarządzać magazynami, fakturami, kasą fiskalną, umiejącą utrzymać dobre kontakty z Klientami, pozyskiwać nowych klientów, aktywną w promocji Wydawnictwa w internecie
Do obowiązków będzie należeć m.in:
• Prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej, komisowej oraz internetowej (fakturowanie, obsługa kasy fiskalnej, pakowanie i wysyłka zamówionych książek)
• Stały kontakt z Klientami oraz poszerzanie sieci sprzedaży i prenumeraty
• Opieka nad stroną internetową Księgarni, sklepem Allegro oraz fanpage na facebook’u
Wymagania:
• min. 3 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość Ms Office, w szczególności Excel,
• umiejętność obsługi baz danych,
• znajomość zagadnień z dziedziny księgowości, fakturowania itp.
• Umiejętność znajomość HTML i tworzenia prostych grafik będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
• pracę w renomowanej instytucji naukowej
• stabilne warunki zatrudnienia
• pracę w formie o umowy o pracę,
• ciekawą samodzielną pracę
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV na adres: wydawnictwoiae@iaepan.edu.pl z umieszczeniem w temacie wiadomości: Wydawnictwo
aplikację proszę opatrzeć klauzulą o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb rekrutacji
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47