• Polski
 • English
 • AA+A++
Prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

Prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu

 

erganos(et)hotmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/KrzystofNowicki
https://scholar.google.co.uk/citations?user=SHQdfucAAAAJ&hl=en

Zainteresowania badawcze:

Archeologia wysp egejskich, archeologia Krety, okres od neolitu do wczesnej epoki żelaza. Topografia osadnictwa, historia osadnictwa, miejsca kultowe, rekonesans archeologiczny.

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Nowicki, K. (2000). Defensible Sites in Crete, c. 1200–800 B.C. (LM IIIB/IIIC through Geometric), Aegaeum, 21. Liège: Universitè de Liège.
 • Nowicki, K. (2008). Monastiraki Katalimata. Excavation of a Cretan Refuge Site 1993-2000. Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • Watrous, L. V., Haggis, D., Nowicki, K., Vogeikoff-Brogan, N., and Schultz, M. (2012). An Archaeological Survey of the Gournia Landscape: A Regional History of the Mirabello Bay, Crete, in Antiquity. Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • Nowicki, K. (2014). Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean. Berlin/Boston: De Gruyter

Artykuły w czasopismach

 • Nowicki, K. (1987). Topography of Refuge Settlement in Crete. JRGZM, 34, 213-234.
 • Nowicki, K. (1987). The History and Setting of the Town at Karphi. Studi Micenei et Egeo-Anatolici, 26, 235-256.
 • Haggis, D.C. and Nowicki, K. (1993). Khalasmeno and Katalimata: Two Early Iron Age Settlements in Monastiraki, East Crete. Hesperia, 62(3), 303-337.
 • Nowicki, K. (1994). A Dark Age Refuge Centre near Pefki, East Crete. Annual of the British School at Athens, 89, 235-268.
 • Nowicki, K. (1994). Some Remarks on the Pre- and Protopalatial Peak Sanctuaries in Crete. Aegean Archaeology, 1, 31-48.
 • Nowicki, K. (1996). Arvi Fortetsa and Loutraki Kandilioro: Two Refuge Settlements in Crete. Annual of the British School at Athens, 91, 253-285.
 • Nowicki, K. (1998). Lasithi (Crete): One Hundred Years of Archaeological Research. Aegean Archaeology, 3, 1996, 27-48.
 • Nowicki, K. ([2007] 2008). Some Remarks on New Peak Sanctuaries in Crete: The Topography of Ritual Areas and their Relationship with Settlements. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 122, 1-31.
 • Nowicki. K. ([2009] 2011). Report on Investigations in Greece. XII. Studies in 2004–2010. Archeologia (Poland), 60, 69-89.
 • Nowicki. K. ([2013] 2014). Report on Investigations in Greece. XIII. Studies in 2011–2013, Archeologia (Poland), 64, 141-165.
 • Nowicki K. (2015). Der Untergang der spätbronzezeitlichen Siedlungstätigkeit auf Kreta und die „Seevölker”. Antike Welt 2015(4), 28-34.
 • Nowicki K. ([2011-2012] 2015). Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean: Supplement 1. Aegean Archaeology, 11, 7-34.
 • Nowicki K. ([2014] 2016). Report on Investigations in Greece. XIV. Studies in 2014–15. Archeologia (Poland), 65, 2014, 147-176.
 • Nowicki, K. ([2016] 2018). Cretan Peak Sanctuaries: Distribution, Topography and Spatial Organization of Ritual. Archeologia (Poland), 67, 7-29.
 • Nowicki, K. ([2013-2014] 2019). Final Neolithic Crete and the Southeast Aegean: Supplement 2. Aegean Archaeology, 12, 7-49.
 • Nowicki K. ([2016] 2018). Cretan Peak Sanctuaries: Distribution, Topography and Spatial Organization of Ritual. Archeologia (Poland), 67, 7-29.
 • Nowicki K. ([2016-2021] 2022). Magasa and Monastiraki Katalimata: Elucidating the Late and Final Neolithic in Crete. Aegean Archaeology, 13, 45–94.
 • Nowicki, K. (2022). Archaeology in the Cretan Mountains: The Role of Archaeological Reconnaissance and Landscape Studies in the Reconstruction of Human Activity in the Mountainous Environment. Polish Archaeology in the Mediterranean 31, 479-517

