• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu » Pracownicy » Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, adiunkt

Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu

 

arzeszotarska(et)iaepan.edu.pl

https://iaepan.academia.edu/AleksandraRzeszotarskaNowakiewicz

 

 

 

Zainteresowania badawcze

Archeologia środkowo- i północnoeuropejskiego Barbaricum w okresach rzymskim i wędrówek ludów, archeologia Bałtów i i obszarów nadbałtyckich w okresach rzymskim i wędrówek ludów, interregionalne powiązania północnego i wschodniego Barbaricum w młodszym i późnym okresie wpływów rzymskich, studia stylistyczne i ikonograficzne osobistego wyposażenia militarnego w okresie rzymskim; źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej w okresie rzymskim; archeometria zabytków (metale kolorowe, niello i emalia); archeologia archiwalna

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2012). Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności / Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: A Unique Sacrificial Site from Late Antiquity. Warszawa.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2021). Styl Nidajno. Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Żabiński G., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T., Kontny B., Kucypera P. (2016). A possible Roman Period sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The archaeological and technological context. Gladius, XXXVI, 97–139.
 • Kontny B. Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). The Turning Point: preliminary results of underwater research of the former Herrn-See at the village of Lubanowo (Western Pomerania, Poland). Archaeologia Baltica, 23, 45–57.
 • Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2019). Die Opferfundstelle im ehemaligen See Nidajno: Stand der Erforschung und Umfang der vorgenommenen Laborarbeiten. W: A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Neue Studien zur Sachsenforschung, 9, 309–319.

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych

 • Bitner-Wróblewska A., Nowakiewicz T., A. Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2011). Katalog. Katalog. Katalogs. W: T. Nowakiewicz (red.), Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona / Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Feliks Jakobson / Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Feliksa Jakobsona arhīvā (58–511), Aestiorum Hereditas II, Ostbalticum. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego.
 • Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2013). Czaszkowo. Niezwykłe miejsce kultowe na Mazurach. Czaszkowo / Extraordinary Sacrificial Site in Masuria. W: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1953–2013 / Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences 1953–2013 (162–167). Warszawa: Instytut Archeologii I Etnologii PAN.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Frédéric Dubois de Montpérreux – francuski badacz litewskich kurhanów / Frédéric Dubois de Montpérreux – Ein französischer Erforscher litauischer Hügelgräber / Prancūzas Frédéricas Dubois de Montpérreux – lietuviškų pilkapių tyrinėtojas. W: A. Bitner-Wróblewska, R. Banytė-Rowell (red.), Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna / Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn / Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino (344–363). Aestiorum Hereditas III. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Bitner-Wróblewska A., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Baltic communities present between 500 and 700 AD in today`s Poland. W: M. Trzeciecki, P. Urbańczyk (red.), The Past Societies. Polish Lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 5: 500–1000 AD (90–142). Warszawa: Wydawnictwo IAEPAN.
 • Hoffmann M.J., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). The societies of West Balt Barrow culture, 500 BC–1 AD. W: A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, P. Urbańczyk (red.), The Past Societies. Polish Lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 4: 500 BC–500 AD (49–70). Warszawa: Wydawnictwo IAEPAN.
 • Bitner-Wróblewska A., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). The Balt Societies from the Turn of Millenia to 500. W: A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, P. Urbańczyk (red.), The Past Societies. Polish Lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 4: 500 BC–500 AD (257–306). Warszawa: Wydawnictwo IAEPAN.
 • Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Rembecki D. (2016). Zarys archeologicznej historii regionu. The Outline of the Archaeological History of the Region. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania (21–79). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Kontny B., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T. 2016. Katalog. Catalogue. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania (122–164). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Kontny B, Nowakiewicz T, Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Analiza archeologiczna znalezisk z lubanowskiego jeziora / An Archaeological Analysis of the Finds from the Lake in Lubanowo. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania (236–280). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Daty radiowęglowe wybranych zabytków z Lubanowa / Radiocarbon Dates of Selected Artefacts from the Lake in Lubanowo. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania (281–284). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Bachus z Lubanowa / Bacchus from Lubanowo. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania (80–88). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Miśta E.A., Gójska A., Kalbarczyk P., Bojarczuk J., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T. (2016). Analiza składu pierwiastkowego i opracowanie zabytków kruszcowych / An Analysis of the Elemental Composition and a Study of Precious Metal Artefacts. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds (17–66). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Kosiński T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T. (2016). Analizy tomograficzne zabytków z Nidajna / Tomographic analyses of archaeological finds from Nidajno. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds (152–182). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2016). Wyniki badania stosunków izotopowych w paciorze mieczowym i szkle z Nidajna – próba interpretacji / Results of Examinations of Isotopic Ratios in the Sword Bead and Glass from Nidajno - an Attempt of Interpretation. W: T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds (219–224). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (2018). Zapinka pięciopalczasta z okolic Płątkowa koło Chociwla na Pojezierzu Ińskim (Pomorze Zachodnie) / A radiate-headed bow fibula from Płątkowo near Chociwel at Ińskie lake district (West Pomerania). W: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz,  S. Sadowski. M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin / For Professor Andrzej Kokowski on His 65th birthday (551–559). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Redakcja monografii:

Rzeszotarska-Nowakiewicz A. (red.), Urbańczyk P. (red. serii). (2016). The Past Societies. Polish Lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 4: 500 BC–500 AD. Warszawa: Wydawnictwo IAEPAN.

Redakcja czasopisma:

 • Redaktorka główna czasopisma naukowego "Archaeologia Polona", wydawanego przez IAEPAN w latach 2013–2017.

Redakcja tematyczna:

 • Archaeologia Polona 55: 2017. Special theme: Pottery and glass in contemporary studies. Editors of the volume: Krystian Chrzan, Sylwia Siemianowska, Paweł Rzeźnik, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz.
 • Archaeologia Polona 51-52: 2013-2014. Special theme: Archaeology of Children and Childhood. Editors of the volume: Paulina Romanowicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz.
 • Archaeologia Polona 50: 2012. Special theme: Looking into the Past. Editors of the volume: Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Marzena Woźny, Dagmara H. Werra.

 

Realizowane projekty:

 • 2008–2023      Międzynarodowy projekt Ostbalticum realizowany przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem UNESCO; wykonawczyni i współkoordynatorka, z dr. hab. T. Nowakiewiczem (IAUW) i dr hab. A. Bitner-Wróblewską (PMA w Warszawie)

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2015–2016    „Konserwacja, opracowanie, analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See” – naukowo-publikacyjny projekt nr 56339/14/A2 finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiD; wykonawczyni