• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Małgorzata Kajzer

Dr Małgorzata Kajzer

Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu

 

mkajzer(et)iaepan.edu.pl; gosiakaj(et)gmail.com

https://pan-pl.academia.edu/MałgorzataKajzer

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Kajzer

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:  

 •  Archeologia wschodniej części Basenu M. Śródziemnego;
 • Cypr w okresie hellenistyczno-rzymskim;
 • Lampki oliwne oraz hellenistyczna i rzymska ceramika stołowa – technologia i organizacja produkcji, dystrybucja;
 • Zastosowanie badań laboratoryjnych w studiach nad kulturą materialną.

 

Wybrane publikacje:  

Artykuły w czasopismach

 • Kajzer M. (2013). The ‘Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea Paphos. Studies in Ancient Art and Civilization, 17, 249–254. DOI 10.12797/SAAC.17.2013.17.01.
 • Kajzer M. (2016). To light Antiquity: perspectives for research on clay oil lamps from the Agora in Nea Paphos, Cyprus. Studies in Ancient Art and Civilization, 20, 115–124.  DOI 10.12797/SAAC.20.2016.20.07.
 • Kajzer M. (2018). Early Roman fine wares from the pottery assemblage found in a cistern in the Agora of Nea Paphos, Cyprus. Rei Cretariae Romanae Fautores Acta, 45, 685–690.
 • Kajzer M. (2020). A group of Early Roman lamps from Chhîm, Lebanon: preliminary research on shapes, fabric and provenance. Polish Archaeology in the Mediterranean, 29(2), 295–310.
 • Kajzer M., Marzec E., Kiriatzi E., Müller N.S. (2021). Production and supply of ceramic oil lamps in Hellenistic and Early Roman Nea Paphos, Cyprus: integrated typological, chronological and provenance studies. Annual of the British School at Athens, 116, 291–357.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Kajzer M. (2016). Changes in the Eastern Mediterranean contacts in the Hellenistic and Roman Periods based on oil lamps’ finds from Cyprus – preliminary remarks. W: M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik (red.), The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference (105–110). Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.
 • Kajzer M. (2016). Nowe tradycje na Agorze, czyli kilka uwag na temat ceramiki stołowej i lampek oliwnych z okresu rzymskiego / Old Agora, new culture – some remarks on Roman table ware and oil lamps. W: E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (red.), W sercu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011–2015). Międzynarodowe Sympozjum oraz Wystawa Fotografii Roberta Słabońskiego / In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011–2015). International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Słaboński (41–44). Kraków.
 • Kajzer M. (2017). Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim Basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory w Nea Pafos na Cyprze. W: J. Miziołek, J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec (red.), Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, I (393–409). Krosno.
 • Boruchowski M., Ćwiąkała P., Kajzer M., Niewiem W., Nocoń K., Puniach E. (2018). Photogrammetric documentation of ceramic vessels. W: E. Papuci-Władyka (red.), Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies (110–115). Krakow: Fundacja Archeologica.
 • Marzec E., Kajzer M. (2019). Colour Coated Hemispherical Bowls with Incised Decoration from the Paphos Agora Project Excavations. W: A. Peignard-Giros (red.), Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period, Lyon, November 2015, 5th–8th (313–319). Wien: Phoibos Verlag.
 • Kajzer M. (2019). Light in the deep. The Late Hellenistic oil lamps assemblage from the well on the Agora of Nea Paphos, Cyprus. W: L. Chrzanovski (red.), Greek, Roman and Byzantine Lamps from the Mediterranean to the Black Sea, Acts of the 5th International Lychnological Congress (“LUMEN”, Sibiu,15th–19th of September 2015) (112–125), Monographies Instrumentum, 63. Drémil Lafage: Editions Mergoli.
 • Bodzek J., Kopij K., Miszk Ł., Ćwiąkała P., Puniach E., Kajzer M., Ochałek A., Mrocheń D., Słodowska A., Sawicka K., Widuch K., Dec H., Bernaś, Wójcik A. (2019). Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey, Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan. W: P. Kołodziejczyk (red.), Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan (69–85). Kraków.
 • Bodzek J., Kopij K., Miszk Ł., Ćwiąkała P., Puniach E., Kajzer M., Ochałek A., Mrocheń D., Słodowska A., Sawicka K., Widuch K., Dec H., Bernaś M., Ruchała J., Cierplich P., Maniak G., Mielczarek D. (2019). Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma’an-Husseiniyeh), Southern Jordan. W: P. Kołodziejczyk (red.), Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan (51–67). Kraków.
 • Kajzer M. (2020). Hellenistic and Roman Lamps. W: E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results (283–296). Kraków: Historia Iagellonica.
 • Kajzer M., Marzec E. (2020). Roman Table Ware Pottery (from the 1st century BC to the 7th century AD). W: E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results (249–277). Kraków: Historia Iagellonica.
 • Marzec E., Kajzer M. (2020). Hellenistic Table Ware Pottery (from the late 4th to the 1st century BC). W: E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results (223–247). Kraków: Historia Iagellonica.
 • Marzec E., Kajzer M., Nocoń K. (2020). Methodology. Macroscopic analysis of pottery (table wares, unguentaria, lamps and kitchen wares). W: E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results (217–221). Kraków: Historia Iagellonica.