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Nowicki K (1992). Fortifications in Dark Age Krete. In: S. van de Maele, J.M Fossey (eds.), Fortificationes Antiquae (53-76), McGill University Monographs in Classical Archaeology and History, 12. Amsterdam.
 • Nowicki K. (1999). The Historical Background of Defensible Sites on Crete: Late Minoan IIIC versus Protopalatial. In: R. Laffineur (ed.), POLEMOS. Le contexte guerrier en Egee a l'age du bronze (191-195), Aegeum, 19. Liège: Universitè de Liège.
 • Nowicki K. (1999). The Final Neolithic Refugees or the Early Bronze Newcomers? The Problem of Defensible Sites in Crete in the Late Fourth Millenium B.C. In: Ph. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds.), MELETEMATA. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th Year (575-581), Aegeum, 20. Liège: Universitè de Liège.Nowicki K. (1999) Economy of Refugees: Life in the Cretan Mountains at the Turn of the Bronze and Iron Ages. In: A. Chaniotis (ed.), From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete (145-171). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 • Nowicki, K. (2001). Sea Raiders and Refugees: Problems of Defensible Sites in Crete c. 1200 B.C.. In: V. Karageorghis and C. Morris (eds.), Defensive Settlements of the Aegean and the Eastern Mediterranean after c. 1200 B.C. (23-39). Nicosia.
 • Nowicki K. (2001). Minoan Peak Sanctuaries: Reassesing their Origins. In: R. Laffineur and R. Hagg (eds.), POTNIA (31-37), Aegeum, 22. Liège: Universitè de Liège.
 • Nowicki K. (2002). From Late Minoan IIIC Refuge Settlements to Geometric Acropoleis: Architecture and Social Organization of Dark Age Villages and Towns in Crete. In: J.-M. Luce (ed.), Habitat et urbanisme dans les mond grec (137-162), PALLAS, 58.
 • Nowicki K. (2004). South of Kavousi, East of Mochlos: The West Siteia Mountains at the end of the Bronze Age. In: L.P. Day, M.S. Mook and J.D. Muhly (eds.), Crete Beyond the Palaces: Proceedings of the Crete 2000 Conference, (265-280). Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • Nowicki, K. (2008). The Final Neolithic (Late Chalcolithic) to Early Bronze Age Transition in Crete and the South-East Aegean Islands: Changes in Settlement Patterns and Pottery. In: V. Isaakidou and P. Tomkins (eds.), Escaping the Labyrinth: New Perspective on the Neolithic of Crete (201-228). Oxford: Oxbow Books.
 • Nowicki K. (2010). Myrtos Fournou Korifi: before and after. In: O. Krzyszkowska (ed.), Cretan Offerings (223-237). London: British School at Athens.
 • Nowicki K. (2011). Settlement in Crisis: The End of the LM/LH IIIB and Early IIIC. In Crete and Other South Aegean Islands. In: A. Mazarakis Ainan (ed,), The Dark Age Revisited (435-450). Volos: University of Volos.
 • Nowicki K. (2011). When the House Becomes a Fortress. In: K. Glowacki and N. Vogeikoff-Brogan (eds.), Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete (349-365), Hesperia Supplement, 44 . Princeton: American School of Classical Studies at Athens.
 • Nowicki K. (2012). East Cretan Peak Sanctuaries Revisited. In: E. Mantzourani and Ph. P. Betancourt (eds.), PHILISTOR: Studies in Honor of Costis Davaras (137-152). Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • Nowicki, K. (2018). Settlement Pattern and Social Organization in Crete During the Final Neolithic and in the Beginning of the Bronze Age (ca. 3700-3000 BC). In: S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić and T. Takaoğlu (eds.), Communities in Transitions: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC (405-414). Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
 • Nowicki K. (2018). The Late Thirteenth Century BC Crisis in the East Mediterranean: Why the Case of Crete Matters? In: J. Driessen (ed.), The Archaeology of Forced Movement. Crisis induced mobility and the Collapse of the 13 c. BCE East Mediterranean (118-147), Aegis, 15. Leuven: PUL Presses universitaires de Louvain.
 • Nowicki K. (2019). Mobility of deities? The territorial and ideological expansion of Knossos during the Proto-Palatial period as evidenced by the peak sanctuaries distribution, development and decline. In: Proceedings of the 12 International Congress of Cretan Studies, 21-25.08.2016, on line 12iccs.proceedings.gr.
 • Nowicki K. (2019). The Final Neolithic to Early Minoan I Transition in the Southern Ierapetra Isthmus. In: K. Chalikias and E. Oddo (eds.), Exploring a Terra Incognita on Crete: Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus (1-26). Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • Nowicki, K. (2022). The Origin of the Minoan Settlement at Palaikastro. In J. Driessen and C. Knappett (eds.), Megistos Kouros: Studies in Honour of Hugh Sackett, Aegis 23, 190-209.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • 2023 - Wykopaliska na stanowisku Karfi (Kreta)

Lata realizacji: 2023 – 2027
Pięcioletni projekt wykopaliskowy na górskim stanowisku z okresu ok. 1200-1000 przed Chr. Jest to kontynuacja pilotażowego projektu przeprowadzonego przez British School at AThens w 2008 roku. Obecne wykopaliska prowadzone są z ramienia Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach.
 

 • 1983 - „History of settlement in Crete, ca. 7000-1000BC.”

Lata realizacji: 1983 - do obecnie

Jest to długoletni projekt badawczy obejmujący w pierwszym etapie rejestrację i publikację pojedynczych stanowisk oraz zespołów osadniczych. W etapie drugim opracowane zostają uwarunkowania zmian osadniczych w poszczególnych fazach chronologicznych, a etap trzeci podsumowany zostanie w obszernej syntezie p.t. jak tytuł projektu.
 

 • 2002- „Crete and the Southern Aegean in the Neolithic”.

Lata realizacji: 2002 – do obecnie

Celem projektu jest identyfikacja, rejestracja i szczegółowy opis stanowisk z okresu późnego i schyłkowego neolitu na Krecie i sąsiednich wyspach, i na tej podstawie zaproponowanie nowej syntezy okresu decydującego o narodzinach cywilizacji brązu w basenie Morza Egejskiego. Przemiany osadnicze, społeczne i gospodarcze analizowane są w szerszym, wschodniośródziemnomorskim kontekście. Podsumowaniem pierwszej części projektu była obszerna synteza pt. Crete and the South Aegean in the Final Neolithic, Berlin/Boston 2014.
 

 • „Cretan peak sanctuaries”.

Lata realizacji: 1983 - do obecnie

Badania rekonesansowe, powierzchniowe i topograficzne dotyczące miejsc kultowych na szczytach gór, ich miejsca w systemie osadniczym, historii i znaczenia w rozwoju społeczeństw Krety w epoce brązu i później. W ramach projektu planowana jest na lata 2021/22 monografia pt. Peak Sanctuaries in Bronze Age Crete.
 

 • 1983 - „The archaeology of the Lasithi Mountains”.

Lata realizacji: 1983 - do obecnie

Systematyczne prace dokumentacyjne dotyczące stanowisk archeologicznych oraz środowiska w górzystym rejonie Lasithi (centralna Kreta). Katalog stanowisk oraz toponimów będzie punktem wyjścia do historycznej syntezy prezentującej ten jeden z najciekawszych regionów obszaru egejskiego. W przyszłości planowane jest podjęcie wykopalisk – możliwa kontynuacja badań British School at Athens na stanowisku Karfi z roku 2009.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • „Defensible sites in Crete, c. 1200-800 BC.”

Lata realizacji: 1983-2000

Celem projektu było: 1) identyfikacja i szczegółowy opis stanowisk archeologicznych z badanego okresu, 2) analiza topograficzna zjawiska osad obronnych, i 3) historyczna interpretacja zmian osadniczych na Krecie w okresie przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Główna publikacja: Defensible Sites in Crete, c. 1200-800 B.C. (LM IIIB/IIIC through Geometric), Aegaeum 21, Liège 2000.
 

 • „Excavation at Monastiraki Katalimata” w ramach projektu “the  Greek-American excavation at Chalasmenos (East Crete)”.

Lata realizacji: 1994-2004

Kierownicy projektu: Dr M. Tsipopoulou and Prof. W. Coulson; K. Nowicki – kierownik sektora Katalimata.

Wykopaliska, prowadzone przez American School of Classical Studies at Athens and KD’ Eforia of Antiquities for East Crete odsłoniły sześć faz, reprezentujących najbardziej dramatyczne moment historii Morza Egejskiego: koniec neolitu (ca. 3500 p.Chr), okres średniominojski II (ca. 1700 p.Chr), okres póżnominojski IB-IIIA1 (1450-1400 p. Chr), okres póżnominojski IIIC (ca. 1200-1150 p. Chr, okres wczesnobizantyński (siódmy wiek), i okres wenecki (szesnasty i siedemnasty wiek).

Główna publikacja: Monastiraki Katalimata. Excavation of a Cretan Refuge Site 1993-2000, INSTAP Academic Press, Philadelphia 2008.
 

 • „Excavations at Karfi (Lasithi, Crete)”.

Lata realizcaji: 2007-2010

Kierownik projektu: Dr S. Wallace; K. Nowicki – konsultant stanowiska, kierownik Sektora B i C.

Wykopaliska prowadzone przez The British School at Athens and the University of Reading (Wielka Brytania) w czterech sektorach tego bardzo ważnego stanowiska z okresu ca. 1200-1000 p.Chr. Była to pierwsza faza projektu, który w zamierzeniu ma odsłonić znaczną część tego miasta, która nie została odkopana przez J. Pendlebury w latach 30. ubiegłego wieku .

 

Stypendia:

 • 1994 and 2005 - The Mellon Research Fellowship: American School of Classical Studies at Athens;
 • 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 and 2010 - British Academy Visiting Fellowship;
 • 2004 - The Foundation for Polish Science, for two months studies in Athens;
 • 2011 - The P.M. Warren Visiting Professorship, University of Bristol;
 • 2013/14 - The Glassman Holland Research Fellow for 2013/14., W.F. Albright Institute, Jerusalem;
 • 2014/15 - DAAD Fellowship for 2014/15, Karl Ruprecht Universität Heidelberg.

 

Nagrody:

 • 1995 - The Michael Ventris Award: University College, London