• Polski
 • English
 • AA+A++
Mgr Maciej T. Radomski

Mgr Maciej T. Radomski

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowieczna i Czasów Nowożytnych

 

m.radomski@iaepan.edu.pl

Academia.edu

Google Scholar

ResearchGate

Zainteresowania badawcze:

Badania nad przeszłością miast (urban studies): miasto jako fenomen przestrzenny, społeczny, kulturowy i prawny oraz jako ekosystem; miasta późno-średniowieczne i wczesnonowożytne Europy; transdyscyplinarne badania nad przeszłością i ewolucją ośrodków miejskich.

Inne problemy badawcze: przestępczość, margines społeczny i procesy marginalizacji, język jako narzędzie konfliktu i przemocy.

Ponadto: edytorstwo źródeł; metody i metodologie badań nad kulturą materialną, archeogaming.

Wybrane publikacje:

Edycje źródłowe:

 • Radomski M.T. (2020). Księga ławnicza Starej Warszawy z lat 1511-1524. W: A. Bartoszewicz (red.), Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535, (483-739). Warszawa: WUW.
 • Bartoszewicz A., Mrozowski K., Radomski M. T., Warda K. (oprac.). (2017). Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

 

Artykuły w czasopismach:

 • Radomski M.T. (2022). Building identity. Town halls of small Polish towns as a symbol and a sign of urban character and identity (14th–16th century). MEMO 9, 39-57; http://dx.doi.org/10.25536/20220903
 • Cembrzyński P., Radomski M.T. (2022). ‘Empty’ space in Central European medieval towns through an interdisciplinary perspective. Urban History, 49, 1, 211-231; https://doi.org/10.1017/S0963926820000760
 • Związek T., Guzowski P., Poniat R., Radomski M. T., Kozłowska-Szyc M., Panecki T., Słowińska S., Kruczkowska B., Targowski M., Adamska D. (2022). On the economic impact of droughts in central Europe: the decade from 1531 to 1540 from the Polish perspective. Climate of the Past, 18, 1541–1561; https://doi.org/10.5194/cp-18-1541-2022
 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Osiadacz M., Radomski M.T., Cembrzyński P., Zbieranowski M., Majewski J. (2021). An integrated geophysical and archaeological approach to the study of the Late Medieval castle in Żelechów in Mazovia, Poland. Archaeological Prospection, 28, 4, 485–503. https://doi.org/10.1002/arp.1820
 • Radomski M. T. (2013). Urząd wójta krakowskiego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (2), 263-268.
 • Radomski M. T. (2012a). Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej połowy XV i początku XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60 (2), 313-318.
 • Radomski M. T. (2012b). „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” – czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku. Przegląd Historyczny, 103, (1), 95-105.
 • Radomski M. T. (2009). Narodziny Potwora. Czarna Legenda Ryszarda III od śmierci władcy do końca panowania Elżbiety I. Teka Historyka, 38, 121-157.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Radomski M. T. (2013). „Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość w późnośredniowiecznym Krakowie. W: A. Bartoszewicz (red.), Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, (Fasciculi Historici Novi), (11-83). Warszawa: Wydawnictwo DiG.