• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Leszek Żygadło

Dr Leszek Żygadło

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.

 

lzy@arch.pan.wroc.pl

Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych

 

Zainteresowania badawcze:

- archeologia wczesnej epoki żelaza, okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska,

- przemiany osadnicze i gospodarcze u schyłku starożytności.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Kamyszek L., Żygadło L. 2019. Osada ludności kultury lateńskiej i ślady osadnictwa pradziejowego ze stanowiska Mokronos Dolny 7, gm. Kąty Wrocławskie. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach:

Błażejewski A., Żygadło, L. (1994). Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym nr 23 w Namysłowie, województwo Opole. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 35, 273-278.

Błażejewski A., Żygadło, L. (1995). Zabytki kultury przeworskiej z Jordanowa Śląskiego, gm. loco, województwo Wrocław. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 36, 291-293.

Błażejewski A., Żygadło, L. (1997). Materiały ze starszej epoki brązu z Namysłowa, stan 23, województwo opolskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 39, 337-353.

Żygadło, L. (1998). Rogów Opolski, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10. Informator Archeologiczny 1998: badania 32, 146.

Gralak T., Kosicki A., Żygadło, L. (1999). Badania ratownicze przy budowie drogi A-4 w województwie wrocławskim 1998 r. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 41, 567-569.

Żygadło L. (2000). Wyniki badań ratowniczych na stanowisku nr 2 w Rogowie Opolskim, gm. Krapkowice, woj. opolskie. Badania na Górnym Śląsku w 1998 roku, 132-134.

Kosicki A., Żygadło, L. (2001). O badaniach archeologicznych na terenie dolnośląskiego odcinka autostrady A-4. Inżynieria i Budownictwo 57/11, 672-675.

Kosicki A., Noworyta E., Żygadło L. (2001). Wystawa pt. „Autostradą A–4 przez pradzieje”. Silesia Antiqua 42, 245-249.

Gediga B., Bronowicki, J., Kosicki A., Żygadło, L. (2001). Badania wykopaliskowe na autostradzie A-4 w 2000 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 177-193.

Bugaj E., Gediga B., Kosicki A., Szwed R., Żygadło L. (2002). Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999-2001. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 235-251.

Żygadło L. (2004). Barbara Kowalewska, Wörterbuch der Ur- und Frühgeschichte Deutsch-Polnisch/PolnischDeutsch. Słownik terminologii prehistorycznej niemiecko-polski/polsko-niemiecki, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 53, Lexika und Fachwörterbücher, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wiedeń 2004, ss. 852 (recenzja). Przegląd Archeologiczny, 52, 208-210.

Suchan G., Zipser J., Żygadło L. (2009). Osada kultury przeworskiej na stanowisku Domasław 10/11/12. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 51, 193-207.

Kamyszek L., Żygadło L. (2010). Badania na nowo odkrytym stanowisku nr 37 w Domasławiu, pow. wrocławski, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 52, 91-105.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Domasław, pow. wrocławski. Silesia Antiqua, 49, 191-195.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Wrocław-Żerniki, pow. wrocławski.

Silesia Antiqua, 49, 213-219.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2015). Nietypowy czworokątny obiekt rowkowy z cmentarzyska w Domasławiu, stan. 36. Analiza metrologiczna obiektu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 57, 143-154.

Janeczek M., Chrószcz A., Henclewski R., Czerski A., Vedat O., Krupsk A., Pasicka E., Żygadło L. (2015). Vertebral disease in excavated canine in Lower Silesia, Poland. International Journal of Paleopathology, 10, 43-50.

Kamyszek L., Kępa L., Purowski T., Wagner B., Żygadło L. (2018). Znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury lateńskiej z Raciborza, stanowisko 426, woj. śląskie. Przegląd Archeologiczny, 66, 177-192.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Bronowicki J., Gediga B., Kosicki A., Żygadło, L. (1999). Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone na trasie budowy autostrady A-4 (woj. dolnośląskie i opolskie) w latach 1997-2000. W: J. Biliszczuk, A. Szydło (red.), Budowa autostrady A4 odcinek Wrocław-Nogawczyce (41-61). Wrocław: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskie.

Gediga B., Kosicki A., Żygadło, L. (2001). Charakterystyka wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A-4 w latach 1997-2000 r. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (100-108). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2001). Nowożytny piec mielerzowy do wypalania cegły z Brzezimierza, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (280-291). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2001). Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku Kurów 11, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie. (W:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (261-279). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2002). Narzędzia żelazne związane z obróbką metali w kulturze przeworskiej. W: S. Orzechowski (red.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich (167-176). Kielce: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach.