Artykuły popularnonaukowe

 • Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (2014). Opiekuńcze ramiona Afrodyty. Plenerowa wystawa zdjęć z krakowskich wykopalisk. Alma Mater, 168, 29.
 • Kajzer, M. Wacławik M., Jellonek S.,  Miszk Ł. (2019). Czy rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, jest szansą dla archeologów? Alma Mater, 206–207, 17.
 • Kajzer M.,  Wacławik M. (2019). Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology. NJUsletter Działu Współpracy Międzynarodowej, 66.

Redakcja monografii  

 • Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (red.). (2016). The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.

 

Badania wykopaliskowe:

 • Nea Pafos, Cypr (2011–2020), Dajaniya i Tuwaneh, Jordania (2018), Chhîm, Liban (2015), Tell el-Farcha, Egipt (2012), Akra, Ukraina (2010), Kraków, Rynek Główny 23 (2010), Korytnica, woj. świętokrzyskie (2009), Kornice, woj. śląskie (2008).

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Kierownik grantu NCN Sonatina 4 no. 2020/36/C/HS3/00068, pt. "IMPORTant. Studium porównawcze nad hellenistyczną i wczesnorzymską ceramiką typu "fine" i "semi-fine" z Nea Pafos i Kurion na Cyprze".

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2016–2020 – Kierownik grantu NCN PRELUDIUM 10, nr 2015/19/N/HS3/01810, pt. "Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze".
 • 2015–2019 – Umowa stypendialna w grancie NCN MAESTRO 6 nr 2014/14/A/HS3/00283 pt. Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych. Praca nad stołową ceramiką okresu rzymskiego i lampkami oliwnymi.
 • 2018–2019 – Opracowanie lampek oliwnych w projekcie Kourion Amathus Gate Cemetery pod kierunkiem dra M. Givena, University of Glasgow – Episkopi, Cypr.

 

Nagrody i stypendia:

 • 2011–2013 Stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów;
 • 2012/2013 Stypendium programu Erasmus studia, zrealizowane w National and Kapodistrian University w Atenach, Grecja;
 • 2012/2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia;
 • 2014/2015 Stypendium doktoranckie, projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo–Technologia –Środowisko”, UJ;
 • 2014–2019 Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, Wydział Historyczny UJ.
 • 2015 Stypendium programu Erasmus+ staż, zrealizowane w Paphos District Archeological Museum, Cypr;
 • 2017/2018 Stypendium programu Erasmus+ studia, zrealizowane w National and Kapodistrian University w Atenach, Grecja;
 • 2018/2019 Stypendium doktoranckie z projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Wydziału Historycznego UJ” realizowanego na podstawie umowy WND-POWR.03.02.00-00-I025/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Od 2015 - członek stowarzyszenia International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period.

 

Inne:

 • Udział w realizacji warsztatów archeologicznych w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, luty 2010;
 • Udział w organizacji warsztatów archeologicznych w Młodzieżowym Domu Kultury YMCA w Krakowie, 2012;
 • Udział w organizacji wystawy plenerowej “Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru, krakowsie Planty, 26 maja–22 czerwca 2014;
 • Udział w organizacji konferencji naukowej pt. „2nd International Postgraduate Conference. The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest. Origins and Functioning of Ancient Cities”, Instytut Archeologii UJ, 12–13 czerwca 2015;
 • Udział w organizacji konferencji naukowej pt. „3rd International Postgraduate Conference. The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest. Over Borders. Migration of People, Goods and Ideas in Ancient Times”, Instytut Archeologii UJ, 10–11 czerwca 2016;
 • Udział w organizacji wystawy Fotografii Roberta Słabońskiego pt. „W sercu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015)”, Instytut Archeologii UJ, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 22 stycznia–22 lutego 2016;
 • Organizacja Międzynarodowego Sympozjum pt. “In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015)”, Instytut Archeologii UJ, 21–22 stycznia 2016;
 •  Udział w organizacji wystawy fotograficznej pt. „In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015)”, w ramach Europejskiej Stolicy Kulltury Pafos 2017. Paphos Visitors Centre, Kato Paphos Archaeological Park, Pafos, Cypr, 6 października 2017–28 lutego 2018;
 • Udział w organizacji międzynarodowej konferencji pt. „Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology CAA 2019: “Check Object Integrity”, Uniwersytet Jagielloński, 23–27 kwietnia 2019;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Archeologii UJ (2017-2020).