• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Krzysztof Domżalski

Dr Krzysztof Domżalski

Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu

 

domzalkc(et)hotmail.com

https://iaepan.academia.edu/KrzysztofDomżalski

 

Zainteresowania badawcze:

Archeologia i kultura materialna cywilizacji grecko-rzymskiej. Produkcja, handel i użytkowanie ceramiki od schyłku okresu klasycznego do wczesnobizantyjskiego (IV w. p.n.e. – VII w. n.e.). Analiza zabytków ceramicznych jako cennego źródła świadczącego o trwałości i zmianach kultury materialnej oraz o procesach ekonomicznych i osadniczych, zarówno w lokalnej skali danego stanowiska archeologicznego, jak też na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Badania typo-chronologiczne określonych grup ceramiki w celu uzyskania wartościowego i stosunkowo łatwo dostępnego materiału datującego w polowych pracach archeologicznych. Dokumentowanie, analiza i publikacja znalezisk ceramiki hellenistycznej, rzymskiej i wczesnobizantyjskiej z bieżących wykopalisk archeologicznych, m. in. w: Akrai na Sycylii (od 2013 r.), Chhim i Jiyeh w Libanie (2003–2018), Pompeiopolis i Synopa w Turcji (od 2009 r.), Ptolemais w Libii (2009), Olbia na Ukrainie (2006–2008), Tanais w Rosji (od 1998 r.), Novae w Bułgarii (1996–2012), Nymphaion na Ukrainie (1994–1998).

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Domżalski K. (2021). Pontic Red Slip Ware. Typology, Chronology, and Distribution of a Major Group of Late Roman Fine Pottery in the Black Sea Region. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/269731

Artykuły w czasopismach

 • Domżalski K. ([1996] 1997). Terra sigillata from Nymphaion. Survey 1994. Archeologia (Poland), 47, 95–109.
 • Domżalski K. (1997). Terra Sigillata bowl from a rich cremation burial at Giebułtów near Cracow. Materiały Archeologiczne, 30, 103–109.
 • Domżalski K. (1998). Ceramika stołowa z principia w Novae. Wypełnisko jamy nr 4. Novensia, 11, 141-161.
 • Domżalski K. (1998). Terra sigillata z budowli komendantury w Novae. Wypełnisko jamy nr 4. Novensia, 11, 127–140.
 • Dobrzańska H., Domżalski K., Wielowiejski J. (1998). Römische Importe aus dem Grab von Giebułtów (Polen) im Licht der neusten Forschung. W: P. Dyczek (red.), Novae and the Romans on Rhine, Danube, Black Sea, and Beyond the Frontiers of the Empire, Acta of the International Conference, Wykno, Poland, 18–22 November 1995. Novensia, 10, 265–277.
 • Domżalski K., Zin'ko V.N. ([1999] 2000). Roman fine pottery from rescue excavations conducted outside the defensive walls of the town of Nymphaion in 1995. Archeologia (Poland), 50, 73–82.
 • Domżalski K. (2001). Töpferstempel auf glatter Terra Sigillata aus Rheinzabern. Archäologie in der Pfalz. Jahresbericht 2000, 158–160.
 • Domżalski K. (2000). Notes on Late Roman red slip wares in the Bosporan Kingdom. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 36, Abingdon, 161–168.
 • Čistov D.E., Domżalski K. ([2001] 2002). Nymphaion – Results of excavations in Sector N, 1994–1998. Archeologia (Poland), 52, 97–136.
 • Domżalski K. (2002). Preliminary information on terra sigillata and red slip wares from Chhîm. Bulletin d'Archéologie et d'Architecture Libanaises, 6, 77–88.
 • Arsen'eva T.M., Domżalski K. (2002). Late Roman red slip pottery from Tanais. Eurasia Antiqua, 8, 15–491.
 • Domżalski K. (2003). Central Italian lead-glazed ware beyond the north-eastern borders of the Roman Empire. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 38, Abingdon, 181–190.
 • Domżalski K., Wicenciak U., El Tayeb M., Waliszewski T. (2005). Late Hellenistic and Early Roman pottery production center at Jiyeh. Rescue excavations, 2004. Polish Archaeology in the Mediterranean (Reports 2004), 16, 429–439.
 • Domżalski K., Jaworski P. ([2010] 2012). Terra sigillata and coins: An exceptional case of Eastern Sigillata C/Çandarlı Ware stamping inspired by mid-2nd century AD Pergamene coinage. Archeologia (Poland), 61, 57–62.
 • Domżalski K. ([2013] 2014). Terra sigillata, red slip and glazed wares from Jiyeh (Porphyreon) and Chhim in Lebanon. Similarities and differences in supplying coastal and mountain customers. Archeologia (Poland), 64, 23–51.
 • Chowaniec R., Młynarczyk J., Domżalski K. et. al. ([2015] 2017). Akrai/Acrae – the Greek colony and Roman town. Preliminary report on the excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015. Archeologia (Poland), 66, 65–104.
 • Domżalski K. ([2016-2017] 2018). Roman to Early Byzantine fine pottery from Pompeiopolis in Paphlagonia. From the long distance trade to the local market. Archeologia (Poland), 67, 73–87.
 • Domzalski K., Panaite A. (2019). Tropaeum Traiani in the Late Roman trade network and road system. The evidence of the long-distance imports of fine pottery. Novensia, 30, 109-125.
 • Chowaniec R., Chrzanovski L., Domżalski K. et al. (2020). Unwrapping the micro-history of a house cistern from ancient Akrai/Acrae (southeastern Sicily). Polish Archaeology in the Mediterranean, 29(2), 603–652.  https://doi.org/10.31338/uw.2083-537X.pam29.2.26

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Домжальский К. (1998). Из истории исследования краснолаковой керамики восточного производства. In: Д.B. Журавлев (ed.), Эллинистическая и римская керамика в Северном Причерноморье I (17-30). Москва.
 • Domżalski K. (1998). Terra sigillata z grobu w Giebułtowie. In: J. Kolendo (ed.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski I (87-96), Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska, Suplement, 1. Warszawa.
 • Domżalski K. (2001). Małoazjatyckie naczynie terra sigillata z grobu w Gródku nad Bugiem, pow. hrubieszowski. In: J. Kolendo, A. Bursche (ed.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II (89-98), Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska, Suplement, 2. Warszawa.
 • Domżalski K. (2002). Late Roman Light-Coloured Ware: A rare group of fine pottery and its northern distribution (Bosporan region and the neighbouring Pontic littorals). In: В.Н. Зинько (ed.), Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья, Сборник научных материалов III Боспорских чтений (284-291). Керчь.
 • Домжальский K., Журавлев Д.B. (2003). Боспорская сигиллата. In: В.Н. Зинько (ed.), Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья, Материалы IV Боспорских чтений (89-92). Керчь.
 • Домжальский K., Чистов Д.Е. (2003). Итоги работ на участке Н (1994–1998). In: О.Ю. Соколова (ed.), Материалы Нимфейской Экспедиции, Выпуск I (3-41). Санкт-Петербург.
 • Domżalski K. (2006). Środkowoitalskie naczynia glazurowane znalezione w Polsce. In: A. Bursche, R. Ciołek (eds.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III (113-146), Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska, Suplement, 3. Warszawa.
 • Domżalski K. (2007). Changes in late Classical and Hellenistic fine pottery production in the eastern Mediterranean as reflected by imports in the Pontic area. In: V. Gabrielsen, J. Lund (eds.), Black Sea in Antiquity: Regional and Interregional Economic Exchanges (161-181), Black Sea Studies, 6. Aarhus.
 • Крапивина B.B., Домжальский K. (2008), Позднеантичная Ольвия в свете находок краснолаковой керамики. In: В.Ю. Зуев (ed.), Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху. Материалы юбилейного круглого стола посвященного 10-летию конференции „Боспорский Феномен” (73-81). Санкт-Петербург.
 • Domżalski K. (2011). Roman fine pottery from a cellar under Oil-press E.I at Chhim (Lebanon). In: H. Meyza, I. Zych (eds.), Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday (147-156). Warsaw.
 • Domżalski K. (2011). Late Roman pottery from Pompeiopolis. In: L. Summerer (ed.), Pompeiopolis I. Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006–2010) (163-177), Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 21. Langenweißbach.
 • Domżalski K. (2012). At the crossroads of trade routes: terra sigillata, red slip wares and related fine pottery from the Polish excavations in Ptolemais (2002–2009). In: J. Żelazowski (ed.), Ptolemais in Cyrenaica. Studies in Memory of Tomasz Mikocki (317-343). Warsaw.
 • Domżalski K. (2014). The Pitane workshop and the most successful export of Eastern Sigillata C. In: H. Meyza, K. Domżalski (eds.), Late Hellenistic to Mediaeval Fine Wares of the Aegean Coast of Anatolia: Their Production, Imitation and Use (151-159). Warsaw.
 • Domżalski K. (2015). Roman and Late Antique fine pottery from Akrai (2011–2014). First discoveries and research problems. In: R. Chowaniec (ed.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily (277-293). Warsaw.
 • Domżalski K. (2018). Quantifying and contextualizing pottery from Akrai. General information with particular attention to the fine ware evidence. In: R. Chowaniec (ed.), On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily (209-223). Warsaw.
 • Doonan O., Smokotina A., Domżalski K. (2021). Roman and Late Roman settlement in the Demirci valley, Sinop (Turkey): A reconsideration. In: N.D. Kontogiannis, T.B. Uyar (eds.), Space and Communities in Byzantine Anatolia. Papers from the Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies, Istanbul, 24–26 June 2019 (159-171). Istanbul.

Redakcje monografii

 • Meyza H., Domżalski K. (eds.). (2015). Late Hellenistic to Mediaeval Fine Wares of the Aegean Coast of Anatolia: Their Production, Imitation and Use. Warsaw.
 • Domżalski K. (ed.). (2014). Stawiarska T., Roman and Early Byzantine Glass from Romania and Northern Bulgaria. Archaeological and Technological Study, Bibliotheca Antiqua, 24. Warsaw.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • Projekt NCN nr 2013/11/B/HS3/02058: Późnorzymska i wczesnobizantyjska ceramika stołowa w regionie czarnomorskim: produkcja, handel i użytkowanie (2014–2015).
 • Projekt promotorski KBN nr 2-H01H-009-24: Późnorzymska terra sigillata nad Bosporem Kimmeryjskim i na ziemiach przyległych (2003–2005)

 

Nagrody:

 • 2015 - Brązowy Krzyż Zasługi RP

Stypendia:

 • stypendia Deutscher Akademischer Austauschdienst: Fryburg (1994–1995), Monachium (2008– 2009), Berlin (2016);
 • stypendium Fundacji Lanckorońskich, Rzym (2007);
 • stypendia Andrew W. Mellon Foundation: Ateny (2008), Rzym (2009);
 • stypendium Mairie de Paris (2010);
 • stypendium Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Waszyngton (2012).

 

Członkostwo w organizacjach:

 • od 1996 r. - Rei Cretariae Romanae Fautores