Bronowicki J., Gediga B., Kosicki A., Żygadło L. (2003). Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (159-177). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Kopeć M., Żygadło L. (2003). Badania wielokulturowego stanowiska Piskorzówek 14, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie. (W:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (234-249). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Kopeć-Żygadło K., Żygadło L. (2006). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w roku 2003. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, t. 1 (199-218). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2008). Pochówek pitosowy ze stanowiska nr 15 w Wojkowicach, pow. wrocławski. W: A. Błażejewski (red.), Labor et patientia: studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata (9-18). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Żygadło L., Kopeć-Żygadło K. (2011). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, w latach 2005-2006. (W:) S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2005-2006 (275-286). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L. (2011). Rozwój technik uprawy ziemi u schyłku starożytności. (W:) G. Domański (red.), Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice, 23-30 czerwca 2004 roku (171-185). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Żygadło L. (2012). Nowa Wieś Wrocławska 13 – badania osady z młodszego okresu przedrzymskiego na obwodnicy Wrocławia. (W:) S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2007-2008 (I) (395-409). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L., Kamyszek L., Marciniak M., Suchan G. (2012). Osadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. (W:) S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2007-2008 (I) (483-508). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L. (2013). Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 13 w Nowej Wsi Wrocławskiej, pow. wrocławski. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania na autostradzie A4, zeszyt 13, część XI (137-192). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). Osada z młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa z epoki kamienia i okresu nowożytnego na stanowisku nr 2 w Pierzyskach. (W:)

D. Minta Tworzowska (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad t. 6 (167-231). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). The La Tène period pottery kiln from Mokronos Dolny, site 7, Lower Silesian Voivodeship. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L.Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (365-375). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Masojć M., Apolinarska K., Furmanek M., Malkiewicz M., Noskowiak D., Szynkiewicz A., Żygadło L. (2014). Paleośrodowisko rejonu Grzybian i Jeziora Koskowickiego. (W:) T. Stolarczyk, J. Baron (red.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy

(15-33). Legnica-Wrocław: Muzeum Miedzi w Legnicy.

Żygadło L., Mandziuk S. (2014). ZRD 8 Bieńkowice stan. 32 AZP 103 – 40/38. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. I (199-216), Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD18. Bieńkowice stan. 56, AZP 103-40/138. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV, (17-27, 169-171). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD 21. Racibórz, stan. 425, AZP 102-40/130. Wstęp. Katalog obiektów(W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (177-185). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamyszek L., Pankiewicz A., Żygadło L. (2015). ZRD 22, Racibórz, stan. 424, AZP 102-40/129. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (241-242, 258). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2018). Osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i początku wędrówek ludów oraz ślady osadnictwa wczesnonowożytnego na stanowisku nr 9 w Rojęczynie, gm. Rydzyna, woj. wielkopolskie. (W:) D. Minta-Tworzowska, M. Chrapek-Wawrzyniak (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi rawickiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad t. 12 (294-356). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Kolenda J., Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L. (red.). (2013). Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (365-375). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2014-2020 – „Archeo-baza. Cyfrowe Archiwum Zespołu Archeologicznych Badań Ratunkowych”. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr grantu: 11 H 13021482, kierownik projektu: prof. B. Gediga. Udział: główny wykonawca.

Projekt obejmuje digitalizację pełnej dokumentacji naukowej wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1997–2008 na 49 stanowiskach zlokalizowanych na autostradzie A-4, odcinek Bielany Wrocławskie – Nogawczyce i na autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz udostępnienie jej w formie bazy danych poprzez sieć Internet. Baza danych będzie zawierała wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych badań, sporządzonej dokumentacji, opracowania zabytków i wykonanych analiz specjalistycznych.

 

Wybrane ukończone projekty:

2010-2013 – „Człowiek i środowisko na Dolnym Śląsku w holocenie”.

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, nr grantu: N N 109 178338, kierownik projektu: dr hab. M. Masojć. Udział: główny wykonawca.

W trakcie realizacji projektu przeanalizowano wzajemne relacje człowiek – środowisko na Dolnym Śląsku. W tym celu wyselekcjonowano dziewięć obszarów próbnych. Do realizacji projektu wykorzystano istniejące i dostępne wyniki badań archeologicznych, które uzupełniono o analizy: geomorfologiczne, geologiczne, palinologiczne profili osadów organicznych, malakologiczne, izotopów stabilnych tlenu i węgla w skorupkach małży i ślimaków, datowanie osadów organicznych metodą radiowęglową.

 

Członkostwo w organizacjach:

Komisja Archeologiczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu